Thánh Ca Cơ Đốc | Làm thế nào để bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời

Thánh Ca Cơ Đốc | Làm thế nào để bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời

472 |05/09/2020

Những người thật sự dành trọn bản thân cho Đức Chúa Trời

thì đặt toàn bộ con người mình trước Ngài;

họ thật sự quy phục trước mọi lời phán của Ngài,

và có thể đưa lời Ngài vào thực hành.

Họ đặt lời Đức Chúa Trời làm nền tảng cho sự tồn tại của mình,

và họ có thể thật tâm kiếm trong lời Đức Chúa Trời

hầu tìm ra những phần nào để thực hành.

Những người như thế là những người thật sự sống trước Đức Chúa Trời.

Nếu những gì ngươi làm có lợi cho đời sống của ngươi,

và thông qua việc ăn uống lời Ngài

mà ngươi có thể đáp ứng được những nhu cầu

và khiếm khuyết nội tại của mình

để tâm tính sống của ngươi có thể được chuyển hóa,

thì điều này sẽ thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời.

Nếu ngươi hành động theo các yêu cầu của Đức Chúa Trời,

và nếu ngươi không thỏa mãn xác thịt

mà thay vào đó thỏa mãn ý muốn của Ngài,

thì trong việc này ngươi đã bước vào hiện thực của lời Ngài.

Khi nói đến việc bước vào

hiện thực lời Đức Chúa Trời một cách thiết thực hơn,

điều đó có nghĩa là ngươi có thể thực hiện bổn phận của mình

và đáp ứng được các yêu cầu của Đức Chúa Trời.

Chỉ có những loại hành động thiết thực này

mới có thể được gọi là bước vào hiện thực lời Ngài.

Nếu ngươi có thể bước vào hiện thực này,

thì ngươi sẽ sở hữu được lẽ thật.

Đây là khởi đầu của việc bước vào hiện thực;

trước hết ngươi phải trải qua sự rèn tập này,

và chỉ khi đó ngươi mới có thể bước vào những hiện thực

thậm chí còn sâu nhiệm hơn nữa,

và chỉ khi đó ngươi mới có thể bước vào những hiện thực

thậm chí còn sâu nhiệm hơn nữa.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thìnghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.

Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy