Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Tình cảm che mờ lòng tôi

20/11/2022

Chị là một lãnh đạo hội thánh. Khi biết tin chồng mình bị vạch trần là kẻ chẳng tin, do ràng buộc tình cảm, chị cố bảo vệ và che chở cho anh. Chị đã tìm kiếm lẽ thật để phản tỉnh và hiểu mình như thế nào? Chị làm cách nào để giải thoát mình khỏi ràng buộc tình cảm và hành động theo lẽ thật?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger