Nhạc Thánh Ca | Đức Chúa Trời Toàn Năng mở quyển sách

18/03/2021

Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật, trọn vẹn, hoàn hảo và toàn năng!

Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật, trọn vẹn, hoàn hảo và toàn năng!

Ngài không chỉ cầm bảy ngôi sao, được phú cho bảy Thần,

có bảy mắt, mở bảy ấn, và mở cuốn sách,

mà hơn thế nữa, Ngài còn giáng xuống bảy tai vạ và bảy bát,

và tỏ lộ bảy tiếng sấm.

Ngài cũng đã thổi bảy ống loa từ lâu!

Muôn vật mà Ngài đã tạo ra và làm cho trọn vẹn phải ca ngợi Ngài,

dâng lên Ngài vinh quang, và tôn vinh ngôi Ngài.

Ôi, Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài là tất cả mọi thứ,

Ngài đã hoàn thành mọi thứ,

và với Ngài, hết thảy mọi thứ đều trọn vẹn, tươi sáng,

được giải thoát, tự do, mạnh mẽ và hùng mạnh!

Không còn gì bị ẩn giấu hay che đậy;

với Ngài, hết thảy những lẽ mầu nhiệm đều được mặc khải.

Hơn nữa, Ngài đã phán xét vô số kẻ thù của Ngài,

mặc khải sự oai nghi của Ngài, biểu lộ ngọn lửa thịnh nộ của Ngài,

Ngài tỏ lộ cơn thạnh nộ của Ngài,

và hơn nữa, Ngài phô bày vinh hiển chưa từng thấy,

đời đời, hoàn toàn vô tận của Ngài!

Mọi dân nên thức tỉnh để chúc tụng

và hát ca mà không phải dè dặt,

ca tụng Đấng toàn năng, hoàn toàn chân thật, hằng sống, hào phóng,

và vinh hiển Đức Chúa Trời thật hằng có đời đời kiếp kiếp.

Mọi dân nên thức tỉnh để chúc tụng

và hát ca mà không phải dè dặt,

ca tụng Đức Chúa Trời thật, toàn năng, hoàn toàn chân thật, hằng sống, hào phóng,

và vinh hiển này, là Đấng hằng có đời đời kiếp kiếp.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger