Nhạc Thánh Ca | Sự quan tâm hết lòng của Đức Chúa Trời dành cho tất cả

02/09/2021

Verse 1

Vĩ đại, tối thượng, thánh khiết và yêu thương,

chi tiết bản chất và tâm tính của Đức Chúa Trời

được thể hiện mỗi khi Ngài thực hiện công việc của Ngài,

được tỏ lộ trong ý muốn của Ngài đối với con Người,

được phản ánh trong cuộc sống của hết thảy mọi người.

Verse 2

Dù ngươi có cảm nhận thấy được điều đó trong cuộc sống hay không,

Ngài quan tâm tới mỗi người bằng mọi cách thức.

Bằng sự khôn ngoan, và chân thành, với rất nhiều phương cách,

Ngài sưởi ấm con tim, đánh thức tâm hồn.

Điều này đúng trong hôm nay, và mãi mãi sau này.

Verse 3

Vĩ đại, tối thượng, thánh khiết và yêu thương,

chi tiết bản chất và tâm tính của Đức Chúa Trời

được thể hiện mỗi khi Ngài thực hiện công việc của Ngài,

được tỏ lộ trong ý muốn của Ngài đối với con Người,

được phản ánh trong cuộc sống của hết thảy mọi người.

Đây là thực tế, chẳng thể chối từ.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger