1. Tầm quan trọng của sự cầu nguyện

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Cầu nguyện là một trong những cách để con người hợp tác với Đức Chúa Trời, nó là một phương tiện để con người kêu cầu Đức Chúa Trời, và nó là quá trình mà qua đó con người được Thần của Đức Chúa Trời cảm thúc. Có thể nói rằng những người không cầu nguyện là những người đã chết không có linh hồn, điều này chứng tỏ họ thiếu mất khả năng để được Đức Chúa Trời cảm thúc. Thiếu đi sự cầu nguyện, sẽ không thể nào sống một đời sống thuộc linh bình thường, càng không thể theo kịp công tác của Đức Thánh Linh. Không có sự cầu nguyện nghĩa là cắt đứt mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời, và sẽ không thể có được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Là một tín đồ của Đức Chúa Trời, một người càng cầu nguyện nhiều bao nhiêu, nghĩa là càng được Đức Chúa Trời cảm thúc bao nhiêu, thì người đó sẽ càng được đầy dẫy sự quyết tâm bấy nhiêu và càng có nhiều khả năng nhận được sự khai sáng mới từ Đức Chúa Trời. Kết quả là, loại người này có thể rất nhanh chóng được Đức Thánh Linh làm cho hoàn thiện.

Trích từ “Về việc thực hành cầu nguyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Cầu nguyện không phải là một loại nghi thức; đó là một sự thông tri thực sự giữa một người và Đức Chúa Trời, và nó mang một ý nghĩa sâu sắc. Từ sự cầu nguyện của con người, người ta có thể thấy rằng họ đang trực tiếp phục vụ Đức Chúa Trời. Nếu ngươi xem cầu nguyện như một nghi thức, thì đảm bảo là ngươi không phục vụ tốt Đức Chúa Trời. Nếu những lời cầu nguyện của ngươi không được thực hiện một cách tha thiết hoặc chân thành, thì có thể nói rằng theo quan điểm của Đức Chúa Trời, ngươi là một người không tồn tại. Thế thì, làm sao ngươi có thể có Đức Thánh Linh làm việc trên ngươi? Kết quả là, sau khi làm việc một thời gian, ngươi sẽ bị kiệt sức. Từ giờ trở đi, không cầu nguyện, ngươi sẽ không thể làm việc. Lời cầu nguyện mang lại công việc, và lời cầu nguyện mang lại sự phục vụ. Nếu ngươi là một người lãnh đạo, và phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng ngươi chưa bao giờ hết lòng cầu nguyện hoặc chưa bao giờ nghiêm túc trong những lời cầu nguyện của ngươi, thì cách mà ngươi phục vụ sẽ khiến ngươi thất bại. Điều gì khiến mọi người cảm thấy họ có quyền không cầu nguyện? Họ đã ngừng cầu nguyện vì Đức Chúa Trời nhập thể? Đó không phải là lý do; đôi khi ngay cả Ta còn cầu nguyện! Khi Đức Chúa Jêsus ở trong xác thịt, Ngài cũng cầu nguyện khi gặp phải những vấn đề quan trọng. Ngài đã cầu nguyện trên núi, trên thuyền và trong vườn; Ngài cũng hướng dẫn các môn đồ của Ngài cầu nguyện. Nếu ngươi có thể thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài, thì điều này chứng tỏ rằng ngươi xem Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thường lơ là việc cầu nguyện và có xu hướng tự mình làm mọi việc, làm việc này việc nọ sau lưng Ngài, thì ngươi đang không phục vụ Đức Chúa Trời; ngươi chỉ đang thực hiện công việc của bản thân ngươi. Như thế, chẳng lẽ ngươi sẽ không bị lên án sao? Nhìn bề ngoài, sẽ có vẻ như ngươi đã không làm bất kỳ điều gì quấy phá, cũng như ngươi đã không báng bổ Đức Chúa Trời, nhưng ngươi sẽ chỉ làm việc của riêng ngươi. Làm như vậy, chẳng lẽ ngươi không đang làm gián đoạn sao? Ngay cả khi, nhìn bề ngoài, có vẻ như dù ngươi không làm gián đoạn, nhưng về thực chất, ngươi đang chống lại Đức Chúa Trời.

Trích từ “Ý nghĩa của lời cầu nguyện và việc thực hành” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Đối với các ngươi, sự cầu nguyện là điều tối quan trọng. Khi ngươi cầu nguyện và ngươi nhận lãnh công tác của Đức Thánh Linh, lòng ngươi sẽ được Đức Chúa Trời cảm thúc, và sức mạnh để yêu kính Đức Chúa Trời sẽ phát ra. Nếu ngươi không cầu nguyện với tấm lòng của mình, nếu ngươi không mở lòng mình để tương giao với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ không có cách nào để làm việc trong ngươi. Nếu sau khi đã cầu nguyện và ngươi đã nói ra những lời của lòng mình mà Thần của Đức Chúa Trời vẫn chưa bắt đầu công tác của Ngài, và ngươi vẫn chưa được sự soi dẫn, thì điều này cho thấy rằng lòng ngươi thiếu sự chân thành, những lời nói của ngươi không chân thật, và vẫn còn bất khiết. Nếu sau khi đã cầu nguyện, ngươi có được cảm giác hài lòng, thì những lời cầu nguyện của ngươi đã được Đức Chúa Trời chấp nhận và Thần của Đức Chúa Trời đã làm việc trong ngươi. Là một người hầu việc trước Đức Chúa Trời, ngươi không thể không cầu nguyện. Nếu ngươi thực sự xem sự tương giao với Đức Chúa Trời là một điều gì đó có ý nghĩa và có giá trị, thì ngươi có thể nào từ bỏ sự cầu nguyện hay không? Không ai có thể thiếu sự tương giao với Đức Chúa Trời. Thiếu sự cầu nguyện, ngươi sống trong xác thịt, trong ách nô lệ của Sa-tan; thiếu sự cầu nguyện thật, ngươi sống dưới ảnh hưởng của sự tối tăm.

Trích từ “Về việc thực hành cầu nguyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Mặc dù quỳ xuống cầu nguyện là trò chuyện với Đức Chúa Trời từ tấm lòng, nhưng hãy biết điều này: Những lời cầu nguyện của con người cũng là đường dẫn cho công tác của Đức Thánh Linh. Trong khi một người có trạng thái đúng cầu nguyện và tìm kiếm, Đức Thánh Linh cũng đang hoạt động. Đây là sự phối hợp tốt giữa Đức Chúa Trời và con người từ hai góc độ khác nhau, hoặc nếu không thì có thể nói rằng Đức Chúa Trời giúp con người giải quyết một số vấn đề của họ, và đây là dạng phối hợp khi con người đến trước Đức Chúa Trời. Đây cũng là một trong những cách Đức Chúa Trời cứu rỗi và làm tinh sạch con người, và, hơn thế, đó là con đường của lối vào sự sống bình thường. Đó không phải là một nghi lễ. Lời cầu nguyện không đơn thuần là một điều tiếp sinh lực cho con người; nếu có thì làm chiếu lệ và hô hào vài câu khẩu hiệu là đủ, và sẽ không cần cầu xin Đức Chúa Trời bất cứ điều gì, hay cần sự thờ phượng, hay lòng mộ đạo. Lời cầu nguyện là một điều có ý nghĩa sâu sắc! Nếu ngươi biết cách cầu nguyện và thực hiện như thế thường xuyên, với những lời cầu nguyện thường xuyên quy phục Đức Chúa Trời và hợp lý thì trạng thái bên trong của ngươi thường sẽ hoàn toàn bình thường. Trái lại, nếu những lời cầu nguyện của ngươi thường chỉ chứa vài câu khẩu hiệu, và ngươi không đặt trọng trách gì cho mình, và không suy ngẫm điều gì hợp lý hoặc không hợp lý khi cầu nguyện, cũng không suy ngẫm điều gì sẽ không thật sự mang tính thờ phượng khi nói ra, và không bao giờ coi trọng những vấn đề này thì ngươi sẽ không bao giờ thành công trong việc cầu nguyện, và trạng thái nội tại của ngươi sẽ luôn bất thường. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu sâu hơn về bài học, cũng không đào sâu sự bước vào của mình về ý thức thông thường, sự quy phục thật sự, sự thờ phượng thật sự, và góc độ mà một người nên cầu nguyện là gì. Tất cả những điều này đều tinh tế.

Trích từ “Ý nghĩa của lời cầu nguyện và việc thực hành” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước đây Ta đã phán rằng tất cả mọi người đều vướng bận vào việc quản lý của riêng mình và xử lý những sự vụ riêng của mình. Bây giờ con người vẫn vậy; họ hoạt động một thời gian và rồi ngưng cầu nguyện, Đức Chúa Trời hoàn toàn không có mặt trong lòng họ. Họ tự nhủ: “Tôi chỉ hành động theo những sự sắp xếp công việc. Dù sao thì cũng không hẳn là tôi đã phạm sai lầm hay gây nhiễu loạn gì…” Ngươi không cầu nguyện, và càng không dâng lời tạ ơn. Quả là một tình trạng kinh khủng! Phần lớn thời gian, ngươi nhận biết rằng tình trạng này là sai, nhưng ngươi thiếu phương pháp đúng đắn để điều chỉnh nó; kết quả là, ngươi không thể điều chỉnh tình trạng của mình, và mặc dù ngươi có thể hiểu lẽ thật, nhưng ngươi không thể đưa nó vào thực hành. Ngươi biết rằng có một tình trạng bất thường bên trong ngươi (chẳng hạn như kiêu ngạo, bại hoại, hay phản nghịch), nhưng ngươi không thể điều chỉnh nó và ngươi không thể vượt qua nó. Con người luôn xử lý những sự vụ của riêng họ và không quan tâm tới công tác của Đức Thánh Linh hay cách Ngài hoạt động, chỉ quan tâm đến việc làm chuyện riêng của họ. Kết quả của điều này là Đức Thánh Linh sẽ từ bỏ ngươi – và khi Ngài làm như vậy, ngươi sẽ cảm thấy tăm tối và héo hon bên trong, và hoàn toàn không có sự nuôi dưỡng hay vui hưởng. Có nhiều người sáu tháng không cầu nguyện, và mặc dù họ làm công việc của mình, họ vẫn cảm thấy khô khan bên trong. Đôi khi họ nghĩ: “Tôi đang làm gì thế này? Khi nào thì điều này mới chấm dứt?” Đúng, ngay cả những ý nghĩ như thế cũng xảy đến với họ. Quả thật nguy hiểm khi một người không cầu nguyện một thời gian dài! Việc cầu nguyện rất quan trọng! Nếu đời sống hội thánh của ai đó chưa bao giờ có lời cầu nguyện, những buổi nhóm họp của họ sẽ cằn cỗi và không có sự vui hưởng. Do đó, khi các ngươi ở cùng nhau, các ngươi phải luôn cầu nguyện và dâng lời ngợi khen, và rồi Đức Thánh Linh sẽ thực hiện công tác phi thường. Sức mạnh mà Đức Thánh Linh ban cho con người là vô tận; con người không bao giờ cạn kiệt hay sử dụng hết sức mạnh ấy. Cho dù một người có thể nói hay thuyết giảng bao nhiêu bằng cách dựa vào bản thân mình, nhưng nếu Đức Thánh Linh không làm công tác với mục đích đó thì họ có thể đạt được những kết quả gì chứ? Có nhiều lần khi mà, trong chỉ ba hay năm lần cầu nguyện, một người chỉ có một hay hai câu cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, con ngợi khen Ngài”, và sau khi nói như thế thì họ không thêm được gì nữa – họ không còn có bất cứ điều gì để nói nữa. Thước đo của đức tin như thế là gì? Nó thật nguy hiểm! Khi một người mà, trong đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời, thậm chí không thể nói những lời tạ ơn Ngài, ngợi khen Ngài, hay tôn vinh Ngài, và thậm chí không dám nói những lời như “Xin Đức Chúa Trời hãy làm ơn”, và quá xấu hổ đến mức không làm vậy thì người đó thật suy đồi làm sao! Ngươi có thể kêu cầu với Đức Chúa Trời và thừa nhận Ngài trong lòng mình, nhưng nếu ngươi không đến trước Đức Chúa Trời và lòng ngươi xa rời Ngài thì Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động. Khi ngươi thức dậy mỗi sáng, hãy nhớ cầu nguyện. Khi ngươi cầu nguyện, những triển vọng của ngày hôm đó sẽ đặc biệt tốt đẹp và viên mãn, và ngươi sẽ cảm thấy Đức Thánh Linh ở bên cạnh mình mọi lúc, bảo vệ ngươi.

Trích từ “Ý nghĩa của lời cầu nguyện và việc thực hành” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Ta thấy ra rằng hiện nay nhiều người đặc biệt thiếu khả năng kiềm chế bản thân. Tại sao lại như vậy? Đó là vì họ không bao giờ cầu nguyện. Khi con người không cầu nguyện, họ trở nên phóng đãng, và khi con người phóng đãng, họ mất lòng mộ đạo và sự khiêm nhường. Họ chỉ nói về nhân tính, sự chính trực, và về việc biết bản tính bại hoại của chính họ. Đối với cách Đức Thánh Linh hoạt động, chính xác là cách Ngài cảm thúc con người, và cách con người nên tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống hàng ngày của mình – tất cả những điều này đều biến mất. Trong lòng mọi người chỉ tin rằng thực sự có một Đức Chúa Trời, và tất cả những gì còn lại trong đức tin của họ là sự công nhận Đức Chúa Trời; những sự vụ của đời sống thuộc linh đều không còn. Đức tin của họ chỉ mở rộng ra thế giới vật chất và họ phủ nhận những vấn đề thuộc linh, và như thế, khi họ tự bước đi, họ đi chệch hướng và gục ngã. Khi một người không cầu nguyện thực hành lẽ thật, họ chỉ có thể bám vào một nguyên tắc trong một phạm vi nhất định – tất cả chỉ là những quy tắc. Mặc dù ngươi có thể tuân theo những sự sắp đặt từ Bề trên trong những hành động của mình và không xúc phạm Đức Chúa Trời, nhưng tất cả những gì ngươi đang làm là tuân thủ các quy tắc. Linh hồn của con người giờ đây thật tê dại và uể oải. Có nhiều điều phức tạp trong mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời, chẳng hạn như việc được Thần cảm thúc và khai sáng. Con người không thể cảm nhận những điều này – họ quá tê dại! Con người không đọc lời Đức Chúa Trời, họ không tiếp xúc với những việc của đời sống thuộc linh, và họ không thể giành quyền kiểm soát trạng thái của chính mình. Để giành quyền kiểm soát trạng thái đời sống thuộc linh thì sẽ không làm được nếu không cầu nguyện, cũng như không được nếu không sống đời sống hội thánh. Các ngươi có cảm thấy như vậy không? Để tin Đức Chúa Trời, người ta phải cầu nguyện; không có việc cầu nguyện thì không giống đức tin nơi Đức Chúa Trời. Ta bảo các ngươi không cần phải tuân theo các quy định – các ngươi có thể cầu nguyện mọi lúc mọi nơi – và do đó có một số người hiếm khi cầu nguyện. Họ không cầu nguyện vào buổi sáng khi họ thức dậy, mà đơn thuần đọc vài đoạn lời Đức Chúa Trời và nghe những bài thánh ca. Trong ngày, họ bận rộn với những việc bên ngoài, và họ cũng không cầu nguyện trước khi họ nằm xuống ngủ ban tối. Các ngươi không cảm thấy như thế này sao? Nếu các ngươi chỉ đơn thuần đọc lời Đức Chúa Trời và không cầu nguyện thì các ngươi chẳng giống như một kẻ ngoại đạo đọc lời Ngài và những lời ấy chẳng thấm sâu sao? Khi không cầu nguyện, lòng người không gắn kết, và không có những cảm giác hay những sự rung cảm tinh tế trong linh hồn con người. Con người tê dại và uể oải; họ nói một cách hời hợt về những thứ liên quan đến sự thay đổi tâm tính, và họ có vẻ tin Đức Chúa Trời, nhưng cảm giác trong sâu thẳm linh hồn họ không mạnh cho lắm. Họ là những người không tin Đức Chúa Trời. Dù họ cố gắng cầu nguyện như thế nào, họ cũng không thể thốt nên lời. Điều này rất nguy hiểm – nó có nghĩa là ngươi quá xa Đức Chúa Trời, và Ngài không còn trong lòng ngươi. Trên thực tế, không có mâu thuẫn giữa việc xử lý những sự vụ và công việc bên ngoài và quay trở về với linh hồn để cầu nguyện. Không chỉ không có mâu thuẫn, mà việc quay trở về với linh hồn để cầu nguyện thật ra còn có lợi hơn cho công việc của con người.

Trích từ “Ý nghĩa của lời cầu nguyện và việc thực hành” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Điều đầu tiên mọi người nên làm mỗi khi gặp phải một vấn đề là gì? Họ nên cầu nguyện; cầu nguyện trước tiên. Việc cầu nguyện chứng tỏ rằng ngươi ngoan đạo, rằng ngươi đã bắt đầu có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, rằng ngươi biết tìm kiếm Đức Chúa Trời, rằng ngươi đã dành cho Ngài một vị trí trong lòng mình, rằng ngươi là một Cơ Đốc nhân ngoan đạo. Nhiều tín đồ lớn tuổi hơn quỳ gối cầu nguyện vào cùng một thời điểm mỗi ngày, đôi khi lâu đến nỗi họ không thể đứng dậy trở lại. Chưa nói đây có phải là nghi lễ hay không, hay họ có đạt được gì từ việc này hay không; chỉ cần nói rằng những anh chị em lớn tuổi này đặc biệt ngoan đạo, tốt hơn nhiều và siêng năng hơn nhiều so với những người trẻ các ngươi. Điều đầu tiên cần làm khi đối mặt với một vấn đề là cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là lải nhải suông; điều đó sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Ngươi có thể cầu nguyện tám hay mười lần mà chẳng đạt được gì, nhưng đừng nản lòng – ngươi vẫn phải cầu nguyện. Khi điều gì đó xảy ra với ngươi, trước tiên hãy cầu nguyện, trước tiên hãy kể với Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời tiếp quản, để Đức Chúa Trời giúp ngươi, để Đức Chúa Trời dẫn dắt ngươi, và chỉ đường cho ngươi. Điều này chứng tỏ rằng ngươi đã đặt Đức Chúa Trời lên trên hết, rằng Ngài ở trong lòng ngươi. Khi ngươi đối mặt với một vấn đề, nếu điều đầu tiên ngươi làm là cảm thấy chống đối, trở nên tức giận, và nổi cơn thịnh nộ – nếu trước khi làm bất cứ điều gì khác, ngươi trở nên tiêu cực – thì đây là biểu hiện của việc Đức Chúa Trời không ở trong lòng ngươi. Trong đời thực, ngươi phải cầu nguyện bất cứ khi nào có điều gì xảy ra với ngươi. Ngay từ lần đầu tiên, ngươi phải quỳ gối và cầu nguyện – điều này rất quan trọng. Việc cầu nguyện thể hiện thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời trước Ngài. Ngươi sẽ không làm điều đó nếu Đức Chúa Trời không ở trong lòng ngươi. Một số người nói: “Tôi cầu nguyện nhưng Đức Chúa Trời vẫn không khai sáng tôi!” Ngươi không được nói như thế. Đầu tiên, hãy xem liệu những động cơ cầu nguyện của ngươi có đúng không; nếu ngươi thật sự tìm kiếm lẽ thật và thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì Ngài rất có thể sẽ khai sáng cho ngươi ở một vấn đề nào đó để ngươi hiểu được – nói ngắn gọn, Đức Chúa Trời sẽ làm cho ngươi hiểu. Không có sự khai sáng của Đức Chúa Trời, ngươi không thể tự mình hiểu được: Ngươi thiếu sự nhạy bén, ngươi không có trí não cho việc đó, và đây là điều không thể đạt được bởi trí tuệ con người. Khi ngươi thật sự hiểu, sự hiểu biết đó có được sinh ra từ tâm trí của chính ngươi không? Nếu ngươi không được khai sáng bởi Đức Thánh Linh, thì không ai mà ngươi hỏi sẽ biết được ý nghĩa công tác của Đức Thánh Linh là gì hay ý Đức Chúa Trời là gì; chỉ khi chính Đức Chúa Trời nói với ngươi ý nghĩa thì ngươi mới biết. Và do đó, việc đầu tiên cần làm khi điều gì đó xảy ra với ngươi là cầu nguyện. Cầu nguyện đòi hỏi phải tìm tòi với một thái độ tìm kiếm, và bày tỏ những suy nghĩ, quan điểm và thái độ của ngươi – đây là những điều cần phải có. Chỉ đơn giản làm chiếu lệ sẽ không có tác dụng gì, thế nên đừng trách Đức Thánh Linh không khai sáng ngươi. Ta đã phát hiện ra rằng trong đức tin nơi Đức Chúa Trời của một số người, họ cứ tin, nhưng Đức Chúa Trời chỉ ở trên môi miệng họ. Đức Chúa Trời không ở trong lòng họ, họ phủ nhận công tác của Thần, và họ cũng phủ nhận lời cầu nguyện; họ chỉ đơn thuần đọc lời Đức Chúa Trời, và không có gì hơn. Đây có thể được gọi là đức tin nơi Đức Chúa Trời không? Họ cứ tiếp tục tin cho đến khi Đức Chúa Trời biến mất hoàn toàn khỏi đức tin của họ. Đặc biệt, có những người thường xử lý công việc chung, và cảm thấy họ quá bận rộn mà toàn tốn công vô ích. Đây là trường hợp của những người không đi đúng đường trong đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Chẳng phải cái khó chính là đi đúng đường sao? Họ không thể đi con đường này ngay cả khi đã hiểu nhiều học thuyết, và có xu hướng tuột dốc. Vậy thì khi điều gì đó xảy ra với các ngươi, các ngươi phải dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện và tìm kiếm – đây chính là điều chí ít các ngươi nên làm. Học cách tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và những ý định của Đức Thánh Linh chính là điều trọng yếu. Nếu những người tin Đức Chúa Trời không có khả năng trải nghiệm và thực hành như thế thì họ sẽ chẳng đạt được gì, và đức tin của họ sẽ chẳng có giá trị gì.

Trích từ “Nhìn mọi việc qua cặp mắt của lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 4. Cách một người nên thực hành đức tin của mình để được giải thoát khỏi các thế lực của Sa-tan và được cứu rỗi

Tiếp theo: 2. Sự cầu nguyện thật là gì và nó có thể đạt được gì

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger