Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời Chúa Hằng Ngày | Chỉ Đấng Christ của những ngày sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu (Trích đoạn II)

Lời Chúa hằng ngày   480  

Giới thiệu

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngươi thực sự mong muốn có được đường lối sự sống vĩnh cửu, và nếu ngươi dồn hết sức lực để tìm kiếm nó, thì trước tiên hãy trả lời câu hỏi này: Ngày nay Đức Chúa Trời đang ở nơi đâu? Có lẽ ngươi sẽ trả lời rằng dĩ nhiên Đức Chúa Trời đang sống ở thiên đàng - Ngài chẳng thể nào đang sống trong nhà ngươi, đúng không? Có lẽ ngươi sẽ nói, Đức Chúa Trời rõ ràng đang sống giữa vạn vật. Hoặc ngươi cũng có thể cho rằng Đức Chúa Trời ở trong tim của mỗi người, hay rằng Đức Chúa Trời đang ở trong thế giới thuộc linh. Ta không phủ nhận bất cứ điều gì nêu trên, nhưng Ta phải làm rõ vấn đề. Không hoàn toàn đúng khi nói rằng Đức Chúa Trời đang sống trong tim con người, nhưng điều này cũng không hoàn toàn sai. Đó là bởi vì, trong số những tín đồ của Đức Chúa Trời, có những người có đức tin đúng đắn và cũng có những người có đức tin sai lạc, có những người Đức Chúa Trời chấp nhận và có những người Ngài không chấp nhận, có những người làm đẹp lòng Ngài và có những người làm Ngài ghê tởm, và có những người Ngài làm cho hoàn thiện nhưng cũng có những người Ngài loại bỏ. Và vì thế Ta nói rằng Đức Chúa Trời chỉ ở trong tim của một vài người, và những người này không nghi ngờ gì là những người thực sự tin ở Đức Chúa Trời, những người được Đức Chúa Trời chấp nhận, những người làm đẹp lòng Ngài, và là những người Ngài làm cho hoàn thiện. Họ là những người được Đức Chúa Trời dẫn dắt. Bởi họ được Đức Chúa Trời dẫn dắt, nên họ là những người đã nghe thấy và nhìn thấy đường lối sự sống vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Những người có đức tin sai lạc về Đức Chúa Trời, những người không được Đức Chúa Trời chấp nhận, những người bị Đức Chúa Trời khinh miệt, những người bị Đức Chúa Trời loại bỏ - họ chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời từ chối, họ chắc chắn chẳng bao giờ có được đường lối sự sống, và chắc chắn chẳng bao giờ biết được Đức Chúa Trời ở đâu. Ngược lại, những ai có Đức Chúa Trời trong tâm thì biết được Ngài đang ở đâu. Họ là những người được Đức Chúa Trời ban cho đường lối sự sống vĩnh cửu, và họ là những người theo Đức Chúa Trời. Bây giờ ngươi biết Đức Chúa Trời đang ở đâu chưa? Đức Chúa Trời vừa ở trong tim con người, vừa ở bên cạnh con người. Ngài không chỉ sống trong thế giới thuộc linh, và bên trên vạn vật, mà thậm chí còn ở nhiều hơn trên chính mặt đất mà con người đang sinh sống. Và như thế thời điểm những ngày sau rốt đến đã đưa các bước công việc của Đức Chúa Trời sang một lãnh địa mới. Đức Chúa trời giữ quyền tối thượng đối với vạn vật trong vũ trụ, và Ngài là chỗ dựa trong tim con người, và hơn nữa, Ngài hiện hữu giữa con người. Chỉ bằng cách này Ngài mới có thể mang con đường sự sống đến với con người, và đưa con người vào con đường sự sống. Đức Chúa Trời đã đến trần thế, sống giữa con người, để con người có thể có được con đường sự sống, và để con người có thể tồn tại. Đồng thời, Đức Chúa Trời cũng chỉ huy vạn vật trong vũ trụ, để chúng có thể hợp tác với sự quản lý của Ngài giữa con người. Và như thế, nếu ngươi chỉ thừa nhận chủ thuyết rằng Đức Chúa Trời đang ở thiên đàng và ở trong tim con người, mà không thừa nhận lẽ thật rằng Đức Chúa Trời đang hiện hữu giữa con người, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự sống, và sẽ không bao giờ có được con đường lẽ thật.

Bản thân Đức Chúa Trời là sự sống, là lẽ thật, sự sống và lẽ thật của Ngài cùng tồn tại song song. Những ai không có khả năng đạt được lẽ thật sẽ không bao giờ có được sự sống. Không có sự dẫn dắt, hỗ trợ, và chu cấp của lẽ thật, ngươi chỉ có thể có được câu chữ, học thuyết, và hơn nữa, là cái chết. Sự sống của Đức Chúa Trời là luôn luôn hiện hữu, lẽ thật và sự sống của Ngài cùng tồn tại song song. Nếu ngươi không thể tìm thấy nguồn lẽ thật, thì ngươi không thể có được dưỡng chất cho sự sống; nếu ngươi không được cung cấp sự sống, thì ngươi chắc chắn sẽ không có được lẽ thật, và như vậy thì ngoài những tưởng tượng và những khái niệm ra, cả thân thể ngươi chẳng có gì ngoài xác thịt, xác thịt tanh tưởi. Hãy biết rằng những lời sách vở không được xem như là sự sống, những ghi chép lịch sử không được xem như là lẽ thật, và những học thuyết trong quá khứ không thể phục vụ như những lời lẽ mà Đức Chúa Trời phán bảo ngày nay. Chỉ có những gì được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời khi Ngài đến với thế gian và sống giữa con người thì mới là lẽ thật, là sự sống, là ý nguyện của Đức Chúa Trời, và là cách thức làm việc hiện tại của Ngài. Nếu ngươi áp dụng những ghi chép của tất cả những lời Đức Chúa Trời đã phán bảo từ xưa tới nay, thì ngươi phải là nhà khảo cổ học, và từ ngữ chính xác nhất để nói về ngươi đó là chuyên gia về di tích lịch sử. Đó là bởi vì ngươi luôn tin vào những dấu tích về công việc Đức Chúa Trời đã làm trong thời đã xa, ngươi chỉ tin vào cái bóng Đức Chúa Trời để lại từ lần trước Ngài đã làm việc giữa con người, và chỉ tin vào đường lối mà Đức Chúa Trời đã ban cho những môn đệ của Ngài trong quá khứ. Ngươi không tin vào hướng công việc của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, không tin vào hình ảnh huy hoàng của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, và không tin vào con đường lẽ thật mà Đức Chúa Trời đang bày tỏ ngày hôm nay. Và như vậy, ngươi không thể chối cãi rằng mình là kẻ mơ mộng chẳng chút thực tế nào. Nếu bây giờ ngươi vẫn bám lấy những câu chữ không còn mang lại sự sống cho con người, thì ngươi chỉ là một miếng gỗ mục vô vọng, bởi ngươi quá là bảo thủ, quá là cứng đầu, và quá ù lì trước mọi lý lẽ!

Đức Chúa Trời nhập thể xác thịt gọi là Đấng Christ, và như vậy Đấng Christ ban cho con người lẽ thật thì được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì quá đáng, bởi Ngài sở hữu bản thể của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và minh triết trong công việc của Ngài thì không thể nào có được trong con người. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ mà không thực hiện được những công việc của Đức Chúa Trời thì đều là giả mạo. Đấng Christ thực sự không chỉ là hình tượng của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là thân xác cụ thể mà Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công việc của Ngài giữa con người. Thân xác này không phải là thứ mà có thể thay thế được bởi bất kỳ người nào, mà chỉ bởi người có khả năng mang vác công việc của Đức Chúa Trời trên trần thế, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người. Sớm muộn gì những kẻ mạo nhận Đấng Christ cũng sẽ vấp ngã, bởi cho dù họ có tự xưng là Đấng Christ, thì họ cũng không thể sở hữu được chút gì trong bản thể của Đấng Christ. Và bởi thế mà Ta nói rằng tính xác thực của Đấng Christ không thể được định nghĩa bởi con người, mà chỉ có thể được trả lời và định đoạt bởi bản thân Đức Chúa Trời. Bằng cách này, nếu ngươi thực sự mong muốn tìm kiếm con đường sự sống, ngươi trước hết phải thừa nhận rằng Đức Chúa Trời, bằng cách giáng thế, ban cho con người con đường sự sống, và ngươi phải thừa nhận rằng trong những ngày sau rốt, Ngài giáng thế để ban con đường sự sống cho con người. Đây không phải là quá khứ; điều này đang diễn ra hôm nay”.

Trích từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời