Sự phán xét của Đức Chúa Trời là để làm tinh sạch và cứu rỗi hay để lên án và hủy diệt?

01/12/2021

Hiện thảm họa đang lan tràn khắp thế giới, những người tin Chúa đang hồi hộp chờ đợi Đức Chúa Jêsus ngự trên mây mà đến đưa họ lên trời để tương ngộ Ngài và thoát khỏi các thảm họa. Thế nhưng họ vẫn chưa thấy Đức Chúa Jêsus ngự trên mây mà đến, thay vào đó, Tia Chớp Phương Đông đang không ngừng làm chứng rằng Ngài đã tái lâm làm Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét thời kỳ sau rốt để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại triệt để. Việc này khiến cho nhiều người kinh ngạc nghĩ rằng: “Đáng ra Chúa phải đưa phải đưa những ai tin Chúa lên trời trước đã. Quan trọng là phải cứu chúng ta khỏi thảm họa đã. Tại sao Đức Chúa Trời lại bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt? Chúng ta đều đã được tha tội và được Đức Chúa Trời xét là công chính, vậy thì còn cần sự phán xét của Đức Chúa Trời làm gì?” Đa số mọi người cho rằng vào thời kỳ sau rốt, sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ nhắm vào những người ngoại đạo, sự phán xét đó chính là sự lên án và hủy diệt, và những ai trong chúng ta đã được tha tội sẽ không bị phán xét. Vậy thì sự phán xét của Đức Chúa Trời với nhân loại là để làm tinh sạch và cứu rỗi, hay là để lên án và hủy diệt? Hôm nay, hãy cùng nhau trò chuyện về vấn đề đó nhé.

Nhưng trước khi đào sâu tìm hiểu, hãy cùng nói xem liệu có cơ sở Kinh Thánh nào cho sự phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt không. Thật ra, chuyện này đã được nhắc đến trong nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh, và quan trọng hơn cả, trong nhiều lời tiên tri do chính Chúa phán: “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” (Giăng 12:48). “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con. … Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người” (Giăng 5:22, 27). “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:12-13). “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). Trong Khải Huyền cũng có viết: “Ðiều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến” (Khải Huyền 14:6-7). Những lời này rất rõ ràng đúng không? Chúa tái lâm trong xác thịt làm Con người, bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Không còn nghi ngờ gì về việc này. Những lời tiên tri này nhắc đến “lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” và “Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật”, vậy mọi người có thể thấy rõ rằng Đức Chúa Trời dùng lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch con người vào thời kỳ sau rốt, để dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, để nhân loại thoát khỏi tội lỗi và được Đức Chúa Trời cứu rỗi triệt để. 1 Phi-e-rơ 4:17 có viết: “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời”. Câu này nghĩa là vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Ngài, nó sẽ bắt đầu với toàn bộ những ai đã tiếp nhận sự phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Đây là ý nghĩa của sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Toàn bộ những ai tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng phải tiếp nhận sự phán xét của lời Ngài, và chỉ có thể vào thiên quốc khi họ đã được làm tinh sạch. Những ai tự cho là tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng không được làm tinh sạch qua sự phán xét cuối cùng sẽ bị loại bỏ và hủy diệt trong thảm họa. Những người ngoại đạo sẽ bị xử lý thông qua thảm họa vì những ai từ chối sự phán xét của Đức Chúa Trời không bao giờ được làm tinh sạch hay đạt được sự cứu rỗi. Họ sẽ bị lên án, rồi họ sẽ bị hủy diệt. Từ đây có thể thấy công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt là để cứu rỗi con người tới mức tối đa nhất có thể. Dù họ có phải là tín hữu tin vào Chúa hay không, chỉ cần họ tiếp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng và được làm tinh sạch, họ sẽ là những người mà Đức Chúa Trời cứu rỗi triệt để. Những ai từ chối công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ bị lên án và loại bỏ, và chỉ có thể rơi vào thảm họa. Khi nhìn vào kết quả công tác phán xét của Đức Chúa Trời, thì nếu ta đánh đồng nó với sự lên án và hủy diệt liệu có đúng không? Làm như thế là sai lầm lớn. Công tác của Đức Chúa Trời để đưa các tín hữu vào thiên quốc được thực hiện bởi sự cứu rỗi triệt để thông qua sự phán xét và làm tinh sạch. Chẳng phải như thế hết sức ý nghĩa sao? Vậy tại sao nhiều người không thấy được việc này? Nếu sự phán xét của Đức Chúa Trời là để lên án và trừng phạt mọi người, thì công tác đó còn có ý nghĩa gì nữa? Đức Chúa Trời chỉ cần thẳng tay trút thảm họa xuống và quét sạch nhân loại, sao cần phải rườm rà? Nhiều người nghe về công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng mà không thèm tìm hiểu, nhưng lại lập tức phán xét và lên án nó. Làm như vậy chẳng phải là kiêu ngạo sao? Những người tin Chúa đều tôn sùng Kinh Thánh và cái gì cũng dựa vào nó. Tại sao họ không thấy công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh? Kinh Thánh có rất nhiều lời tiên tri về việc Đức Chúa Trời phán xét vào thời kỳ sau rốt. Tại sao họ không nhận thấy những lời tiên tri này? Dù nhìn thế nào cũng thấy rằng, bất cứ ai không công nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời đều mù quáng và ngu muội và không hề hiểu Kinh Thánh. Họ đều là những người đặc biệt cuồng vọng và không có lý trí. Họ không tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, và đã mất cơ hội được cất lên trước thảm họa. Việc này ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 25:29-30).

Tại sao các tín hữu cần phải trải qua sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời? Có một lẽ nhiệm mầu khác mà đa số mọi người không hiểu, nên hãy cùng xem Đức Chúa Trời Toàn Năng phán những gì. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống” (Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt).

Trước khi con người được cứu chuộc, nhiều nọc độc của Sa-tan đã bị gieo vào bên trong họ, và sau hàng nghìn năm bị Sa-tan làm cho bại hoại, họ có trong mình một bản tính thâm căn chống lại Đức Chúa Trời. Do đó, khi con người đã được cứu chuộc, điều đó không hơn gì một trường hợp cứu chuộc mà con người được mua với giá cao, nhưng bản tính độc địa bên trong họ vẫn chưa được loại bỏ. Con người quá nhơ nhuốc phải trải qua một sự thay đổi trước khi trở nên xứng đáng để hầu việc Đức Chúa Trời. Thông qua công tác phán xét và hành phạt này, con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ô uế và bại hoại trong chính bản thân mình, họ sẽ có thể thay đổi hoàn toàn và trở nên thanh sạch. Chỉ bằng cách này, con người mới có thể trở nên xứng đáng để trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời. Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người có thể được làm cho thanh sạch và được thay đổi; thông qua sự phán xét và hành phạt bằng lời, cũng như thông qua sự tinh luyện, con người có thể gột sạch sự bại hoại của mình và được làm cho tinh sạch. Thay vì xem giai đoạn công tác này là công tác cứu rỗi, sẽ thích hợp hơn khi nói đó là công tác làm tinh sạch. Trên thực tế, giai đoạn này là giai đoạn chinh phục cũng như là giai đoạn thứ hai trong công tác cứu rỗi. Chính nhờ sự phán xét và hành phạt bằng lời mà con người mới đi đến chỗ được Đức Chúa Trời thu phục; và thông qua việc dùng lời để tinh luyện, phán xét và vạch trần mà mọi điều bất khiết, các quan niệm, động cơ và khát vọng cá nhân trong lòng con người mới được phơi bày hoàn toàn. Mặc dù con người có thể đã được cứu chuộc và được tha tội, nhưng điều đó chỉ có thể được xem là Đức Chúa Trời không nhớ đến những vi phạm của con người và không đối đãi với con người theo những vi phạm của họ. Tuy nhiên, khi con người, những kẻ sống trong thân thể xác thịt, chưa được giải thoát khỏi tội lỗi, thì họ chỉ có thể tiếp tục phạm tội, không ngừng bộc lộ tâm tính sa-tan bại hoại của mình. Đây là cuộc sống mà con người đang sống, một chu kỳ vô tận của việc phạm tội và được tha thứ. Phần lớn nhân loại phạm tội vào ban ngày chỉ để xưng tội vào ban đêm. Theo cách này, cho dù của lễ chuộc tội có tác dụng đời đời đối với con người, nó cũng sẽ không thể cứu được con người khỏi tội lỗi. Chỉ một nửa công tác cứu rỗi đã được hoàn tất, vì con người vẫn còn có một tâm tính bại hoại. … ăn sâu hơn cả tội lỗi, nó là thứ bị Sa-tan gieo vào và bén rễ sâu bên trong con người. Không dễ để con người trở nên nhận thức được tội lỗi của mình; họ không có cách nào nhận ra bản tính đã thâm căn cố đế của chính mình, và họ phải dựa vào sự phán xét bằng lời để đạt được kết quả này. Chỉ như vậy thì con người mới có thể dần dần được thay đổi từ thời điểm này trở đi” (“Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng rất rõ ràng. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus thực hiện công tác cứu chuộc, hoàn thành nửa đầu tiên trong công tác cứu rỗi của Ngài. Tin vào Chúa nghĩa là mọi người đã được tha tội và sẽ không bị pháp luật lên án, và họ được đến trước Chúa để cầu nguyện và tương giao với Ngài, để tận hưởng ân điển và phước lành của Ngài. Đây là những gì công tác cứu chuộc đạt được. Nhưng kể cả khi được tha tội, mọi người vẫn không ngừng nói dối và phạm tội, tranh danh đoạt lợi, ghen tị đấu đá, xét đoán và thù ghét. Họ muốn thực hành lời Chúa, nhưng không thể. Họ sống trong vòng luẩn quẩn phạm tội, thú tội và lại phạm tội, hoàn toàn không thể thoát ra. Việc này cho thấy rằng dù Chúa đã tha tội cho con người, bản tính tội lỗi vẫn còn bên trong chúng ta. Đây là bản tính và tâm tính Sa-tan xúi giục chúng ta phạm tội. Nếu không giải quyết tận gốc tội lỗi, thì dù có được tha tội bao nhiêu lần đi nữa, họ vẫn không thể thoát khỏi tội lỗi và trở nên thánh khiết. Họ không thể ngừng phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ tới những người Pha-ri-si. Họ thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền và luôn dâng của lễ, nhưng họ không chịu tiếp nhận Đức Chúa Jêsus khi Ngài xuất hiện và công tác. Họ điên cuồng chống đối và lên án Ngài, thậm chí đóng đinh Ngài vào thập giá, phạm tội ác tày trời. Việc này cho chúng ta thấy được gì? Với một bản tính Sa-tan, dù có dâng bao nhiêu của lễ chuộc tội để được tha tội, họ vẫn làm việc ác. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện và bày tỏ hàng triệu lời về lẽ thật, thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Ngài đã hoàn thành một nhóm những người đắc thắng trước thảm họa, biểu lộ trọn vẹn thẩm quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời, gây chấn động cả thế giới. Nhiều tín đồ tôn giáo không tìm kiếm hay tìm hiểu chút nào, mà lại bám vào quan niệm của họ, dốc hết sức lên án, chống đối, và phỉ báng công tác mới của Đức Chúa Trời, sống chết đòi đóng đinh Đấng Christ bày tỏ lẽ thật vào thập giá một lần nữa. Việc này cho thấy rằng dù con người được tha tội, nhưng vì bản tính Sa-tan của mình, họ vẫn điên cuồng chống đối Đức Chúa Trời và coi Ngài là kẻ thù, không đội trời chung. Tâm tính công chính, thánh khiết của Đức Chúa Trời sẽ không dung thứ sự xúc phạm nào, vậy Ngài có đưa những ai được xá tội, nhưng lại không ngừng phạm tội và chống đối Ngài vào vương quốc của Ngài không? Chắc chắn là không. Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn” (Giăng 8:34-35). “Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh” (Lê-vi 11:45). Kinh Thánh cũng có viết: “Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:14). “Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa” (Hê-bơ-rơ 10:26). Tâm tính thánh khiết, công chính của Đức Chúa Trời là không thể xúc phạm. Những ai chống đối Đức Chúa Trời sẽ bị trừng phạt và hủy diệt, và sẽ không bao giờ được bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Thế nên, khi Đức Chúa Jêsus đã hứa Ngài sẽ tái lâm vào thời kỳ sau rốt, không phải là để đưa chúng ta vào thiên quốc không phải để trực tiếp lên án và hủy diệt những người ngoại đạo bằng thảm họa. Mà là để bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét đối với bản tính và tâm tính Sa-tan của con người, để trước hết cứu rỗi nhân loại khỏi những thế lực Sa-tan tà ác, để chúng ta có thể toàn tâm toàn ý hướng về Đức Chúa Trời và được Ngài thu nhận, và rồi được đưa vào vương quốc của Ngài. Sau đó công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành. Nếu sự phán xét của Đức Chúa Trời chỉ để lên án và hủy diệt nhân loại như tưởng tượng của mọi người, sẽ còn lại ai trong nhân loại bại hoại này đây? Chẳng phải kết cục tất cả sẽ bị Đức Chúa Trời quét sạch vì phạm tội và chống đối Ngài sao? Nếu đúng như thế, chẳng phải kế hoạch cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời trở nên vô ích sao? Thế nên Đức Chúa Trời đã nhập thể một lần nữa vào thời kỳ sau rốt theo như kế hoạch của Ngài để cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã khiêm tốn ẩn mình giữa con người và bày tỏ nhiều lẽ thật, thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời để làm tinh sạch và cứu rỗi toàn bộ những ai tiếp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Để chúng ta có thể thoát khỏi tà ác và được làm tinh sạch, trở nên xứng đáng được đưa vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời chắc chắn không phải là để lên án hay hủy diệt mọi người, mà hoàn toàn là để làm tinh sạch và cứu rỗi. Quan trọng là phải hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi của con người là bước quan trọng nhất của Ngài, và tiếp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là cách duy nhất để chúng ta có thể thoát khỏi sự bại hoại, được làm tinh sạch, và cứu rỗi khỏi thảm họa.

Một số người có thể thắc mắc rằng: Đức Chúa Trời Toàn Năng làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại qua công tác phán xét của Ngài như thế nào? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều dạng lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời” (“Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Việc Đức Chúa Trời hoàn thiện con người được hoàn thành bằng cách nào? Điều đó được hoàn thành bằng tâm tính công chính của Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời chủ yếu bao gồm sự công chính, cơn thạnh nộ, sự oai nghi, sự phán xét, sự rủa sả, và Ngài hoàn thiện con người chủ yếu bằng sự phán xét. Một số người không hiểu, và hỏi vì sao Đức Chúa Trời chỉ có thể làm cho con người hoàn thiện thông qua sự phán xét và rủa sả. Họ nói rằng: ‘Nếu Đức Chúa Trời rủa sả con người, chẳng phải con người sẽ chết sao? Nếu Đức Chúa Trời phán xét con người, chẳng phải con người sẽ bị kết án sao? Vậy thì làm sao con người vẫn có thể được làm cho hoàn thiện?’ Đó là những lời nói của những người không biết đến công tác của Đức Chúa Trời. Điều Đức Chúa Trời rủa sả là sự bất tuân của con người, và điều Ngài phán xét là những tội lỗi của con người. Mặc dù Ngài phán gay gắt và tàn nhẫn, nhưng Ngài vạch trần mọi điều bên trong con người, và vạch trần thông qua những lời nghiêm khắc này, những gì thuộc về bản chất bên trong con người, nhưng qua sự phán xét như thế, Ngài cho con người kiến thức sâu sắc về bản chất của xác thịt, và do đó con người đầu phục trước Đức Chúa Trời” (“Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Đức Chúa Trời đã đến làm việc trên đất để cứu rỗi nhân loại bại hoại; không có gì sai trong chuyện này cả. Nếu có, thì Ngài chắc chắn đã không đích thân đến để thực hiện công tác của Ngài. Trong quá khứ, phương tiện cứu rỗi của Ngài bao gồm việc thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót tột bậc, đến nỗi Ngài trao tất cả những gì thuộc về Ngài cho Sa-tan để đổi lấy toàn nhân loại. Hiện tại không có gì giống quá khứ: Sự cứu rỗi được ban cho các ngươi hôm nay xảy ra vào thời điểm những ngày sau rốt, trong quá trình phân chia mỗi người theo hạng; phương tiện của sự cứu rỗi các ngươi không phải là tình yêu thương hoặc lòng thương xót, mà là hình phạt và phán xét, để con người có thể được cứu một cách triệt để hơn. Như thế, tất cả những gì các ngươi nhận được là hình phạt, phán xét, và đánh đập không thương tiếc, nhưng hãy biết điều này: trong việc đánh đập nhẫn tâm này không có chút trừng phạt nào cả. Bất kể lời của Ta có khắt khe đến mức nào, thì những gì giáng trên các ngươi chỉ là một vài lời có vẻ cực kỳ nhẫn tâm đối với các ngươi, và cho dù Ta có thể tức giận đến mức nào, thì những gì trút xuống các ngươi vẫn là những lời giáo huấn, và Ta không có ý làm hại các ngươi hoặc đưa các ngươi đến cái chết. Chẳng phải đây đều là sự thật sao? Hãy biết rằng ngày nay, cho dù đó là sự phán xét công chính hay sự tinh luyện và hành phạt nhẫn tâm, thì mọi thứ đều vì sự cứu rỗi. Bất kể ngày nay mỗi người được phân chia theo từng hạng hay các hạng người được bóc trần, thì mục đích trong tất cả những lời và công tác của Đức Chúa Trời là cứu những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Sự phán xét công chính được mang đến để làm cho tinh sạch con người, và sự tinh luyện nhẫn tâm được thực hiện để làm họ thanh sạch; cả những lời khắt khe lẫn việc sửa phạt đều được thực hiện để làm cho tinh sạch và vì mục đích cứu rỗi” (“Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Đọc xong lời Đức Chúa Trời, chúng ta rõ hơn về cách Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét của Ngài chưa? Nhiều người không hiểu công tác của Đức Chúa Trời, nên khi họ thấy những lời phán xét và hành phạt, họ nghĩ tới sự lên án và trừng phạt của Đức Chúa Trời. Như vậy quá sai lầm. Trong luật pháp, sự phán xét chỉ là hạn chế hành vi thông qua sự trừng phạt, nhưng nó không giải quyết bản tính tội lỗi của con người. Nhưng sự phán xét của Đức Chúa Trời chủ yếu là việc bày tỏ lẽ thật để phán xét và vạch trần bản tính và tâm tính Sa-tan bên trong chúng ta, sau đó dùng đủ mọi phương thức, chẳng hạn như xử lý, sửa dạy, và thử luyện để phơi bày chúng ta. Để chúng ta thực sự thấy thực chất bại hoại, thực tế về sự bại hoại của mình, rồi tự căm ghét bản thân, quay lưng với xác thịt, thực hành lẽ thật, và thực sự ăn năn. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng vạch trần sâu sắcnhững biểu hiện của tâm tính Sa-tan của con người, những động cơ hèn hạ, sự uế tạp bại hoại, và quan điểm lố bịch của chúng ta. Đối diện với sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, chúng ta thấy mình chỉ thèm khát phước lành trong đức tin mà không có sự chân thành với Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ hy sinh một chút, trả giá một chút mà đã nghĩ mình có quyền nhận ân điển của Đức Chúa Trời và bước vào thiên quốc. Nhưng khi gặp phải những thử luyện, chúng ta oán trách Đức Chúa Trời và tranh cãi với Ngài, thậm chí không muốn công tác cho Ngài nữa. Chúng ta không hề có sự vâng phục Đức Chúa Trời. Rõ ràng chúng ta thiếu sự thực tế về lẽ thật, mà chỉ nói lý thuyết suông để phô trương và giành được sự ngưỡng mộ. Chúng ta luôn bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, không chịu đồng ý với người khác kể cả khi biết rằng quan điểm của họ phù hợp với lẽ thật. Chúng ta kiêu ngạo, cứng đầu, không có nhân tính và lý trí. Qua sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, chúng ta thấy mình bị Sa-tan làm bại hoại nặng nề thế nào, chúng ta kiêu ngạo, xảo quyệt và tà ác, chúng ta là những hiện thân của ác quỷ. Chúng ta không còn chỗ để trốn và cảm thấy hổ thẹn. Lòng đầy hối hận, chúng ta cầu nguyện và nguyền rủa bản thân, muốn ngừng sống trong sự bại hoại Sa-tan. Chúng ta cũng trải nghiệm sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời, thấy Đức Chúa Trời sẽ kiểm tra và phơi mọi sự bại hoại cuiả chúng ta, thấy tâm tính của Ngài là không thể xúc phạm, và nếu không ăn năn, thay đổi, chúng ta phải bị trừng phạt. Sau đó chúng ta sinh lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Sau khi bị phán xét, hành phạt, tỉa sửa, xử lý, thử luyện và tinh luyện nhiều lần, tâm tính bại hoại của chúng ta dần được làm tinh sạch và thay đổi. Chúng ta trở nên khiêm tốn hơn, lời nói và hành động có lý trí hơn. Chúng ta tiếp nhận và quy phục bất cứ điều gì phù hợp với lẽ thật, bất kể nó đến từ ai và chúng ta bớt hẳn sự uế tạp trong bổn phận. Có hay không có phước lành của Đức Chúa Trời, dù kết cục và đích đến sau cùng của chúng ta ra sao đi nữa, chúng ta vui vẻ quy phục Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của một tạo vật. Qua sự phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng ta cuối cùng cũng được giải thoát khỏi tội lỗi, sống trọn một hình tượng giống con người và đạt được tự do đích thực. Sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời thực sự là tình yêu và sự cứu rỗi vĩ đại nhất của Ngài cho nhân loại! Không có điều này, chúng ta không bao giờ hiểu bản thân, không bao giờ thấy được lẽ thật về sự bại hoại của mình. Chúng ta cứ mãi sống trong mơ, nghĩ rằng mình có quyền vào thiên quốc vì đã được tha tội, chờ Chúa cất lên để được đắm mình trong phước lành của Ngài. Đúng là thực sự ngu ngốc và trơ trẽn. Chúng ta đã thực sự trải nghiệm rằng sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời Toàn Năng là cách duy nhất để loại bỏ sự bại hoại, được làm tinh sạch, và vào thiên quốc. Có thể nói rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là con đường duy nhất để được giải thoát khỏi tội lỗi, được Đức Chúa Trời cứu rỗi triệt để, và sau đó bước vào thiên quốc. Như lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong đời mình, nếu con người muốn được làm cho thanh sạch và có được những đổi thay trong tâm tính của mình, nếu họ muốn sống trọn vẹn một cuộc đời có ý nghĩa, và thực hiện bổn phận của mình như một tạo vật, thì họ phải chấp nhận hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, và không được phép rời xa sự sửa dạy và đánh đập của Đức Chúa Trời, để họ có thể giải phóng bản thân khỏi sự thao túng và ảnh hưởng của Sa-tan và sống trong sự sáng của Đức Chúa Trời. Phải biết rằng hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời là sự sáng, là sự sáng của sự cứu rỗi con người, và rằng chẳng có phước lành, ân điển hay sự bảo vệ nào tốt hơn cho họ” (“Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Đã ba thập kỉ từ khi Đức Chúa Trời Toàn Năng bắt đầu công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Nhiều người được Đức Chúa Trời chọn đang trải qua việc này, dần thoát khỏi sự bại hoại và được làm tinh sạch, một nhóm những người đắc thắng đã được thành toàn trước thảm họa. Họ có chứng ngôn tuyệt vời về việc thoát khỏi tội lỗi và được cứu rỗi, chẳng hạn như việc đánh bại Sa-tan qua sự bách hại và gian khổ, thực sự ăn năn qua sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời, thực hành lẽ thật và trở nên trung thực, quy phục Đức Chúa Trời qua những thử luyện và tinh luyện, và nhiều nữa. Những chứng ngôn này đã được làm thành những đoạn phim ngắn đăng tải trên mạng, làm chứng với thế giới về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, để mọi người được sáng tỏ và được thuyết phục hoàn toàn. Ngày càng nhiều người yêu lẽ thật từ mọi quốc gia và giáo phái nhận ra tiếng Đức Chúa Trời trong những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và đang đến trước ngai Đức Chúa Trời. Phúc âm vương quốc đã loan khắp thế giới và sắp đơm hoa kết trái một cách mỹ mãn. Rõ ràng, sự phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời khởi từ nhà Ngài đã hoàn thành. Các thảm họa đang trút xuống, những ai có nhận thức đầy đủ có thể thấy rằng đại họa đã bắt đầu. Những ai tiếp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng và được làm tinh sạch sự bại hoại sẽ được bảo vệ qua thảm họa và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Những ai chỉ nghĩ tới phước lành và bước vào thiên quốc mà không tiếp nhận lẽ thật, và sự phán xét hay làm tinh sạch trong lời Đức Chúa Trời, là cỏ dại, những kẻ không tin bị công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời vạch trần. Đức Chúa Trời đã lên án họ, họ sẽ bị giáng xuống địa ngục và bị trừng phạt khi thảm họa đến. Việc này ứng nghiệm những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Khi các ngươi nhìn thấy tận mắt Jêsus giáng thế từ trời trên một đám mây trắng, đây sẽ là sự xuất hiện công khai của Mặt Trời của sự công chính. Có lẽ đó sẽ là thời điểm vô cùng phấn khích của các ngươi, nhưng các ngươi cần biết rằng thời điểm các ngươi chứng kiến Jêsus giáng thế từ trời cũng là lúc các ngươi xuống địa ngục để chịu trừng phạt. Đó sẽ là thời điểm kết thúc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và nó sẽ là khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho người tốt và trừng phạt kẻ xấu. Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ kết thúc trước khi loài người nhìn thấy các dấu lạ, khi chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật. Những người chấp nhận lẽ thật và không tìm kiếm các dấu lạ, và do đó đã được tinh sạch, sẽ trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời và bước vào vòng tay của Đấng Tạo Hóa. Chỉ những người cố chấp với niềm tin rằng ‘Jêsus không cưỡi trên một đám mây trắng là Chirst giả’ sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời, bởi vì họ chỉ tin vào Jêsus là Đấng biểu lộ các dấu kỳ, mà không thừa nhận Jêsus là Đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc và ban ra con đường thật và sự sống. Và vì vậy chỉ có thể là Jêsus sẽ giải quyết họ khi Ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng. Họ quá ngang bướng, quá tự tin vào bản thân, và quá kiêu ngạo. Làm sao những kẻ suy đồi như vậy có thể được Jêsus ban thưởng?” (“Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Những ai có thể đứng vững trong công tác phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt – nghĩa là, trong công tác thanh tẩy cuối cùng – sẽ là những người bước vào sự nghỉ ngơi cuối cùng bên cạnh Đức Chúa Trời; như thế, tất cả những ai bước vào sự nghỉ ngơi sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và được Đức Chúa Trời thu nhận sau khi trải qua công tác thanh tẩy cuối cùng của Ngài. Những người này, cuối cùng cũng đã được Đức Chúa Trời thu nhận, sẽ bước vào sự nghỉ ngơi cuối cùng. Mục đích chính yếu trong công tác hành phạt và phán xét của Đức Chúa Trời là thanh tẩy nhân loại và sửa soạn họ cho sự nghỉ ngơi cuối cùng; không có sự thanh tẩy như thế, thì không ai trong loài người có thể được phân chia theo loại thành các loại khác nhau hoặc bước vào sự nghỉ ngơi. Công tác này là con đường duy nhất của loài người để bước vào sự nghỉ ngơi. Chỉ có công tác thanh tẩy của Đức Chúa Trời mới tẩy sạch sự bất chính của con người, và chỉ có công tác hành phạt và phán xét của Ngài mới đem sự sáng đến cho các thành phần bất tuân của nhân loại, qua đó tách những người có thể được cứu khỏi những người không thể được cứu, và những người sẽ được ở lại khỏi những người sẽ không được ở lại. Khi công tác này kết thúc, những ai được cho phép ở lại đều sẽ được thanh tẩy và bước vào một trạng thái cao hơn của nhân loại, ở đó họ sẽ tận hưởng một đời sống con người lần thứ hai trên đất tuyệt vời hơn; nói cách khác, họ sẽ bắt đầu ngày nghỉ ngơi của con người, và cùng tồn tại với Đức Chúa Trời. Sau khi những kẻ không được phép ở lại đã bị hành phạt và phán xét, chân tướng của họ sẽ hoàn toàn bị phơi bày, mà sau đó tất cả họ sẽ bị hủy diệt và, giống như Sa-tan, sẽ không bao giờ được phép tồn tại trên đất. Nhân loại của tương lai sẽ không bao gồm bất kỳ ai trong loại người này. Những người như thế không phù hợp để bước vào vùng đất của sự nghỉ ngơi cuối cùng, họ cũng không phù hợp để dự phần vào ngày nghỉ ngơi mà Đức Chúa Trời và nhân loại sẽ cùng chia sẻ, bởi họ là mục tiêu của sự trừng phạt và là những kẻ xấu xa, bất chính. … Toàn bộ mục đích đằng sau công tác phạt ác thưởng thiện cuối cùng của Đức Chúa Trời là để thanh tẩy triệt để tất cả mọi người để Ngài có thể đem một nhân loại thanh sạch thánh khiết vào trong sự nghỉ ngơi đời đời. Giai đoạn này trong công tác của Ngài là quan trọng nhất; nó là giai đoạn cuối cùng trong toàn bộ công tác quản lý của Ngài” (“Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Được cất lên thật sự là gì?

2.000 năm trước, sau khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh lên thập tự giá và hoàn thành công tác cứu chuộc, Ngài hứa sẽ trở lại. Kể từ đó, mọi...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger