1. Tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời là gì và ý nghĩa của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời là gì

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Thực chất của Đức Chúa Trời không chỉ để cho con người tin, hơn nữa, là để cho con người yêu mến. Nhưng nhiều người trong số những người tin Đức Chúa Trời không thể khám phá ra “bí mật” này. Con người không dám yêu mến Đức Chúa Trời, họ cũng không cố gắng yêu mến Ngài. Họ chưa bao giờ khám phá ra rằng có rất nhiều điều đáng yêu kính về Đức Chúa Trời; họ chưa bao giờ khám phá ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương con người, và Ngài là Đức Chúa Trời để con người yêu mến. Vẻ đáng mến của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong công tác của Ngài: Chỉ khi con người trải nghiệm được công tác của Ngài, họ mới có thể phát hiện ra vẻ đáng mến của Ngài; chỉ trong những trải nghiệm thực tế, họ mới có thể nhận thức được vẻ đáng mến của Đức Chúa Trời; và nếu không quan sát điều đó trong đời sống thực tế, không ai có thể khám phá ra vẻ đáng mến của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều điều về Đức Chúa Trời để yêu, nhưng khi không thực sự gắn bó với Ngài thì con người không thể khám phá được điều đó. Điều đó có nghĩa là, nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, con người không thể gắn bó thực sự với Ngài, và nếu họ không thể gắn bó thực sự với Ngài, họ cũng sẽ không thể trải nghiệm được công tác của Ngài – và vì thế tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ bị vấy bẩn bởi nhiều sự giả dối và tưởng tượng. Tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời ở trên trời thì không thật như tình yêu dành cho Đức Chúa Trời ở dưới đất, vì sự hiểu biết của con người về Đức Chúa Trời ở trên trời được xây dựng trên trí tưởng tượng của họ, thay vì dựa trên những điều họ tận mắt nhìn thấy, và điều họ đã tự trải nghiệm. Khi Đức Chúa Trời đến thế gian, con người có thể thấy những việc làm thực tế và những vẻ đáng mến của Ngài, và họ có thể nhìn thấy mọi điều trong tâm tính thực tế và bình thường của Ngài, tất cả những gì thực tế hơn hàng ngàn lần so với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời ở trên trời. Bất kể con người có yêu mến Đức Chúa Trời ở trên trời nhiều bao nhiêu, không có gì thật về tình yêu này cả, và nó đầy dẫy những ý tưởng của con người. Cho dù tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời ở dưới đất có ít ỏi đến mức nào, nó vẫn là tình yêu thật; ngay cả khi chỉ có một chút thôi, nó vẫn là thật. Đức Chúa Trời khiến con người biết đến Ngài qua công tác thật của Ngài, và qua sự hiểu biết này Ngài có được tình yêu của họ. Giống như Phi-e-rơ: Nếu ông không từng sống với Jêsus, thì ông không thể cảm phục Jêsus. Vì thế, lòng trung thành của ông đối với Jêsus cũng được xây dựng trên sự gắn bó của ông với Jêsus. Để làm cho con người yêu mến Ngài, Đức Chúa Trời đã đến giữa con người và sống cùng với họ, và tất cả những gì Ngài làm con người nhìn thấy và trải nghiệm chính là tính hiện thực của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu con người muốn yêu mến Đức Chúa Trời, họ phải nếm trải sự đáng mến của Đức Chúa Trời và nhìn thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời; chỉ khi đó mới có thể dấy lên trong họ một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời, một tấm lòng cảm thúc con người hiến dâng bản thân cho Đức Chúa Trời một cách trung tín. Đức Chúa Trời không khiến con người yêu mến Ngài qua lời nói và sự bày tỏ hoặc qua sự tưởng tượng của họ, và Ngài không ép con người phải yêu mến Ngài. Thay vào đó, Ngài để họ tự nguyện yêu mến Ngài; và Ngài để họ nhìn thấy sự đáng mến của Ngài trong công tác và những lời phán của Ngài, để sau đó tình yêu dành cho Đức Chúa Trời được nảy nở trong họ. Chỉ bằng cách này con người mới có thể thực sự mang lời chứng về Đức Chúa Trời. Con người không yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì họ bị những người khác thúc giục làm như thế, cũng không phải là sự bốc đồng cảm xúc tức thời. Họ yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì họ đã nhìn thấy sự đáng mến của Ngài, họ đã nhìn thấy rằng có rất nhiều điều về Ngài xứng đáng với tình yêu của con người, bởi vì họ đã nhìn thấy sự cứu rỗi, sự khôn ngoan và những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời – và kết quả là, họ thực sự ngợi khen Đức Chúa Trời, và thực sự khao khát Ngài, và trong họ dấy lên một niềm đam mê đến nỗi họ không thể tồn tại nếu không có được Đức Chúa Trời. Lý do tại sao những người thực sự chứng thực về Đức Chúa Trời có thể đưa ra một chứng ngôn vang dội về Ngài là vì chứng ngôn của họ dựa trên nền tảng của sự hiểu biết thật và sự khao khát thật về Đức Chúa Trời. Chứng ngôn như vậy không phải được đưa ra theo một sự bốc đồng về cảm xúc, mà dựa theo sự hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời và tâm tính của Ngài. Bởi vì họ đã biết đến Đức Chúa Trời, họ cảm thấy rằng họ chắc chắn phải chứng thực về Ngài, và làm cho tất cả những ai khao khát Đức Chúa Trời biết đến Đức Chúa Trời, và nhận thức được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, và tính thực tế của Ngài. Giống như tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời, chứng ngôn của họ là tự phát; nó là thật và có ý nghĩa cùng giá trị thực sự. Nó không thụ động hay trống rỗng và vô nghĩa. Lý do chỉ những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời mới có được giá trị và ý nghĩa lớn lao nhất trong cuộc đời của họ, lí do chỉ họ mới thực sự tin Đức Chúa Trời, là vì những người này có thể sống trong sự sáng của Đức Chúa Trời, và có thể sống cho công tác và sự quản lý của Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì họ không sống trong bóng tối, mà sống trong sự sáng; họ không sống những cuộc đời vô nghĩa, mà là những cuộc đời được ban phước bởi Đức Chúa Trời. Chỉ những ai yêu mến Đức Chúa Trời mới có thể chứng thực về Đức Chúa Trời, chỉ có họ mới là chứng nhân của Đức Chúa Trời, chỉ có họ mới được Đức Chúa Trời ban phước, và chỉ có họ mới có thể nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời. Những ai yêu mến Đức Chúa Trời là người tâm phúc của Đức Chúa Trời; họ là những người được Đức Chúa Trời yêu thương, và họ có thể vui hưởng các phước lành cùng với Đức Chúa Trời. Chỉ những người như thế sẽ sống đời đời, và chỉ có họ sẽ sống mãi trong sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng để con người yêu mến, và Ngài xứng đáng với tình yêu của tất cả con người, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể yêu mến Đức Chúa Trời, và không phải tất cả mọi người đều có thể chứng thực về Đức Chúa Trời và nắm giữ quyền lực cùng với Đức Chúa Trời. Bởi họ có thể chứng thực về Đức Chúa Trời và tận hiến tất cả nỗ lực của mình cho công tác của Đức Chúa Trời, nên những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời có thể đi bất cứ nơi nào dưới các tầng trời mà không có ai dám chống đối họ, và họ có thể nắm giữ quyền lực trên đất và cai trị tất cả dân sự của Đức Chúa Trời. Những người này đã họp lại với nhau từ khắp nơi trên thế giới. Họ nói những ngôn ngữ khác nhau và có các màu da khác nhau, nhưng sự tồn tại của họ thì có cùng ý nghĩa; tất cả họ đều có lòng yêu mến Đức Chúa Trời, tất cả họ cùng mang một chứng ngôn, và có cùng quyết tâm, cùng ước muốn. Những ai yêu mến Đức Chúa Trời có thể đi lại tự do trên khắp thế giới, và những ai chứng thực về Đức Chúa Trời có thể du hành khắp vũ trụ. Những người này được Đức Chúa Trời yêu thương, họ được Đức Chúa Trời ban phước, và họ sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài.

Trích từ “Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Không có bài học nào sâu sắc hơn bài học về yêu mến Đức Chúa Trời, và có thể nói rằng bài học con người học được từ cả đời tin Đức Chúa Trời là làm thế nào để yêu mến Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là, nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chỉ tin vào Đức Chúa Trời nhưng không yêu mến Ngài và không đạt được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và chưa bao giờ yêu mến Đức Chúa Trời với một tình yêu đích thực xuất phát từ trong lòng mình, thì niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời là vô ích; nếu, trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi không yêu mến Đức Chúa Trời, thì ngươi sống vô ích, và toàn bộ đời sống của ngươi là thứ thấp kém nhất trong tất cả các sinh mệnh. Nếu, trong suốt cuộc đời của ngươi, ngươi chưa bao giờ yêu mến hay làm hài lòng Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi sống để làm gì? Và niềm tin vào Đức Chúa Trời của ngươi để làm gì? Đó chẳng phải là một sự lãng phí công sức sao?

Trích từ “Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

“Tình yêu”, như tên gọi của nó, chỉ một tình cảm thuần khiết không vết nhơ, trong đó ngươi sử dụng con tim để thương yêu, cảm nhận và quan tâm. Trong tình yêu không có điều kiện, không có rào cản, và không có khoảng cách. Trong tình yêu không có hoài nghi, không có giả dối, và không có xảo quyệt. Trong tình yêu không có đổi chác và không có gì ô uế. Nếu ngươi yêu thương, thì ngươi sẽ không giả dối, không ca thán, không phản bội, không dấy loạn, không đòi hỏi, hay mưu cầu được cái gì hay được bao nhiêu. Nếu ngươi yêu thương, thì ngươi sẽ vui vẻ dâng hiến, sẽ vui vẻ chịu đựng gian khổ, ngươi sẽ tương hợp với Ta, ngươi sẽ từ bỏ tất cả những gì ngươi có vì Ta, ngươi sẽ từ bỏ gia đình ngươi, tương lai ngươi, tuổi trẻ của ngươi, và cuộc hôn nhân của ngươi. Nếu không, tình yêu của ngươi sẽ không hề là tình yêu, mà là sự giả dối và phản bội! Tình yêu của ngươi là thứ tình yêu gì? Đó là tình yêu thật? Hay giả? Ngươi đã từ bỏ bao nhiêu rồi? Ngươi đã dâng hiến bao nhiêu rồi? Bao nhiêu yêu thương Ta đã nhận được từ ngươi? Ngươi có biết không? Lòng các ngươi chứa đầy những điều xấu xa, phản bội, và giả dối – và như vậy thì bao nhiêu phần trong tình yêu của các ngươi là ô uế? Các ngươi nghĩ rằng mình đã từ bỏ đủ vì Ta; các ngươi nghĩ rằng tình yêu của các ngươi dành cho Ta đã đủ rồi. Nhưng sao lời nói và hành động của các ngươi luôn phản nghịch và giả dối? Các ngươi theo Ta, nhưng không thừa nhận lời Ta. Như thế có được coi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta, nhưng rồi lại gạt bỏ Ta. Như thế có được coi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta, nhưng hồ nghi về Ta. Như thế có được coi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta, nhưng không thể chấp nhận sự hiện hữu của Ta. Như thế có được coi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta, nhưng không đối đãi với Ta tương xứng với thân phận của Ta, và gây khó khăn cho Ta mọi lúc. Như thế có được coi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta, nhưng cố lừa phỉnh Ta và dối gạt Ta trong mọi chuyện. Như thế có được coi là tình yêu không? Các ngươi phụng sự Ta, nhưng không kính sợ Ta. Như thế có được coi là tình yêu không? Các ngươi chống đối Ta trên mọi phương diện và trong mọi sự. Như thế có được coi là tình yêu không? Đúng là các ngươi đã hiến dâng nhiều, nhưng các ngươi chưa bao giờ thực hành những điều Ta yêu cầu ở các ngươi. Như thế có thể gọi là tình yêu không? Tính kỹ ra thì chẳng có lấy một mẩu yêu thương nào bên trong các ngươi dành cho Ta cả. Sau chừng ấy năm công tác và chừng ấy lời Ta đã cung cấp, các ngươi đã thực sự đạt được bao nhiêu? Điều này không đáng để nhìn kỹ lại sao?

Trích từ “Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hôm nay, để tin vào Đức Chúa Trời thực tế, ngươi phải đặt chân lên con đường đúng. Nếu tin vào Đức Chúa Trời, ngươi đừng chỉ tìm kiếm ơn phước, mà hãy yêu kính Đức Chúa Trời và biết đến Đức Chúa Trời. Bằng sự khai sáng của Ngài và bằng sự theo đuổi của cá nhân mình, ngươi có thể ăn uống lời Ngài, hình thành hiểu biết thật sự về Đức Chúa Trời, và dành cho Đức Chúa Trời một tình yêu chân thật đến từ sâu thẳm trong lòng ngươi. Nói cách khác, khi tình yêu ngươi dành cho Đức Chúa Trời là chân thật nhất và không ai có thể hủy hoại hay ngáng đường tình yêu thương của ngươi dành cho Đức Chúa Trời, thì lúc này ngươi mới đi đúng con đường của đức tin nơi Đức Chúa Trời. Điều này chứng tỏ rằng ngươi thuộc về Đức Chúa Trời, bởi trái tim ngươi giờ đã là vật sở hữu của Đức Chúa Trời và vì thế ngươi không thể bị thứ gì khác chiếm hữu nữa. Qua kinh nghiệm của ngươi, qua cái giá mà ngươi đã phải trả, và qua công tác của Đức Chúa Trời mà ngươi có thể phát triển nên một tình yêu thương tự nguyện dành cho Đức Chúa Trời – và khi làm thế, ngươi sẽ thoát khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan và sống trong ánh sáng lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi đã thoát khỏi ảnh hưởng của bóng tối ngươi mới được xem là đã được Đức Chúa Trời thu nhận. Trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi phải cố gắng theo đuổi mục tiêu này. Đây là bổn phận của mỗi người các ngươi. Không ai trong các ngươi được tự mãn với thực trạng của mọi sự. Đối với công tác của Đức Chúa Trời, không được lưỡng lự và cũng không được xem nhẹ. Hãy nghĩ về Đức Chúa Trời trên mọi phương diện và vào mọi lúc, và hãy làm mọi sự vì Đức Chúa Trời. Và bất cứ khi nào ngươi nói hay làm gì, hãy đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Chỉ có như thế ngươi mới có thể hợp lòng Đức Chúa Trời.

Trích từ “Ngươi phải sống vì lẽ thật khi ngươi tin ở Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những người hầu việc Đức Chúa Trời nên là những người thân cận với Đức Chúa Trời, họ nên đẹp lòng Đức Chúa Trời và có khả năng trung thành tuyệt đối với Đức Chúa Trời. Dù ngươi hành động công khai hay riêng tư, ngươi có thể đạt được niềm vui của Đức Chúa Trời trước Đức Chúa Trời, ngươi có thể đứng vững trước Đức Chúa Trời và dù kẻ khác đối xử với ngươi thế nào, ngươi luôn đi con đường mà ngươi nên đi, cũng như quan tâm từng chút đến trọng trách của Đức Chúa Trời. Chỉ những người thế này mới là thân cận của Đức Chúa Trời. Người thân cận của Đức Chúa Trời có thể trực tiếp hầu việc Đức Chúa Trời là vì họ được trao sự ủy thác vĩ đại và trọng trách của Đức Chúa Trời, họ có thể biến lòng của Đức Chúa Trời thành của mình, nhận lấy trọng trách của Đức Chúa Trời thành của mình và họ không bận tâm đến tiền đồ trong tương lai: Thậm chí khi không có tiền đồ gì và họ không được lợi lộc chi, họ sẽ luôn tin vào Đức Chúa Trời với tấm lòng yêu mến. Và như thế, kiểu người này là người thân cận của Đức Chúa Trời. Người thân cận của Đức Chúa Trời cũng là bạn tâm tình của Ngài; chỉ có bạn tâm tình của Đức Chúa Trời mới có thể sẻ chia sự thao thức cũng như những suy tư của Đức Chúa Trời, và dù xác thịt của họ đau đớn và yếu đuối, họ có thể chịu đựng nỗi đau và từ bỏ cái mà họ yêu thương để Đức Chúa Trời hài lòng. Đức Chúa Trời trao thêm trọng trách cho những người này và điều Đức Chúa Trời khao khát thực hiện được làm chứng trong chứng ngôn của những người như thế. Vì thế, những người này đẹp lòng Đức Chúa Trời, họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời, những người hợp lòng Ngài, và chỉ những người như vậy mới có thể trị vì cùng với Đức Chúa Trời. Khi ngươi thật sự trở thành thân cận của Đức Chúa Trời, đó chính là lúc ngươi sẽ trị vì cùng với Đức Chúa Trời.

Trích từ “Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn. Mặc dù bên ngoài chúng có vẻ không quan trọng, nhưng khi những điều này xảy ra, chúng cho thấy ngươi có yêu mến Đức Chúa Trời hay không. Nếu ngươi làm thế, ngươi sẽ có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài, và nếu ngươi không đưa sự yêu mến Ngài vào thực hành, điều này cho thấy ngươi không phải là người đưa lẽ thật vào thực hành, rằng ngươi không có lẽ thật, và không có sự sống, rằng ngươi là rơm rác! Mọi việc xảy ra với mọi người xảy ra khi Đức Chúa Trời cần họ đứng vững trong chứng ngôn của họ với Ngài. Mặc dù hiện tại không có gì lớn đang xảy ra với ngươi và ngươi không mang chứng ngôn tuyệt vời, nhưng mọi chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của ngươi đều là vấn đề chứng ngôn với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể giành được sự ngưỡng mộ của các anh chị em, các thành viên gia đình và mọi người xung quanh ngươi; nếu, một ngày nào đó, những người ngoại đạo đến và ngưỡng mộ tất cả những gì ngươi làm, và thấy rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời làm là tuyệt diệu, thì ngươi sẽ mang chứng ngôn. Mặc dù ngươi không có sự thông sáng và năng lực của ngươi kém, nhưng nhờ sự hoàn thiện của Đức Chúa Trời đối với ngươi, ngươi có thể làm Ngài hài lòng và lưu tâm đến ý muốn của Ngài, cho người khác thấy những kỳ côngNgài đã làm trong những người có năng lực kém cỏi nhất. Khi mọi người bắt đầu biết Đức Chúa Trời và trở thành những người đắc thắng trước Sa-tan, trung thành với Đức Chúa Trời vô cùng, thì không ai có nhiều nghị lực hơn nhóm người này, và đây là chứng ngôn tuyệt vời nhất. Mặc dù ngươi không có khả năng làm việc lớn, nhưng ngươi có thể làm Đức Chúa Trời hài lòng. Những người khác không thể gạt bỏ quan niệm của họ, nhưng ngươi có thể; những người khác không thể mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời trong những trải nghiệm thực tế của họ, nhưng ngươi có thể dùng vóc giạc và hành động thực tế của mình để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời và mang chứng ngôn vang dội cho Ngài. Chỉ điều này mới được tính là thực sự yêu mến Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Bất kể Đức Chúa Trời hoạt động ra sao, và bất kể môi trường của ngươi, ngươi đều có thể theo đuổi sự sống tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời, và có được sự hiểu biết về những hành động của Đức Chúa Trời, cũng như ngươi đều có thể hành động theo lẽ thật. Làm như vậy là có đức tin thật sự, và làm như vậy cho thấy ngươi đã không mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ có thể có đức tin thật sự vào Đức Chúa Trời nếu ngươi có thể kiên trì theo đuổi lẽ thật thông qua sự tinh luyện, nếu ngươi có thể thực sự yêu Đức Chúa Trời và không nảy sinh những hoài nghi về Ngài, nếu bất luận Ngài làm gì, ngươi vẫn thực hành lẽ thật để làm thỏa lòng Ngài, và nếu ngươi có thể tìm kiếm sâu thẳm ý muốn của Ngài và quan tâm đến ý muốn của Ngài. Trước đây, khi Đức Chúa Trời phán rằng ngươi sẽ trị vì như một vị vua, ngươi đã yêu mến Ngài, và khi Ngài cởi mở bày tỏ chính Ngài với ngươi, ngươi đã theo đuổi Ngài. Nhưng lúc này Đức Chúa Trời đang ẩn dật, ngươi không thể nhìn thấy Ngài, và những rắc rối đã đến với ngươi – có phải lúc này ngươi đang mất hy vọng vào Đức Chúa Trời không? Vậy nên, bất kỳ lúc nào, ngươi cũng phải theo đuổi sự sống và tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây được gọi là đức tin chân thật, và đây là loại tình yêu thật nhất và đẹp nhất.

Trích từ “Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Con người thường nói về việc để Đức Chúa Trời là cuộc sống của họ, nhưng trải nghiệm của họ chưa đến mức đó. Ngươi chỉ đơn thuần nói rằng Đức Chúa Trời là cuộc sống của ngươi, rằng Ngài hướng dẫn ngươi mỗi ngày, rằng ngươi ăn và uống lời Ngài mỗi ngày, và rằng ngươi cầu nguyện với Ngài mỗi ngày, vì thế Ngài đã trở thành cuộc sống của ngươi. Sự hiểu biết của những ai nói những lời này khá nông cạn. Trong nhiều người không có nền tảng; những lời Đức Chúa Trời đã được gieo trong họ, nhưng chúng vẫn chưa nảy mầm, huống chi là chúng sinh hoa kết trái nào. Ngày nay, ngươi đã trải nghiệm đến mức độ nào? Chỉ bây giờ, sau khi Đức Chúa Trời đã buộc ngươi tiến xa đến mức này, ngươi mới cảm thấy rằng ngươi không thể rời xa Đức Chúa Trời. Vào một ngày, khi sự trải nghiệm của ngươi đã đạt đến một mức nào đó, nếu Đức Chúa Trời khiến ngươi phải rời xa, ngươi sẽ không thể làm vậy. Ngươi sẽ luôn cảm thấy rằng ngươi không thể không có Đức Chúa Trời bên trong ngươi; ngươi có thể không có chồng, vợ hay con cái, không có gia đình, không có mẹ hoặc cha, không có những thú vui xác thịt, nhưng ngươi không thể không có Đức Chúa Trời. Không có Đức Chúa Trời sẽ giống như đánh mất sự sống của ngươi; ngươi sẽ không thể sống mà không có Đức Chúa Trời. Khi đã trải nghiệm đến mức này, ngươi sẽ thành công trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, và bằng cách này Đức Chúa Trời sẽ trở thành sự sống của ngươi, Ngài sẽ trở thành nền tảng cho sự hiện hữu của ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ có thể lại rời xa Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã trải nghiệm đến mức độ này, ngươi sẽ thực sự vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và khi ngươi có mối quan hệ đủ mật thiết với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ là sự sống của ngươi, tình yêu của ngươi, và khi đó ngươi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không thể rời xa Ngài, Ngài là sự sống của con. Con có thể bước đi mà không có những thứ khác – nhưng không có Ngài, con không thể tiếp tục sống”. Đây là vóc giạc thực sự của con người; nó là đời sống thật. Một vài người bị bắt buộc đạt đến mức như hiện nay: Họ phải tiếp tục dù muốn hay không, và họ luôn cảm thấy như thể họ đang tiến thoái lưỡng nan. Ngươi phải trải nghiệm đến mức Đức Chúa Trời là sự sống của ngươi, đến mức nếu Đức Chúa Trời bị lấy đi khỏi lòng ngươi, thì điều đó giống như đánh mất sự sống của ngươi; Đức Chúa Trời phải là sự sống của ngươi, và ngươi ắt hẳn không thể rời xa Ngài. Bằng cách này, ngươi sẽ thực sự trải nghiệm Đức Chúa Trời, và tại thời điểm này, khi ngươi yêu mến Đức Chúa Trời, ngươi sẽ thực sự yêu mến Đức Chúa Trời, và nó sẽ là một tình yêu duy nhất và thuần khiết. Một ngày khi những kinh nghiệm của ngươi làm cho cuộc đời ngươi đạt đến một mức nhất định, khi ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và ăn uống lời của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ không thể rời xa Đức Chúa Trời ở bên trong, ngươi cũng sẽ không thể quên được Ngài ngay cả nếu ngươi muốn. Đức Chúa Trời sẽ trở thành sự sống của ngươi; ngươi có thể quên đi thế giới, ngươi có thể quên đi vợ, chồng hay con cái mình, nhưng ngươi sẽ khó mà quên được Đức Chúa Trời – làm như vậy sẽ là bất khả thi, đây là sự sống thực sự của ngươi và tình yêu thực sự của ngươi dành cho Đức Chúa Trời. Khi tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời đã đạt đến một mức nhất định, họ không yêu gì bằng yêu Đức Chúa Trời; tình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời là hàng đầu. Bằng cách này, ngươi có thể từ bỏ mọi thứ khác, và sẵn lòng chấp nhận mọi sự xử lý và tỉa sửa từ Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã đạt được một tình yêu dành cho Đức Chúa Trời vượt trên mọi thứ khác, ngươi sẽ sống trong hiện thực và trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những người đã được làm cho hoàn thiện không chỉ sở hữu nhân tính thông thường, mà còn có những lẽ thật vượt quá các thước đo lương tri, cao hơn cả các tiêu chuẩn lương tri; họ không chỉ sử dụng lương tri của mình để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, mà hơn thế, họ đã nhận biết Đức Chúa Trời, và thấy rằng Ngài thật đáng mến và xứng đáng với tình yêu của loài người, và rằng có quá nhiều điều ở Đức Chúa Trời để con người yêu mến; con người không thể không yêu mến Ngài! Tình yêu Đức Chúa Trời của những ai đã được hoàn thiện là để hoàn tất những khát vọng cá nhân của họ. Tình yêu của họ là một tình yêu tự nhiên, một tình yêu chẳng đòi hỏi sự đền đáp, và tình yêu đó cũng không phải là một sự đổi chác. Họ yêu mến Đức Chúa Trời chẳng vì điều gì khác ngoài sự hiểu biết về Ngài. Những người đó không quan tâm liệu Đức Chúa Trời có ban ân điển cho họ hay không, và chẳng có gì khiến họ hài lòng hơn việc làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Họ không mặc cả với Đức Chúa Trời hay dùng lương tri để đo đếm tình yêu dành cho Ngài: “Ngài ban tặng tình yêu thương cho con nên con đổi lại cũng yêu mến Ngài; nếu Ngài không ban cho con, thì con cũng chẳng có gì để đền đáp cho Ngài”. Những người đã được làm cho hoàn thiện luôn tin rằng: “Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và Ngài thực hiện công tác của mình trên chúng ta. Vì ta có cơ hội, điều kiện và phẩm cách này để được làm cho hoàn thiện, ta nên theo đuổi việc sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa, và ta nên làm Ngài hài lòng”. Đó chính là những gì Phi-e-rơ đã trải qua: Khi Phi-e-rơ yếu đuối nhất, ông cầu nguyện Đức Chúa Trời và nói rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Cho dù khi nào và ở đâu, Ngài biết rằng tôi luôn luôn nhớ tới Ngài. Bất kể thời gian hay địa điểm, Đức Chúa Trời biết rằng tôi muốn yêu mến Ngài, nhưng vóc giạc tôi quá nhỏ bé, tôi quá yếu đuối và bất lực, tình yêu của tôi quá hạn chế, sự chân thành của tôi với Ngài quá ít ỏi. So với tình yêu thương của Ngài, tôi chỉ thật không đáng sống. Tôi ước giá như cuộc sống của mình không vô nghĩa, và rằng tôi không chỉ có thể đền đáp được tình yêu thương của Ngài, mà hơn thế nữa, có thể dâng hiến tất cả những gì mình có cho Ngài. Nếu tôi có thể thỏa lòng Đức Chúa Trời, là một tạo vật, tôi sẽ có sự bình yên trong tâm hồn, và sẽ chẳng đòi hỏi gì hơn. Mặc dù tôi đang yếu đuối và bất lực, nhưng tôi sẽ không quên những sự khích lệ của Ngài, và sẽ không quên tình yêu thương của Ngài. Giờ đây tôi chẳng làm gì khác ngoài việc đền đáp lại tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời ôi, tôi cảm thấy tồi tệ quá! Làm sao con có thể trao lại tình yêu mến trong lòng mình cho Ngài, làm sao tôi có thể làm tất cả những gì có thể để thỏa lòng mong mỏi của Ngài, và có thể dâng hiến tất cả những gì mình có cho Ngài? Đức Chúa Trời biết yếu điểm của con người; làm sao tôi có thể xứng đáng với tình yêu thương của Ngài? Lạy Đức Chúa Trời! Ngài biết tôi có vóc giạc nhỏ bé, rằng tình yêu của tôi quá ít ỏi. Làm sao tôi có thể cố hết sức trong hoàn cảnh này? Tôi biết mình nên đền đáp tình yêu thương của Ngài, tôi biết rằng mình nên dâng hiến tất cả những gì mình có cho Ngài, nhưng giờ đây vóc giạc tôi quá nhỏ bé. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tôi sức mạnh và sự tự tin để tôi sẽ càng có thể có được một tình yêu thuần khiết dâng lên Đức Chúa Trời, và càng có thể dâng hiến tất cả những gì mình có cho Đức Chúa Trời; tôi sẽ không chỉ có thể đền đáp được tình yêu của Đức Chúa Trời mà tôi sẽ càng có thể trải nghiệm hình phạt, sự phán xét và thử luyện, thậm chí là những lời rủa xả khủng khiếp hơn của Ngài. Đức Chúa Trời cho phép tôi thấy tình yêu thương của Ngài, và tôi không thể không yêu mến Ngài, và mặc dù hôm nay tôi yếu đuối và bất lực, nhưng làm sao tôi có thể quên được Ngài? Tất cả tình yêu thương, hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời đã giúp tôi biết Ngài, nhưng con vẫn cảm thấy không đủ khả năng để đáp ứng tình yêu thương của Ngài, bởi vì Ngài quá vĩ đại. Làm thế nào tôi có thể dâng hiến tất cả những gì mình có cho Đấng Tạo Hóa?”

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Gần cuối đời, sau khi đã được làm cho hoàn thiện, Phi-e-rơ nói rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Nếu được sống thêm vài năm nữa, tooi ước mình có thể có được tình yêu sâu đậm hơn và thuần khiết hơn dành cho Ngài”. Khi sắp bị đóng đinh vào thập giá, Phi-e-rơ cầu nguyện trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời! Thời khắc của Ngài giờ đã tới; thời khắc Ngài chuẩn bị cho tôi đã tới. Tôi phải bị đóng đinh vì Ngài, tôi phải mang chứng ngôn cho Ngài, và tôi hi vọng rằng tình yêu của mình có thể đáp ứng các yêu cầu của Ngài và rằng tình yêu đó có thể trở nên thuần khiết hơn. Giờ đây, tôi cảm thấy thoải mái và vững dạ khi có thể chết vì Đức Chúa Trời, và bị đóng đinh lên thập giá vì Ngài, bởi vì chẳng có gì khiến tôi thỏa lòng hơn là việc có thể bị đóng đinh vì Ngài, đáp ứng những mong mỏi của Ngài, và có thể dâng hiến bản thân, dâng hiến sự sống của mình cho Ngài. Lạy Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời thật đáng mến biết bao! Nếu Ngài cho tôi được sống, tôi sẽ càng nguyện yêu mến Ngài. Tôi sẽ yêu mến Ngài cho đến khi vẫn còn hơi thở. Tôi ước được yêu mến Đức Chúa Trời sâu đậm hơn. Ngài phán xét tôi, hành phạt tôi, và thử luyện tôi vì tôi không công chính, vì tôi đã gây ra tội lỗi. Và tôi đã hiểu rõ hơn tâm tính công chính của Ngài. Đây là phước lành với tôi, vì tôi có thể yêu Đức Chúa Trời sâu đậm hơn, và tôi nguyện lòng yêu Ngài theo cách này ngay cả khi Ngài không yêu thương tôi. Tôi sẵn lòng nhìn ra tâm tính công chính của Ngài, vì điều này khiến tôi càng có thể sống trọn một cuộc sống có ý nghĩa. Tôi thấy rằng việc mình sống giờ đây có ý nghĩa hơn, bởi vì tôi bị đóng đinh vì Ngài, và được chết vì Ngài là một điều ý nghĩa. Nhưng tôi vẫn không thấy thỏa lòng, vì mình biết quá ít về Ngài, tôi biết rằng mình không thể hoàn toàn đáp ứng những mong mỏi của Ngài, và tôi mới đền đáp được quá ít cho Ngài. Trong đời mình, tôi vẫn chưa thể trọn vẹn quay về bên Đức Chúa Trời; điều đó còn quá xa vời với tôi. Khi nhìn lại khoảnh khắc này, tôi thấy mình mắc nợ Ngài quá nhiều, và tôi chỉ có thời khắc này để bù đắp cho tất cả những sai lầm và tất cả tình yêu mà mình chưa đền đáp được cho Ngài”.

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu con người không theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào khi họ tin vào Đức Chúa Trời, thì đời sống của họ chẳng ích gì, và khi đến lúc họ phải chết, họ sẽ chỉ nhìn thấy bầu trời xanh và mặt đất đầy bụi bẩn. Liệu đó có phải là một đời sống có ý nghĩa không? Nếu ngươi có thể thực hiện các yêu cầu của Đức Chúa Trời trong khi ngươi đang còn sống, thì đây chẳng phải là một điều tốt đẹp sao? Tại sao ngươi luôn chuốc lấy sự phiền hà như thế cho chính mình và tại sao ngươi luôn ngã lòng như thế? Hành động như thế ngươi đã có được gì từ Đức Chúa Trời chưa? Và Đức Chúa Trời có thể có được gì từ ngươi không? Trong lời thề của Ta với Đức Chúa Trời, chỉ có sự hứa nguyện duy nhất của lòng Ta; Ta không cố lừa gạt Ngài bằng ngôn từ. Ta sẽ không bao giờ làm một việc như thế – Ta chỉ mong muốn yên ủi Đức Chúa Trời là Đấng mà Ta yêu mến với tấm lòng mình, để Thần của Ngài trên trời có thể được yên ủi. Tấm lòng có thể có giá trị, tuy nhiên tình yêu thì quý giá hơn. Ta sẽ dâng tình yêu quý giá nhất trong lòng Ta cho Đức Chúa Trời để Ngài có thể vui hưởng điều tốt đẹp nhất mà Ta có, và để Ngài có thể được thỏa lòng bởi tình yêu Ta dành cho Ngài. Ngươi có sẵn lòng dâng tình yêu của mình cho Đức Chúa Trời để Ngài vui hưởng không? Ngươi có sẵn lòng lấy điều này làm điều chính yếu trong sự tồn tại của mình không? Theo trãi nghiệm của Ta, Ta đã thấy rằng Ta càng dành nhiều tình yêu cho Đức Chúa Trời, Ta càng tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống; hơn nữa, không có giới hạn nào đối với sức lực của Ta, và Ta vui sướng dâng trọn thân thể và tâm trí mình, và Ta luôn cảm thấy rằng Ta không thể yêu thương Đức Chúa Trời biết mấy cho đủ. Vậy thì tình yêu của ngươi là một tình yêu nhỏ mọn, hay nó vô bờ bến, không thể đo lường được? Nếu ngươi thực sự mong muốn yêu mến Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ luôn luôn có nhiều tình yêu hơn để đáp lại Ngài – và nếu đúng như thế, thì có ai hay điều gì có thể ngăn cản tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời không?

Đức Chúa Trời trân quý tình yêu của mọi con người. Đối với hết thảy những ai yêu mến Ngài, Ngài ban phước gấp đôi, bởi rất khó mà kiếm được tình yêu của con người, và nó quá ít ỏi, hầu như không thể cảm nhận được. Khắp vũ trụ, Đức Chúa Trời đã cố gắng yêu cầu con người đáp lại tình yêu của Ngài, vậy mà qua các thời đại cho đến nay, chỉ có một vài người – một số ít ỏi – từng đáp lại Ngài với tình yêu thực sự. Như Ta nhớ thì Phi-e-rơ là một người như thế, nhưng mà ông đã được đích thân Jêsus dẫn dắt và chỉ vào lúc cận kề cái chết thì ông mới dâng trọn tình yêu của mình cho Đức Chúa Trời, và rồi sự sống của ông chấm dứt. Và vì thế, trong những tình cảnh ghê tởm này, Đức Chúa Trời đã thu hẹp phạm vi công tác của Ngài trong vũ trụ, và sử dụng đất nước của con rồng lớn sắc đỏ làm khu vực thao diễn, tập trung toàn bộ năng lượng của Ngài và nỗ lực của Ngài vào một chỗ, để làm cho công tác của Ngài hiệu quả hơn, và giúp ích nhiều hơn cho lời chứng của Ngài. Chính trong hai tình cảnh này mà Đức Chúa Trời đã chuyển công tác của Ngài đối với toàn vũ trụ sang những người này ở Trung Quốc đại lục, những người có phẩm chất kém nhất trong tất cả mọi người, và bắt đầu công tác chinh phục đầy tình yêu thương của Ngài. Sau khi Ngài đã làm cho hết thảy họ đều yêu mến Ngài, Ngài sẽ thực hiện bước công tác tiếp theo của Ngài, đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Theo cách này mà công tác của Ngài đạt được hiệu quả tốt nhất. Phạm vi công tác của Ngài có cả cốt lõi lẫn các giới hạn. Rõ ràng Đức Chúa Trời đã trả một giá cao thế nào và Ngài đã dốc sức ra sao khi thực hiện công tác của Ngài trong chúng ta, để cho ngày của chúng ta đến được. Đây là phước lành của chúng ta.

Trích từ “Con đường … (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Các ngươi nên cố gắng hết mình để yêu kính Đức Chúa Trời trong môi trường bình yên này. Trong tương lai, ngươi sẽ không có cơ hội yêu Đức Chúa Trời nữa, bởi con người chỉ có cơ hội yêu Đức Chúa Trời trong xác thịt; khi họ sống trong một thế giới khác, sẽ không ai nói về việc yêu Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là trách nhiệm của một loài thọ tạo sao? Vậy thì các ngươi nên yêu kính Đức Chúa Trời trong quãng đời mình như thế nào? Ngươi đã bao giờ nghĩ về điều này chưa? Ngươi có đang chờ đợi cho đến sau khi ngươi chết đi mới yêu kính Đức Chúa Trời không? Chẳng phải đây là nói suông sao? Hôm nay, tại sao ngươi không theo đuổi việc yêu kính Đức Chúa Trời? Yêu kính Đức Chúa Trời trong khi vẫn bận rộn có thể là tình yêu đích thực đối với Đức Chúa Trời không? Lý do tại sao nói rằng bước này trong công tác của Đức Chúa Trời sẽ sớm đến hồi kết là vì Đức Chúa Trời đã có chứng ngôn trước Sa-tan. Do đó, con người không cần làm bất cứ điều gì; con người đơn thuần được yêu cầu theo đuổi việc yêu Đức Chúa Trời trong những năm họ còn sống – đây là điều then chốt. Bởi những yêu cầu của Đức Chúa Trời không cao, và hơn nữa, bởi có mối băn khoăn nung nấu trong lòng Ngài, Ngài đã mặc khải sự tóm tắt về bước tiếp theo của công tác trước khi bước công tác này kết thúc, điều cho thấy rõ còn bao nhiêu thời gian; nếu Đức Chúa Trời không băn khoăn trong lòng Ngài, liệu Ngài có phán những lời này sớm như vậy không? Chính bởi vì thời gian ngắn nên Đức Chúa Trời làm việc theo cách này. Hy vọng rằng các ngươi có thể yêu Đức Chúa Trời hết lòng, hết trí, và hết sức mình, giống như nâng niu cuộc sống của chính mình vậy. Chẳng phải đây là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao? Ngươi có thể tìm ý nghĩa cuộc sống ở nơi nào khác chứ? Chẳng phải ngươi đang quá mù quáng sao? Ngươi có sẵn lòng yêu Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời có xứng đáng với tình yêu của con người không? Mọi người có xứng đáng với sự tôn sùng của con người không? Như vậy thì ngươi nên làm gì? Hãy yêu Đức Chúa Trời một cách mạnh dạn, không dè chừng, và xem Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho ngươi. Xem Ngài có giết ngươi không. Tóm lại, nhiệm vụ yêu kính Đức Chúa Trời quan trọng hơn là sao chép và viết ra những điều cho Đức Chúa Trời. Ngươi nên ưu tiên cho điều quan trọng nhất, để cuộc sống của ngươi có thể giá trị hơn và đầy niềm vui, và rồi ngươi nên chờ đợi “phán quyết” của Đức Chúa Trời đối với ngươi. Ta tự hỏi kế hoạch của ngươi có bao gồm yêu Đức Chúa Trời không. Ta ao ước kế hoạch của mọi người trở thành kế hoạch được Đức Chúa Trời làm cho trọn vẹn, và rằng tất cả chúng đều trở thành hiện thực.

Trích từ “Chương 42” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 3. Chứng ngôn thật là gì và chứng ngôn của một người có thật không nếu họ chỉ vui hưởng ân điển của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 2. Liệu chỉ yêu Đức Chúa Trời trên trời mà không yêu Đấng Christ dưới thế có phải là thật sự yêu Đức Chúa Trời không

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger