Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm | Giờ tôi đã hiểu mối quan hệ giữa Kinh Thánh và Đức Chúa Trời

Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm | Giờ tôi đã hiểu mối quan hệ giữa Kinh Thánh và Đức Chúa Trời

0 |16/11/2020

Nhân vật chính, một Cơ Đốc nhân, tình cờ tìm thấy một vài bộ phim được thực hiện bởi Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng trên YouTube. Cô thấy chúng thật sự chân thực, cảm động, và hữu ích cho đức tin của mình. Cô đã mừng rơn khi xem những bộ phim làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã trở lại và đang thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, vì vậy cô bắt đầu tìm hiểu nó. Nhưng một ngày nọ, cô bối rối khi nhìn thấy tựa đề của bộ phim “Ra ngoài Kinh Thánh”, và tự hỏi tại sao lại cần vượt ra ngoài Kinh Thánh trong đức tin. Đó chẳng phải là phản bội Chúa sao? Tuy nhiên, cô sợ rằng nếu không tìm hiểu, cô có thể bỏ lỡ cơ hội chào đón Chúa đến. Thông qua cầu nguyện và tìm kiếm, cô quyết định xem bộ phim để hiểu rõ mọi việc. Bộ phim thực sự mở mang tầm mắt cho cô. Cô đã hiểu được mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và Kinh Thánh, sẵn sàng chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng của thời kỳ sau rốt. Hãy cùng theo dõi câu chuyện của cô ấy!

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy