Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

56 bài viết 5 video

Những giác ngộ của một nghệ sĩ hoạt hoạ

Bởi Shen ai, Đài Loan Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người dốc hết nghị lực cả đời chiến đấu chống lại số phận, dành toàn bộ thời gian hối hả, cố…

Trong họa được phúc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi một người nhìn lại con đường mình đã đi, khi một người hồi tưởng lại từng giai đoạn trong cuộc hành trình của mình,…

Sự Tỉnh Ngộ của Nô Lệ Đồng Tiền

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người dành cả cuộc đời theo đuổi tiền bạc và danh vọng; họ bám víu những thứ vô giá trị này, nghĩ rằng chúng là phư…