Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Sau khi bố tôi bị khai trừ

23/11/2021

Chị ấy luôn nghĩ bố mình là người có tấm lòng nhân hậu sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nên khi biết tin ông đã bị khai trừ khỏi hội thánh, mới đầu chị khó lòng chấp nhận nổi chuyện đó. Chị tin bố mình có nhân tính tốt, biết ông đã chịu đôi chút gian khổ để chia sẻ phúc âm, nên chị cảm thấy ông không nên bị khai trừ. Nhưng rồi, sau một thời gian quan sát và tìm kiếm lẽ thật, chị đã thay đổi suy nghĩ. Chị đã dựa trên các nguyên tắc lẽ thật để xác định và đối xử với bố mình như thế nào? Khi một người chị em không biết rõ về tình hình thực tế nên đã đề nghị tái thu nhận ông vào lại bầy chiên, nhân vật chính đã chọn lựa như thế nào? Xin mời xem để biết chuyện.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger