Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

87 bài viết 52 video

Trong họa được phúc

Bởi Đỗ Quyên, Nhật Bản Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi một người nhìn lại con đường mình đã đi, khi một người hồi tưởng lại từng giai đoạn trong c…

Sự tỉnh ngộ của nô lệ đồng tiền

Bởi Tỉnh Ngộ, Trung Quốc Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Bố mẹ không đủ khả năng trả học phí, nên tôi đã xây và bán hàng rào để có tiền đi h…

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger