2. Cách để một người có thể bước vào đời sống thuộc linh bình thường

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Để sống một đời sống thuộc linh bình thường, người ta phải có thể nhận được ánh sáng mới hàng ngày và theo đuổi sự hiểu biết chân chính về lời Đức Chúa Trời. Người ta phải nhìn rõ lẽ thật, tìm ra con đường thực hành trong mọi vấn đề, khám phá những vấn đề mới thông qua việc đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày và nhận ra sự bất cập của chính mình hầu cho họ có thể có một tấm lòng khao khát và tìm kiếm làm lay động toàn bộ hữu thể, và vì vậy họ luôn có thể tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, vô cùng lo sợ tụt lại phía sau. Một người có tấm lòng khao khát, tìm kiếm như vậy, sẵn lòng tiếp tục đạt được lối vào, là đang đi đúng hướng của đời sống thuộc linh. Những người được Đức Thánh Linh cảm thúc, những người khao khát được làm tốt hơn, những người sẵn lòng tiếp tục được Đức Chúa Trời hoàn thiện, những người khao khát hiểu biết sâu sắc hơn về lời Đức Chúa Trời, những người không theo đuổi sự siêu phàm mà thay vào đó là trả một cái giá thực sự, những người thực sự quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, những người thực sự đạt được lối vào để những trải nghiệm của họ chân thực hơn và thực tế hơn, những người không theo đuổi những lời nói và giáo lý sáo rỗng hoặc theo đuổi để cảm nhận sự siêu phàm, những người không tôn sùng bất cứ nhân cách vĩ đại nào – đây là những người đã bước vào đời sống thuộc linh bình thường. Mọi thứ họ làm đều nhằm đạt được sự tăng trưởng hơn nữa trong đời sống và làm cho họ tươi mới cũng như sống động về tinh thần, và họ luôn có thể đạt được lối vào một cách tích cực. Họ bắt đầu hiểu lẽ thật và bước vào hiện thực mà không hề nhận ra. Những người có đời sống thuộc linh bình thường tìm thấy sự giải phóng và tự do về tinh thần mỗi ngày, và họ có thể thực hành lời Đức Chúa Trời một cách tự do để đẹp lòng Ngài. Đối với những người này, cầu nguyện không phải là hình thức hay thủ tục; mỗi ngày, họ có thể bắt kịp với ánh sáng mới. Ví dụ, người ta tự rèn luyện để lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời và lòng họ có thể thực sự tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, và không ai có thể làm phiền họ. Không một con người, sự vật, hay sự việc nào có thể kìm hãm đời sống thuộc linh bình thường của họ. Sự rèn luyện đó nhằm mang lại kết quả; không nhằm khiến cho người ta tuân theo các phép tắc. Sự thực hành này không phải là theo phép tắc, mà thay vào đó là về việc thúc đẩy sự tăng trưởng trong đời sống của mọi người. Nếu ngươi quan niệm sự thực hành này chỉ là các phép tắc để tuân theo thì đời sống của ngươi sẽ không bao giờ thay đổi. Ngươi có thể thực hành giống như những người khác, nhưng trong khi họ cuối cùng có thể bắt kịp với công tác của Đức Thánh Linh, còn ngươi lại bị loại bỏ khỏi dòng chảy của Đức Thánh Linh. Chẳng phải ngươi đang tự lừa dối chính mình đó sao?

Trích từ “Về Đời Sống Thuộc Linh Bình thường” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời của Đức Thánh Linh ngày nay là động lực hoạt động của Đức Thánh Linh, và sự khai sáng con người liên tục của Đức Thánh Linh trong suốt thời kỳ này là xu hướng hoạt động của Đức Thánh Linh. Và xu hướng hoạt động của Đức Thánh Linh ngày nay là gì? Đó là dẫn dắt mọi người vào công tác của Đức Chúa Trời ngày nay, và vào một đời sống thuộc linh bình thường. Có một vài bước để bước vào một đời sống thuộc linh bình thường:

1. Trước tiên, ngươi phải dốc lòng mình vào những lời của Đức Chúa Trời. Ngươi chớ theo đuổi những lời Đức Chúa Trời trong quá khứ, và chớ nghiên cứu chúng hay so sánh chúng với những lời của ngày nay. Thay vào đó, ngươi phải dốc hết lòng mình vào những lời hiện tại của Đức Chúa Trời. Nếu có những người vẫn còn muốn đọc lời Đức Chúa Trời, những sách thuộc linh, hay những bản ký thuật lại bài giảng trong quá khứ, và là những người không làm theo lời của Đức Thánh Linh ngày nay, thì họ là những người ngu ngốc nhất. Đức Chúa Trời khinh ghét những người như thế. Nếu ngươi sẵn sàng chấp nhận sự sáng của Đức Thánh Linh ngày nay, thì hãy dốc hết lòng mình vào những lời phán của Đức Chúa Trời ngày nay. Đây là điều đầu tiên ngươi phải đạt được.

2. Ngươi phải cầu nguyện trên nền tảng những lời được Đức Chúa Trời phán ngày nay, bước vào lời Đức Chúa Trời và tương giao với Đức Chúa Trời, cũng như hạ quyết tâm trước Đức Chúa Trời, thiết lập những tiêu chuẩn nào ngươi muốn theo đuổi để đạt được.

3. Ngươi phải theo đuổi việc đi sâu vào lẽ thật dựa trên nền tảng công tác của Đức Thánh Linh ngày nay. Đừng bám vào những lời phán và lý thuyết lỗi thời từ quá khứ.

4. Ngươi phải mưu cầu được Đức Thánh Linh cảm hóa, và bước vào những lời của Đức Chúa Trời.

5. Ngươi phải theo đuổi sự bước vào con đường Đức Thánh Linh ngày nay đang đi.

Và ngươi mưu cầu được Đức Thánh Linh cảm hóa như thế nào? Điều quan trọng nhất là sống trong những lời hiện tại của Đức Chúa Trời, và cầu nguyện dựa trên nền tảng những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Sau khi đã cầu nguyện theo cách này, Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ cảm hóa ngươi. Nếu ngươi không tìm kiếm dựa trên nền tảng những lời Đức Chúa Trời phán ngày nay, thì điều này không có kết quả. Ngươi nên cầu nguyện, và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con chống đối Ngài, và con nợ Ngài rất nhiều; con quá bất tuân, và không bao giờ có thể làm đẹp lòng Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con mong Ngài cứu rỗi con, con mong hầu việc Ngài cho đến tận cùng, con mong được chết vì Ngài. Ngài phán xét con và hành phạt con, và con không hề phàn nàn; con chống đối Ngài và con đáng phải chết, để cho tất cả mọi người có thể thấy tâm tính công chính của Ngài trong sự chết của con”. Khi ngươi cầu nguyện trong lòng mình theo cách này, Đức Chúa Trời sẽ nghe thấy ngươi, và sẽ hướng dẫn ngươi; nếu ngươi không cầu nguyện trên nền tảng những lời của Đức Thánh Linh ngày nay, thì không thể nào Đức Thánh Linh cảm hóa ngươi. Nếu ngươi cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và theo những gì Đức Chúa Trời muốn làm ngày nay, ngươi sẽ thưa: “Lạy Đức Chúa Trời! Con mong muốn chấp nhận những sự ủy nhiệm của Ngài và trung tín với những sự ủy nhiệm của Ngài, và con sẵn sàng tận hiến cả cuộc đời mình cho sự vinh hiển của Ngài, để cho tất cả những gì con làm có thể đạt được tiêu chuẩn dân sự của Đức Chúa Trời. Xin cho lòng con được Ngài cảm hóa. Con mong Thần của Ngài luôn khai sáng cho con, để khiến tất cả những gì con làm đều mang đến sự hổ thẹn cho Sa-tan, hầu cho cuối cùng con được Ngài thu nhận”. Nếu ngươi cầu nguyện theo cách này, theo cách xoay quanh ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ hoạt động trong ngươi. Không quan trọng lời cầu nguyện của ngươi có bao nhiêu từ – điều mấu chốt là ngươi có nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời hay không. Tất cả các ngươi có thể đã có kinh nghiệm sau: Đôi lúc, trong khi đang cầu nguyện trong một buổi nhóm họp, những động lực hoạt động của Đức Thánh Linh lên đến đỉnh điểm, khiến cho sức mạnh của mỗi người trỗi dậy. Một vài người khóc lóc cay đắng và đổ lệ trong khi cầu nguyện, lòng tràn ngập sự ăn năn trước Đức Chúa Trời, còn một vài người tỏ lòng quyết tâm, và tuyên thệ. Đó là hiệu quả đạt được bởi công tác của Đức Thánh Linh. Ngày nay, điều quan trọng nhất là tất cả mọi người phải dốc hết lòng mình vào những lời của Đức Chúa Trời. Đừng tập trung vào những lời đã được phán trước đây; nếu ngươi vẫn bám vào những điều đã xảy đến trước đây, thì Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động trong ngươi. Ngươi có thấy điều này quan trọng như thế nào không?

Trích từ “Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Cách mà người ta tin Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là thông qua việc tiếp xúc với Thần của Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng, và qua đó làm đẹp lòng Ngài, và thông qua việc dùng cả tấm lòng mình để tiếp xúc với lời Đức Chúa Trời và như thế được Thần của Đức Chúa trời lay động. Nếu muốn có được đời sống thuộc linh bình thường và thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì trước hết ngươi phải dâng lòng mình cho Ngài. Chỉ sau khi ngươi đã lắng lòng mình trước Ngài và dốc trọn lòng mình cho Ngài, thì ngươi mới dần có thể phát triển một đời sống thuộc linh bình thường. Nếu người ta không trao cả tấm lòng mình cho Đức Chúa Trời trong niềm tin của họ nơi Ngài, và nếu lòng họ chưa ở trong Ngài và họ không xem trọng trách của Ngài là của chính mình, thì mọi việc họ làm đều là một hành động lừa dối Đức Chúa Trời, một hành động điển hình của những người sùng đạo, và không thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chẳng thu được gì từ loại người này, loại người này chỉ có thể làm vật làm nền cho công tác của Đức Chúa Trời, như một thứ trang trí trong nhà Đức Chúa Trời, một thứ thừa thãi và vô dụng. Đức Chúa Trời không sử dụng loại người này. Trong một người như thế, chẳng những không có cơ hội cho công tác của Đức Thánh Linh, mà việc làm cho họ hoàn thiện thậm chí cũng chẳng có bất kỳ giá trị gì. Dạng người này thực sự là một cái xác biết đi. Những người như vậy chẳng có gì để Đức Thánh Linh dùng được, mà trái lại, hết thảy bọn họ đều đã bị Sa-tan chiếm hữu và làm cho bại hoại sâu sắc. Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ những con người này. Hiện thời, trong việc sử dụng con người, Đức Thánh Linh không chỉ sử dụng những phần đáng mong muốn của họ để hoàn thành công việc, mà Ngài còn hoàn thiện và thay đổi những phần không mong muốn của họ. Nếu có thể dốc lòng mình vào Đức Chúa Trời và tĩnh lặng trước Ngài, thì ngươi sẽ có cơ hội và đủ tư cách được Đức Thánh Linh dùng đến, được nhận lãnh sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, và hơn nữa, ngươi còn có cơ hội được Đức Thánh Linh bổ khuyết cho những thiếu sót nơi mình. Khi trao lòng mình cho Đức Chúa Trời, ở khía cạnh tính cực, ngươi có thể có được lối vào sâu hơn và đạt được trình độ thông sáng cao hơn; ở khía cạnh tiêu cực, ngươi sẽ hiểu rõ hơn những lỗi phạm và thiếu sót của mình, sẽ hăng hái tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời hơn, và sẽ không thụ động mà sẽ tích cực bước vào. Như thế, ngươi sẽ trở thành một người đúng đắn.

Trích từ “Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Để bước vào lời Đức Chúa Trời thì không có bước nào quan trọng hơn là lắng đọng lòng mình trước sự hiện diện của Ngài. Đó là một bài học mà hiện nay hết thảy mọi người cần phải cấp bách bước vào. Các con đường bước vào việc lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời như sau:

1. Hãy để tâm mình khỏi các vấn đề bên ngoài. Hãy bình an trước Đức Chúa Trời và dành trọn sự tập trung của mình vào việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời.

2. Với tấm lòng bình an trước Đức Chúa Trời, hãy ăn uống và vui hưởng lời Đức Chúa Trời.

3. Hãy suy ngẫm và chiêm nghiệm về tình yêu của Đức Chúa Trời và suy ngẫm về công tác của Đức Chúa Trời trong lòng mình.

Trước tiên, hãy bắt đầu từ khía cạnh cầu nguyện. Hãy cầu nguyện với sự tập trung hoàn toàn và vào những giờ cố định. Cho dù ngươi có bị áp lực về thời gian như thế nào, công việc của ngươi có bận rộn ra sao, hay điều gì xảy đến với ngươi, thì cũng hãy cầu nguyện mỗi ngày như bình thường và ăn uống lời Chúa như bình thường. Miễn là ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, thì dù cho môi trường xung quanh ngươi thế nào, ngươi cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ trong tâm linh của ngươi, và ngươi sẽ không bị quấy rầy bởi những con người, sự vật hoặc sự việc xung quanh ngươi. Khi ngươi thường chiêm nghiệm về Đức Chúa Trời trong lòng, thì những gì diễn ra bên ngoài không thể làm phiền ngươi. Đây là ý nghĩa của việc sở hữu vóc giạc. Hãy bắt đầu bằng sự cầu nguyện: Việc thầm cầu nguyện trước Đức Chúa Trời là có kết quả nhất. Sau đó, hãy ăn uống lời Chúa, tìm ra sự sáng trong lời Đức Chúa Trời bằng cách suy ngẫm về chúng, tìm ra con đường để thực hành, biết được mục đích của Đức Chúa Trời khi phán những lời của Ngài và hiểu được chúng mà không bị lệch lạc. Thông thường, việc có thể đến gần với Đức Chúa Trời trong lòng ngươi, chiêm nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời mà không bị những thứ bên ngoài quấy rầy nên là điều bình thường đối với ngươi. Khi lòng ngươi đã đạt được một mức độ bình an nhất định, ngươi sẽ có thể tĩnh lặng và chiêm nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời và thực sự đến gần Ngài bên trong bản thân ngươi, bất kể môi trường xung quanh ngươi thế nào, cho đến khi ngươi đạt đến mức sự ngợi khen dâng trào trong lòng ngươi, và điều đó còn tốt hơn cả việc cầu nguyện. Khi ấy, ngươi sẽ có được một vóc giạc nhất định. Nếu ngươi có thể đạt được các trạng thái được mô tả ở trên, thì đó sẽ là bằng chứng cho thấy lòng ngươi thực sự bình an trước Đức Chúa Trời. Đây là bài học cơ bản đầu tiên. Chỉ sau khi mọi người có thể bình an trước Đức Chúa Trời thì họ mới có thể được Đức Thánh Linh chạm đến, và được Đức Thánh Linh khai sáng và soi sáng, và chỉ khi đó họ mới có thể có được sự tương giao thật với Đức Chúa Trời, cũng như nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sau đó, họ sẽ bước vào đúng hướng trong đời sống thuộc linh của mình. Khi sự rèn tập của họ để sống trước Đức Chúa Trời đã đạt đến sự sâu sắc nhất định, và họ có thể từ bỏ bản thân, khinh miệt bản thân và sống trong lời Đức Chúa Trời, thì lòng họ thực sự bình an trước Đức Chúa Trời. Việc có thể khinh miệt bản thân, nguyền rủa bản thân và từ bỏ bản thân là hiệu quả đạt được bởi công tác của Đức Chúa Trời, và mọi người không thể tự mình thực hiện được. Vì vậy, việc thực hành tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời là một bài học mà mọi người nên bước vào ngay lập tức.

Trích từ “Về việc lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Như đã đề cập từ trước, các ngươi phải trao lòng mình cho Đức Chúa Trời. Đây là điều kiện tiên quyết để bước trên con đường mà Đức Thánh Linh dẫn dắt. Các ngươi phải làm điều này để đi đúng hướng. Một người chủ ý trao tấm lòng của họ cho Đức Chúa Trời bằng cách nào? Trong cuộc sống hằng ngày của các ngươi, khi các ngươi trải nghiệm công ác của Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài, các ngươi thực hiện một cách cẩu thả – các ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi làm việc. Điều này có thể gọi là trao tấm lòng cho Đức Chúa Trời sao? Các ngươi đang suy nghĩ về chuyện trong nhà và chuyện của xác thịt; các ngươi luôn phân vân. Điều này có thể xem là tĩnh tâm trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời sao? Đây là vì tấm lòng của ngươi luôn chăm chăm vào những chuyện bên ngoài và không thể trở về trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi muốn lòng mình thực sự bình an trước Đức Chúa Trời, thì ngươi phải chủ tâm hợp tác. Điều này có nghĩa là mỗi người trong các ngươi phải có thời gian dành cho cầu nguyện, lúc mà ngươi gạt con người, sự việc, sự vật sang một bên; tĩnh tâm và lắng đọng bản thân trước Đức Chúa Trời. Mỗi người phải có ghi chú cầu nguyện cá nhân, ghi lại hiểu biết của mình về lời Đức Chúa Trời và thần trí của mình đã được cảm thúc ra sao, dù cho điều họ viết xuống có sâu sắc hay nông cạn; mỗi người phải chủ ý tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể dành riêng một hay hai tiếng mỗi ngày cho đời sống thuộc linh thật sự, thì cuộc sống của ngươi ngày hôm ấy sẽ thấy dồi dào và lòng ngươi sẽ sáng ngời và trong sạch. Nếu ngươi có đời sống thuộc linh này mỗi ngày, thì lòng ngươi sẽ có thể trao trả lại cho sự sở hữu của Đức Chúa Trời nhiều hơn, tinh thần ngươi sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, tình trạng của ngươi sẽ không ngừng cải thiện, ngươi sẽ càng có khả năng hơn để đi trên con đường Đức Thánh Linh dẫn dắt, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành nhiều hơn cho ngươi. Mục đích của đời sống thuộc linh của các ngươi là để chủ tâm có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Đó không phải là tuân theo phép tắc hay thực hiện các nghi lễ tôn giáo, mà là thật sự hành động phối hợp với Đức Chúa Trời và sửa dạy thân thể – đây là điều mà con người nên làm, nên các ngươi phải hết sức nỗ lực để làm việc này. Ngươi càng hợp tác tốt và càng dốc sức nỗ lực, thì lòng ngươi càng có khả năng trở về với Đức Chúa Trời và ngươi càng có thể tĩnh tâm trước Ngài tốt hơn. Một lúc nào đó, Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn thu phục được tấm lòng của ngươi. Không ai có thể lay động hay nắm giữ được lòng ngươi và ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu ngươi đi trên con đường này, thì lời Đức Chúa Trời sẽ tự mặc khải với ngươi mọi lúc và khai sáng cho ngươi về mọi điều mà ngươi không hiểu – tất cả điều này có thể đạt được thông qua sự hợp tác của ngươi. Đó là lý do Đức Chúa Trời luôn phán: “Tất cả những ai hợp tác với Ta, Ta sẽ tưởng thưởng gấp đôi”. Các ngươi phải thấy rõ con đường này. Nếu các ngươi muốn đi đúng hướng, thì các ngươi phải làm mọi điều có thể để thỏa mãn Đức Chúa Trời. Các ngươi phải làm tất cả những gì các ngươi có thể để đạt được đời sống thuộc linh. Lúc bắt đầu, ngươi có thể không đạt được nhiều kết quả to lớn trong việc mưu cầu này, nhưng ngươi không được phép để bản thân thoái lui hay đắm mình trong tiêu cực – ngươi phải tiếp tục cần cù! Ngươi càng sống đời sống thuộc linh, lòng ngươi càng tràn ngập lời Đức Chúa Trời, luôn bận tâm đến những chuyện này, luôn mang trọng trách này. Sau đó, hãy tiết lộ sự thật sâu thẳm nhất của ngươi cho Đức Chúa Trời qua đời sống thuộc linh của mình; kể cho Ngài điều ngươi sẵn lòng làm, điều ngươi đang trăn trở, hiểu biết cũng như quan điểm của ngươi về lời Ngài. Đừng kìm nén gì cả, thậm chí dù chỉ một chút! Hãy luyện tập nói ra những lời nói trong lòng mình và phơi bày những cảm xúc thật của mình cho Đức Chúa Trời; nếu có điều gì trong lòng thì hãy nói ra bằng mọi cách. Ngươi càng nói ra theo cách này, ngươi càng cảm thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời, và lòng ngươi sẽ càng bị thu hút về Đức Chúa Trời mạnh hơn. Khi điều này xảy ra, ngươi sẽ cảm thấy rằng Đức Chúa Trời thân thương với ngươi hơn bất kỳ ai khác. Ngươi sẽ không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời, dù có biến cố gì chăng nữa. Nếu ngươi tập luyện cầu nguyện tâm linh kiểu này hằng ngày và không ngừng suy nghĩ về nó, mà xem đó là vấn đề hết sức quan trọng trong cuộc sống của ngươi, thì lời Đức Chúa Trời sẽ chiếm ngự lòng ngươi. Đây là ý nghĩa của việc được Đức Thánh Linh cảm hóa. Nó sẽ giống như thể lòng ngươi luôn được Đức Chúa Trời chiếm ngự, như thể những gì ngươi yêu mến luôn ở trong lòng ngươi. Không kẻ nào có thể lấy điều ấy khỏi ngươi. Khi điều này xảy ra, Đức Chúa Trời sẽ thật sự sống trong ngươi và có một chỗ trong lòng ngươi.

Trích từ “Một đời sống thuộc linh bình thường dẫn dắt con người đi đúng hướng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 1. Đời sống thuộc linh bình thường là gì và tham gia vào nghi lễ tôn giáo là gì

Tiếp theo: 3. Cách để một người ăn uống lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger