Lời Đức Chúa Trời | Những lời về cách giải quyết tâm tính bại hoại (Trích đoạn 55)

14/06/2024

Hãy lắng nghe các bài đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể giúp giải quyết nhiều tình huống, nỗi khó khăn thực tế khác nhau mà chúng ta gặp phải trong quá trình tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, đồng thời hướng dẫn, dẫn dắt chúng ta hiểu lẽ thật và trưởng thành trong sự sống.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger