Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời Chúa Hằng Ngày | Ngươi đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người (Trích đoạn I)

Các buổi đọc Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng   795  

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Lần này, Đức Chúa Trời đến để thực hiện công tác không phải trong một thân thể thuộc linh mà trong một thân thể rất bình thường. Không những đó là thân thể của Đức Chúa Trời nhập thể lần thứ hai, mà còn là thân thể mà trong đó Đức Chúa Trời trở lại. Đó là một xác thịt rất bình thường. Trong Ngài, ngươi không thể thấy bất cứ điều gì khác biệt với những người khác, nhưng ngươi có thể nhận từ Ngài những lẽ thật mà ngươi chưa từng nghe trước đây. Xác thịt tầm thường này là sự hiện thân của tất cả những lời của lẽ thật từ Đức Chúa Trời, nó đảm nhận công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, và là một sự bày tỏ toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời cho con người được biết. Chẳng phải các ngươi rất ham muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải các ngươi rất ham muốn hiểu được Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải các ngươi rất ham muốn nhìn thấy đích đến của nhân loại sao? Ngài sẽ nói với các ngươi tất cả những điều huyền bí này - những huyền bí mà không con người nào đã có thể nói với các ngươi, và Ngài cũng sẽ nói với các ngươi về những lẽ thật mà các ngươi không hiểu được. Ngài là cánh cửa vào vương quốc của ngươi và người hướng dẫn của ngươi vào thời đại mới. Một xác thịt bình thường như thế nắm giữ nhiều điều mầu nhiệm khôn lường. Những việc làm của Ngài có thể khó hiểu với ngươi, nhưng mục tiêu của tất cả công tác Ngài làm thì đủ để ngươi thấy rằng Ngài không phải là một xác thịt đơn giản như con người nghĩ. Vì Ngài đại diện ý muốn của Đức Chúa Trời cũng như sự chăm sóc được Đức Chúa Trời thể hiện đối với con người trong những ngày sau rốt. Mặc dù ngươi không thể nghe thấy những lời Ngài phán mà dường như làm rúng động các tầng trời và đất hoặc nhìn thấy mắt Ngài như những ngọn lửa hừng, và dù ngươi không thể cảm nhận được sự sửa dạy của cây gậy sắt của Ngài, nhưng ngươi có thể nghe thấy từ những lời của Ngài sự giận dữ của Đức Chúa Trời và biết rằng Đức Chúa Trời thể hiện lòng thương xót với con người; ngươi có thể thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài, và hơn thế nữa, nhận ra sự quan tâm và chăm sóc mà Đức Chúa Trời dành cho cả nhân loại. Công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt là cho phép con người thấy được Đức Chúa Trời trên trời sống giữa những con người trên đất, và giúp con người biết đến, vâng lời, tôn kính và yêu mến Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao Ngài đã trở lại với xác thịt lần thứ hai. Dù điều con người nhìn thấy ngày nay là một Đức Chúa Trời giống như con người, một Đức Chúa Trời có một cái mũi và hai con mắt, và một Đức Chúa Trời không nổi bật, cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ cho các ngươi thấy rằng nếu không có sự tồn tại của con người này, thì trời và đất sẽ trải qua một sự thay đổi lớn; không có sự tồn tại của con người này, thì trời sẽ trở nên mờ mịt, đất sẽ trở nên hỗn loạn, và cả nhân loại sẽ sống trong sự đói kém và những bệnh dịch. Ngài sẽ cho các ngươi thấy rằng không có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể trong những ngày sau rốt, thì Đức Chúa Trời đã hủy diệt cả nhân loại trong địa ngục từ lâu; không có sự tồn tại của xác thịt này, thì các ngươi sẽ mãi mãi là người đứng đầu của những tội nhân và các xác chết. Các ngươi nên biết rằng không có sự tồn tại của xác thịt này, thì cả nhân loại sẽ đối mặt với một tai họa không thể tránh khỏi và khó thoát khỏi hình phạt nghiêm trọng hơn của Đức Chúa Trời cho loài người trong những ngày sau rốt. Không có sự sinh ra của xác thịt bình thường này, thì tất cả các ngươi sẽ ở trong trạng thái dở sống dở chết cho dù các ngươi có tìm kiếm nó như thế nào; không có sự tồn tại của xác thịt này, thì ngày nay các ngươi sẽ không thể nhận được lẽ thật và đến trước ngôi của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, các ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời hành phạt bởi vì những tội lỗi gớm ghiếc của các ngươi. Các ngươi có biết không? Nếu không vì sự trở lại của Đức Chúa Trời với xác thịt, thì không ai sẽ có một cơ hội cứu rỗi; và nếu không vì sự đến của xác thịt này, thì Đức Chúa Trời đã chấm dứt thời đại cũ từ lâu. Như thế, các ngươi vẫn có thể từ chối sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời không? Vì các ngươi có thể có lợi rất nhiều từ con người bình thường này, vậy thì tại sao các ngươi lại không sẵn sàng chấp nhận Ngài?”.

Trích từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời