Thánh Ca ngợi khen 2021 | Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con người mới quan trọng làm sao | MV

Thánh Ca ngợi khen 2021 | Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con người mới quan trọng làm sao | MV

0 |15/03/2021

Hình ảnh trong đoạn Kinh Thánh này là "Sự căn dặn của Đức Chúa Trời đối với A-dam"

Đây là một bức tranh cảm động và ấm lòng.

Mặc dù chỉ có Đức Chúa Trời và con người trong đó,

sự mật thiết giữa họ khiến ngươi đầy cảm giác ngưỡng mộ.

Tình yêu tràn đầy của Đức Chúa Trời

được ban một cách tự do trên con người và vây lấy con người;

con người ngây thơ và tinh sạch, không vướng bận và vô tư,

sống sung sướng dưới mắt Đức Chúa Trời;

Đức Chúa Trời thể hiện sự quan tâm đối với con người,

trong khi con người thì sống dưới sự bảo vệ và phúc lành của Đức Chúa Trời;

mỗi một điều con người làm và nói

đều liên kết chặt chẽ và không thể tách khỏi Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã cảm thấy một trách nhiệm đối với con người

kể từ thời khắc Ngài tạo ra họ.

Trách nhiệm của Ngài là gì?

Ngài phải bảo vệ, trông nom con người.

Ngài hy vọng con người có thể tin cậy và vâng lời Ngài.

Đây cũng là sự kỳ vọng đầu tiên của Đức Chúa Trời về con người.

Chính với sự kỳ vọng này mà Đức Chúa Trời phán như sau:

“Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn;

nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến;

cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến;

vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết”.

Những lời đơn giản này đại diện cho ý muốn của Đức Chúa Trời.

Chúng cũng tỏ lộ rằng, trong lòng Ngài,

Đức Chúa Trời đã bắt đầu thể hiện sự quan tâm lo lắng đối với con người.

Trong vài lời đơn giản này, chúng ta thấy được lòng Đức Chúa Trời.

Có tình yêu trong lòng Đức Chúa Trời không? Có sự quan tâm lo lắng không?

Tình yêu và sự quan tâm của Đức Chúa Trời không chỉ có thể được nhận thức rõ.

Nhưng khi là một người có lương tâm và ý thức về nhân tính.

Ngươi sẽ cảm nhận sự ấm áp, ngươi sẽ cảm nhận được chăm sóc và yêu thương,

và ngươi sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Khi ngươi cảm nhận những điều này,

ngươi sẽ hành động thế nào với Đức Chúa Trời?

Ngươi sẽ cảm thấy gắn bó với Đức Chúa Trời chứ?

Ngươi sẽ yêu thương và kính trọng Đức Chúa Trời từ đáy lòng mình chứ?

Lòng ngươi sẽ trở nên gần gũi hơn với Đức Chúa Trời chứ?

Từ điều này ngươi có thể thấy tình yêu của Đức Chúa Trời quan trọng với con người như thế nào.

Nhưng điều thậm chí còn quan trọng hơn

chính là sự cảm kích và thấu hiểu của con người đối với tình yêu của Đức Chúa Trời.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy