Nhạc Thánh Ca | Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện như Mặt Trời công chính

04/09/2021

Chorus

Ôi! Đức Chúa Trời Toàn Năng! Amen!

Trong Ngài, hết thảy đều được giải phóng và cởi mở,

hết thảy đều sáng rõ, hiển nhiên, và không che giấu.

Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể,

Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể, Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể.

Verse 1

Ngài cai trị như Vua, được công khai tỏ lộ,

không còn là một bí ẩn, mà được tiết lộ mãi mãi.

Ngài đã xuất hiện như Mặt Trời công chính.

Kỷ nguyên của sao mai đã qua,

và không còn điều gì bị che giấu.

Công tác của Ngài như tia chớp,

lóe sáng và kết thúc vô cùng chóng vánh.

Chorus

Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện như Mặt Trời công chính.

Các ngươi sẽ cùng Ngài sẻ chia vinh hiển và những phúc lành tốt đẹp

mãi mãi và muôn đời, mãi mãi và muôn đời.

Những lời này là thật và chúng đã bắt đầu được thực hiện trong các ngươi.

Verse 2

Đức Chúa Trời sẽ thực hiện mọi lời hứa của Ngài với các ngươi.

Lời Ngài là thật, chẳng bao giờ trở thành vô ích.

Những phúc lành tốt đẹp này là của các ngươi, không ai khác có thể lấy đi.

Chúng là những thành quả cho việc các ngươi đã phối hợp đồng lòng với Ngài.

Hãy vứt bỏ những quan niệm tôn giáo; hãy tin vào lời của Ngài,

chớ hoài nghi!

Chorus

Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện như Mặt Trời công chính.

Các ngươi sẽ cùng Ngài sẻ chia vinh hiển và những phúc lành tốt đẹp

mãi mãi và muôn đời, mãi mãi và muôn đời.

Những lời này là thật và chúng đã bắt đầu được thực hiện trong các ngươi.

Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện như Mặt Trời công chính.

Các ngươi sẽ cùng Ngài sẻ chia vinh hiển và những phúc lành tốt đẹp

mãi mãi và muôn đời, mãi mãi và muôn đời.

Những lời này là thật và chúng đã bắt đầu được thực hiện trong các ngươi.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger