2. Sự cầu nguyện thật là gì và nó có thể đạt được gì

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Sự cầu nguyện đích thực là gì? Đó là thưa với Đức Chúa Trời những gì trong lòng ngươi, và tương giao với Đức Chúa Trời khi ngươi nắm bắt được ý muốn của Ngài, trao đổi với Đức Chúa Trời thông qua lời Ngài; cảm thấy đặc biệt gần gũi với Đức Chúa Trời, cảm nhận Ngài đang ở đó trước mặt ngươi, và tin rằng ngươi có điều gì đó muốn thưa với Ngài. Lòng ngươi cảm thấy tràn ngập sự sáng, và ngươi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời thật đáng yêu mến dường nào. Ngươi cảm thấy được truyền cảm hứng một cách đặc biệt, và việc lắng nghe ngươi nói mang lại sự hài lòng cho anh chị em của ngươi. Họ sẽ cảm thấy rằng những lời ngươi nói là những lời trong lòng họ, những lời họ muốn nói, như thể những lời của ngươi nói hộ cho chính họ. Đây là sự cầu nguyện đích thực. Sau khi ngươi đã tham gia vào sự cầu nguyện thực sự, trong lòng ngươi sẽ cảm thấy bình an và sẽ biết đến sự hài lòng. Sức mạnh để yêu Đức Chúa Trời có thể trỗi dậy, và ngươi sẽ cảm thấy rằng không có điều gì trong cuộc sống có giá trị hơn hoặc quan trọng hơn việc yêu mến Đức Chúa Trời. Tất cả điều này chứng tỏ rằng những lời cầu nguyện của ngươi đã có hiệu quả.

Trích từ “Về việc thực hành cầu nguyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Cầu nguyện không phải là việc chỉ làm cho có lệ, hoặc làm theo thủ tục, hoặc đọc thuộc lòng lời Đức Chúa Trời. Nói thế nghĩa là, cầu nguyện không phải là lặp lại như vẹt những lời nhất định và không phải bắt chước người khác. Trong khi cầu nguyện, người ta phải đạt đến trạng thái có thể dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, trải rộng lòng mình để nó có thể được Đức Chúa Trời cảm thúc. Nếu muốn sự cầu nguyện của ngươi có hiệu quả thì nó phải được dựa trên việc đọc lời Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách cầu nguyện từ trong lời Đức Chúa Trời mà người ta mới có thể nhận được sự khai sáng và sự soi sáng to lớn hơn. Những biểu hiện của một lời cầu nguyện đích thực là: có một tấm lòng khao khát mọi điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu, và hơn thế nữa là khao khát hoàn thành những yêu cầu Ngài đưa ra; khinh ghét những gì Đức Chúa Trời khinh ghét, và sau đó trên cơ sở này, đạt được một chút hiểu biết về nó, có được đôi chút kiến thức và sự sáng tỏ về những lẽ thật mà Đức Chúa Trời diễn giải. Chỉ khi có được sự quyết tâm, đức tin, kiến thức, và một đường lối để thực hành theo sự cầu nguyện, thì khi đó nó mới được gọi là sự cầu nguyện đích thực, và chỉ có kiểu cầu nguyện này mới có thể có hiệu quả. Tuy nhiên, sự cầu nguyện phải được xây dựng trên sự vui hưởng lời Đức Chúa Trời, nó phải được thiết lập trên nền tảng của sự tương giao với Đức Chúa Trời qua lời Ngài, tấm lòng phải có khả năng tìm kiếm Đức Chúa Trời và được nên tĩnh lặng trước Ngài. Sự cầu nguyện kiểu này đã bước vào giai đoạn tương giao thực sự với Đức Chúa Trời.

Trích từ “Về việc thực hành cầu nguyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Điều tối thiểu mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở con người là họ phải có thể mở lòng với Ngài. Nếu con người dâng tấm lòng thật của mình cho Đức Chúa Trời và nói những điều thực sự trong lòng mình, thì Đức Chúa Trời sẽ sẵn sàng làm việc trong họ. Điều Đức Chúa Trời mong muốn không phải là tấm lòng méo mó của con người, mà là một tấm lòng tinh sạch và trung thực. Nếu con người không nói lên tiếng lòng mình với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không cảm thúc lòng con người, hoặc làm việc trong họ. Vì thế, mấu chốt của việc cầu nguyện là phải thưa với Đức Chúa Trời bằng tiếng lòng của ngươi, thưa với Ngài về những thiếu sót hoặc tâm tính dấy loạn của ngươi, hoàn toàn mở lòng ngươi trước Ngài; chỉ khi đó Đức Chúa Trời mới quan tâm đến những lời cầu nguyện của ngươi, nếu không thì Đức Chúa Trời sẽ ẩn mặt Ngài khỏi ngươi. Tiêu chí tối thiểu cho sự cầu nguyện là ngươi phải có khả năng giữ cho lòng ngươi được tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, và không được rời khỏi Đức Chúa Trời. Có thể là, trong giai đoạn này, ngươi không đạt được một sự thông sáng mới hơn hoặc cao hơn, nhưng vậy thì ngươi phải dùng sự cầu nguyện để giữ cho mọi thứ ở nguyên trạng – ngươi không được thoái lui. Đây là điều tối thiểu mà ngươi phải đạt được. Nếu ngươi không thể thực hiện ngay cả điều này, thì điều đó chứng tỏ rằng đời sống thuộc linh của ngươi không theo đúng hướng. Kết quả là, ngươi sẽ không thể giữ vững khải tượng ban đầu của mình, ngươi sẽ mất đức tin nơi Đức Chúa Trời, và rồi quyết tâm của ngươi sẽ tiêu tan. Một dấu hiệu của việc liệu ngươi đã bước vào đời sống thuộc linh hay chưa là xem thử những lời cầu nguyện của ngươi có đúng hướng hay không. Hết thảy mọi người phải bước vào hiện thực này: tất cả họ phải làm công việc chủ tâm rèn luyện bản thân trong sự cầu nguyện, không chờ đợi một cách thụ động, mà phải chủ tâm tìm cách để được Đức Thánh Linh cảm thúc. Chỉ khi đó họ sẽ trở thành những người thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Trích từ “Về việc thực hành cầu nguyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Còn về nội dung của lời cầu nguyện thì sao? Sự cầu nguyện của ngươi nên tiến triển từng bước một, phù hợp với trạng thái thật của lòng ngươi và công tác của Đức Thánh Linh; ngươi bắt đầu tương giao với Đức Chúa Trời phù hợp theo ý muốn của Ngài và theo những gì Ngài yêu cầu ở con người. Khi ngươi bắt đầu thực hành cầu nguyện, trước tiên hãy dâng lòng ngươi cho Đức Chúa Trời. Đừng cố nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời; hãy chỉ cố gắng thưa với Đức Chúa Trời những lời trong lòng ngươi mà thôi. Khi ngươi đến trước Đức Chúa Trời, hãy nói theo cách này: “Lạy Đức Chúa Trời, chỉ hôm nay con mới nhận ra rằng mình đã từng không vâng lời Ngài. Con thật bại hoại và đáng khinh. Con đã chỉ lãng phí đời mình. Từ hôm nay con sẽ sống vì Ngài. Con sẽ sống một cuộc đời có ý nghĩa và sẽ đáp ứng ý muốn của Ngài. Cầu mong Thần của Ngài luôn làm việc trong con, liên tục soi sáng và khai sáng cho con. Hãy để con mang lời chứng mạnh mẽ và vang dội trước Ngài. Hãy cho Sa-tan thấy được vinh hiển của Ngài, lời chứng của Ngài và bằng chứng chiến thắng của Ngài được tỏ ra trong chúng con”. Khi ngươi cầu nguyện theo cách này, lòng ngươi sẽ hoàn toàn được tự do. Khi đã cầu nguyện theo cách này, lòng ngươi sẽ gần gũi với Đức Chúa Trời hơn, và nếu ngươi có thể cầu nguyện theo cách này thường xuyên, Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ làm việc trong ngươi. Nếu ngươi luôn kêu cầu Đức Chúa Trời theo cách này, và hạ quyết tâm của ngươi trước Ngài, thì sẽ đến ngày quyết tâm của ngươi được chấp nhận trước Đức Chúa Trời, khi tấm lòng và toàn bộ con người của ngươi được Đức Chúa Trời thu nhận, và ngươi cuối cùng được Ngài làm cho hoàn thiện. Đối với các ngươi, sự cầu nguyện là điều tối quan trọng. Khi ngươi cầu nguyện và ngươi nhận lãnh công tác của Đức Thánh Linh, lòng ngươi sẽ được Đức Chúa Trời cảm thúc, và sức mạnh để yêu kính Đức Chúa Trời sẽ phát ra. Nếu ngươi không cầu nguyện với tấm lòng của mình, nếu ngươi không mở lòng mình để tương giao với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ không có cách nào để làm việc trong ngươi. Nếu sau khi đã cầu nguyện và ngươi đã nói ra những lời của lòng mình mà Thần của Đức Chúa Trời vẫn chưa bắt đầu công tác của Ngài, và ngươi vẫn chưa được sự soi dẫn, thì điều này cho thấy rằng lòng ngươi thiếu sự chân thành, những lời nói của ngươi không chân thật, và vẫn còn bất khiết. Nếu sau khi đã cầu nguyện, ngươi có được cảm giác hài lòng, thì những lời cầu nguyện của ngươi đã được Đức Chúa Trời chấp nhận và Thần của Đức Chúa Trời đã làm việc trong ngươi. Là một người hầu việc trước Đức Chúa Trời, ngươi không thể không cầu nguyện. Nếu ngươi thực sự xem sự tương giao với Đức Chúa Trời là một điều gì đó có ý nghĩa và có giá trị, thì ngươi có thể nào từ bỏ sự cầu nguyện hay không? Không ai có thể thiếu sự tương giao với Đức Chúa Trời. Thiếu sự cầu nguyện, ngươi sống trong xác thịt, trong ách nô lệ của Sa-tan; thiếu sự cầu nguyện thật, ngươi sống dưới ảnh hưởng của sự tối tăm. Ta hy vọng rằng anh chị em các ngươi có thể tham gia vào sự cầu nguyện đích thực mỗi ngày. Đây không phải là việc tuân theo phép tắc, mà là việc đạt được một kết quả nhất định. Ngươi có sẵn lòng từ bỏ một chút giấc ngủ và sự thụ hưởng để dậy sớm cầu nguyện buổi sáng và vui hưởng lời Đức Chúa Trời hay không? Nếu ngươi cầu nguyện với một tấm lòng tinh sạch và ăn uống lời Đức Chúa Trời như thế này, thì ngươi sẽ dễ được Đức Chúa Trời chấp nhận hơn. Nếu mỗi buổi sáng ngươi làm việc này, nếu mỗi ngày ngươi thực hành dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, trao đổi và tiếp xúc với Đức Chúa Trời, thì sự hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời sẽ chắc chắn tăng lên, và ngươi sẽ có khả năng nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời tốt hơn. Ngươi thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình. Con hiến dâng toàn bộ mình chỉ cho Ngài, để Ngài có thể được vinh hiển trong chúng con, để Ngài có thể tận hưởng lời chứng mà nhóm này của chúng con đang mang. Con cầu xin Ngài làm việc trong chúng con, để con trở nên có thể thực sự yêu mến và làm thỏa lòng Ngài và theo đuổi Ngài như là mục tiêu của con”. Khi ngươi nhận lấy trọng trách này, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ làm cho ngươi hoàn thiện. Ngươi không nên cầu nguyện chỉ vì lợi ích của bản thân mình, mà ngươi cũng nên cầu nguyện để theo ý muốn của Đức Chúa Trời và để yêu mến Ngài. Đây là kiểu cầu nguyện chân thật nhất. Ngươi có phải là người cầu nguyện để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời không?

Trong quá khứ, các ngươi đã không biết cách cầu nguyện và đã xao lãng việc cầu nguyện. Bây giờ, các ngươi phải làm hết sức để rèn luyện bản thân mình cầu nguyện. Nếu ngươi không thể triệu tập sức mạnh bên trong ngươi để yêu kính Đức Chúa Trời thì làm thế nào ngươi cầu nguyện được? Ngươi thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, lòng con không có khả năng yêu kính Ngài thực sự. Con muốn yêu Ngài nhưng con lại thiếu sức mạnh. Con phải làm gì đây? Cầu mong Ngài mở đôi mắt thuộc linh của con ra, và cầu mong Thần của Ngài cảm thúc lòng con. Hãy làm sao cho con khi đến trước Ngài thì vứt bỏ được hết những gì tiêu cực, thôi bị ràng buộc bởi bất kỳ ai, việc gì hay sự gì, và trải lòng con hoàn toàn trước Ngài, và hãy làm sao cho con có thể dâng toàn bộ con người của con trước Ngài. Ngài có thể thử luyện con theo cách nào đi nữa, con cũng sẵn sàng. Giờ đây, con không quan tâm về tiền đồ tương lai của mình, con cũng không bị sự chết trói buộc. Với tấm lòng yêu kính Ngài, con khao khát tìm được con đường sự sống. Mọi chuyện, mọi sự – tất cả đều nằm trong tay Ngài; số phận của con nằm trong tay Ngài, và Ngài nắm giữ chính sự sống của con trong tay Ngài. Giờ đây, con tìm cách để yêu mến Ngài, và cho dù Ngài có để cho con yêu Ngài hay không, cho dù Sa-tan gây trở ngại thế nào, con vẫn quyết tâm yêu Ngài”. Khi ngươi gặp phải vấn đề này, hãy cầu nguyện như thế này. Nếu ngươi cầu nguyện như vậy mỗi ngày, sức mạnh để yêu kính Đức Chúa Trời sẽ dần trỗi dậy.

Trích từ “Về việc thực hành cầu nguyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hãy là một người trung thực; hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời để giải thoát bản thân ngươi khỏi sự dối trá trong lòng. Hãy làm cho bản thân tinh sạch thông qua sự cầu nguyện vào mọi lúc, được cảm thúc bởi Thần của Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, rồi tâm tính của ngươi sẽ dần thay đổi. Đời sống thuộc linh đích thực là một đời sống cầu nguyện – đó là một đời sống được Đức Thánh Linh cảm thúc. Quá trình được Đức Thánh Linh cảm thúc là quá trình thay đổi tâm tính của con người. Một đời sống không được Đức Thánh Linh cảm thúc không phải là một đời sống thuộc linh, mà đó chỉ là đời sống của nghi thức tôn giáo mà thôi. Chỉ những người thường được Đức Thánh Linh cảm thúc, và được Đức Thánh Linh soi sáng và khai sáng, mới là những người đã bước vào đời sống thuộc linh. Tâm tính của con người liên tục thay đổi khi họ cầu nguyện. Họ càng được Thần của Đức Chúa Trời cảm thúc bao nhiêu, thì họ càng trở nên chủ động và vâng lời bấy nhiêu. Vì vậy, tấm lòng họ cũng sẽ dần được làm cho tinh sạch, và tâm tính của họ sẽ dần thay đổi. Đó là hiệu quả của sự cầu nguyện đích thực.

Trích từ “Về việc thực hành cầu nguyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Cầu nguyện chủ yếu là nói một cách trung thực. “Ôi, lạy Đức Chúa Trời! Ngài biết sự bại hoại của con người. Hôm nay con đã làm một điều phi lý khác. Con đã nuôi một ý đồ – con là kẻ giả dối. Con đã không hành động theo ý muốn của Ngài hay lẽ thật. Con đã hành động theo ý muốn của con và cố biện minh cho bản thân mình. Giờ đây, con nhận ra sự bại hoại của mình. Con xin Ngài khai sáng cho con hơn nữa và cho phép con hiểu lẽ thật, đưa nó vào thực hành, và loại bỏ những sự bại hoại này”. Hãy nói theo cách này, kể thật về những vấn đề có thật. Hầu hết mọi người không cầu nguyện trong phần lớn thời gian; họ đơn thuần nghĩ về quá khứ, với kiến thức ít ỏi trong tâm trí và một sự sẵn lòng ăn năn, nhưng họ chưa suy ngẫm cũng chưa hiểu thấu lẽ thật. Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật khi cầu nguyện là điều sâu nhiệm hơn nhiều so với sự hồi tưởng và kiến thức đơn thuần. Những sự khuấy động xảy đến với ngươi bởi công tác của Đức Thánh Linh và sự khai sáng, soi sáng mà công tác của Ngài chu cấp cho ngươi thông qua lời Đức Chúa Trời dẫn dắt ngươi đến kiến thức thật và sự ăn năn thật; chúng sâu sắc hơn nhiều so với những ý nghĩ và kiến thức của con người. Đây là điều ngươi phải biết rõ. Nếu ngươi đơn thuần chỉ suy nghĩ và khảo sát hời hợt, ngẫu nhiên, ngươi không có con đường phù hợp để thực hành, và ngươi ít tiến triển hướng đến lẽ thật, thì ngươi vẫn sẽ không có khả năng thay đổi. Ví dụ, có những khi người ta quyết tâm sốt sắng dâng mình cho Đức Chúa Trời, và tha thiết đền đáp tình yêu của Ngài – nhưng, với ham muốn này, ngươi có thể không dâng mình với nhiều năng lượng, và lòng ngươi có thể không hoàn toàn tận tâm cho nỗ lực. Tuy nhiêu, nếu đã cầu nguyện và được cảm thúc, ngươi hạ quyết tâm và nói: “Đức Chúa Trời hỡi, con sẵn lòng chịu gian khổ; con sẵn lòng chấp nhận những sự thử luyện của Ngài; và con sẵn lòng quy phục Ngài hoàn toàn. Cho dù đau khổ của con dữ dội thế nào, con cũng sẵn lòng đền đáp tình yêu của Ngài. Con vui hưởng tình yêu lớn lao của Ngài, và Ngài đã nâng con lên như vậy – vì điều này, con tạ ơn Ngài tận đáy lòng con, và dâng mọi vinh quang cho Ngài”, sau khi đã dâng lời cầu nguyện như thế, toàn thân ngươi được ban sức mạnh, và ngươi sẽ có một con đường để thực hành. Đây là tác dụng của lời cầu nguyện. Sau khi một người cầu nguyện, Đức Thánh Linh bắt đầu làm việc trên họ, khai sáng, soi sáng, và hướng dẫn họ, và ban cho họ đức tin và sự dũng cảm cần có để đưa lẽ thật vào thực hành. Có những người đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày mà không đạt được kết quả như thế, tuy nhiên, khi đã đọc chúng, khi họ thông công về chúng, lòng họ sáng lên, và họ tìm thấy điều gì đó của con đường tiến tới. Hơn nữa, nếu Đức Thánh Linh cảm thúc ngươi một chút và ban cho ngươi chút hướng dẫn, cũng như chút trọng trách, những kết quả thực sự sẽ rất khác. Khi ngươi tự mình đọc lời Đức Chúa Trời, ngươi có thể phần nào cảm động, và ngươi có thể khóc, để rồi cảm giác ấy sẽ qua đi trong chốt lát. Tuy nhiên, nếu ngươi dâng lời cầu nguyện đẫm nước mắt, một lời cầu nguyệt tha thiết, hay một lời cầu nguyện đích thực và chân thành thì ngươi sẽ được ban khí lực có thể kéo dài nhiều ngày. Đây là tác dụng của lời cầu nguyện. Mục đích của lời cầu nguyện là khiến con người đến trước Đức Chúa Trời và chấp nhận điều mà Ngài sẽ ban cho họ. Nếu ngươi cầu nguyện thường xuyên, và thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời để tương giao với Ngài, và có mối quan hệ bình thường với Ngài, thì ngươi sẽ luôn được Ngài cảm thúc bên trong, và sẽ luôn nhận được những sự chu cấp của Ngài – và người luôn nhận những sự chu cấp của Đức Chúa Trời thì được thay đổi, và những điều kiện của họ ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, khi các anh chị em cầu nguyện cùng nhau, một năng lượng đặc biệt lớn khởi lên sau đó, và họ cảm thấy mình đã đạt được rất nhiều. Thật ra, họ có thể chưa thông công nhiều trong lúc ở cùng nhau; chính lời cầu nguyện đã khuấy động họ, đến nỗi họ không thể đợi lâu hơn một giây nào để từ bỏ gia đình và thế gian, và họ không muốn gì cả, và chỉ có Đức Chúa Trời là đủ. Quả là một đức tin tuyệt vời! Sức mạnh mà công tác của Đức Thánh Linh ban cho con người có thể được vui hưởng không bao giờ hết! Ngươi có thể đi bao xa nếu không dựa vào sức mạnh đó, mà chỉ gồng mình và cứng cổ khi bước đi, hay dựa vào sự kiên trì và ý chí của chính ngươi? Chẳng bao xa thì ngươi sa ngã và bị suy đồi; khi ngươi bước đi, sức mạnh của ngươi sẽ tàn dần. Con người phải duy trì mối liên hệ với Đức Chúa Trời cho đến cùng! Ấy thế mà con người, khi bước đi, lại chệch xa khỏi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, con người là con người, và mỗi bên đi theo con đường riêng; Đức Chúa Trời phán những lời của Đức Chúa Trời, và con người bước đi con đường của riêng mình, không cùng con đường của Đức Chúa Trời. Khi một người mất đi sức mạnh trong đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời, họ đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện vài lời và mượn chút ít sức mạnh. Sau khi họ đã có chút năng lượng, họ lại một lần nữa rời đi. Được một lúc, họ lại hết nhiên liệu, và quay về với Đức Chúa Trời để xin thêm nữa. Khi hành động theo cách này, một người không thể duy trì được lâu; nếu một người rời khỏi Đức Chúa Trời, họ không có cách tiến tới.

Trích từ “Ý nghĩa của lời cầu nguyện và việc thực hành” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Đôi khi, trông cậy vào Đức Chúa Trời không có nghĩa là yêu cầu Đức Chúa Trời làm điều gì đó bằng những lời cụ thể, hay xin Ngài cho một hướng dẫn hoặc sự bảo vệ cụ thể. Đúng hơn, đó là khi con người đối mặt với một vấn đề nào đó, họ có thể chân thành kêu cầu Ngài. Vậy Đức Chúa Trời đang làm gì ở đó khi con người kêu cầu Ngài? Khi lòng ai đó rung động và họ có ý nghĩ này: “Lạy Đức Chúa Trời, con không thể tự mình làm điều này, con không biết làm như thế nào, và con cảm thấy yếu đuối, tiêu cực…”, khi những ý nghĩ này khởi lên trong họ, Đức Chúa Trời có biết không? Khi những ý nghĩ này khởi lên trong con người ta, lòng họ có chân thành không? Khi họ chân thành kêu cầu Đức Chúa Trời theo cách này, Đức Chúa Trời có đồng ý giúp họ không? Cho dù thực tế họ có thể chưa nói một lời nào, nhưng họ thể hiện sự chân thành, và do đó Đức Chúa Trời đồng ý giúp họ. Khi ai đó đối mặt với một nỗi khó khăn đặc biệt chông gai, khi họ không có ai để hướng về và khi họ cảm thấy đặc biệt bơ vơ, họ đặt hy vọng duy nhất của mình vào Đức Chúa Trời. Những lời cầu nguyện của họ sẽ giống như thế nào? Trạng thái tinh thần của họ ra sao? Họ có chân thành không? Có bất kỳ sự giả mạo nào vào lúc đó không? Chỉ khi ngươi tin Đức Chúa Trời như thể Ngài là sợi rơm cuối cùng mà ngươi bấu víu để cứu lấy mạng mình, hy vọng rằng Ngài sẽ giúp ngươi, thì lòng ngươi mới chân thành. Mặc dù ngươi có thể chưa nói gì nhiều, lòng ngươi đã dậy sóng. Nghĩa là, ngươi dâng tấm lòng chân thành của mình cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời lắng nghe. Khi Đức Chúa Trời lắng nghe, Ngài thấy những sự khó khăn của ngươi, và Ngài sẽ khai sáng ngươi, hướng dẫn ngươi, và giúp đỡ ngươi.

Trích từ “Các tín đồ phải bắt đầu bằng cách nhìn thấu những xu hướng xấu xa của thế gian” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Đôi lúc, khi ngươi đang tận hưởng những lời của Đức Chúa Trời, linh hồn ngươi được cảm hóa, và ngươi cảm thấy rằng ngươi không thể không yêu Đức Chúa Trời, rằng có một sức mạnh to lớn trong ngươi, và rằng không có gì mà ngươi không thể gạt sang một bên. Nếu ngươi cảm thấy như vậy, thì ngươi đã được Thần của Đức Chúa Trời cảm hóa, tấm lòng ngươi đã hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Chúng con thực sự đã được Ngài định trước và lựa chọn. Sự vinh hiển của Ngài cho con niềm tự hào, và con cảm thấy vinh dự khi được là một trong những dân sự của Ngài. Con sẽ dâng bất cứ điều gì và cho đi bất cứ thứ gì để thực hiện ý muốn của Ngài, và con sẽ dành trọn những năm tháng của con, và cả đời nỗ lực của con cho Ngài”. Khi ngươi cầu nguyện như thế này, trong lòng ngươi sẽ có một tình yêu bất tận và sự vâng phục thực sự đối với Đức Chúa Trời. Ngươi đã bao giờ có một trải nghiệm như thế này chưa? Nếu mọi người thường xuyên được Thần của Đức Chúa Trời cảm hóa, thì họ đặc biệt sẵn lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời trong những lời cầu nguyện của họ: “Lạy Đức Chúa Trời! Con ao ước được nhìn thấy ngày vinh hiển của Ngài, và con ao ước được sống vì Ngài – không gì xứng đáng hay ý nghĩa hơn là được sống vì Ngài, và con không muốn sống vì Sa-tan và xác thịt chút nào. Ngài nâng con lên bằng cách cho con được sống vì Ngài hôm nay”. Khi ngươi đã cầu nguyện theo cách này, ngươi sẽ cảm thấy rằng ngươi không thể không dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, rằng ngươi phải có được Đức Chúa Trời, và rằng ngươi sẽ ghét phải chết mà chưa có được Đức Chúa Trời trong khi ngươi còn sống. Sau khi cầu nguyện như thế, sẽ có một sức mạnh vô tận trong ngươi, và ngươi sẽ không biết nó đến từ đâu; trong lòng ngươi sẽ có một nguồn năng lượng vô hạn, và ngươi sẽ có cảm nhận rằng Đức Chúa Trời thật đáng mến, và rằng Ngài xứng đáng được yêu. Đây là lúc ngươi đã được Đức Chúa Trời cảm hóa. Tất cả những ai có kinh nghiệm như thế đều đã được Đức Chúa Trời cảm hóa. Với những ai thường được Đức Chúa Trời cảm hóa, những thay đổi diễn ra trong đời sống của họ, họ có thể hạ quyết tâm và sẵn sàng có được Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trong lòng họ mạnh mẽ hơn, lòng họ hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, họ không quan tâm đến gia đình, thế gian, những vướng bận, hay tương lai của mình, và họ sẵn sàng tận hiến cả đời nỗ lực cho Đức Chúa Trời. Tất cả những ai đã được Thần của Đức Chúa Trời cảm hóa đều là những người theo đuổi lẽ thật, và là những người có hy vọng được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện.

Trích từ “Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Giờ ngươi phải có thể thấy rõ ràng chính xác con đường mà Phi-e-rơ đã đi. Nếu ngươi có thể thấy rõ con đường của Phi-e-rơ, thì ngươi sẽ chắc chắn về công tác được thực hiện hôm nay, để ngươi sẽ không phàn nàn hay tiêu cực hay khao khát bất kỳ điều gì. Ngươi phải cảm nghiệm được tâm trạng của Phi-e-rơ lúc đó: Ông trĩu nặng buồn sầu; ông không còn cầu xin được có tương lai hay phúc lành gì. Ông không tìm kiếm lợi lộc, hạnh phúc, danh vọng hay tiền tài trong thế gian; ông chỉ tìm cách sống cuộc đời ý nghĩa nhất, đó là đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời và dâng hiến những gì ông trân quý tột bậc cho Đức Chúa Trời. Được vậy thì ông sẽ mãn nguyện trong lòng. Ông thường xuyên cầu nguyện với Jêsus bằng những lời này: “Đức Chúa Jêsus Christ, tôi từng yêu mến Ngài, nhưng tôi chưa hề thật sự yêu mến Ngài. Dù tôi đã nói mình có đức tin nơi Ngài, nhưng tôi chưa hề yêu mến Ngài thật lòng. Tôi chỉ ngưỡng mộ Ngài, tôn thờ Ngài và nhớ Ngài, nhưng tôi chưa hề yêu mến Ngài, cũng không thật sự có đức tin nơi Ngài”. Ông không ngừng cầu nguyện để quyết chí, và ông đã luôn được khích lệ bởi những lời của Jêsus và lấy động lực từ đó. Về sau, sau một thời gian trải nghiệm, Jêsus đã thử luyện ông, khơi gợi ông mong mỏi Ngài hơn nữa. Ông đã nói: “Đức Chúa Jêsus Christ! Tôi nhớ Ngài biết bao và khát khao được nhìn thấy Ngài biết bao. Tôi thiếu sót quá nhiều và không thể bù đắp nổi tình yêu của Ngài. Tôi nài xin Ngài sớm đưa tôi đi. Khi nào Ngài cần đến tôi? Khi nào Ngài đưa tôi đi? Khi nào tôi được một lần nữa nhìn thấy dung nhan Ngài? Tôi không ước ao được sống lâu hơn nữa trong thân xác này, không ước ao tiếp tục bị bại hoại, tôi cũng không có mong ước dấy loạn nữa. Tôi sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì tôi có cho Ngài sớm nhất có thể, và tôi không mong muốn làm buồn lòng Ngài thêm nữa”. Đây là cách ông cầu nguyện, nhưng lúc đó ông đã không biết Jêsus sẽ hoàn thiện điều gì nơi ông. Trong cơn thống khổ của thử luyện ông chịu, Jêsus hiện ra với ông lần nữa và nói: “Phi-e-rơ, Ta mong ước làm cho ngươi hoàn thiện, để ngươi trở nên hoa trái, là kết tinh của việc Ta hoàn thiện ngươi, và đấy là điều Ta sẽ vui hưởng. Ngươi có thể thật sự chứng thực cho Ta không? Ngươi đã làm những gì Ta yêu cầu ngươi làm chưa? Ngươi có sống theo những lời Ta đã phán không? Ngươi từng yêu mến Ta, nhưng dù ngươi yêu mến Ta, ngươi đã sống thể hiện ra Ta chưa? Ngươi đã làm gì cho Ta? Ngươi nhận ra rằng ngươi không xứng đáng với tình yêu của Ta, nhưng ngươi đã làm gì cho Ta?” Phi-e-rơ thấy rằng ông đã không làm gì cho Jêsus và nhớ lại lời thề trước đây của ông là dâng mạng sống này cho Đức Chúa Trời. Và thế là ông không còn than vãn, và lời cầu nguyện của ông từ đó tốt hơn nhiều. Ông cầu nguyện rằng: “Đức Chúa Jêsus Christ! Tôi từng bỏ Ngài, và Ngài cũng từng bỏ tôi. Chúng ta đã có thời gian xa cách, và thời gian bầu bạn. Tuy thế, Ngài yêu mến tôi hơn bất kỳ ai khác. Tôi đã nhiều lần dấy loạn chống lại Ngài, và nhiều lần làm Ngài buồn lòng. Làm sao tôi quên được những điều đó? Tôi luôn ghi trong tâm trí và không bao giờ quên việc Ngài đã làm trên tôi và việc Ngài đã giao phó cho tôi. Tôi đã làm mọi việc có thể cho công tác mà Ngài đã làm trên tôi. Ngài biết tôi có thể làm gì, và hơn nữa Ngài còn biết tôi có thể đóng vai trò gì. Tôi ước được quy phục theo những sắp đặt của Ngài, và tôi sẽ dâng hiến mọi sự tôi có cho Ngài. Chỉ có Ngài biết tôi có thể làm gì cho Ngài. Dù cho Sa-tan đã lừa phỉnh tôi rất nhiều và tôi đã dấy loạn chống lại Ngài, nhưng tôi tin Ngài không nhớ về tôi vì những sự vi phạm đó và Ngài không đối xử với tôi dựa theo chúng. Tôi ước ao dâng hiến toàn bộ cuộc đời tôi cho Ngài. Tôi chẳng cầu xin gì và tôi cũng không có hy vọng hay kế hoạch gì khác; tôi chỉ ước ao hành động theo ý định của Ngài và thực thi ý muốn của Ngài. Tôi sẽ uống chén đắng của Ngài và tôi đây tùy Ngài sai bảo”.

Trích từ “Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 1. Tầm quan trọng của sự cầu nguyện

Tiếp theo: 3. Sự cầu nguyện trong nghi lễ tôn giáo là gì và tại sao nó chẳng có kết quả gì

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger