4. Cách để một người có thể thiết lập mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Khi tin vào Đức Chúa Trời, ít nhất ngươi phải giải quyết vấn đề có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì ý nghĩa niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời không còn. Việc thiết lập mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể đạt được với một tấm lòng tĩnh lặng trước nhan Đức Chúa Trời. Có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời nghĩa là không thể nghi ngờ và phủ nhận bất kỳ công tác nào của Ngài và có thể quy phục công tác của Ngài. Nó có nghĩa là có những ý định đúng đắn trước nhan Đức Chúa Trời, không lên kế hoạch cho bản thân, và xem xét lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời trước tiên trong tất cả mọi việc; nó có nghĩa là chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời và vâng phục những sắp đặt của Đức Chúa Trời. Ngươi phải có thể tĩnh tâm trước nhan Đức Chúa Trời trong mọi việc ngươi làm. Ngay cả khi không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, ngươi vẫn phải dốc hết khả năng để thực hiện bổn phận và trách nhiệm của mình. Một khi ý muốn của Đức Chúa Trời đã được mặc khải cho ngươi, hãy hành động theo đó, và sẽ không quá muộn. Khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời đã trở nên bình thường, thì ngươi cũng sẽ có mối quan hệ bình thường với mọi người. Mọi sự đều được xây dựng trên nền tảng là lời Đức Chúa Trời. Hãy ăn và uống lời Đức Chúa Trời, sau đó đưa những yêu cầu của Đức Chúa Trời vào thực hành, chỉnh đốn quan điểm, và tránh làm bất cứ điều gì chống đối Đức Chúa Trời hoặc làm nhiễu loạn hội thánh. Đừng làm điều gì không có lợi cho đời sống của anh chị em mình, đừng nói điều gì không ích lợi cho người khác, đừng làm việc gì đáng hổ thẹn. Hãy công bằng và chính trực trong mọi việc ngươi làm và đảm bảo rằng mọi hành động của ngươi đều có thể trình lên trước Đức Chúa Trời. Dù xác thịt có thể đôi lúc yếu đuối, nhưng ngươi phải biết đặt lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời lên hàng đầu, không tham tư lợi, và ngươi phải có thể hành động một cách công chính. Nếu ngươi có thể thực hành theo cách này, thì mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ bình thường.

Trích từ “Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Để đạt được cuộc sống con người bình thường – một cuộc sống con người bình thường mà có quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời – trước tiên ngươi phải tin vào lời Ngài. Nếu ngươi chưa đạt được bước công tác đầu tiên của Đức Thánh Linh trong con người, thì ngươi không có nền tảng. Nếu ngay cả những nguyên tắc tối thiểu nhất ngươi cũng không nắm bắt được, thì ngươi sẽ bước đi trên con đường phía trước như thế nào? Đặt chân trên đúng con đường mà qua đó Đức Chúa Trời hoàn thiện con người nghĩa là bước vào đúng con đường công tác hiện tại của Đức Thánh Linh; nó có nghĩa là đặt chân trên con đường Đức Thánh Linh đi. Ngay lúc này, con đường Đức Thánh Linh đi là những lời hiện tại của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu con người định đặt chân trên con đường của Đức Thánh Linh, thì họ phải vâng lời cũng như ăn uống những lời hiện tại của Đức Chúa Trời nhập thể. Công tác Ngài làm là công tác của lời; mọi thứ đều bắt đầu từ lời Ngài, và mọi thứ đều được xây dựng trên lời Ngài, trên lời hiện tại của Ngài. Cho dù là để chắc chắn về Đức Chúa Trời nhập thể hay để biết Đức Chúa Trời nhập thể, mỗi việc đều đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn vào lời Ngài. Nếu không, con người sẽ chẳng hoàn thành được việc gì và chẳng còn lại gì. Chỉ bằng cách xây dựng trên nền tảng của việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, và qua đó biết đến Ngài và làm hài lòng Ngài, người ta mới có thể dần xây dựng được một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Đối với con người, không có sự hợp tác nào với Đức Chúa Trời tốt hơn việc ăn uống những lời Ngài và đưa chúng vào thực hành. Thông qua sự thực hành như vậy mà họ có thể đứng vững nhất trong lời chứng của mình khi là dân sự của Ngài. Khi con người hiểu và có thể vâng theo thực chất lời hiện tại của Đức Chúa Trời, thì họ đang sống trên con đường được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh và đã đặt chân trên đúng con đường mà qua đó Đức Chúa Trời hoàn thiện con người. Trước đây, chỉ đơn giản bằng cách tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời, hoặc sự bình an và niềm vui, con người có thể đạt được công tác của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ thì khác. Không có lời của Đức Chúa Trời nhập thể, không có hiện thực của lời Ngài, con người sẽ không thể có được sự chấp thuận từ Đức Chúa Trời, và sẽ đều bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Để đạt đến một đời sống tâm linh bình thường, trước hết người ta phải ăn uống lời Đức Chúa Trời và đưa nó vào thực hành, và sau đó, trên nền tảng này, thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời.

Trích từ “Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu muốn có được đời sống thuộc linh bình thường và thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì trước hết ngươi phải dâng lòng mình cho Ngài. Chỉ sau khi ngươi đã lắng lòng mình trước Ngài và dốc trọn lòng mình cho Ngài, thì ngươi mới dần có thể phát triển một đời sống thuộc linh bình thường. Nếu người ta không trao cả tấm lòng mình cho Đức Chúa Trời trong niềm tin của họ nơi Ngài, và nếu lòng họ chưa ở trong Ngài và họ không xem trọng trách của Ngài là của chính mình, thì mọi việc họ làm đều là một hành động lừa dối Đức Chúa Trời, một hành động điển hình của những người sùng đạo, và không thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chẳng thu được gì từ loại người này, loại người này chỉ có thể làm vật làm nền cho công tác của Đức Chúa Trời, như một thứ trang trí trong nhà Đức Chúa Trời, một thứ thừa thãi và vô dụng. Đức Chúa Trời không sử dụng loại người này. Trong một người như thế, chẳng những không có cơ hội cho công tác của Đức Thánh Linh, mà việc làm cho họ hoàn thiện thậm chí cũng chẳng có bất kỳ giá trị gì. Dạng người này thực sự là một cái xác biết đi. Những người như vậy chẳng có gì để Đức Thánh Linh dùng được, mà trái lại, hết thảy bọn họ đều đã bị Sa-tan chiếm hữu và làm cho bại hoại sâu sắc. Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ những con người này. Hiện thời, trong việc sử dụng con người, Đức Thánh Linh không chỉ sử dụng những phần đáng mong muốn của họ để hoàn thành công việc, mà Ngài còn hoàn thiện và thay đổi những phần không mong muốn của họ. Nếu có thể dốc lòng mình vào Đức Chúa Trời và tĩnh lặng trước Ngài, thì ngươi sẽ có cơ hội và đủ tư cách được Đức Thánh Linh dùng đến, được nhận lãnh sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, và hơn nữa, ngươi còn có cơ hội được Đức Thánh Linh bổ khuyết cho những thiếu sót nơi mình. Khi trao lòng mình cho Đức Chúa Trời, ở khía cạnh tính cực, ngươi có thể có được lối vào sâu hơn và đạt được trình độ thông sáng cao hơn; ở khía cạnh tiêu cực, ngươi sẽ hiểu rõ hơn những lỗi phạm và thiếu sót của mình, sẽ hăng hái tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời hơn, và sẽ không thụ động mà sẽ tích cực bước vào. Như thế, ngươi sẽ trở thành một người đúng đắn. Giả sử lòng ngươi có thể lắng đọng trước Đức Chúa Trời, thì điểm mấu chốt để ngươi được Đức Thánh Linh khen ngợi và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không là việc ngươi có tích cực bước vào hay không. Khi Đức Thánh Linh khai sáng một người và sử dụng họ, thì việc đó không bao giờ khiến người đó tiêu cực, mà luôn làm cho họ tiến bộ một cách tích cực. Dù cho người này có những nhược điểm, họ vẫn có thể tránh được việc sống dựa vào những nhược điểm đó của mình. Họ có thể tránh được việc trì hoãn sự trưởng thành trong đời sống, và tiếp tục tìm cách thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là một tiêu chuẩn. Nếu ngươi có thể đạt được điều này, thì nó đủ để chứng minh rằng ngươi đã có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Nếu một người lúc nào cũng tiêu cực, và thậm chí sau khi nhận được sự khai sáng và biết được bản thân mình mà họ vẫn cứ tiêu cực và thụ động, và không thể vươn lên và hành động tương hợp với Đức Chúa Trời, thì kiểu người này chỉ nhận được ơn của Đức Chúa Trời nhưng Đức Thánh Linh không ở cùng họ. Khi một người tiêu cực, điều này có nghĩa là lòng họ chưa hướng về Đức Chúa Trời và tâm linh họ chưa được Thần của Đức Chúa Trời cảm thúc. Tất cả mọi người phải hiểu được điều này.

Trích từ “Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu ngươi muốn có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì lòng ngươi phải hướng về Đức Chúa Trời. Với điều này làm nền tảng, ngươi cũng sẽ có mối quan hệ bình thường với người khác. Nếu ngươi không có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì dù ngươi có làm gì để duy trì các mối quan hệ với người khác, cho dù ngươi làm việc chăm chỉ ra sao hay dốc bao nhiêu sức, tất cả vẫn chỉ liên quan đến triết lý sống của con người. Ngươi đang duy trì vị thế của mình giữa mọi người qua góc độ và triết lý của con người, để cho mọi người tán dương ngươi, nhưng ngươi chẳng làm theo lời Đức Chúa Trời nhằm thiết lập mối quan hệ bình thường với mọi người. Nếu ngươi không tập trung vào mối quan hệ với mọi người, mà lo duy trì mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, nếu ngươi sẵn sàng dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời và học cách vâng lời Ngài, thì tự nhiên những mối quan hệ của ngươi với mọi người sẽ trở nên bình thường. Theo cách này, những mối quan hệ này không thiết lập trong xác thịt, mà là trên nền tảng là tình yêu Đức Chúa Trời. Hầu như không có sự tương tác về xác thịt, nhưng trong tinh thần, có sự thông công, tình yêu thương lẫn nhau, sự an ủi lẫn nhau và sự cung cấp cho nhau. Tất cả điều này đều được thực hiện trên nền tảng một tấm lòng làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Những mối quan hệ này không được duy trì bằng cách dựa theo triết lý sống của con người, mà được định hình rất tự nhiên qua việc mang trọng trách vì Đức Chúa Trời. Nó không cần đến nỗ lực của con người. Ngươi chỉ cần thực hành theo các nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời. Ngươi có sẵn lòng quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời không? Ngươi có sẵn lòng làm một người “phi lý trí” trước Đức Chúa Trời không? Ngươi có sẵn lòng trao trọn lòng mình cho Đức Chúa Trời, và không màng đến vị thế của mình giữa mọi người không? Trong số mọi người ngươi có liên hệ, ngươi có mối quan hệ tốt đẹp nhất với ai? Ngươi có mối quan hệ tồi tệ nhất với ai? Các mối quan hệ của ngươi với mọi người có bình thường không? Ngươi có đối xử công bằng với mọi người không? Các mối quan hệ của ngươi với người khác được duy trì theo triết lý sống của ngươi, hay được xây dựng trên nền tảng là tình yêu Đức Chúa Trời? Khi một người không dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, thì tinh thần người đó trở nên cùn mòn, tê liệt và vô thức. Kiểu người này sẽ không bao giờ hiểu được lời Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ có được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời; tâm tính của kiểu người này sẽ không bao giờ thay đổi được. Thay đổi tâm tính là tiến trình dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, và đón nhận sự khai sáng và soi sáng từ lời Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Chúa Trời có thể cho phép một người tích cực bước vào, cũng như khiến họ có thể gột rửa những khía cạnh tiêu cực sau khi đã có được sự hiểu biết về chúng. Khi ngươi đạt đến mức độ dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể nhận thức được mọi vận động tinh tế trong thần trí của mình, và ngươi sẽ biết được mọi sự khai sáng và soi sáng nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Hãy bám chặt vào đó, và dần dần ngươi sẽ bước vào con đường được Đức Thánh Linh hoàn thiện. Lòng ngươi càng có thể tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, thì thần trí ngươi sẽ càng nhạy cảm và tinh tế hơn, và càng có khả năng nhận thức được Đức Thánh Linh cảm thúc nó như thế nào, và rồi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên bình thường hơn bao giờ hết.

Trích từ “Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong mọi việc ngươi làm, ngươi đều phải xem xét liệu những ý định của ngươi có đúng hay không. Nếu ngươi có thể hành động theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường. Đây là tiêu chuẩn tối thiểu. Hãy nhìn vào những ý định của mình, và nếu ngươi thấy những ý định không đúng đã nảy sinh, hãy biết bỏ chúng đi, và hành động theo lời Đức Chúa Trời; như vậy ngươi sẽ trở thành người đúng đắn trước Đức Chúa Trời, điều cho thấy rằng mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường, và rằng mọi việc ngươi làm là vì Đức Chúa Trời, chứ không phải vì bản thân ngươi. Trong mọi việc ngươi làm và mọi điều ngươi nói, hãy biết giữ lòng mình ngay thẳng và công chính trong hành động của mình, đừng để bị cảm xúc chi phối, hoặc hành động theo ý của riêng mình. Đấy là những nguyên tắc mà những người tin vào Đức Chúa Trời phải hành xử. Những điều nhỏ nhặt có thể phơi bày ý định và vóc giạc của một người, và vì vậy, để một người bước vào con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, trước hết họ phải điều chỉnh lại những ý định của mình và mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời. Chỉ khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường, ngươi mới có thể được Ngài làm cho hoàn thiện; chỉ khi đó việc Đức Chúa Trời xử lý, tỉa sửa, sửa dạy, và tinh luyện mới có thể đạt được kết quả mong muốn trong ngươi. Nghĩa là, nếu con người có thể giữ Đức Chúa Trời trong lòng và không theo đuổi tư lợi hay nghĩ đến tiền đồ riêng (theo nghĩa xác thịt), mà thay vào đó mang lấy trọng trách bước vào sự sống, làm hết sức mình để mưu cầu lẽ thật, và quy phục công tác của Đức Chúa Trời – nếu ngươi có thể làm như vậy, thì những mục tiêu ngươi theo đuổi sẽ là đúng đắn, và mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên bình thường. Khắc phục mối quan hệ của một người với Đức Chúa Trời có thể gọi là bước đầu tiên để bước vào hành trình thuộc linh của họ. Mặc dù số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Trời tiền định, và không thể được thay đổi bởi con người, nhưng việc ngươi có được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện hoặc thu phục hay không còn tùy vào mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời có bình thường hay không. Có thể có những phần trong ngươi yếu đuối hoặc bất tuân – nhưng miễn là quan điểm và những ý định của ngươi đúng đắn, và miễn là mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời đúng đắn và bình thường, thì ngươi đủ tư cách được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Nếu ngươi không có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, và ngươi hành động vì xác thịt hay vì gia đình mình, thì dù ngươi nhọc công bao nhiêu, cũng sẽ là công dã tràng. Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường, thì mọi thứ khác sẽ đâu vào đấy. Đức Chúa Trời chẳng xét điều gì khác, mà chỉ xét xem quan điểm của ngươi về niềm tin nơi Đức Chúa Trời có đúng đắn không: ngươi tin vào ai, ngươi tin vì ai, và vì sao ngươi tin. Nếu ngươi có thể thấy rõ những điều này, và thực hành với những quan điểm của ngươi đã được xử lý tốt, thì ngươi sẽ tiến bộ trong sự sống, và đảm bảo ngươi cũng sẽ bước vào đường chính đạo. Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời không bình thường, và quan điểm của ngươi về niềm tin vào Đức Chúa Trời bị lệch lạc, thì tất cả những thứ khác đều vô ích, và dù ngươi tin mạnh mẽ đến đâu, ngươi cũng sẽ chẳng nhận được gì. Chỉ sau khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời trở nên bình thường, ngươi mới có được lời khen từ Ngài khi ngươi phản bội xác thịt, cầu nguyện, chịu đựng, bền gan, quy phục, giúp đỡ anh chị em mình, dâng mình hơn cho Đức Chúa Trời, v.v. Những việc ngươi làm có giá trị và ý nghĩa hay không tùy thuộc vào ý định và quan điểm của ngươi có đúng đắn hay không. Thời nay, nhiều người tin vào Đức Chúa Trời như thể họ đang ngửa cổ xem đồng hồ – quan điểm của họ bị lệch lạc, và chúng phải được chỉnh đốn bằng một sự đột phá. Nếu vấn đề này được giải quyết, mọi thứ sẽ ổn thỏa; nếu không, tất cả sẽ thành uổng công vô ích. Một số người hành xử tốt trước nhan Ta, nhưng sau lưng Ta, tất cả những gì họ làm là chống đối Ta. Đây là một biểu hiện của sự quanh co và dối trá, và kiểu người này là nô bộc của Sa-tan; chúng là hiện thân tiêu biểu của Sa-tan, đến để thử Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ là một người đúng đắn nếu ngươi có thể quy phục công tác của Ta và lời Ta. Miễn là ngươi có thể ăn và uống lời Đức Chúa Trời; miễn là mọi việc ngươi làm đều có thể được trình lên trước Đức Chúa Trời và ngươi hành xử công bằng, chính trực trong mọi việc ngươi làm; miễn là ngươi không làm những việc đáng hổ thẹn, hay những việc gây tổn hại đời sống của người khác; và miễn là ngươi sống trong sự sáng và không cho phép bản thân bị Sa-tan lợi dụng, thì mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ được theo đúng trật tự.

Trích từ “Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong cuộc sống thường nhật, ngươi phải hiểu những lời nào ngươi nói và những việc nào ngươi làm có thể gây ra sự bất thường trong mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời, và rồi hãy chỉnh đốn bản thân để làm cho đúng cách. Hãy luôn xem xét những lời nói, hành động, từng đường đi nước bước, cùng tất cả những suy nghĩ và tư tưởng của ngươi. Hãy có được sự hiểu biết đúng đắn về tình trạng thật của ngươi và bước vào cách hoạt động của Đức Thánh Linh. Đây là cách duy nhất để có được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Bằng cách đánh giá xem liệu mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời có bình thường không, ngươi sẽ có thể chỉnh đốn những ý định của mình, hiểu được bản tính thực chất của con người, và thật sự hiểu được chính mình, và khi làm như vậy, ngươi sẽ có thể bước vào những trải nghiệm thật, thực sự phản bội chính mình, và chủ tâm quy phục. Khi ngươi trải qua những vấn đề này liên quan đến việc liệu mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời có bình thường hay không, ngươi sẽ thấy cơ hội được Đức Chúa Trời hoàn thiện và trở nên có khả năng nắm bắt được nhiều trạng thái trong công tác của Đức Thánh Linh. Ngươi cũng sẽ có thể nhìn thấu nhiều thủ đoạn của Sa-tan và thấu suốt những âm mưu của nó. Chỉ có con đường này mới dẫn đến việc được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Ngươi phải khắc phục mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời, để ngươi có thể quy phục mọi sự sắp đặt của Ngài, và để ngươi thậm chí có thể đi sâu hơn vào trải nghiệm thật và nhận lãnh được còn nhiều hơn nữa công tác của Thánh Linh. Khi ngươi thực hành việc có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, trong hầu hết các trường hợp, thành công sẽ đạt được bằng cách phản bội xác thịt và hợp tác thực sự với Đức Chúa Trời. Ngươi nên hiểu rằng “không có lòng hợp tác, thì khó mà nhận lãnh công tác của Đức Chúa Trời; nếu xác thịt không chịu khổ, thì chẳng có phúc lành từ Đức Chúa Trời; nếu tinh thần không đấu tranh, thì Sa-tan sẽ chẳng bị hổ thẹn”. Nếu ngươi thực hành những nguyên tắc này và thấu suốt chúng, thì quan điểm của ngươi về niềm tin nơi Đức Chúa Trời sẽ được chỉnh đốn. Trong việc thực hành hiện thời của mình, các ngươi phải bỏ đi tư duy “tìm bánh để thỏa mãn cơn đói”; các ngươi phải bỏ đi tư duy “mọi sự do Đức Thánh Linh thực hiện, và con người không thể can thiệp”. Bất cứ ai nói như vậy đều nghĩ: “Người ta có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn, và khi đến lúc, Đức Thánh Linh sẽ làm công tác của Ngài. Người ta không cần phải chế ngự xác thịt hay hợp tác; chỉ cần họ được Đức Thánh Linh cảm thúc”. Những quan điểm này toàn là ngu xuẩn. Trong những trường hợp như thế, Đức Thánh Linh không thể làm việc. Chính kiểu quan điểm này cản trở rất nhiều công tác của Đức Thánh Linh. Thường thì công tác của Đức Thánh Linh đạt được thông qua sự hợp tác của con người. Những người không hợp tác và thiếu quyết tâm, mà lại muốn đạt được một sự thay đổi trong tâm tính và nhận lãnh công tác của Đức Thánh Linh cùng sự khai sáng và soi sáng từ Đức Chúa Trời, đều đúng là có những suy nghĩ ngông cuồng. Đây gọi là “nuông chiều bản thân và tha thứ cho Sa-tan”. Những người như thế không có được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Ngươi phải thấy được nhiều biểu lộ và biểu hiện của tâm tính Sa-tan trong bản thân và thấy được bất kỳ sự thực hành nào ngươi có đi ngược lại những gì Đức Chúa Trời yêu cầu hiện nay. Giờ ngươi sẽ có thể phản bội Sa-tan chứ? Ngươi nên đạt được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, hành động theo ý định của Đức Chúa Trời, và trở thành một con người mới với một cuộc sống mới. Đừng nghĩ nhiều về những vi phạm trong quá khứ; đừng hối hận quá nhiều; hãy biết đứng lên và hợp tác với Đức Chúa Trời, cũng như thực hiện những bổn phận của mình phải làm. Theo cách này, mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên bình thường.

Trích từ “Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hãy đọc mọi lời phán của Đức Chúa Trời và đưa chúng vào thực hành ngay khi ngươi hiểu chúng. Có lẽ đã có những lúc xác thịt ngươi yếu đuối, hoặc ngươi dấy loạn, hoặc ngươi chống đối; bất kể ngươi đã hành xử ra sao trong quá khứ, điều đó cũng không mấy quan trọng, và không thể nào cản trở cuộc đời ngươi trưởng thành ngày hôm nay. Miễn là hiện tại, ngươi có thể có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, là có hy vọng rồi. Nếu có sự thay đổi trong ngươi mỗi lần đọc lời Đức Chúa Trời, và người khác có thể nhận ra đời sống của ngươi đã thay đổi tốt hơn, thì điều đó cho thấy mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời giờ đây là bình thường và đã được chỉnh đốn. Đức Chúa Trời không đối xử với mọi người chiếu theo những vi phạm của họ. Một khi ngươi đã hiểu và trở nên có nhận thức, chừng nào ngươi có thể ngừng phản nghịch hoặc chống đối, thì Đức Chúa Trời vẫn sẽ rủ lòng thương xót ngươi. Khi ngươi có được hiểu biết và quyết tâm mưu cầu được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thì tình trạng của ngươi trước nhan Đức Chúa Trời sẽ trở nên bình thường. Dù cho ngươi đang làm gì, hãy cân nhắc những điều sau đây trong lúc đang làm: Nếu tôi làm thế này, Đức Chúa Trời sẽ nghĩ gì? Việc này có ích gì cho anh chị em tôi không? Việc này có ích gì cho công tác trong nhà Đức Chúa Trời không? Dù trong sự cầu nguyện, thông công, lời nói, việc làm, hay tiếp xúc với người khác, hãy xem xét những ý định của ngươi, và kiểm tra xem liệu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời có bình thường hay không. Nếu ngươi không thể nhận ra những ý định và suy nghĩ của bản thân ngươi, thì điều này có nghĩa là ngươi thiếu sự sáng suốt, và như thế chứng tỏ ngươi hiểu quá ít về lẽ thật. Nếu ngươi có thể hiểu rõ mọi việc Đức Chúa Trời làm và có thể nhận thức mọi sự qua lăng kính của lời Ngài, đứng về phía Ngài, thì những quan điểm của ngươi sẽ trở nên đúng đắn. Do đó, thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời là tối quan trọng với bất kỳ ai tin vào Đức Chúa Trời, mọi người phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhất và là sự kiện lớn nhất trong đời mình. Mọi việc ngươi làm đều được đánh giá bằng việc ngươi có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời hay không. Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường và những ý định của ngươi đúng đắn, thì cứ việc làm. Để giữ mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, ngươi không được sợ mất đi những lợi ích cá nhân; ngươi không thể để Sa-tan thắng thế, ngươi không thể để Sa-tan nắm giữ ngươi, và ngươi không thể để Sa-tan biến ngươi thành trò cười. Có những ý định như thế là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường – không phải vì xác thịt, mà vì sự bình an trong tâm linh, vì mục đích đạt được công tác của Đức Thánh Linh, và đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Để bước vào trạng thái đúng đắn, ngươi phải thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời và chỉnh đốn quan điểm của ngươi về niềm tin vào Đức Chúa Trời. Điều này là để cho Đức Chúa Trời có thể thu phục ngươi, và để cho Ngài có thể biểu lộ những hoa trái của lời Ngài nơi ngươi và khai sáng cũng như soi sáng cho ngươi hơn nữa. Như vậy, ngươi sẽ làm đúng cách. Hãy tiếp tục ăn và uống những lời Đức Chúa Trời ngày nay, bước vào cách hoạt động hiện thời của Đức Thánh Linh, hành động theo những yêu cầu hiện nay của Đức Chúa Trời, không theo những phương pháp thực hành lỗi thời, không bám vào những lề lối cũ, và bước vào cách làm việc hiện nay càng sớm càng tốt. Như thế, mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên hoàn toàn bình thường và ngươi sẽ dấn bước trên con đường đúng đắn của niềm tin nơi Đức Chúa Trời.

Trích từ “Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 3. Cách để một người ăn uống lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 1. Hiểu biết thật về bản thân mình là gì và có thể đạt được gì từ nó

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger