Vũ đạo hội thánh Cơ Đốc | Đức Chúa Trời trong lòng con

18/06/2024

I

Con đường rao giảng phúc âm đầy thăng trầm,

con thường cầu nguyện đến Ngài.

Suy ngẫm về lời Ngài, thấy tình yêu của Ngài, lòng con được dỗ dành.

Con chịu sỉ nhục để làm chứng cho Ngài,

con càng biết rõ hơn Ngài đáng mến đến nhường nào.

Đi theo Ngài, con sẽ bước theo Ngài cho đến cuối con đường.

Khi Ngài thay đổi ảnh tượng của Ngài, con sẽ nghênh đón Ngài trở về.

II

Chính là lời Ngài nuôi dưỡng con và cho con cuộc đời này.

Nghĩ về tình yêu của Ngài, lòng con thấy vui sướng,

và toàn thân con đầy sức mạnh.

Con vứt bỏ mọi thứ, dâng mình cho Ngài; chính Ngài đề cao con.

Con vứt bỏ mọi thứ, dâng mình cho Ngài; chính Ngài đề cao con.

Đi theo Ngài, con sẽ bước theo Ngài cho đến cuối con đường.

Khi Ngài thay đổi ảnh tượng của Ngài, con sẽ nghênh đón Ngài trở về.

Đi theo Ngài, con sẽ bước theo Ngài cho đến cuối con đường.

Khi Ngài thay đổi ảnh tượng của Ngài, con sẽ nghênh đón Ngài trở về.

III

Gian nan, tất bật, con không thấy khổ, vì Ngài luôn ở bên con.

Dù không thấy được mặt Ngài, lòng con vẫn yêu kính Ngài,

và Ngài ở trong lòng con.

Tình yêu của Ngài bắt rễ trong lòng con, con mãi trung thành với Ngài.

Đi theo Ngài, con sẽ bước theo Ngài cho đến cuối con đường.

Khi Ngài thay đổi ảnh tượng của Ngài, con sẽ nghênh đón Ngài trở về.

Đi theo Ngài, con sẽ bước theo Ngài cho đến cuối con đường.

Khi Ngài thay đổi ảnh tượng của Ngài, con sẽ nghênh đón Ngài trở về.

Khi Ngài thay đổi ảnh tượng của Ngài, con sẽ nghênh đón Ngài trở về.

Trích từ: Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger