Trích đoạn đặc sắc 6 của Phim Phúc Âm “Vượt qua cạm bẫy”: Lý do các mục sư và trưởng lão buộc tội Tia chớp phương Đông

18/05/2021

Tại sao các mục sư và trưởng lão của thế giới tôn giáo lại chống đối và buộc tội Đức Chúa Trời Toàn Năng? Đó là bởi họ căm ghét, thù địch và không thể tiếp nhận lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể bày tỏ. Đây là lý do tại sao họ phủ nhận, buộc tội và chống đối Đấng Christ. Điều này phơi bày bản chất Sa-tan ghét lẽ thật của họ. Lẽ thật mà Đấng Christ bày tỏ có quyền năng và thẩm quyền vô cùng to lớn. Nó có thể đánh thức và cứu rỗi loài người cũng như giúp con người li khai khỏi mọi thế lực của Sa-tan để trở về với Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao, để bảo vệ danh tiếng, lợi ích và địa vị của mình, các nhà lãnh đạo của thế giới tôn giáo đã một lần nữa đóng đinh Đấng Christ vào thập tự giá. Đây là sự thật và bản chất của việc các nhà lãnh đạo của thế giới tôn giáo phụng sự Đức Chúa Trời nhưng đồng thời lại chống đối Ngài.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger