Thánh Ca Cơ Đốc | Thân phận của Đấng Christ là chính Đức Chúa Trời

820 |04/09/2020

Và bởi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt,

Ngài hoạt động trong thân phận của xác thịt Ngài;

bởi Ngài đến trong xác thịt,

nên Ngài hoàn thành công tác mà Ngài phải làm trong xác thịt.

Dù là Thần của Đức Chúa Trời hay là Đấng Christ,

cả hai đều chính là Đức Chúa Trời,

và Ngài làm công tác mà Ngài phải làm

và thực hiện chức vụ mà Ngài phải thực hiện.

Bất kể Ngài thực hiện công tác của Ngài như thế nào,

Ngài sẽ không hành động theo cách không vâng lời Đức Chúa Trời.

Dù Ngài yêu cầu ở con người điều gì,

không yêu cầu nào vượt quá điều mà con người có thể đạt được.

Tất cả những gì Ngài làm là những gì thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời

và vì lợi ích sự quản lý của Ngài.

Thần tính của Đấng Christ cao hơn hết thảy mọi người;

do vậy Ngài là Đấng có thẩm quyền cao nhất trong mọi loài thọ tạo.

Thẩm quyền này là thần tính của Ngài, nghĩa là,

tâm tính và hữu thể của chính Đức Chúa Trời,

điều xác định thân phận của Ngài.

Do vậy, dù nhân tính của Ngài có tầm thường như thế nào,

không thể phủ nhận rằng Ngài có thân phận của chính Đức Chúa Trời;

bất kể Ngài phán từ lập trường nào

và Ngài vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào,

không thể nói rằng Ngài không phải là chính Đức Chúa Trời.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”、

Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thìnghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.

Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy