Mười sắc lệnh quản trị phải được tuân thủ bởi dân sự được Chúa chọn trong Thời đại Vương Quốc

1. Con người không nên phóng đại, hoặc đề cao chính mình. Họ nên thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời.

2. Nên làm mọi điều có lợi cho công tác của Đức Chúa Trời, và không nên làm điều gì bất lợi cho công tác của Chúa. Nên bảo vệ danh Chúa, lời chứng của Chúa, và công trình của Chúa.

3. Tiền bạc, vật chất, và mọi tài sản trong nhà Chúa là những của lễ nên được dâng kính bởi con người. Những của lễ này không thể được thụ hưởng bởi ai khác trừ thầy tế và Đức Chúa Trời, vì của lễ của con người là để Đức Chúa Trời thụ hưởng, Đức Chúa Trời chỉ chia sẻ những của lễ vật này với thầy tế, và không ai khác đủ tư cách hoặc được phép hưởng thụ bất kỳ phần nào trong các của lễ này cả. Tất cả các của lễ của con người (bao gồm cả tiền bạc và các thứ vật chất có thể hưởng thụ được) được dâng kính cho Đức Chúa Trời, chứ không phải cho con người. Và vì thế, các thứ này không nên được hưởng thụ bởi con người; nếu con người hưởng thụ chúng, nghĩa là anh ta đang trộm cắp các của lễ. Bất kỳ ai làm điều này thì đều là Giu-đa, bởi vì ngoài việc là kẻ phản bội, Giu-đa còn tự dành cho mình những gì nằm trong túi tiền ấy.

4. Con người có tâm tính bại hoại, và hơn nữa, họ còn bị chi phối bởi cảm xúc. Và vì thế, tuyệt đối nghiêm cấm hai thành viên có giới tính khác nhau làm việc cùng nhau mà không có ai đi cùng khi phụng sự Đức Chúa Trời. Bất kỳ ai bị phát hiện làm như vậy sẽ bị khai trừ, mà không có ngoại lệ nào - và không ai có thể được miễn trừ.

5. Không được phán xét Đức Chúa Trời, hay thảo luận bừa bãi các vấn đề liên quan đến Đức Chúa Trời. Nên làm những gì con người cần phải làm, và nói những gì con người cầ phải nói, và không được vượt qua giới hạn của mình hay vi phạm ranh giới của mình. Hãy trông chừng miệng lưỡi của chính mình, và cẩn thận từng bước đi của chính mình. Tất cả những điều này sẽ ngăn chặn bất cứ các việc làm nào xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời.

6. Nên làm những điều con người cần phải làm, thực hiện các nghĩa vụ của mình, hoàn thành các trách nhiệm và giữ vững bổn phận của mình. Khi đã tin vào Đức Chúa Trời, nên đóng góp cho công tác của Chúa, nếu không thì sẽ không xứng ăn uống lời Chúa, và không xứng để ở trong nhà Chúa.

7. Trong công việc và những vấn đề của hội thánh, bên cạnh việc vâng phục Đức Chúa Trời, trong mọi vấn đề nên làm theo chỉ thị của người đang được dùng bởi Đức Thánh Linh. Dù có một vi phạm nhẹ nhất cũng là điều không thể chấp nhận. Phải tuân phục tuyệt đối, và không được phân tích đúng hay sai; việc đúng hay sai chẳng liên quan gì đến các ngươi. Các ngươi chỉ được can hệ đến việc tuân phục hoàn toàn mà thôi.

8. Những ai tin vào Đức Chúa Trời thì nên tuân phục Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Không nên đề cao hoặc kính trọng bất kỳ ai; không được xếp Đức Chúa Trời thứ nhất, người các ngươi kính trọng thứ nhì, và thứ ba là bản thân các ngươi. Không ai được chiếm giữ một chỗ trong lòng các ngươi, và các ngươikhông được xem con người - cụ thể là những người các ngươi sùng bái - ngang hàng với Đức Chúa Trời, bằng vai phải lứa với Ngài. Điều này là không thể chấp nhận được đối với Đức Chúa Trời.

9. Những suy nghĩ của các ngươi nên hướng về công việc của hội thánh. Nên đặt sang một bên các viễn cảnh của xác thịt chính mình, hãy quyết đoán trong những chuyện gia đình, dành toàn tâm toàn ý cho các công việc của Chúa, và đặt công việc của Chúa lên đầu tiên và cuộc sống của chính mình xuống thứ hai. Đây là khuôn phép của một thánh đồ.

10. Những người thân không cùng đức tin (con cái, chồng hoặc vợ, anh chị em hoặc cha mẹ, vân vân) không nên bị ép buộc gia nhập hội thánh. Nhà Chúa chẳng thiếu người theo, và không cần phải tăng số lượng với những con người không toàn ý. Tất cả những ai không tin một cách hân hoan thì không được dẫn dắt vào hội thánh. Sắc lệnh này được chỉ thị cho tất cả mọi người. Về vấn đề này, các ngươi nên kiểm tra, giám sát và nhắc nhở lẫn nhau, và không ai được vi phạm. Kể cả khi những người thân không cùng đức tin mà miễn cưỡng gia nhập hội thánh, không được phát sách hay ban cho họ danh mới; những người như vậy không thuộc nhà Chúa, và việc họ gia nhập hội thánh phải được ngăn chặn bằng bất cứ phương tiện nào cần thiết. Nếu hội thánh gặp rắc rối từ sự tấn công của quỷ dữ, thì chính các ngươi sẽ bị trục xuất hoặc bị áp đặt các giới hạn. Nói một cách ngắn gọn, tất cả mọi người đều có trách nhiệm về vấn đề này, nhưng các ngươi cũng không được coi thường, hoặc dùng nó để ghi điểm cá nhân.

Trước: Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian

Tiếp theo: Các ngươi phải xem xét những việc làm của mình

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này