Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Thánh ca Lời Chúa | Chúa đã tiền định đường con người phải đi | Video Nhạc

Series Video Nhạc   2894  

Giới thiệu

Thánh ca Lời Chúa | Chúa đã tiền định đường con người phải đi | Video Nhạc


Đường Chúa dẫn dắt chúng ta đi không thẳng băng,

mà là đường quanh co và gập ghềnh,

và Chúa nói rằng đường càng gập ghềnh thì càng có thể tỏ lộ lòng yêu thương của chúng ta,

nhưng không ai trong chúng ta có thể mở ra dạng đường này,

nhưng không ai trong chúng ta có thể mở ra dạng đường này.

Theo kinh nghiệm mình, tôi đã đi nhiều con đường gập ghềnh nguy hiểm

và tôi đã chịu nhiều gian khổ; nhiều lúc tôi đau buồn ghê gớm.

Tôi tin rằng đây là con đường Chúa dẫn dắt,

nên tôi chịu đựng giày vò của mọi đau khổ và tiếp bước.

Vì đây là điều Chúa đã định sẵn, nên ai thoát được chứ?

Tôi không xin được phúc lành gì;

tôi chỉ xin cho mình có thể đi trên con đường tôi phải đi theo ý Chúa.

Tôi không tìm cách bắt chước người khác hay đi con đường họ đi -

tôi chỉ tìm cách làm tròn cam kết đi đến cùng con đường được vạch ra cho tôi.

Người ta phải chịu chừng nào đau đớn, phải đi bao xa, Chúa đã định sẵn rồi

và đường ai người ấy phải tự đi lấy.

Người ta phải chịu chừng nào đau đớn, phải đi bao xa, Chúa đã định sẵn rồi

và đường ai người ấy phải tự đi lấy.

Tôi không xin được phúc lành gì;

tôi chỉ xin cho mình có thể đi trên con đường tôi phải đi theo ý Chúa.

Tôi không tìm cách bắt chước người khác hay đi con đường họ đi -

tôi chỉ tìm cách làm tròn cam kết đi đến cùng con đường được vạch ra cho tôi.

Người ta phải chịu chừng nào đau đớn, phải đi bao xa, Chúa đã định sẵn rồi

và đường ai người ấy phải tự đi lấy.

Người ta phải chịu chừng nào đau đớn, phải đi bao xa, Chúa đã định sẵn rồi

và đường ai người ấy phải tự đi lấy,

Chúa đã định sẵn rồi và đường ai người ấy phải tự đi lấy.


từ Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời