Thánh ca | Ngươi có biết công tác của Đức Chúa Trời không?

10/05/2022

Verse 1

Công tác của Đức Chúa Trời ở trong xác thịt

không có gì là bí ẩn cả,

cũng không có gì là phô trương.

Nó thực tế và có thực, chỉ như một cộng một bằng hai;

nó không giấu giếm và cũng không lừa gạt ai.

Tất cả những gì con người thấy đều rất chân thực,

cả hiểu biết và lẽ thật

họ đạt được cũng thế, đều chân thực, rất thật.

Khi công tác đi đến hồi kết,

họ sẽ có sự hiểu biết mới về Đức Chúa Trời.

Chorus

Và những ai thực sự mưu cầu sẽ

không còn bất cứ quan niệm nào về Đức Chúa Trời.

Điều này không chỉ là hiệu quả

trong công tác của Ngài đối với người Trung Quốc,

nó còn đại diện cho công tác của

Đức Chúa Trời trong việc chinh phục toàn nhân loại,

đại diện cho công tác chinh phục toàn thể nhân loại của

chính Đức Chúa Trời.

Verse 2

Bởi không gì có lợi cho công tác chinh phục

toàn thể nhân loại hơn xác thịt này của Ngài,

công tác của xác thịt này,

cũng như mọi thứ thuộc về xác thịt của Ngài.

Chúng có lợi cho công tác của Ngài hôm nay và cho, cho công tác

của Ngài trong tương lai.

Xác thịt này sẽ chinh phục toàn nhân loại và cũng sẽ thu phục toàn thể nhân loại.

Để nhân loại thấy Đức Chúa Trời, vâng phục và hiểu được Ngài,

thì không còn công tác nào tốt hơn công tác này.

Chorus

Và những ai thực sự mưu cầu sẽ

không còn bất cứ quan niệm nào về Đức Chúa Trời.

Điều này không chỉ là hiệu quả

trong công tác của Ngài đối với người Trung Quốc,

nó còn đại diện cho công tác của

Đức Chúa Trời trong việc chinh phục toàn nhân loại,

đại diện cho công tác chinh phục toàn thể nhân loại của

chính Đức Chúa Trời.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger