3. Cách để một người ăn uống lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Giờ đây là Thời đại Vương quốc. Liệu ngươi đã bước vào thời đại mới này hay chưa phụ thuộc vào việc ngươi đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời hay chưa, vào việc liệu lời Ngài đã trở thành sự sống thực tế của ngươi hay chưa. Lời Đức Chúa Trời được truyền ra cho mỗi người sao cho cuối cùng, tất cả mọi người sẽ sống trong thế giới của lời Đức Chúa Trời, và lời Ngài sẽ khai sáng và soi sáng cho mỗi người từ bên trong. Nếu trong thời gian này, ngươi bất cẩn khi đọc lời Đức Chúa Trời, và không quan tâm đến lời Ngài, thì điều này cho thấy tình trạng của ngươi không ổn. Nếu ngươi không thể bước vào Thời đại của Lời, thì Đức Thánh Linh không hoạt động trong ngươi; nếu ngươi đã bước vào thời đại này, Ngài sẽ làm công tác của Ngài. Ngươi có thể làm gì vào đầu Thời đại của Lời để có được công tác của Đức Thánh Linh? Trong thời đại này, và giữa các ngươi, Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất việc sau: mỗi người sẽ sống trọn những lời của Đức Chúa Trời, sẽ có thể đưa lẽ thật vào thực hành, và sẽ yêu Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng; tất cả mọi người sẽ sử dụng lời Đức Chúa Trời làm nền tảng và hiện thực của họ, sẽ có tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời; và thông qua việc thực hành lời Đức Chúa Trời, con người sẽ nắm vương quyền cùng với Đức Chúa Trời. Đây là công tác Đức Chúa Trời sẽ đạt được. Ngươi có thể nhịn đọc lời Đức Chúa Trời không? Ngày nay, có nhiều người cảm thấy họ không thể nhịn được dù chỉ một hoặc hai ngày không đọc lời Ngài. Họ phải đọc lời Ngài hằng ngày, và nếu thời gian không cho phép, thì lắng nghe lời Ngài là đủ. Đây là cảm giác mà Đức Thánh Linh đem lại cho mọi người, và là cách Ngài bắt đầu cảm thúc họ. Có nghĩa là Ngài cai quản con người thông qua lời, sao cho họ có thể bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Nếu chỉ sau một ngày không ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi cảm nhận được sự tối tăm và khao khát, cũng như không thể chịu được, thì điều này cho thấy ngươi đã được Đức Thánh Linh cảm thúc, và Ngài đã không quay lưng lại với ngươi. Khi đó, ngươi là một người ở trong dòng chảy này. Tuy nhiên, nếu sau một hoặc hai ngày không ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi không cảm nhận được gì cả, nếu ngươi không có khao khát, và không hề cảm động, thì điều này cho thấy Đức Thánh Linh đã quay lưng lại với ngươi. Điều này có nghĩa là khi đó, tình trạng bên trong của ngươi có gì đó không ổn; ngươi chưa bước vào Thời đại của Lời, và ngươi là một trong những người đã tụt lại phía sau. Đức Chúa Trời sử dụng lời để cai quản con người; ngươi cảm thấy ổn nếu ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không cảm thấy như vậy, thì ngươi không có đường nào để theo. Lời Đức Chúa Trời trở thành thức ăn của mọi người và là động lực thúc đẩy họ. Kinh thánh nói rằng: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời”. Ngày nay, Đức Chúa Trời sẽ làm xong công tác này, và Ngài sẽ hoàn thành việc này trong các ngươi. Vì sao trước đây người ta có thể nhịn đọc lời Đức Chúa Trời nhiều ngày mà vẫn có thể ăn và làm việc như bình thường, nhưng ngày nay thì không? Ở thời đại này, Đức Chúa Trời chủ yếu sử dụng lời để cai quản tất cả. Thông qua những lời của Đức Chúa Trời, con người bị phán xét và được hoàn thiện, rồi cuối cùng được đưa vào vương quốc. Chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có thể chu cấp cho sự sống của con người, và chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có thể ban cho con người sự sáng và một con đường thực hành, đặc biệt trong Thời đại Vương quốc. Miễn là ngươi không đi lạc khỏi hiện thực của lời Đức Chúa Trời, ăn uống lời Ngài mỗi ngày, thì Đức Chúa Trời sẽ có thể làm cho ngươi hoàn thiện.

Theo đuổi sự sống không phải là điều có thể vội vàng được; việc phát triển sự sống không diễn ra chỉ trong ngày một ngày hai. Công tác của Đức Chúa Trời là bình thường, thực tế, và cần phải trải qua một quá trình. Jêsus nhập thể đã mất ba mươi ba năm rưỡi để hoàn thành công tác chịu đóng đinh trên thập tự giá của Ngài – nói gì đến việc làm cho tinh sạch con người và chuyển hóa cuộc sống của họ, một công việc cực kỳ khó khăn? Biến một người bình thường trở thành một người tỏ hiện Đức Chúa Trời là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Điều này đặc biệt đúng đối với những người sinh ra tại quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, những người có tố chất kém và cần một khoảng thời gian dài cho lời và công tác của Đức Chúa Trời. Do vậy, đừng sốt ruột muốn thấy kết quả. Ngươi phải chủ động ăn uống lời Đức Chúa Trời và dốc sức hơn cho lời Đức Chúa Trời. Khi ngươi đọc xong những lời của Ngài, ngươi phải biết thực hành chúng trong thực tế, phát triển kiến thức, sự thông sáng, sự sáng suốt, và sự khôn ngoan trong những lời của Đức Chúa Trời. Thông qua đó, ngươi sẽ thay đổi mà không hề nhận ra. Nếu ngươi có thể xem việc ăn uống những lời của Đức Chúa Trời, đọc, tìm hiểu, trải nghiệm và thực hành chúng là nguyên tắc của mình, thì ngươi sẽ bắt đầu trưởng thành lúc nào không hay. Có những người nói rằng họ không thể thực hành lời Đức Chúa Trời ngay cả sau khi đã đọc xong. Ngươi vội vàng làm gì? Khi ngươi đạt đến một vóc giạc nhất định, ngươi sẽ có thể thực hành lời Ngài. Liệu một đứa trẻ bốn, năm tuổi có nói rằng nó không thể hỗ trợ hay hiếu kính cha mẹ nó không? Ngươi nên biết vóc giạc hiện tại của mình lớn đến đâu. Hãy thực hành những gì ngươi có thể thực hành, và tránh trở thành người phá vỡ sự quản lý của Đức Chúa Trời. Chỉ cần ăn uống lời Đức Chúa Trời, và lấy đó làm nguyên tắc của mình từ nay về sau. Hiện tại, đừng lo lắng về việc liệu Đức Chúa Trời có thể làm cho ngươi trọn vẹn hay không. Đừng đi sâu vào vấn đề đó vội. Chỉ cần ăn uống những lời của Đức Chúa Trời khi chúng đến với ngươi, và Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ làm cho ngươi trọn vẹn. Tuy nhiên, có một nguyên tắc mà ngươi phải ăn uống lời Ngài theo đó. Đừng làm việc này một cách mù quáng. Khi ăn uống lời Đức Chúa Trời, một mặt, hãy tìm kiếm những lời ngươi nên biết đến – nghĩa là những gì liên quan đến các khải tượng – và mặt khác, hãy tìm kiếm những điều ngươi nên thực hành trong thực tế – nghĩa là những điều ngươi nên bước vào. Một mặt liên quan đến kiến thức, và mặt khác liên quan đến việc bước vào. Một khi ngươi đã nắm bắt được cả hai – khi ngươi đã nắm bắt được những gì ngươi nên biết và những gì ngươi nên thực hành – ngươi sẽ biết cách ăn uống lời Đức Chúa Trời.

Trích từ “Thời đại Vương quốc là Thời đại của Lời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong những nguyên tắc ăn uống lời của Đức Chúa Trời, một nguyên tắc liên quan đến kiến thức, và nguyên tắc còn lại liên quan đến sự bước vào. Những lời nào ngươi nên biết đến? Ngươi nên biết đến những lời liên quan đến khải tượng (như những lời liên quan đến thời đại nào công tác của Đức Chúa Trời hiện đã bước vào, những gì Đức Chúa Trời muốn đạt được bây giờ, sự nhập thể là gì, v.v.; tất cả những điều này đều liên quan đến các khải tượng). Con đường mà con người nên bước vào nghĩa là gì? Điều này đề cập đến những lời của Đức Chúa Trời mà con người nên thực hành và bước vào. Trên đây là hai khía cạnh của việc ăn uống lời Đức Chúa Trời. Từ nay trở đi, hãy ăn uống lời Đức Chúa Trời theo cách này. Nếu ngươi hiểu rõ lời Ngài liên quan đến các khải tượng, thì không cứ phải đọc mãi. Quan trọng nhất là ăn uống nhiều hơn những lời về sự bước vào, như làm thế nào để hướng lòng về Đức Chúa Trời, làm thế nào để lắng lòng trước Đức Chúa Trời, và làm thế nào để phản bội xác thịt. Đây là những điều ngươi nên thực hành. Không biết cách ăn uống lời Đức Chúa Trời, thì không thể có sự thông công thực sự. Một khi ngươi biết cách ăn uống lời Ngài, khi ngươi đã nắm bắt được đâu là điểm cốt yếu, thì sự thông công sẽ trở nên tự do, và bất kỳ vấn đề gì được đưa ra, ngươi đều có thể thông công và nắm bắt được thực tế. Nếu khi thông công về lời Đức Chúa Trời, ngươi không có hiện thực, thì ngươi chưa nắm bắt được đâu là điểm cốt lõi, điều này cho thấy ngươi không biết cách ăn uống lời Đức Chúa Trời. Một số người có thể cảm thấy chán ngán khi đọc lời Đức Chúa Trời, đó không phải là một trạng thái bình thường. Điều bình thường là không bao giờ trở nên chán ngán khi đọc những lời của Đức Chúa Trời, luôn khao khát chúng và luôn thấy những lời của Đức Chúa Trời là tốt đẹp. Đây là cách một người đã thực sự bước vào việc ăn uống lời Đức Chúa Trời. Khi ngươi cảm thấy những lời của Đức Chúa Trời quá thực tế và chính xác là những gì con người nên bước vào; khi ngươi cảm thấy những lời của Ngài vô cùng bổ ích và có lợi cho con người, và chúng là sự chu cấp cho sự sống của con người – thì chính Đức Thánh Linh đã mang lại cho ngươi cảm giác này, và chính Đức Thánh Linh đã cảm thúc ngươi. Điều này chứng tỏ Đức Thánh Linh đang hoạt động bên trong ngươi và Đức Chúa Trời đã không quay lưng lại với ngươi. Một số người, khi thấy Đức Chúa Trời luôn phán dạy, trở nên chán ngán những lời của Ngài và nghĩ rằng họ có đọc chúng hay không cũng không có hậu quả gì – đó không phải là một tình trạng bình thường. Họ thiếu một tấm lòng khao khát bước vào hiện thực, và những người như thế không khao khát cũng như không xem trọng việc được hoàn thiện. Bất kỳ khi nào ngươi thấy mình không khao khát lời Đức Chúa Trời, thì điều này cho thấy ngươi không ở trong tình trạng bình thường. Trong quá khứ, liệu Đức Chúa Trời có quay lưng lại với ngươi hay không có thể được xác định bằng việc ngươi có cảm thấy bình yên bên trong hay không, và ngươi có trải nghiệm cảm giác vui hưởng hay không. Giờ đây, điều cốt lõi là ngươi có khao khát lời Đức Chúa Trời hay không, lời Ngài có là hiện thực của ngươi hay không, ngươi có trung tín hay không, và ngươi có khả năng làm tất cả những gì có thể cho Đức Chúa Trời hay không. Nói cách khác, con người được phán xét bởi hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhắm lời Ngài đến cả nhân loại. Nếu ngươi sẵn sàng đọc chúng, Ngài sẽ khai sáng ngươi, nhưng nếu ngươi không sẵn sàng, Ngài sẽ không khai sáng ngươi. Đức Chúa Trời khai sáng những ai đói khát sự công chính, và Ngài khai sáng cho những ai tìm kiếm Ngài. Một số người nói rằng Đức Chúa Trời không khai sáng họ ngay cả khi họ đã đọc lời Ngài. Nhưng ngươi đã đọc những lời này theo cách nào? Nếu ngươi đọc lời Ngài theo cách cưỡi ngựa xem hoa, và không xem trọng hiện thực, thì làm sao Đức Chúa Trời khai sáng ngươi được? Làm sao một người không trân quý lời Đức Chúa Trời có thể được Ngài làm cho hoàn thiện? Nếu ngươi không trân quý lời Ngài, thì ngươi sẽ không có cả lẽ thật lẫn hiện thực. Nếu ngươi trân quý lời Ngài, thì ngươi sẽ có thể đưa lẽ thật vào thực hành, và chỉ khi đó ngươi mới sở hữu hiện thực. Đây là lí do tại sao ngươi phải ăn uống lời Đức Chúa Trời mọi lúc, bất kể ngươi có bận rộn hay không, bất kể hoàn cảnh có bất lợi hay không, và bất kể ngươi có đang bị thử luyện hay không. Xét cho cùng, lời Đức Chúa Trời là nền tảng cho sự tồn tại của con người. Không ai có thể quay lưng lại với lời Ngài, mà phải ăn lời Ngài như họ ăn ba bữa một ngày. Được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện và thu nhận lẽ nào dễ dàng như thế sao? Cho dù hiện tại ngươi có hiểu hay không, và cho dù ngươi có thấu hiểu công tác của Đức Chúa Trời hay không, thì ngươi đều phải ăn uống lời Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt. Đây là chủ động bước vào. Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, hãy gấp rút thực hành những gì ngươi có thể bước vào, và tạm bỏ qua những gì ngươi không thể. Có thể có nhiều lời của Đức Chúa Trời mà ngươi không thể hiểu lúc đầu, nhưng sau hai hoặc ba tháng, có thể thậm chí sau một năm, ngươi sẽ hiểu. Làm sao lại như thế được? Đó là bởi vì Đức Chúa Trời không thể làm cho con người hoàn thiện trong ngày một ngày hai. Thường thì khi ngươi đọc những lời của Ngài, ngươi không thể hiểu ngay. Lúc đó, chúng có thể dường như chỉ là câu chữ đơn thuần không hơn; ngươi phải trải nghiệm chúng một thời gian trước khi ngươi có thể hiểu chúng. Đức Chúa Trời đã phán dạy rất nhiều, ngươi cần làm hết sức để ăn uống lời Ngài, và rồi, tự lúc nào không hay, ngươi sẽ bắt đầu hiểu, và Đức Thánh Linh sẽ khai sáng cho ngươi lúc nào không hay. Khi Đức Thánh Linh khai sáng con người, thường thì con người không hề hay biết. Ngài khai sáng và hướng dẫn ngươi khi ngươi khao khát và tìm kiếm. Nguyên tắc Đức Thánh Linh hoạt động tập trung vào lời của Đức Chúa Trời mà ngươi ăn uống. Tất cả những ai không coi trọng lời Đức Chúa Trời và luôn có thái độ khác với lời Ngài – trong suy nghĩ mụ mị của mình, họ tin rằng không có gì quan trọng dù họ có đọc lời Ngài hay không – đều là những người không sở hữu hiện thực. Không thể nhìn thấy công tác của Đức Thánh Linh hay sự khai sáng của Ngài trong những người như thế. Những người như thế này chỉ đơn thuần trôi xuôi theo, là những kẻ giả vờ mà không có phẩm chất thực sự, giống như ông Nanguo trong truyện ngụ ngôn.[a]

Trích từ “Thời đại Vương quốc là Thời đại của Lời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Mỗi khi ngươi ăn uống một đoạn lời Đức Chúa Trời, nếu ngươi có thể nắm bắt công tác mà Ngài hiện đang thực hiện và có thể biết cách cầu nguyện, cách phối hợp, và cách đạt được lối vào, chỉ khi đó sự ăn uống lời Đức Chúa Trời của ngươi mới cho ra kết quả. Khi mà, bằng lời Đức Chúa Trời, ngươi có thể tìm được con đường của lối vào và có thể nhận thức rõ những động lực hiện tại của công tác của Đức Chúa Trời, cũng như phương hướng của công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi đã bước vào đúng hướng. Nếu ngươi chưa nắm bắt được những điểm chính trong khi ăn uống lời Đức Chúa Trời và, sau đó, vẫn không thể tìm được con đường để thực hành, điều này sẽ cho thấy rằng ngươi vẫn không biết làm thế nào để ăn uống lời Đức Chúa Trời cách đúng đắn, và rằng ngươi chưa khám phá ra phương pháp hay nguyên tắc để làm như vậy.

Trích từ “Hãy lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời để đạt được sự hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Khi ngươi ăn và uống lời Đức Chúa Trời, ngươi phải đánh giá hiện thực về tình trạng của bản thân ngươi so với những lời đó. Nghĩa là, khi ngươi phát hiện ra những khiếm khuyết của mình trong quá trình trải nghiệm thực tế, ngươi phải có khả năng tìm ra một con đường để thực hành, quay lưng lại với những động cơ và quan niệm không đúng đắn. Nếu ngươi luôn luôn phấn đấu cho những điều này và đổ tâm huyết vào việc thành tựu chúng, thì ngươi sẽ có một con đường để đi theo, ngươi sẽ không cảm thấy trống trải, và theo đó ngươi sẽ có thể duy trì một trạng thái bình thường. Chỉ khi đó ngươi mới là người gánh trọng trách trong cuộc đời của chính mình, người có đức tin. Tại sao một số người sau khi đọc lời Đức Chúa Trời lại không thể đưa chúng vào thực hành? Chẳng phải là vì họ không thể nắm bắt được những điều quan trọng nhất sao? Chẳng phải là vì họ không xem trọng sự sống sao? Lý do mà họ không thể nắm bắt được những điều quan trọng và không có con đường để thực hành là vì khi họ đọc lời Đức Chúa Trời, họ không thể liên hệ tình trạng của bản thân mình với chúng, và họ cũng không thể nắm vững tình trạng của chính mình. Một vài người nói: “Tôi đọc lời Đức Chúa Trời và liên hệ tình trạng của tôi với chúng, và tôi nhận biết rằng mình bại hoại và có tố chất kém, nhưng tôi không có khả năng làm thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời”. Ngươi mới chỉ nhìn thấy lớp vẻ bề ngoài; có nhiều điều có thật mà ngươi không biết: làm sao để đặt những sự thỏa mãn của xác thịt sang một bên, làm sao để đặt tính tự nên công chính sang một bên, làm sao để thay đổi bản thân mình, làm sao để bước vào những điều này, làm sao để cải thiện tố chất của mình, và bắt đầu từ khía cạnh nào. Ngươi chỉ nắm bắt một vài điều nông cạn, và tất cả những gì ngươi biết là ngươi thực sự rất bại hoại. Khi ngươi gặp anh chị em mình, ngươi nói về việc mình bại hoại thế nào, và có vẻ như là ngươi biết chính mình và gánh một trọng trách cho cuộc đời mình. Trên thực tế, tâm tính bại hoại của ngươi vẫn chưa thay đổi, điều đó chứng tỏ ngươi chưa tìm ra con đường để thực hành.

Trích từ “Sự thực hành (7)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngươi càng lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, trọng trách mà ngươi mang càng lớn, và trọng trách ngươi mang càng lớn, kinh nghiệm của ngươi sẽ càng phong phú. Khi ngươi lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ đặt trọng trách lên ngươi, và sau đó khai sáng cho ngươi về những nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó cho ngươi. Khi Đức Chúa Trời cho ngươi trọng trách này, ngươi sẽ chú ý tới mọi lẽ thật liên quan trong khi ăn uống lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có trọng trách liên quan đến tình trạng sống của các anh chị em ngươi, thì đây là một trọng trách mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho ngươi, và ngươi sẽ luôn mang trọng trách này theo mình trong những lời cầu nguyện hàng ngày. Điều Đức Chúa Trời làm đã được chuyển tải sang ngươi, và ngươi sẵn lòng làm điều Đức Chúa Trời muốn làm; đây là ý nghĩa của việc đảm nhận trọng tránh của Đức Chúa Trời như của chính mình. Tại thời điểm này, trong sự ăn uống lời Đức Chúa Trời của ngươi, ngươi sẽ tập trung vào những dạng vấn đề này, và ngươi sẽ tự hỏi: “Tôi sẽ giải quyết những vấn đề này như thế nào? Làm sao tôi có thể tạo điều kiện cho các anh chị em của mình đạt được sự giải thoát và tìm thấy sự vui hưởng tinh thần?” Ngươi cũng sẽ tập trung vào việc giải quyết những vấn đề này trong khi thông công, và khi ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi sẽ tập trung vào ăn uống những lời liên quan đến các vấn đề này. Ngươi cũng sẽ mang trọng trách khi ăn uống lời Ngài. Khi ngươi đã hiểu được những yêu cầu của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có ý tưởng rõ ràng hơn về con đường nào nên đi. Đây là sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh được mang đến bởi trọng trách của ngươi, và đây cũng là sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đã được ban cho ngươi. Tại sao Ta nói điều này? Nếu ngươi không có trọng trách, vậy thì ngươi sẽ không chú ý khi ăn uống lời Đức Chúa Trời; khi ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời đồng thời mang trọng trách, ngươi có thể nắm bắt được thực chất của chúng, tìm con đường của mình, và lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, trong những lời cầu nguyện của ngươi, ngươi nên ao ước được Đức Chúa Trời đặt nhiều trọng trách hơn lên ngươi và giao phó cho ngươi những nhiệm vụ to lớn hơn nữa, hầu cho phía trước mình, ngươi có thể có được hơn một con đường để thực hành; hầu cho sự ăn uống lời Đức Chúa Trời của ngươi có tác dụng to lớn hơn; hầu cho ngươi tăng khả năng nắm bắt thực chất của những lời Ngài; và hầu cho ngươi trở nên có nhiều khả năng được cảm thúc bởi Đức Thánh Linh hơn.

Trích từ “Hãy lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời để đạt được sự hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Việc ăn uống lời Đức Chúa Trời có thể cho phép ngươi hiểu lẽ thật chỉ khi nó được thực hiện đúng cách. Tuy nhiên, việc đơn thuần hiểu lẽ thật không có nghĩa là ngươi có thể bước vào thực tế lẽ thật. Một số người có tố chất tốt nhưng không yêu lẽ thật; mặc dù có thể hiểu một chút lẽ thật, nhưng họ lại không thực hành nó. Những người như thế có thể bước vào thực tế lẽ thật không? Việc hiểu lẽ thật không đơn giản như hiểu các học thuyết. Để hiểu được lẽ thật, ngươi phải biết cách ăn và uống lời Đức Chúa Trời. Lấy việc ăn uống một đoạn liên quan đến lẽ thật về tình yêu dành cho Đức Chúa Trời làm ví dụ. Lời Đức Chúa Trời phán rằng: “‘Tình yêu’, như tên gọi của nó, chỉ một tình cảm thuần khiết không vết nhơ, trong đó ngươi sử dụng con tim để thương yêu, cảm nhận và quan tâm. Trong tình yêu không có điều kiện, không có rào cản, và không có khoảng cách. Trong tình yêu không có hoài nghi, không có giả dối, và không có xảo quyệt. Trong tình yêu không có đổi chác và không có gì ô uế”. Đây là cách Đức Chúa Trời định nghĩa tình yêu, và đây là lẽ thật. Nhưng ngươi nên yêu ai? Ngươi có nên yêu chồng mình? Vợ mình? Anh chị em mình? Không. Khi Đức Chúa Trời nói về tình yêu, Ngài không nói về tình yêu đối với người đồng đẳng của ngươi, mà là về tình yêu của con người đối với Đức Chúa Trời. Tình yêu này là tình yêu thật. Ngươi nên hiểu lẽ thật này như thế nào? Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn rằng con người không ngờ vực Ngài hay xa cách Ngài, mà có một tình yêu đối với Ngài, thanh sạch và không vấy bẩn. “Không vấy bẩn” nghĩa là không có những ham muốn ngông cuồng và không đưa ra những yêu cầu ngông cuồng đối với Đức Chúa Trời, không đặt điều kiện nơi Ngài, và không đưa ra bất kỳ cái cớ nào. Điều đó có nghĩa là Ngài đứng đầu trong lòng ngươi; nghĩa là chỉ những lời Ngài mới chiếm trọn lòng ngươi. Đây là một cảm xúc thanh khiết và không vấy bẩn. Cảm xúc này chiếm một vị trí nhất định trong lòng ngươi; ngươi luôn nghĩ về Ngài và nhớ Ngài, và có thể đưa Ngài vào tâm trí ở mỗi một khoảnh khắc. Yêu có nghĩa là yêu bằng con tim mình. Việc yêu bằng con tim ngươi bao gồm sự ân cần, chăm sóc và khát khao. Để yêu được bằng con tim mình, ngươi phải trải qua một quá trình nhận biết. Vào thời điểm hiện tại, trong khi ngươi có ít kiến thức về Đức Chúa Trời, thì ngươi nên dùng tấm lòng mình khao khát Ngài, mong đợi Ngài, vâng phục Ngài, ân cần với Ngài, cầu nguyện với Ngài, và kêu cầu Ngài; ngươi thậm chí nên có thể chia sẻ với những tâm tư và mối lo ngại của Ngài. Ngươi phải để tâm vào những điều này. Đừng đơn thuần nói lời đầu môi chót lưỡi rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con đang làm việc này vì Ngài, con đang làm việc kia vì Ngài!” Chỉ có việc yêu thương và đáp ứng Đức Chúa Trời bằng tấm lòng mình mới là thật. Mặc dù ngươi không nói ra như thế, ngươi cũng có Đức Chúa Trời trong lòng mình, trong lòng ngươi, ngươi đang nghĩ về Ngài. Ngươi có thể từ bỏ chồng mình, vợ mình, con mình, cha mẹ mình; nhưng lòng ngươi không thể không có Đức Chúa Trời. Không có Đức Chúa Trời, ngươi đơn thuần không thể sống. Điều này nghĩa là ngươi có tình yêu, và ngươi có Đức Chúa Trời trong tim ngươi. “Sử dụng con tim để thương yêu, cảm nhận và quan tâm”. Điều này liên quan đến nhiều thứ. Đó là tình yêu thật mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người; nói cách khác, ngươi phải yêu thương và quan tâm đến Ngài bằng tấm lòng ngươi, và luôn nhớ đến Ngài trong trí. Điều này không có nghĩa là cứ nói ra thành lời, cũng không có nghĩa là ngươi thể hiện thái độ của mình như thế nào; mà đúng hơn, điều đó chủ yếu có nghĩa là làm việc bằng tấm lòng, và để cho lòng ngươi chi phối tất cả những hành động của ngươi. Khi làm việc theo cách này, không có động cơ, không có sự giả mạo, không ngờ vực; một tấm lòng như thế thì thanh sạch hơn nhiều. Những sự hoài nghi trong lòng ngươi được thể hiện thế nào? Chúng được thể hiện khi ngươi luôn nghĩ: “Đức Chúa Trời làm vậy có đúng không? Tại sao Đức Chúa Trời phán điều này? Nếu không có lý do đằng sau việc Đức Chúa Trời phán điều này, tôi sẽ không vâng phục. Nếu Đức Chúa Trời làm điều này là không công bằng, tôi sẽ không vâng phục. Tôi sẽ buông xuôi bây giờ”. Không nuôi giữ những sự hoài nghi có nghĩa là công nhận rằng bất cứ điều gì Đức Chúa Trời phán và làm cũng đều đúng, và với Đức Chúa Trời, không có đúng hay sai. Con người phải vâng phục Đức Chúa Trời, ân cần với Đức Chúa Trời, đáp ứng Đức Chúa Trời, và chia sẻ những tâm tư và mối lo ngại của Ngài. Bất kể mọi điều Đức Chúa Trời làm có vẻ có ý nghĩa với ngươi hay không, dù nó có hợp theo những quan niệm và sự tưởng tượng của con người hay không, và cho dù nó có ý nghĩa với con người hay không, ngươi luôn có thể vâng phục và có lòng tôn kính, quy phục đối với những điều này. Chẳng phải sự thực hành như thế là phù hợp với lẽ thật sao? Chẳng phải đó là sự thể hiện và thực hành của tình yêu sao? Do đó, nếu từ lời Đức Chúa Trời ngươi không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và các ý định đằng sau những lời phán của Ngài, nếu ngươi không hiểu được các mục tiêu và kết quả mà lời Ngài dự định thành tựu, nếu ngươi không hiểu được những gì lời Ngài cố gắng đạt được và hoàn thiện trong con người, nếu ngươi không hiểu được những điều này, thì điều đó chứng tỏ rằng ngươi chưa thông tỏ lẽ thật. Tại sao Đức Chúa Trời phán những gì Ngài phán? Tại sao Ngài phán theo giọng điệu đó? Tại sao Ngài rất tha thiết và chân thành trong từng lời Ngài phán? Tại sao Ngài chọn sử dụng những lời nhất định? Ngươi có biết không? Nếu ngươi không thể nói chắc chắn, điều đó có nghĩa là ngươi không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời hay ý định của Ngài, ngươi không hiểu ngữ cảnh đằng sau những lời của Ngài. Nếu ngươi không thông tỏ điều này, thì làm sao ngươi có thể có được lẽ thật? Có được lẽ thật có nghĩa là hiểu ý Đức Chúa Trời qua từng lời Ngài phán; điều đó có nghĩa là ngươi có thể đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành một khi ngươi đã hiểu chúng, để lời Đức Chúa Trời có thể được ngươi sống bày tỏ ra và trở thành hiện thực của ngươi. Chỉ khi ngươi có một sự hiểu biết thấu đáo về lời Đức Chúa Trời thì ngươi mới có thể thực sự nắm bắt được lẽ thật.

Trích từ “Chỉ những ai có thực tế lẽ thật mới có thể dẫn dắt” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nếu ngươi muốn làm tròn bổn phận của mình, thì trước tiên ngươi phải hiểu lẽ thật và cố gắng hơn nữa để tìm kiếm lẽ thật. Một phần quan trọng trong việc tìm kiếm lẽ thật là học cách suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Mục đích của việc suy ngẫm lời Đức Chúa Trời là để hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau những lời này: Thông qua việc tìm kiếm, ngươi sẽ hiểu ra ý nghĩa những lời phán của Đức Chúa Trời, Ngài yêu cầu những gì và ý muốn của Ngài trong những lời này là gì – đây là ý nghĩa của việc hiểu thực tế lẽ thật. Một khi ngươi hiểu được thực tế lẽ thật, ngươi sẽ có thể nắm bắt được các nguyên tắc thực hành, và như vậy ngươi cũng sẽ có được lối vào thực tế lẽ thật. Bằng cách này, tự lúc nào không hay, ngươi sẽ được khai sáng trong những vấn đề mà trước đây ngươi chưa hiểu, ngươi sẽ có được sự thông sáng mới và chúng sẽ dần dần trở thành thực tế của ngươi.

Trích từ “Con đường đến từ việc thường xuyên suy ngẫm lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nếu ngươi muốn theo đuổi lẽ thật, nếu ngươi muốn hiểu và đạt được lẽ thật, ngươi phải học cách tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, cách suy ngẫm lẽ thật, và cách suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Có những nghi lễ nào cần tuân theo để suy ngẫm lẽ thật không? Có bất kỳ quy tắc nào không? Có bất kỳ giới hạn thời gian nào không? Ngươi có phải thực hiện ở một nơi nhất định không? Không – lời Đức Chúa Trời có thể được suy ngẫm mọi lúc mọi nơi. Nếu các ngươi dành ít thời gian hơn cho những suy nghĩ vẩn vơ thường ngày và những mộng tưởng viển vông, và dùng thời gian ấy để suy ngẫm lẽ thật, thì kết quả là bao nhiêu thời gian một ngày sẽ không bị lãng phí? Mọi người làm gì khi họ lãng phí thời gian? Họ suốt ngày tán gẫu và buôn chuyện, chỉ làm những điều họ hứng thú, chỉ tham gia vào những thứ phù phiếm, chỉ nghĩ về những thứ vô ích đã qua, và tưởng tượng tương lai của họ sẽ ra sao, vương quốc tương lai sẽ ở đâu, địa ngục ở đâu – đây chẳng phải là những thứ phù phiếm sao? Nếu thời gian ấy được dành cho những điều tích cực – nếu ngươi tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và thông công về lẽ thật, phản tỉnh về từng hành động của ngươi, và đưa chúng ra trước Đức Chúa Trời để Ngài soi xét, rồi xem liệu có bất kỳ vấn đề lớn nào mà ngươi không nhận ra hay không xác định được hay không, đặc biệt là nhìn vào những chỗ nguy cấp mà ngươi phản nghịch Đức Chúa Trời nhất, và tìm kiếm những lời tương ứng của Đức Chúa Trời để giải quyết chúng – thì ngươi sẽ dần bước vào thực tế lẽ thật.

Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời đòi hỏi điều gì? Nó đòi hỏi đưa ra cái gọi là những thuật ngữ và học thuyết tâm linh mà các ngươi rất thường xuyên thốt ra, cùng các nguyên tắc thực hành tâm linh mà các ngươi thường tin là đúng, và cầu nguyện đọc: “Tôi biết rõ lý thuyết của những cụm từ và thuật ngữ tâm linh này, tôi hiểu rõ nghĩa đen của chúng, nhưng còn về thực tế của chúng thì sao? Tôi nên đưa chúng vào thực hành như thế nào?” Đó là cách suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, bắt đầu từ khía cạnh này. Khi tin vào Đức Chúa Trời, nếu mọi người không biết cách suy ngẫm lời Ngài, họ sẽ gặp khó khăn lớn trong việc bước vào và hiểu lẽ thật. Nếu mọi người không có khả năng thật sự hiểu lẽ thật, họ có thể bước vào thực tế lẽ thật không? Nếu họ không thể bước vào thực tế lẽ thật, họ có thể đạt được lẽ thật không? Nếu mọi người không thể đạt được lẽ thật, và không thể bước vào thực tế lẽ thật, họ có thể đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời không? Sẽ rất khó. Lấy ví dụ những lời được lặp lại thường xuyên là “kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác”: Ngươi phải suy ngẫm về những lời này, và tự nhủ: “Kính sợ Đức Chúa Trời là gì? Nếu tôi nói điều gì sai, thì có phải là kính sợ Đức Chúa Trời không? Nói như thế là làm điều ác, hay làm điều lành? Đức Chúa Trời có nhớ điều này không? Đức Chúa Trời có kết tội điều này không? Những điều nào là ác? Những ý tưởng, động cơ, ý nghĩ, quan điểm của bản thân tôi, động lực và nguồn gốc đằng sau những điều tôi nói và làm, những tâm tính khác nhau mà tôi tỏ lộ – có bị coi là ác không? Cái nào trong số đó được Đức Chúa Trời chấp thuận? Cái nào bị Đức Chúa Trời ghê tởm? Cái nào bị Đức Chúa Trời kết tội? Tôi có nhiều khả năng mắc sai lầm nghiêm trọng trong những việc nào?” Tất cả những điều này đều đáng cân nhắc. Các ngươi có thường suy ngẫm về lẽ thật không? Các ngươi đã lãng phí bao nhiêu thời gian? Có bao nhiêu vấn đề liên quan đến lẽ thật, liên quan đến đức tin nơi Đức Chúa Trời, liên quan đến lối vào sự sống, liên quan đến kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, các ngươi có nghĩ đến chưa? Khi sự suy ngẫm của các ngươi về lời Đức Chúa Trời hay suy ngẫm về những vấn đề liên quan đến đức tin nơi Đức Chúa Trời và lẽ thật có kết quả, các ngươi sẽ đạt được lối vào sự sống. Hôm nay, các ngươi vẫn không biết cách suy ngẫm những điều này, và chưa đạt được lối vào sự sống. Khi ai đó đã đạt được lối vào sự sống, và có thể suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, và ngẫm nghĩ về các vấn đề, họ đã bắt đầu bước vào thực tế lẽ thật.

Trích từ “Con đường đến từ việc thường xuyên suy ngẫm lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời là gì? Đó là hiện thực của tất cả những điều tích cực; đó là lẽ thật, đường đi và sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Lời Đức Chúa Trời không phải là những giáo lý, khẩu hiệu hay lý lẽ, chúng cũng không phải là một loại triết học và kiến thức nào đó. Đúng hơn, chúng liên quan đến sự sống và sự tồn tại của con người, đến hành vi và tâm tính của họ, đến tất cả những gì mà con người tỏ lộ, và đến những ý tưởng và quan điểm được hình thành trong lòng con người và tồn tại trong tâm trí họ. Nếu sự suy ngẫm của ngươi về lời Đức Chúa Trời không gắn kết với những điều này, và nếu ngươi không gắn kết với chúng khi ngươi đọc lời Ngài, lắng nghe bài giảng và thông công, thì những gì ngươi có thể hiểu được sẽ nông cạn và hạn chế. Các ngươi phải học cách suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Điều này rất quan trọng. Có nhiều cách để suy ngẫm lời Đức Chúa Trời: Ngươi có thể đọc thầm chúng và cầu nguyện trong lòng, tìm cầu sự khai sáng và soi sáng từ Đức Thánh Linh; ngươi cũng có thể thông công và cầu nguyện đọc cùng với những ai mưu cầu lẽ thật; và tất nhiên, ngươi có thể hợp nhất sự thông công và bài giảng vào trong sự suy ngẫm của ngươi để làm sâu sắc sự hiểu biết và cảm kích nhận thức sâu sắc của mình về lời Đức Chúa Trời. Cách thức thì nhiều và đa dạng. Tóm lại, nếu khi đọc lời Đức Chúa Trời, con người mong muốn đạt được một sự hiểu biết về chúng, thì điều quan trọng là phải suy ngẫm và cầu nguyện đọc lời Đức Chúa Trời. Mục đích của việc cầu nguyện đọc với lời Đức Chúa Trời không phải là để có thể đọc thuộc lòng chúng, cũng không phải là để ghi nhớ chúng; đúng hơn, đó là để có được sự hiểu biết chính xác về những lời này sau khi đã cầu nguyện đọc và suy ngẫm về chúng và để biết ý nghĩa của những lời được Đức Chúa Trời phán dạy này, cũng như ý định của Ngài. Đó là tìm thấy ở đó con đường mà con người nên thực hành, và để tránh rẽ sang con đường của riêng mình. Ngoài ra, là để có thể phân biệt giữa tất cả các loại trạng thái và loại người khác nhau được mặc khải trong lời Đức Chúa Trời, để có thể tìm ra con đường thực hành chính xác để đối xử với từng loại người. Đồng thời, là để tránh đi sai đường và đặt chân lên con đường mà Đức Chúa Trời ghê tởm. Một khi ngươi học được cách cầu nguyện đọc và cách suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, và làm điều đó thường xuyên, thì chỉ khi đó lời Đức Chúa Trời mới có thể bén rễ trong lòng ngươi và trở thành sự sống của ngươi.

Trích từ thông công của Đức Chúa Trời

Cho dù ngươi đã nghe phương diện nào của thực tế lẽ thật, nếu ngươi đưa mình ra so với nó, thực hiện những lời này trong đời sống của riêng mình, và tích hợp chúng vào sự thực hành của riêng mình, thì ngươi chắc chắn sẽ đạt được điều gì đó, và ngươi chắc chắn sẽ thay đổi. Nếu ngươi đơn thuần nhồi nhét những lời này vào bụng và ghi nhớ chúng trong trí, thì ngươi sẽ không bao giờ thay đổi. Khi lắng nghe những bài giảng, ngươi nên suy ngẫm như thế này: “Những lời này ám chỉ dạng trạng thái nào? Chúng đang ám chỉ phương diện nào của bản chất. Tôi nên áp dụng phương diện này của lẽ thật vào những vấn đề nào? Bất cứ khi nào tôi làm điều gì đó liên quan đến phương diện này của lẽ thật, tôi có đang thực hành phù hợp với nó không? Và khi tôi đưa nó vào thực hành, trạng thái của tôi có theo những lời này không? Nếu không, thì tôi nên tìm kiếm, thông công, hay chờ đợi?”. Các ngươi có thực hành theo cách này trong đời sống của mình không? Nếu không, thì sự sống của các ngươi không có Đức Chúa Trời và không có lẽ thật. Các ngươi sống theo những câu chữ và học thuyết hay theo những lợi ích, lòng tin, và nhiệt tình của riêng mình. Những ai không sở hữu lẽ thật như sự thực tế là những người không có sự thực tế, và những người không có lời Đức Chúa Trời làm sự thực tế của mình là những người chưa bước vào lời Đức Chúa Trời.

Trích từ “Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nếu mọi người không dốc sức cho lẽ thật, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ thất bại và họ sẽ chật vật để đứng vững. Đó là bởi khi sự thử luyện xảy đến với họ, thì giải pháp sẽ không nằm trong một vài câu chữ và giáo lý. Câu chữ và giáo lý không thể giải quyết các vấn đề thực tế! Ngươi phải hiểu rõ từng lẽ thật, thường xuyên nghiền ngẫm chúng, để ngươi hiểu được chúng trong lòng và biết về chúng tường tận; chỉ khi đó ngươi mới biết phải làm gì khi có chuyện xảy đến với mình. Nhưng ngươi có thể đạt được những lẽ thật này nếu không cân nhắc kỹ về chúng không? Nếu ngươi không suy ngẫm về chúng, thì dù ngươi có nghe được bao nhiêu hay ngươi có thể nói bao nhiêu về chúng, thì ngươi cũng sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nghĩa đen của chúng. Những nghĩa đen này sẽ thường xuyên cho ngươi ảo tưởng rằng đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời đã đơm hoa kết trái, và rằng vóc giạc của ngươi rất lớn, bởi vì ngươi có lòng nhiệt thành và năng nổ – nhưng ngay khi có điều gì đó xảy ra với ngươi, ngươi sẽ phát hiện ra rằng những nghĩa đen này không thể đảm bảo rằng ngươi sẽ trải qua từng cuộc thử luyện hay thử thách một cách suôn sẻ. Mọi người thường bối rối khi có điều gì đó xảy ra với họ, nghĩ rằng: “Mình nên làm gì với điều này? Mình phải gấp rút tìm kiếm lời Đức Chúa Trời cũng như xác định các nguyên tắc khác nhau. Điều này tương xứng với khía cạnh nào của lẽ thật?” Vào những lúc như thế, ngươi sẽ nhận ra rằng ngươi đã trang bị cho mình quá ít lẽ thật, rằng ngươi hiểu quá ít về những thực tế lẽ thật. Mọi người thường chỉ phát hiện ra điều này khi gặp khó khăn. Khi họ không gặp khó khăn, họ luôn nghĩ rằng họ đã trang bị cho mình nhiều lẽ thật, rằng họ đầy dẫy lẽ thật. Họ đầy dẫy điều gì? Đầy dẫy những câu chữ và giáo lý, đầy dẫy những sự nông cạn. Họ sai lầm khi cảm thấy rằng mình đầy dẫy lẽ thật; khi ngươi cảm thấy rằng mình đang đầy dẫy lẽ thật, thì ngươi đang gặp nguy hiểm. Nhưng khi ngươi cảm thấy rằng ngươi chẳng là gì cả, rằng có nhiều điều mà ngươi không hiểu, thì ngươi sẽ có thể suy ngẫm về cách để bước vào. Nếu ngươi luôn nghĩ rằng ngươi đã sở hữu lẽ thật, rằng ngươi đầy dẫy lẽ thật, rằng ngươi có đủ, rằng ngươi biết về bản thân mình và yêu kính Đức Chúa Trời cũng như có thể làm mọi thứ cho Đức Chúa Trời, thì đây là một tín hiệu nguy hiểm. Ngươi càng nghĩ như thế này, thì điều đó càng chứng tỏ rằng ngươi không hiểu gì cả, rằng ngươi không có bất kỳ thực tế lẽ thật nào. Hãy suy nghĩ kỹ về điều này. Hãy học cách suy ngẫm về lẽ thật; đây là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của những người tin vào Đức Chúa Trời.

Trích từ “Con đường đến từ việc thường xuyên suy ngẫm lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Chú thích:

a. Nguyên bản không có cụm từ “trong truyện ngụ ngôn”.

Trước: 2. Cách để một người có thể bước vào đời sống thuộc linh bình thường

Tiếp theo: 4. Cách để một người có thể thiết lập mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger