Thánh ca thờ phượng | Chúa đã tiền định đường con người phải đi

3332 |14/02/2020

Đường Chúa dẫn dắt chúng ta đi không thẳng băng,

mà là đường quanh co và gập ghềnh,

và Chúa nói rằng đường càng gập ghềnh thì càng có thể tỏ lộ lòng yêu thương của chúng ta,

nhưng không ai trong chúng ta có thể mở ra dạng đường này,

nhưng không ai trong chúng ta có thể mở ra dạng đường này.

Theo kinh nghiệm mình, tôi đã đi nhiều con đường gập ghềnh nguy hiểm

và tôi đã chịu nhiều gian khổ; nhiều lúc tôi đau buồn ghê gớm.

Tôi tin rằng đây là con đường Chúa dẫn dắt,

nên tôi chịu đựng giày vò của mọi đau khổ và tiếp bước.

Vì đây là điều Chúa đã định sẵn, nên ai thoát được chứ?

Tôi không xin được phúc lành gì;

tôi chỉ xin cho mình có thể đi trên con đường tôi phải đi theo ý Chúa.

Tôi không tìm cách bắt chước người khác hay đi con đường họ đi -

tôi chỉ tìm cách làm tròn cam kết đi đến cùng con đường được vạch ra cho tôi.

Người ta phải chịu chừng nào đau đớn, phải đi bao xa, Chúa đã định sẵn rồi

và đường ai người ấy phải tự đi lấy.

Người ta phải chịu chừng nào đau đớn, phải đi bao xa, Chúa đã định sẵn rồi

và đường ai người ấy phải tự đi lấy.

Tôi không xin được phúc lành gì;

tôi chỉ xin cho mình có thể đi trên con đường tôi phải đi theo ý Chúa.

Tôi không tìm cách bắt chước người khác hay đi con đường họ đi -

tôi chỉ tìm cách làm tròn cam kết đi đến cùng con đường được vạch ra cho tôi.

Người ta phải chịu chừng nào đau đớn, phải đi bao xa, Chúa đã định sẵn rồi

và đường ai người ấy phải tự đi lấy.

Người ta phải chịu chừng nào đau đớn, phải đi bao xa, Chúa đã định sẵn rồi

và đường ai người ấy phải tự đi lấy,

Chúa đã định sẵn rồi và đường ai người ấy phải tự đi lấy.

Trích từ Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thì nghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.

Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy