1. Sự thay đổi trong tâm tính một người là gì và những điểm khác biệt giữa thay đổi tâm tính và thay đổi hành vi

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Sự chuyển hóa tâm tính con người đạt được thông qua nhiều loại công tác khác nhau của Đức Chúa Trời; nếu thiếu những thay đổi như vậy trong tâm tính mình, thì con người sẽ không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời và hợp lòng Đức Chúa Trời được. Sự chuyển hóa trong tâm tính của con người biểu thị rằng con người đã tự giải thoát khỏi sự trói buộc của Sa-tan và khỏi ảnh hưởng của sự tối tăm, và đã thực sự trở thành một kiểu mẫu và hình mẫu cho công tác của Đức Chúa Trời, một chứng nhân của Đức Chúa Trời, và là người hợp lòng Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đức Chúa Trời nhập thể đã đến để thực hiện công tác của Ngài trên đất, và Ngài đòi hỏi con người phải đạt được kiến thức về Ngài, vâng phục Ngài, làm chứng cho Ngài, để biết công tác thực tế và bình thường của Ngài, để vâng phục mọi lời phán và công tác của Ngài, những điều không phù hợp với các quan niệm của con người, và để làm chứng về mọi công tác Ngài thực hiện để cứu rỗi con người, cũng như mọi việc làm mà Ngài hoàn thành để chinh phục con người. Những người làm chứng cho Đức Chúa Trời phải có kiến thức về Đức Chúa Trời; chỉ có loại lời chứng này mới chính xác và thực tế, và chỉ có loại lời chứng này mới có thể khiến Sa-tan hổ thẹn. Đức Chúa Trời dùng những người đã biết đến Ngài thông qua việc chịu sự phán xét và hành phạt, xử lý và tỉa sửa của Ngài, để làm chứng cho Ngài. Ngài dùng những kẻ đã bị Sa-tan làm bại hoại để làm chứng cho Ngài, và vì thế, Ngài cũng dùng những người có tâm tính đã thay đổi, và do đó là những người đã có được các phước lành của Ngài, để làm chứng cho Ngài. Ngài không cần con người ca ngợi Ngài bằng môi miệng, Ngài cũng không cần sự ngợi khen và lời chứng của những kẻ cùng một giuộc với Sa-tan, những kẻ chưa được Ngài cứu rỗi. Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới đủ tư cách làm chứng cho Ngài, và chỉ những ai đã được chuyển hóa trong tâm tính mới đủ tư cách làm chứng cho Ngài. Đức Chúa Trời sẽ không cho phép con người cố tình mang đến sự hổ thẹn cho danh Ngài.

Trích từ “Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Tâm tính của con người thay đổi cùng với những lời hiện tại của Đức Thánh Linh; nếu ngươi luôn bám vào những kinh nghiệm cũ của mình và những quy tắc trong quá khứ, thì tâm tính của ngươi không thể thay đổi. Nếu lời của Đức Thánh Linh ngày nay yêu cầu tất cả mọi người bước vào một đời sống của nhân tính bình thường nhưng ngươi vẫn lưu luyến những thứ bên ngoài, mơ hồ về hiện thực và không xem xét nó một cách nghiêm túc, thì ngươi là người đã không theo kịp công tác của Đức Thánh Linh, là người chưa bước trên con đường mà Đức Thánh Linh hướng dẫn. Liệu tâm tính của ngươi có thể thay đổi hay không tùy thuộc vào việc ngươi có theo kịp những lời hiện tại của Đức Thánh Linh hay không và liệu ngươi có sự hiểu biết thực sự hay không. Điều này không giống những gì các ngươi đã hiểu trước đây. Sự thay đổi trong tâm tính của ngươi mà ngươi đã hiểu trước đây là ngươi, kẻ vội vàng phán xét, đã không còn nói năng thiếu suy nghĩ nhờ sự sửa dạy của Đức Chúa Trời; nhưng đây chỉ là một khía cạnh của sự thay đổi. Ngay bây giờ, điểm quan trọng nhất là làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh: Hãy làm theo bất kỳ điều gì Đức Chúa Trời phán, và vâng phục bất kỳ điều gì Ngài phán. Con người không thể thay đổi tâm tính của chính mình; họ phải trải qua sự phán xét và hình phạt, sự chịu khổ và tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, hoặc bị xử lý, sửa dạy, và tỉa sửa bởi lời Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự vâng lời và trung thành với Đức Chúa Trời, và không còn hời hợt với Ngài nữa. Chính là dưới sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời mà tâm tính của mọi người mới thay đổi. Chỉ khi trải qua sự vạch trần, phán xét, sửa dạy và xử lý bởi lời Ngài mà họ mới không còn dám hành động một cách khinh suất nữa, mà thay vào đó trở nên vững vàng và điềm tĩnh. Điểm quan trọng nhất là họ có thể đầu phục những lời hiện tại của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, ngay cả khi nó không phù hợp với những quan niệm của con người, họ vẫn có thể gạt những quan niệm này sang một bên và sẵn sàng đầu phục. Trong quá khứ, nói về những thay đổi trong tâm tính chủ yếu đề cập đến việc có thể phản bội bản thân mình, để cho xác thịt chịu khổ, kỷ luật thân thể, và giải thoát bản thân khỏi những sở thích phàm tục – đây là một kiểu thay đổi trong tâm tính. Ngày nay, mọi người biết rằng biểu hiện thực sự của sự thay đổi trong tâm tính là vâng theo những lời hiện tại của Đức Chúa Trời cũng như thực sự hiểu về công tác mới của Ngài. Bằng cách này, sự hiểu biết trước đây của mọi người về Đức Chúa Trời, mà bị nhuốm màu những quan niệm của riêng họ, có thể được xóa bỏ, và họ có thể đạt được sự hiểu biết đích thực và vâng lời Ngài – chỉ đây mới là biểu hiện thực sự của một sự thay đổi trong tâm tính.

Trích từ “Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Sự chuyển biến trong tâm tính có nghĩa là gì? Nó xảy ra khi một người yêu lẽ thật, trong khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Ngài và trải qua đủ loại đau khổ và tinh luyện. Người như thế được tẩy sạch các độc tố của Sa-tan trong họ, và hoàn toàn rũ bỏ tâm tính bại hoại của họ, hầu cho họ có thể đầu phục lời Đức Chúa Trời và hết thảy mọi sự sắp đặt và sắp xếp của Ngài, không bao giờ phản nghịch lại Ngài hay chống lại Ngài. Đây là một sự chuyển biến trong tâm tính. … Một sự chuyển biến trong tâm tính có nghĩa là một người, vì họ yêu và có thể chấp nhận lẽ thật, cuối cùng biết được bản tính bất tuân của mình đối nghịch với Đức Chúa Trời; họ hiểu rằng con người bị bại hoại quá sâu sắc, họ nhận ra sự phi lý và và giả dối của con người, họ nhận ra con người nghèo nàn và đáng thương, và cuối cùng hiểu được bản tính và bản chất của con người. Biết tất cả những điều này, họ trở nên có thể hoàn toàn chối bỏ và phản bội chính mình, sống theo lời Đức Chúa Trời, và thực hành lẽ thật trong mọi việc. Đây là một người biết Đức Chúa Trời; đây là một người mà tâm tính đã chuyển biến.

Trích từ “Làm thế nào để biết bản tính con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Sự chuyển hóa trong tâm tính chủ yếu nói đến sự chuyển hóa bản tính của một người. Những điều thuộc về bản tính của một người không thể được nhìn từ những hành vi bên ngoài; chúng liên hệ trực tiếp với giá trị và tầm quan trọng của sự hiện hữu của họ. Nghĩa là, chúng trực tiếp liên quan đến cách nhìn của một người về sự sống và những giá trị của họ, những thứ trong sâu thẳm tâm hồn họ và thực chất của họ. Nếu một người không thể chấp nhận lẽ thật, họ sẽ không trải qua sự chuyển hóa ở những phương diện này. Chỉ bằng cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, hoàn toàn bước vào lẽ thật, thay đổi những giá trị và cách nhìn của mình về sự tồn tại và sự sống, làm cho những quan điểm của mình phù hợp với quan điểm của Đức Chúa Trời, và trở nên có khả năng hoàn toàn quy phục và hiến dâng cho Đức Chúa Trời, thì tâm tính của họ mới có thể nói là đã chuyển hóa. Ngươi có thể trông như bỏ ra đôi chút nỗ lực, ngươi có thể kiên cường khi đối mặt với gian khổ, ngươi có thể thực hiện những sự sắp xếp công việc từ Bề Trên, hoặc ngươi có thể đi bất cứ nơi nào mình được sai bảo, nhưng đây chỉ là những thay đổi nhỏ trong hành vi của ngươi và không đủ để được xem là sự chuyển hóa tâm tính ngươi. Ngươi có thể theo đuổi nhiều con đường, chịu nhiều gian khổ, và chịu đựng sự sỉ nhục vô cùng; ngươi có thể cảm thấy rất gần Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh có thể làm một số công tác đối với ngươi. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời bảo ngươi làm điều gì đó không phù hợp với những quan niệm của ngươi, ngươi vẫn có thể không quy phục; thay vào đó, ngươi có thể kiếm cớ, phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, thậm chí tới mức ngươi chỉ trích và phản kháng Ngài. Đây sẽ là một vấn đề nghiêm trọng! Điều này sẽ cho thấy rằng ngươi vẫn còn bản tính chống lại Đức Chúa Trời, và rằng ngươi chưa trải qua bất kỳ sự chuyển hóa nào cả.

Trích từ “Những điều cần biết về việc chuyển hóa tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Sự chuyển hóa trong tâm tính của con người không phải là một sự thay đổi trong hành vi, cũng không phải là một sự thay đổi bề ngoài giả tạo hay một sự thay đổi nhất thời được thực hiện vì lòng nhiệt thành; mà đúng hơn, đó là một sự chuyển hóa thực sự của tâm tính, điều mang lại sự thay đổi trong hành vi. Một sự thay đổi trong hành vi như thế không giống như những thay đổi thể hiện trong hành vi và hành động bên ngoài của một người. Sự chuyển hóa trong tâm tính có nghĩa là ngươi đã hiểu và trải nghiệm lẽ thật, và rằng lẽ thật đã trở thành sự sống của ngươi. Trước đây, ngươi đã hiểu lẽ thật của vấn đề này, nhưng ngươi không thể đưa nó vào thực hành; lẽ thật chỉ đơn thuần là một giáo lý đối với ngươi mà không bám chặt. Giờ đây tâm tính của ngươi đã chuyển hóa, ngươi không những hiểu được lẽ thật, mà còn thực hành theo nó. Giờ đây, ngươi có thể buông bỏ những điều ngươi yêu thích trong quá khứ, những điều ngươi đã từng sẵn lòng thực hiện, những sự tưởng tượng và quan niệm của ngươi. Giờ đây ngươi có thể buông bỏ những thứ ngươi không thể buông bỏ trong quá khứ. Đây là sự chuyển hóa trong tâm tính, và nó cũng là quá trình chuyển hóa tâm tính của ngươi.

Trích từ “Những điều cần biết về việc chuyển hóa tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi tìm cách thay đổi tâm tính của ngươi, ngươi phải đạt đến một giai đoạn nhất định trong sự hiểu biết bản thân nhờ đó ngươi có thể khám phá ra những độc tố của Sa-tan nằm trong bản tính của chính ngươi. Ngươi phải biết khinh thường Đức Chúa Trời có nghĩa là gì, cũng như phản nghịch Đức Chúa Trời có nghĩa là gì, và ngươi phải học cách hành xử theo lẽ thật trong mọi vấn đề. Ngươi cũng phải có được một số hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Ngài đối với nhân loại. Ngươi phải có lương tâm và lý trí trước Đức Chúa Trời, ngươi không được ăn nói khoe khoang khoác lác hay lừa dối Đức Chúa Trời và ngươi không được làm bất kỳ điều gì chống lại Đức Chúa Trời nữa. Như vậy, ngươi sẽ thay đổi tâm tính của mình. Những ai có tâm tính đã được chuyển hóa đều cảm nhận sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời trong tận đáy lòng, và sự phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời giảm dần. Hơn nữa, khi thực hiện bổn phận, họ không còn cần người khác lo lắng về họ nữa, và Đức Thánh Linh không cần phải luôn luôn thực hiện công tác sửa dạy đối với họ. Về cơ bản họ có thể đầu phục Đức Chúa Trời, và lẽ thật hiện diện trong quan điểm của họ. Đây là hết thảy mọi điều để trở nên tương hợp với Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Những thay đổi trong tâm tính có một đặc điểm, đó là có thể đầu phục những gì đúng đắn và phù hợp với lẽ thật. Bất kể ai góp ý cho ngươi – dù già hay trẻ, dù các ngươi có hợp nhau hay không và dù mối quan hệ giữa các ngươi tốt hay xấu – miễn là họ nói điều gì đó đúng và phù hợp với lẽ thật, và cũng có lợi cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi đều có thể lắng nghe, tiếp thu cũng như chấp nhận, và không bị tác động bởi bất kỳ yếu tố nào khác. Đây là khía cạnh đầu tiên của đặc điểm đó. Trước hết, ngươi có thể chấp nhận lẽ thật, cũng như những điều đúng đắn và phù hợp với lẽ thật. Một khía cạnh khác là có thể tìm kiếm lẽ thật bất cứ khi nào ngươi gặp vấn đề. Ngươi không chỉ phải có khả năng chấp nhận lẽ thật; ngươi còn phải có khả năng tìm kiếm lẽ thật. Ví dụ, nếu ngươi gặp một vấn đề mới mà không ai có thể hiểu được, thì ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật và xem ngươi nên làm gì hoặc thực hành gì sao cho vấn đề phù hợp với nguyên tắc lẽ thật và đáp ứng các yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một khía cạnh khác là có được khả năng quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngươi nên quan tâm đến ý muốn của Ngài như thế nào? Điều này phụ thuộc vào bổn phận ngươi đang thực hiện và những yêu cầu của Ngài về bổn phận đó. Ngươi phải nắm được nguyên tắc này: Hãy thực hiện bổn phận của mình theo các yêu cầu của Đức Chúa Trời, và hoàn thành bổn phận đó sao cho đẹp lòng Ngài. Ngươi cũng phải hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và kết quả mong muốn đối với bổn phận của ngươi là gì, cũng như ngươi phải có khả năng hành động với trách nhiệm và lòng trung thành. Đây đều là những cách để quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không biết cách quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời trong công việc ngươi hiện đang làm, thì ngươi phải tìm cách nào đó để đạt được điều đó và làm thỏa lòng Ngài. Nếu các ngươi có thể đưa ba nguyên tắc này vào thực hành, đo lường mức độ ngươi đang thực sự sống theo những nguyên tắc đó, và tìm ra con đường thực hành, thì các ngươi sẽ xử lý vấn đề một cách có nguyên tắc. Bất kể điều gì ngươi có thể gặp phải và dù cho ngươi có thể phải đối mặt với vấn đề gì, thì ngươi cũng phải luôn tìm kiếm các nguyên tắc đúng đắn để thực hành, mỗi nguyên tắc này bao gồm những chi tiết nào và chúng nên được thực hành ra sao để ngươi không vi phạm nguyên tắc. Một khi ngươi đã hiểu rõ những điều này, thì tự nhiên ngươi sẽ có thể thực hành lẽ thật.

Trích từ “Chỉ bằng cách đưa lẽ thật vào thực hành, một người mới có thể gỡ bỏ sự trói buộc của tâm tính bại hoại” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi theo đuổi sự thay đổi trong tâm tính của mình, ngươi phải hiểu điều gì không liên quan đến sự thay đổi tâm tính và không nằm trong lĩnh vực của nó, mà là hành vi tốt bên ngoài, ý của Đức Chúa Trời là gì khi Ngài nói về những thay đổi trong tâm tính, và những điều gì ở con người mà Đức Chúa Trời muốn thay đổi. Con người phải hiểu những điều này. Những gì ngươi nghĩ là sự thay đổi trong tâm tính và những gì Đức Chúa Trời nói là sự thay đổi trong tâm tính là hai điều khác nhau, là hai con đường. Cuối cùng, điều mà ngươi có trong tâm trí sẽ không đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều Đức Chúa Trời nói là sự thay đổi tâm tính là khi một người, bằng cách thực hành lẽ thật và bằng cách bị phán xét và hành phạt, bị xử lý và tỉa sửa, được Đức Chúa Trời thử luyện và tinh luyện, đạt được sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời và các nguyên tắc lẽ thật, và sống bày tỏ ra phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật, cho đến khi họ đạt được sự quy phục và có lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời, không có sự hiểu lầm về Đức Chúa Trời, có kiến thức thật về Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài thật sự. Điều Đức Chúa Trời nói đến là điều liên quan đến tâm tính của một người; vậy thì, ý của mọi người là gì khi nói về những thay đổi trong tâm tính? Ý của họ là hành vi của một người đã trở nên tốt hơn, rằng một người có vẻ chân thật và có kỷ luật, rằng lời nói của họ văn minh, và họ chú ý đến lương tâm của mình trong mối quan hệ với người khác và có các chuẩn mực đạo đức. Có sự khác biệt giữa điều này và những gì Đức Chúa Trời nói không? Cho dù liên quan đến con người hay sự vật, tất cả những sự thúc đẩy của ngươi, các nguyên tắc đằng sau những hành động của ngươi, và các tiêu chuẩn đánh giá của ngươi phải phù hợp với lẽ thật và ngươi phải tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật. Chỉ như thế mới có thể đạt được sự thay đổi trong tâm tính. Nếu ngươi luôn sử dụng các tiêu chuẩn hành vi làm thước đo và luôn tập trung vào những thay đổi bên ngoài trong hành vi, mà không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại của mình, thì ngươi không thể đạt được kiến thức về sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời, trong trường hợp đó, ngươi sẽ làm thế nào để phát triển lòng tôn kính thật sự đối với Đức Chúa Trời? Nếu một người không thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác thì bao nhiêu hành vi tốt cũng không có nghĩa là họ có thể thực sự quy phục Đức Chúa Trời. Do đó, dù một người có bao nhiêu hành vi tốt thì điều đó cũng không có nghĩa là đã có sự thay đổi trong tâm tính của người ấy.

Trích từ “Chỉ bằng cách thực hành lẽ thật mới có thể sở hữu nhân tính bình thường” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Thực chất những thay đổi trong tâm tính và thay đổi trong hành vi là khác nhau, và những thay đổi trong khi thực hành cũng khác – tất cả chúng đều khác nhau về thực chất. Hầu hết mọi người đều đặc biệt chú trọng vào hành vi khi tin vào Đức Chúa Trời, do đó có những thay đổi nhất định xảy ra trong hành vi của họ. Sau khi bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, họ thôi tranh giành với người khác, thôi lăng mạ và đấu đá với mọi người, thôi hút thuốc, uống rượu và ăn cắp bất kỳ tài sản công nào – cho dù đó là một cây đinh hay một tấm ván gỗ – và họ thậm chí còn đi xa đến mức không kiện cáo mỗi khi bị tổn hại hoặc bị đối xử tệ. Không nghi ngờ gì nữa, họ thực sự đã có một số thay đổi về hành vi. Bởi vì, một khi họ tin vào Đức Chúa Trời, việc chấp nhận con đường thật khiến cho mọi người cảm thấy đặc biệt tốt lành, và bởi vì bây giờ họ cũng đã nếm trải ân điển trong công tác của Đức Thánh Linh, nên họ đặc biệt nhiệt thành, và thậm chí không có gì mà họ không thể từ bỏ hoặc chịu đựng. Tuy nhiên, sau khi đã tin trong ba năm, năm năm, mười năm hoặc ba mươi năm, bởi vì không có thay đổi gì trong tâm tính sống của họ, nên cuối cùng họ trượt trở lại vào con đường cũ; tính kiêu căng và ngạo mạn của họ ngày càng rõ rệt, họ bắt đầu tranh giành quyền lực và lợi lộc, họ thèm muốn tiền bạc của hội thánh, họ làm bất cứ điều gì phục vụ lợi ích riêng của mình, họ thèm muốn địa vị và thú vui, và họ đã trở thành loài ký sinh trong nhà Đức Chúa Trời. Đặc biệt, hầu hết những người phục vụ với vai trò lãnh đạo đều bị mọi người ruồng bỏ. Và những thực tế này chứng minh điều gì? Chỉ có những thay đổi về hành vi không thôi thì không bền vững; nếu không có sự thay đổi trong tâm tính sống của mọi người, thì sớm muộn gì những mặt xấu xa của họ cũng sẽ tự lộ ra. Bởi vì nguồn gốc của những thay đổi trong hành vi của họ là lòng nhiệt thành, cùng với một số công tác của Đức Thánh Linh vào thời điểm đó, nên họ cực kỳ dễ trở nên sốt sắng hoặc thể hiện lòng tốt nhất thời. Như những người ngoại đạo có nói: “Làm một việc lành thì dễ; suốt đời làm việc lành mới khó”. Mọi người không có khả năng làm việc lành trong suốt cuộc đời mình. Hành vi của một người chịu sự chi phối của đời sống; bất kể đời sống của một người thế nào, thì hành vi của người đó thế ấy, và chỉ những gì được bộc lộ tự nhiên mới thể hiện đời sống cũng như bản tính của một người. Những thứ giả tạo không thể tồn tại lâu. Khi Đức Chúa Trời làm việc để cứu rỗi con người, điều đó không phải là để tô điểm cho con người với hành vi tốt – mục đích công tác của Đức Chúa Trời là để chuyển hóa tâm tính của mọi người, để khiến họ tái sinh thành con người mới. Do đó, sự phán xét, hình phạt, những sự thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời đối với con người đều nhằm thay đổi tâm tính họ để họ có thể đạt được sự đầu phục và dâng mình tuyệt đối cho Đức Chúa Trời, cũng như đi đến thờ phụng Ngài một cách bình thường. Đây là mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Hành xử tốt không giống như đầu phục Đức Chúa Trời, chưa nói đến việc tương hợp với Đấng Christ. Những thay đổi trong hành vi dựa trên giáo lý và sinh ra từ lòng nhiệt thành; chúng không dựa trên sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời hoặc dựa trên lẽ thật, chúng càng không dựa vào sự chỉ dẫn từ Đức Thánh Linh. Mặc dù đôi khi một số điều người ta làm là do Đức Thánh Linh chỉ dẫn, nhưng đây không phải là một biểu hiện của sự sống, càng không giống như việc biết Đức Chúa Trời; cho dù hành vi của một người có tốt đến mấy, nó cũng không chứng tỏ họ đã đầu phục Đức Chúa Trời hoặc họ đã đưa lẽ thật vào thực hành. Những thay đổi về hành vi chỉ là ảo tưởng nhất thời; chúng chỉ là biểu hiện của sự sốt sắng. Chúng không thể được coi là biểu hiện của sự sống.

Trích từ “Sự khác biệt giữa những thay đổi bên ngoài và những thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Con người có thể xử sự tốt, nhưng điều đó không hẳn có nghĩa là họ sở hữu lẽ thật. Có sự hăng hái chỉ có thể khiến họ tuân theo học thuyết và làm theo quy tắc; những người không có lẽ thật thì không cách nào giải quyết được những vấn đề cốt yếu và học thuyết thì không thể thay thế lẽ thật. Những người đã trải nghiệm một sự thay đổi trong tâm tính họ thì khác; họ đã hiểu được lẽ thật, họ sáng suốt trong mọi vấn đề, họ biết cách hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời, cách hành động theo nguyên tắc lẽ thật, và cách hành động để thỏa lòng Đức Chúa Trời, và họ hiểu bản chất của sự bại hoại mà họ bộc lộ. Khi những ý kiến và quan niệm của họ được tỏ lộ, họ có thể sáng suốt và từ bỏ xác thịt. Đây là cách một sự thay đổi trong tâm tính được thể hiện. Điểm chính ở những người đã trải qua một sự thay đổi trong tâm tính là họ đã đi đến hiểu biết rõ về lẽ thật, và khi thực hiện công việc, họ đưa lẽ thật vào thực hành với độ chính xác tương đối và họ không bộc lộ sự bại hoại như thường lệ. Thông thường, những người có tâm tính đã chuyển hóa có vẻ đặc biệt lý trí và sáng suốt, và bởi sự hiểu biết của họ về lẽ thật, họ không bộc lộ nhiều sự tự nên công chính hay kiêu ngạo. Họ có thể nhìn thấu và phân biệt phần lớn sự bại hoại đã bộc lộ nơi họ, nên họ không sinh ra kiêu ngạo. Họ có thể có sự nắm bắt thận trọng về việc vị trí của con người là gì, về cách hành xử hợp lý, về cách thực hiện bổn phận, về những gì nên nói và không nên nói, và về những gì nên nói và những gì nên làm với những người nào. Đây là lý do tại sao nói rằng những người như thế này tương đối có lý trí. Những người đã trải qua sự thay đổi trong tâm tính của mình thật sự sống trọn hình tượng giống con người, và họ sở hữu lẽ thật. Họ luôn có thể nói và nhìn sự việc theo lẽ thật, và họ có nguyên tắc trong mọi việc mình làm; họ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai, sự vật hay sự việc nào, và hết thảy họ đều có những quan điểm riêng và có thể giữ vững nguyên tắc lẽ thật. Tâm tính của họ tương đối ổn định, họ không nắng mưa thất thường, và dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng hiểu cách thực hiện tốt bổn phận và cách cư xử để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Những người có tâm tính đã thực sự thay đổi không tập trung vào những gì cần làm để khiến bản thân trông hay ho bên ngoài; họ đã có được sự rõ ràng bên trong về những gì cần làm để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, từ bên ngoài, họ có thể không có vẻ nhiệt tình lắm hay không có vẻ đã làm điều gì đó rất tuyệt vời, nhưng mọi việc họ làm đều đầy ý nghĩa, có giá trị, và mang lại những kết quả thiết thực. Những ai có tâm tính đã thay đổi chắc chắn sở hữu rất nhiều lẽ thật, và điều này có thể được xác nhận bởi quan điểm của họ về mọi việc và những hành động có nguyên tắc của họ. Những ai không sở hữu lẽ thật thì tuyệt đối không đạt được bất kỳ sự thay đổi nào trong tâm tính. Một sự thay đổi trong tâm tính không có nghĩa là có một nhân tính chín chắn và dày dạn; nó chủ yếu nói đến những trường hợp mà một số độc tố sa-tan trong bản tính của một người thay đổi như là kết quả của việc đạt được kiến thức về Đức Chúa Trời và hiểu biết về lẽ thật. Nghĩa là, những độc tố sa-tan đó được làm tinh sạch, và lẽ thật được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời bén rễ trong những người như thế, trở thành sự sống của họ, và trở thành chính nền tảng cho sự tồn tại của họ. Chỉ khi đó họ mới trở thành những người mới, và như thế, họ mới trải qua một sự chuyển hóa tâm tính. Một sự chuyển hóa trong tâm tính không có nghĩa là tâm tính bên ngoài của con người hiền lành hơn trước đó, rằng họ từng kiêu ngạo nhưng giờ lại có thể trao đổi hợp lý, hoặc rằng họ từng không nghe ai cả nhưng giờ lại có thể lắng nghe người khác; những sự thay đổi bên ngoài như thế không thể nói là những sự chuyển hóa trong tâm tính. Dĩ nhiên, những sự chuyển hóa trong tâm tính có bao gồm những trạng thái và biểu hiện như vậy, nhưng thành tố quan trọng nhất là bên trong, sự sống của họ đã thay đổi. Lẽ thật được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời trở thành chính sự sống của họ, những độc tố sa-tan bên trong đã bị loại bỏ, và các quan điểm của họ đã hoàn toàn thay đổi – và không có quan điểm nào phù hợp với những quan điểm của thế gian. Những người này có thể thấy rõ những mưu đồ và nọc độc của con rồng lớn sắc đỏ như hiện có; họ đã nắm bắt thực chất thật của sự sống. Do vậy, những giá trị sống của họ đã thay đổi, và đây là sự chuyển hóa cơ bản nhất, cũng như là thực chất của một sự thay đổi trong tâm tính.

Trích từ “Sự khác biệt giữa những thay đổi bên ngoài và những thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Đạt được sự chuyển hóa trong tâm tính của con người không phải là một vấn đề đơn giản; nó không có nghĩa là chỉ có một vài thay đổi trong hành vi, đạt được sự hiểu biết nào đó về lẽ thật, có thể nói một chút về trải nghiệm của mình trong mọi khía cạnh của lẽ thật, hoặc thay đổi một chút hoặc trở nên vâng phục một chút sau khi bị sửa dạy. Những điều này không cấu thành sự chuyển hóa trong tâm tính sống của con người. Tại sao Ta nói vậy? Mặc dù ngươi có thể đã thay đổi phần nào, ngươi vẫn không thực sự đưa lẽ thật vào thực hành. Cólẽ bởi vì ngươi ở trong một môi trường thích hợp trong một thời gian và một hoàn cảnh thuận lợi, hoặc tình cảnh hiện tại của ngươi đã ép buộc ngươi, nên ngươi hành xử theo cách này. Thêm vào đó, khi trạng thái tinh thần của ngươi ổn định và Đức Thánh Linh đang làm việc, thì ngươi có thể thực hành. Nếu ngươi đang trải qua những sự thử luyện và đang trải qua chúng như Gióp đã trải qua, hoặc như Phi-e-rơ là người Đức Chúa Trời bảo phải chết, thì liệu ngươi có thể nói: “Ngay cả khi con có chết sau khi biết đến Ngài, thì điều đó sẽ ổn thôi” không? Sự chuyển hóa trong tâm tính không xảy ra một sớm một chiều, và một khi ngươi hiểu được lẽ thật thì ngươi không nhất thiết phải có thể đưa nó vào thực hành trong mọi môi trường. Điều này liên quan đến bản tính của con người. Đôi khi có vẻ như ngươi đang đưa lẽ thật vào thực hành, nhưng thực ra, bản chất của những hành động của ngươi không cho thấy rằng ngươi đang làm như thế. Nhiều người có những hành vi bề ngoài nhất định, chẳng hạn như có thể gạt gia đình và sự nghiệp của mình sang một bên để thực hiện bổn phận, và do đó, họ tin rằng họ đang thực hành lẽ thật. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không công nhận rằng họ đang thực hành lẽ thật. Nếu mọi việc ngươi làm đều có động cơ cá nhân đằng sau và giả tạo, thì ngươi không phải đang thực hành lẽ thật; ngươi chỉ đơn giản là đang thể hiện hành vi hời hợt. Nói đúng ra, hành vi của ngươi có thể sẽ bị Đức Chúa Trời lên án; Ngài sẽ không khen ngợi hay nhớ đến nó. Mổ xẻ thêm về điều này, ngươi đang làm điều ác và hành vi của ngươi đối nghịch với Đức Chúa Trời. Nhìn bề ngoài, ngươi không phải đang làm gián đoạn hoặc làm nhiễu loạn bất kỳ điều gì và ngươi đã không gây thiệt hại thực sự hoặc vi phạm bất kỳ lẽ thật nào. Điều đó có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng thực chất của hành động của ngươi liên quan đến việc làm điều ác và chống đối Đức Chúa Trời. Do đó, ngươi nên xác định xem liệu có sự thay đổi trong tâm tính của mình hay không và liệu ngươi có đang đưa lẽ thật vào thực hành hay không bằng cách xem xét những động cơ đằng sau các hành động của mình khi đối chiếu với lời Đức Chúa Trời. Điều đó không phụ thuộc vào quan điểm của con người về việc liệu những hành động của ngươi có phù hợp với sự tưởng tượng của con người và ý định của con người hay không, hoặc liệu chúng có phù hợp với sở thích của ngươi hay không; những điều như thế không quan trọng. Đúng hơn, điều đó phụ thuộc vào việc Đức Chúa Trời phán ngươi có tuân theo ý muốn của Ngài hay không, những hành động của ngươi có phù hợp với thực tế lẽ thật hay không và chúng có đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn của Ngài hay không. Chỉ có việc so sánh bản thân với những yêu cầu của Đức Chúa Trời mới là chính xác. Việc chuyển hóa trong tâm tính và đưa lẽ thật vào thực hành không đơn giản và dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Bây giờ các ngươi đã hiểu được điều này chưa? Các ngươi có bất kỳ trải nghiệm nào với điều này không? Khi nói đến thực chất của một vấn đề, các ngươi có thể không hiểu nó; lối vào của các ngươi quá là nông cạn. Các ngươi suốt ngày đầu tắt mặt tối, từ sáng đến tối, thức khuya dậy sớm, vậy mà các ngươi vẫn chưa đạt được sự chuyển hóa trong tâm tính sống của mình, và các ngươi không thể nắm bắt được sự chuyển hóa như thế có liên quan đến những gì. Điều này có nghĩa là sự bước vào của các ngươi quá nông cạn, chẳng phải vậy sao? Bất kể các ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời trong bao lâu, các ngươi cũng có thể không cảm nhận được thực chất và những điều sâu xa liên quan đến việc đạt được sự chuyển hóa trong tâm tính. Có thể nói rằng tâm tính ngươi đã thay đổi không? Làm sao ngươi biết được Đức Chúa Trời có khen ngợi ngươi hay không? Ít nhất, ngươi sẽ cảm nhận được tính kiên định đặc biệt đối với mọi việc ngươi làm, và ngươi sẽ cảm nhận Đức Thánh Linh đang dẫn dắt và khai sáng ngươi và làm việc trong ngươi trong khi ngươi đang thực hiện bổn phận của mình, đang làm bất kỳ công tác nào trong nhà Đức Chúa Trời, hoặc trong những tình huống thông thường. Hành vi của ngươi sẽ phù hợp với lời Đức Chúa Trời và khi ngươi đã có được một mức độ trải nghiệm nhất định, thì ngươi sẽ cảm thấy rằng cách ngươi hành động trong quá khứ là tương đối phù hợp. Tuy nhiên, sau khi ngươi trải nghiệm được một thời gian, nếu ngươi cảm thấy rằng một số việc ngươi đã làm trong quá khứ là không phù hợp và ngươi không hài lòng với chúng, và cảm thấy rằng quả thực không có lẽ thật trong những việc ngươi đã làm, thì điều này chứng tỏ rằng mọi thứ ngươi đã làm đều chống lại Đức Chúa Trời. Đó là bằng chứng cho thấy sự phục vu của ngươi chứa đầy sự dấy loạn, sự phản kháng và những cách thức hành động của con người.

Trích từ “Những điều cần biết về việc chuyển hóa tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Việc bước vào sự sống của các ngươi hiện đang ở giai đoạn nào? Ngươi đã bắt đầu biết quan điểm của mình là sai, nhưng ngươi vẫn còn có thể dựa vào quan điểm của mình để sống, và ngươi dùng nó để đo lường công tác của Đức Chúa Trời, để phán xét, suy nghĩ về mọi việc Đức Chúa Trời làm, quyền tối thượng của Ngài cũng như những hoàn cảnh mà Ngài sắp đặt cho ngươi, và ngươi có thể ứng phó với quyền tể trị của Đức Chúa Trời theo quan điểm và phương pháp của ngươi. Đây có phải là thực hành lẽ thật không? Kết quả này có phải là kết quả đạt được sau khi tâm tính của một người được thay đổi không? Không, không phải. Hiện nay ngươi chỉ đơn thuần thừa nhận rằng lời Đức Chúa Trời là tốt và đúng, cũng như nhìn vào hành vi bên ngoài của ngươi, ngươi không làm điều gì đi ngược lại lẽ thật, huống gì làm những chuyện phán xét công tác của Đức Chúa Trời. Ngươi cũng có thể đầu phục sự sắp xếp công việc của nhà Đức Chúa Trời. Một người như thế đã từ một người ngoại đạo trở thành người theo Đức Chúa Trời với sự tôn nghiêm của một vị thánh. Ngươi đi từ một người nhất định sống theo những triết lý sống của Sa-tan, các khái niệm, nguyên tắc cùng kiến thức của Sa-tan, đến một người mà sau khi được nghe lời Đức Chúa Trời, cảm thấy những lời đó tốt, đúng và là lẽ thật, một người muốn sống theo lời Đức Chúa Trời và một người chấp nhận lời Đức Chúa Trời, xem lời Ngài là lẽ sống của mình. Quá trình đó là như thế – chỉ vậy thôi. Trong giai đoạn này, hành vi và cách làm của ngươi chắc chắn sẽ trải qua một số thay đổi và chắc chắn sẽ hoàn toàn khác so với trước đây. Tuy nhiên, cho dù chúng khác biệt theo cách nào, cho dù có bao nhiêu điều khác biệt, thì đối với Đức Chúa Trời, những gì thể hiện trong ngươi không hơn gì những thay đổi trong hành vi và phương pháp của ngươi, những thay đổi trong suy nghĩ và quan điểm của ngươi, những thay đổi trong ước muốn sâu xa nhất của ngươi và những thay đổi trong nguyện vọng của ngươi – không hơn gì những điều này. Giờ đây, với sự nỗ lực, có lẽ ngươi có thể dâng cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời, thế nhưng ngươi không thể đạt được sự vâng lời tuyệt đối đối với Đức Chúa Trời trong vấn đề mà ngươi cảm thấy đặc biệt không thích. Đây là sự khác biệt giữa thay đổi trong hành vi và thay đổi trong tâm tính. Có lẽ, lòng tốt của ngươi cho phép ngươi cư xử theo cách hiến dâng mạng sống của mình cho Đức Chúa Trời ngay lập tức, nói rằng: “Con đã sẵn sàng và sẵn lòng đổ máu vì Đức Chúa Trời. Trong cuộc đời này, con không hối hận và không than phiền! Con đã từ bỏ hôn nhân, từ bỏ những triển vọng thế tục, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, và con chấp nhận những hoàn cảnh Đức Chúa Trời đã sắp đặt. Con có thể chịu đựng và chấp nhận mọi sự nhạo báng, gièm pha của thế gian”. Thế nhưng khi tất cả những gì Đức Chúa Trời phải làm là sắp đặt những hoàn cảnh không phù hợp với các quan niệm của ngươi thì ngươi kêu gào với Ngài và chống đối Ngài. Đây là sự khác biệt giữa thay đổi trong hành vi và thay đổi trong tâm tính. Cũng có thể ngươi có khả năng hiến dâng mạng sống của mình cho Đức Chúa Trời và từ bỏ những con người và những thứ ngươi yêu thương nhất, hoặc những thứ mà lòng ngươi khó có thể chia lìa nhất – nhưng khi ngươi được kêu gọi nói thật với Đức Chúa Trời và trở thành một người trung thực, thì ngươi thấy hết sức khó khăn và không thể làm được. Đây là sự khác biệt giữa thay đổi trong hành vi và thay đổi trong tâm tính. Rồi cũng có thể ngươi không khao khát sự thoải mái của xác thịt trong cuộc đời này, không khao khát ăn ngon mặc đẹp, mỗi ngày đều làm việc cật lực đến kiệt sức. Ngươi có thể chịu đựng đủ kiểu đau đớn do xác thịt mang lại, nhưng nếu những sắp đặt của Đức Chúa Trời không phù hợp với các quan niệm của ngươi, thì ngươi không thể hiểu được, và những than phiền, hiểu lầm về Đức Chúa Trời nảy sinh trong ngươi, đồng thời khi đó, mối quan hệ giữa ngươi và Đức Chúa Trời sẽ ngày càng trở nên căng thẳng cho đến khi ngươi muốn xa lánh, phản bội Ngài, và không thể hoàn toàn đầu phục. Đây là sự khác biệt giữa thay đổi trong hành vi và thay đổi trong tâm tính. Ngươi có thể hy sinh mạng sống của mình cho Đức Chúa Trời, vậy tại sao ngươi không thể nói thật với Ngài? Ngươi có thể gạt bỏ mọi thứ ra khỏi bản thân mình, vậy tại sao ngươi không thể đặc biệt trung thành với sự ủy thác và nhiệm vụ Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi? Ngươi có thể hy sinh mạng sống của mình cho Đức Chúa Trời, vậy tại sao khi ngươi tỏ lộ cảm xúc của mình và duy trì mối quan hệ với người khác, ngươi lại không thể đứng lên ủng hộ công tác của Đức Chúa Trời và lợi ích của Ngài? Ngươi đã thề trước Đức Chúa Trời là sẽ dâng mình cho Ngài suốt cuộc đời và chấp nhận bất cứ đau khổ nào xảy đến với ngươi, vậy tại sao một lần bị bãi nhiệm lại khiến ngươi chìm sâu trong tiêu cực đến mức không thể lết ra ngoài trong nhiều ngày? Lòng ngươi đầy sự chống đối Đức Chúa Trời cùng những phàn nàn và hiểu lầm – tất cả đều tiêu cực. Chuyện gì đang xảy ra thế? Đây là sự khác biệt giữa thay đổi trong hành vi và thay đổi trong tâm tính.

Trích từ “Chỉ bằng cách giải quyết những quan niệm của mình, người ta mới có thể bước vào đúng hướng để tin Đức Chúa Trời (3)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Con người từng sống dựa trên cơ sở nào? Tất thảy mọi người đều sống cho chính mình. Ai lo phận nấy và khôn sống mống chết – đây là tổng thể về bản tính của con người. Mọi người tin vào Đức Chúa Trời vì những lợi ích của riêng họ; họ từ bỏ mọi thứ, dâng mình cho Ngài, và trung tín với Ngài, nhưng họ vẫn làm tất thảy những điều này vì chính bản thân mình. Tóm lại, tất thảy đều được thực hiện với mục đích giành được phước lành cho bản thân họ. Trong xã hội, mọi việc đều được thực hiện vì lợi ích cá nhân; việc tin vào Đức Chúa Trời được thực hiện chỉ để giành được phước lành. Con người từ bỏ mọi thứ và có thể chịu đựng nhiều đau khổ là để giành được phước lành: Đây là tất thảy bằng chứng thực nghiệm về bản tính bại hoại của con người. Tuy nhiên, những người đã trải qua một sự thay đổi trong tâm tính thì khác; họ tin rằng cách sống có ý nghĩa, cách thực hiện bổn phận của một người để xứng đáng được gọi là con người, cách thờ phượng Đức Chúa Trời, cũng như cách đáp ứng và quy phục Đức Chúa Trời – tất cả những điều này – là nền tảng cho ý nghĩa làm người, và là một nghĩa vụ do Trời định và đất công nhận. Nếu không, họ sẽ không đáng được gọi là con người; cuộc sống của họ sẽ trống rỗng và vô nghĩa. Họ cảm thấy rằng con người nên sống để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, để thực hiện tốt bổn phận của mình, và để sống cuộc sống có ý nghĩa, để ngay cả đến lúc chết, họ sẽ cảm thấy mãn nguyện, không chút hối tiếc, và cảm thấy họ đã không sống vô ích. Khi so sánh hai tình huống khác nhau này, người ta có thể thấy tình huống sau là tình huống của một người có tâm tính đã chuyển hóa, và bởi tâm tính sống của họ đã chuyển hóa nên cách nhìn của họ về cuộc sống chắc chắn cũng đã thay đổi. Giờ đây khi đã có những giá trị khác, họ sẽ không bao giờ sống vì mình nữa, và sẽ không bao giờ tin Đức Chúa Trời vì mục đích được ban phước nữa. Một người như thế sẽ có thể nói: “Nếu tôi chết sau khi đã biết Đức Chúa Trời thì cái chết là gì với tôi? Nếu tôi có thể biết Đức Chúa Trời thì tôi sẽ có thể sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, và rồi tôi sẽ không sống vô ích, tôi cũng sẽ không chết với bất kỳ sự hối tiếc nào; tôi sẽ không có gì để than oán”. Chẳng phải đây là một cách nhìn đã thay đổi về cuộc sống sao? Do đó, nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi trong tâm tính sống của một người là sở hữu lẽ thật bên trong và có hiểu biết về Đức Chúa Trời; cách nhìn của người ấy về cuộc sống do đó được thay đổi, và những giá trị của người ấy khác với trước kia. Sự chuyển hóa bắt đầu từ bên trong và từ cuộc sống của người ấy; chắc chắn đó không chỉ là một sự thay đổi bên ngoài. Một số tân tín hữu, sau khi đã bắt đầu tin Đức Chúa Trời thì bỏ lại thế tục phía sau. Sau này, khi họ gặp những người ngoại đạo, các tín đồ này không có nhiều điều để nói, và họ hiếm khi liên lạc với những người bà con và bạn bè ngoại đạo của mình. Những người ngoại đạo nói: “Người này đã thay đổi”. Sau đó, tín đồ ấy nghĩ: “Tâm tính tôi thật sự đã chuyển hóa; những người ngoại đạo này nói tôi đã thay đổi”. Trên thực tế, tâm tính của một người như thế đã thật sự chuyển hóa chưa? Điều mà anh ta thể hiện ra đơn thuần là những thay đổi bên ngoài. Không có sự thay đổi thật sự nào trong cuộc sống của anh ta, và bản tính sa-tan của anh ta vẫn bám rễ trong anh ta, hoàn toàn không suy suyển. Đôi khi, người ta tràn đầy sự hăng hái nhờ công tác của Đức Thánh Linh; một số thay đổi bên ngoài có thể xuất hiện, và họ có thể làm một vài việc tốt. Tuy nhiên, điều này không giống với việc đạt được sự chuyển hóa tâm tính. Nếu ngươi không sở hữu lẽ thật và quan điểm của ngươi về mọi thứ chưa thay đổi, thậm chí đến mức không khác gì quan điểm của những người ngoại đạo, nếu những giá trị và cách nhìn của ngươi về cuộc sống cũng chưa thay đổi, và nếu ngươi thậm chí còn không có lòng tôn kính Đức Chúa Trời – điều chí ít ngươi nên có – vậy thì ngươi còn lâu mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính.

Trích từ “Sự khác biệt giữa những thay đổi bên ngoài và những thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi con người trải nghiệm cho đến ngày mà quan điểm về cuộc sống của họ, và ý nghĩa, cơ sở tồn tại của họ đã hoàn toàn thay đổi, khi họ đã được thay đổi đến tận xương tủy và trở thành một người khác, điều này chẳng phải không thể tin được sao? Đây là một sự thay đổi rất lớn, một sự thay đổi động địa. Chỉ khi ngươi trở nên không quan tâm đến danh vọng và vận may, địa vị, tiền bạc, thú vui, quyền lực và vinh quang của thế gian, và có thể dễ dàng từ bỏ chúng, thì ngươi sẽ có được hình tượng giống con người. Những ai cuối cùng sẽ được trở nên trọn vẹn là một nhóm người như thế; họ sống vì lẽ thật, sống vì Đức Chúa Trời, và sống vì những điều chính nghĩa. Đây là hình tượng giống con người đích thực.

Trích từ “Một người phải hiểu rằng có những điểm giống nhau và khác nhau trong bản tính con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nếu con người có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời trong khi thực hiện bổn phận của mình, đúng theo nguyên tắc trong lời nói và hành động của họ, và có thể bước vào mọi khía cạnh của thực tế lẽ thật, thì họ là người được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Có thể nói rằng công tác và lời Đức Chúa Trời đã hoàn toàn có hiệu quả đối với những người như thế, rằng lời Đức Chúa Trời đã trở thành cuộc sống của họ, họ đã có được lẽ thật và họ có thể sống theo lời Đức Chúa Trời. Sau việc này, bản chất xác thịt của họ – nghĩa là, chính là nền tảng của sự hiện hữu ban đầu của họ – sẽ lung lay và sụp đổ. Sau khi mọi người có lời Đức Chúa Trời như cuộc sống của họ, họ sẽ trở thành những người mới. Nếu lời Đức Chúa Trời trở thành cuộc sống của họ, nếu khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời, những yêu cầu của Ngài đối với loài người, những sự mặc khải của Ngài đối với con người và những tiêu chuẩn cho một cuộc sống đích thực mà Đức Chúa Trời yêu cầu họ phải đáp ứng trở thành cuộc sống của họ, nếu họ sống theo những lời và lẽ thật này, thì họ được hoàn thiện bởi lời Đức Chúa Trời. Những người như thế được tái sinh, và đã trở thành những con người mới thông qua lời Đức Chúa Trời. Đây là con đường mà Phi-e-rơ đã mưu cầu lẽ thật; nó là con đường được hoàn thiện, hoàn thiện bởi lời Đức Chúa Trời, và có được sự sống từ lời Đức Chúa Trời. Lẽ thật được Đức Chúa Trời bày tỏ đã trở thành cuộc sống của ông, và chỉ sau đó, ông mới trở thành một người có được lẽ thật.

Trích từ “Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 3. Một người có thể đạt được gì thông qua trải nghiệm sự phán xét, hình phạt, thử luyện và tinh luyện

Tiếp theo: 2. Cách một người nên theo đuổi lẽ thật để đạt được sự thay đổi trong tâm tính và được Đức Chúa Trời hoàn thiện

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger