Nhạc Thánh Ca | Hai lần nhập thể hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt

01/05/2021

Đức Chúa Trời trong lần nhập thể đầu tiên chưa hoàn thành công tác nhập thể;

Ngài chỉ hoàn tất bước đầu tiên trong công tác mà Đức Chúa Trời cần thực hiện trong xác thịt.

Để hoàn thành công tác nhập thể, Đức Chúa Trời đã trở lại trong xác thịt,

sống trọn mọi khía cạnh bình thường và thực tế của xác thịt,

tiết lộ Lời của Đức Chúa Trời trong xác thịt bình thường,

khép lại công tác nhập thể.

Lần nhập thể thứ hai, về bản chất, giống với lần đầu tiên,

nhưng bình thường hơn và thực tế hơn.

Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt

sẽ được hoàn thành trọn vẹn trong công tác chinh phục.

Công tác cứu chuộc chỉ là

sự khởi đầu của công tác nhập thể;

xác thịt thực hiện công tác chinh phục

sẽ hoàn thành công tác nhập thể này.

Xác thịt của Jêsus được dùng làm của lễ chuộc tội

khi Ngài bị đóng đinh lên cây thập tự.

Qua xác thịt con người bình thường, Ngài đã đánh bại Sa-tan,

từ đó cứu rỗi con người khỏi cây thập tự.

Thông qua một xác thịt hoàn chỉnh mà Đức Chúa Trời, trong lần nhập thể sau

thực hiện công tác chinh phục và đánh bại Sa-tan.

Chỉ một xác thịt bình thường, thực tế mới có thể hoàn thành công tác này,

với một lời chứng mạnh mẽ.

Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt

sẽ được hoàn thành trọn vẹn trong công tác chinh phục.

Công tác cứu chuộc chỉ là

sự khởi đầu của công tác nhập thể;

xác thịt thực hiện công tác chinh phục

sẽ hoàn thành công tác nhập thể này.

Trong chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể này,

công tác của Thần được thực hiện trong xác thịt.

Bổn phận của xác thịt là phán dạy,

qua đó hoàn toàn chinh phục, mặc khải, hoàn thiện,

cũng như loại bỏ con người.

Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt

sẽ được hoàn thành trọn vẹn trong công tác chinh phục.

Công tác cứu chuộc chỉ là

sự khởi đầu của công tác nhập thể;

xác thịt thực hiện công tác chinh phục

sẽ hoàn thành công tác nhập thể này.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger