Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời Chúa Hằng Ngày | Chỉ Đấng Christ của những ngày sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu (Trích đoạn I)

Lời Chúa hằng ngày   657  

Giới thiệu

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con đường sự sống không phải là thứ có thể sở hữu được bởi một kẻ bất kỳ nào, cũng không dễ dàng đạt được bởi tất cả. Đó là bởi vì sự sống chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời, có nghĩa là, chỉ duy nhất Đức Chúa Trời mới sở hữu bản thể của sự sống, không có một con đường sự sống nào mà không cần đến bản thân Đức Chúa Trời, và như vậy chỉ có Đức Chúa Trời là nguồn sự sống, và là suối nguồn nước sống chảy mãi. Từ khi Ngài sáng thế, Đức Chúa Trời đã làm nhiều việc liên quan đến sinh lực sự sống, đã làm nhiều việc mang lại sự sống cho con người, và đã phải trả giá đắt để con người có thể có được sự sống, bởi bản thân Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh cửu, và bản thân Đức Chúa Trời là con đường mà thông qua đó con người được tái sinh. Đức Chúa Trời không bao giờ vắng bóng trong nhân tâm, và sống giữa con người ở mọi thời điểm. Ngài đã và đang là động lực của cuộc sống con người, là nền tảng cho sự tồn tại của con người, và là một bảo chứng quý giá cho sự tồn tại của con người sau khi sinh ra. Ngài khiến con người được tái sinh, và làm cho họ có thể sống bền bỉ trong mọi vai trò. Nhờ vào quyền phép của Ngài, và sinh lực vô tận của Ngài, con người đã sống được từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà xuyên suốt qua đó quyền phép của sự sống Đức Chúa Trời đã là rường cột cho sự hiện hữu của con người, và vì đó mà Đức Chúa Trời đã phải trả một cái giá mà không một con người bình thường nào từng trả. Nguồn sinh lực từ Đức Chúa Trời có thể chinh phục bất cứ quyền năng nào; hơn thế nữa, nó vượt qua bất cứ quyền năng nào. Sự sống của Ngài là vĩnh cửu, quyền phép của Ngài là siêu phàm, và nguồn sinh lực của Ngài không thể bị áp đảo bởi bất cứ loài thọ tạo hay thế lực thù địch nào. Nguồn sinh lực của Đức Chúa Trời hiện hữu, và tỏa ra hào quang rực rỡ bất kể không gian và thời gian nào. Trời và đất có thể trải qua những biến chuyển lớn, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời thì mãi mãi như vậy. Mọi thứ rồi sẽ tan biến đi, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời vẫn còn lại đó, bởi Đức Chúa Trời là nguồn cho sự tồn tại của vạn vật, và là gốc rễ cho sự tồn tại của vạn vật. Sự sống của con người bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, sự hiện hữu của trời là bởi Đức Chúa Trời, và sự tồn tại của đất cũng có gốc rễ từ quyền phép của sự sống từ Đức Chúa Trời. Không có vật gì mang sức sống mà có thể vượt được quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, và không gì có nghị lực mà có thể phá bỏ giới hạn uy quyền của Đức Chúa Trời. Theo cách này, bất kể là ai thì tất cả cũng phải quy phục trước sự cai quản của Đức Chúa Trời, tất cả cũng phải sống dưới mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, và không ai có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Ngài”.

Trích từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời