Thánh Ca Cơ Đốc | Thay đổi tâm tính chủ yếu là thay đổi bản tính | MV

Thánh Ca Cơ Đốc | Thay đổi tâm tính chủ yếu là thay đổi bản tính | MV

573 |17/11/2020

Sự chuyển hóa trong tâm tính chủ yếu nói đến

sự chuyển hóa bản tính của một người.

Những điều thuộc về bản tính của một người không thể được nhìn từ những hành vi bên ngoài;

chúng liên hệ trực tiếp với giá trị và ý nghĩa sự hiện hữu của họ.

Nghĩa là, chúng trực tiếp liên quan đến

cách nhìn của một người về cuộc sống và những giá trị của họ,

những thứ trong sâu thẳm tâm hồn họ và thực chất của họ.

Nếu một người không thể chấp nhận lẽ thật,

họ sẽ không trải qua sự chuyển hóa ở những phương diện này.

Chỉ bằng cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời,

hoàn toàn bước vào lẽ thật,

thay đổi những giá trị và cách nhìn của mình về sự tồn tại và cuộc sống,

làm cho những quan điểm của mình phù hợp với quan điểm của Đức Chúa Trời,

và trở nên có khả năng hoàn toàn quy phục và hiến dâng cho Đức Chúa Trời,

thì tâm tính của họ mới có thể nói là đã chuyển hóa.

Bất kể mọi người,

các sự vật hoặc sự việc xung quanh ngươi có thể thay đổi như thế nào

và bất kể thế giới có thể bị đảo lộn ra sao,

nếu lẽ thật đang hướng dẫn ngươi từ bên trong,

nếu lẽ thật đã bén rễ trong ngươi

và lời Đức Chúa Trời dẫn dắt cuộc sống, sở thích,

sự trải nghiệm và sự tồn tại của ngươi,

thì tại thời điểm đó ngươi đã thực sự được chuyển hóa rồi,

sự trải nghiệm và sự tồn tại của ngươi,

thì tại thời điểm đó ngươi đã thực sự được chuyển hóa rồi.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy