Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người

Tất cả mọi người đều cần phải hiểu mục đích công việc của Ta trên thế gian, tức là mục tiêu cuối cùng trong công trình của Ta và mức độ mà Ta phải đạt được trước khi có thể hoàn thành công trình này. Nếu đã đồng hành cùng Ta đến ngày nay mà mọi người vẫn không hiểu mục đích công việc của Ta là gì, thì chẳng phải họ đã đồng hành cùng Ta một cách vô ích sao? Những người đi theo Ta cần biết ý muốn của Ta. Ta đã hoạt động trên thế gian trong hàng ngàn năm, và đến ngày nay Ta vẫn đang thực hiện công việc của Ta theo cách này. Mặc dù có vô cùng nhiều hạng mục trong công việc của Ta, mục đích của công việc này vẫn không đổi; cũng như, chẳng hạn thế này, mặc dù trong Ta chất chứa đầy sự phát xét và trừng phạt đối với con người, nhưng điều Ta làm vẫn là để cứu rỗi con người, và để truyền bá tốt hơn Phúc Âm của Ta cũng như mở rộng thêm công việc của Ta trong toàn bộ các quốc gia Dân Ngoại, sau khi con người đã được trở nên trọn vẹn. Vậy hôm nay, thời điểm mà nhiều người từ lâu đã thất vọng ghê gớm đối với những hy vọng của mình, Ta vẫn tiếp tục công việc của Ta, tiếp tục công việc Ta phải làm để phán xét và trừng phạt con người. Bất chấp việc con người đã chán ngấy điều Ta nói và bất kể việc con người không hề muốn quan tâm đến công việc của Ta, Ta vẫn làm bổn phận của Ta, bởi vì mục đích của công việc của Ta vẫn không đổi và kế hoạch ban đầu của Ta sẽ không đổ vỡ. Sự phán xét của Ta là để cho phép con người vâng phục Ta hơn, và sự trừng phạt của Ta là để giúp con người được biến đổi một cách hiệu quả hơn. Mặc dù điều Ta làm là để phục vụ cho việc quản lý của Ta, nhưng Ta chưa từng làm điều gì mà không có lợi cho con người. Đó là vì Ta muốn khiến tất cả các quốc gia bên ngoài Y-sơ-ra-ên cũng vâng phục Ta như những dân Y-sơ-ra-ên, và để làm cho họ trở nên những con người thực thụ, để Ta có được chỗ đứng trong các quốc gia Dân Ngoại. Đó là sự quản lý của Ta; đó là công việc mà Ta đang hoàn thiện giữa những quốc gia Dân Ngoại. Ngay cả bây giờ, nhiều người vẫn không hiểu sự quản lý của Ta, bởi vì họ không quan tâm chút gì đến những điều đó, mà chỉ quan tâm đến tương lai và đích đến của chính họ. Dù Ta có nói gì, con người vẫn thờ ơ với công việc Ta làm, và thay vào đó chỉ tập trung duy nhất vào những đích đến của họ trong tương lai. Nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo cách này, làm sao công việc của Ta có thể mở rộng được? Làm sao Phúc Âm của Ta có thể được truyền bá ra toàn thế giới được? Các ngươi cần biết rằng, khi công việc của Ta được mở rộng, Ta sẽ phân tán các ngươi, và Ta sẽ trừng phạt các ngươi, giống như cách mà Đức Giê-hô-va đã trừng phạt từng bộ lạc của Y-sơ-ra-ên. Tất cả những điều này sẽ được thực hiện để truyền bá Phúc Âm của Ta khắp thế gian, và để truyền bá công việc của Ta vào những quốc gia Dân Ngoại, để cho tên Ta được cả người lớn và trẻ em đề cao, và tên tuổi thiêng liêng của Ta được chính miệng mọi người từ tất cả các bộ tộc và quốc gia ca ngợi. Để cho trong kỷ nguyên cuối này tên Ta sẽ được các quốc gia Dân Ngoại đề cao, những việc làm của Ta sẽ được những người Dân Ngoại chứng kiến và họ sẽ gọi Ta là Đấng Toàn Năng nhờ những việc làm của Ta, và lời của Ta sẽ sớm trở thành hiện thực. Ta sẽ khiến tất cả mọi người biết rằng Ta không chỉ là Đức Chúa Trời của người Do Thái, mà còn là Đức Chúa Trời của tất cả các quốc gia Dân Ngoại, ngay cả những quốc gia mà Ta đã nguyền rủa. Ta sẽ cho tất cả mọi người thấy rằng Ta là Đức Chúa Trời của vạn vật. Đây là công trình vĩ đại nhất của Ta, là mục đích của kế hoạch công việc của Ta cho những ngày sau rốt, và là công việc duy nhất được hoàn thành trong những ngày sau rốt.

Công việc mà Ta quán xuyến trong hàng ngàn năm chỉ được vén mở hoàn toàn cho con người trong những ngày sau chót. Chỉ bây giờ Ta mới hé mở toàn bộ mầu nhiệm của việc quản lý của Ta cho con người. Con người biết mục đích công việc của Ta và thậm chí đã hiểu được tất cả những mầu nhiệm của Ta. Và Ta đã nói với con người mọi điều về đích đến mà con người quan tâm. Ta đã hé mở cho con người tất cả những mầu nhiệm của Ta mà vốn đã được ẩn giấu trong hơn 5,900 năm. Đức Giê-hô-va là ai? Đấng Mê-si là ai? Jêsus là ai? Các ngươi cần biết tất cả những điều này. Công việc của Ta được quyết định bởi những danh xưng này. Các ngươi đã hiểu điều đó chưa? Tên tuổi thiêng liêng của Ta nên được công bố ra sao? Danh xưng của Ta nên được truyền bá tới các quốc gia đã kêu cầu đến Ta bằng bất kỳ danh xưng nào của Ta ra sao? Công việc của Ta hiện đang trong quá trình mở rộng, và Ta sẽ truyền bá sự trọn vẹn của công việc đó tới bất kỳ quốc gia nào. Do công việc của Ta đã được thực hiện trong các ngươi, Ta sẽ đánh vào các ngươi như Đức Giê-hô-va đã đánh vào những kẻ chăn chiên trong nhà của Đa-vít ở Y-sơ-ra-ên, khiến các ngươi bị phân tán trên khắp các quốc gia. Vì trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đập vụn tất cả các quốc gia và phân bố lại những người trong các quốc gia đó. Khi Ta trở lại, các quốc gia lúc đó đã phải được phân chia lại dọc theo các ranh giới bằng lửa đang bùng cháy của Ta. Tại thời điểm đó, Ta sẽ hiển hiện một lần nữa cho nhân loại như mặt trời cháy bỏng, thể hiện rõ bản thân Ta cho họ trong hình ảnh Đấng Thánh mà họ chưa từng thấy, đi giữa vô số những quốc gia đó, cũng như Ta, Đức Giê-hô-va, đã từng đi giữa các bộ lạc Giu-đa. Kể từ đó, Ta sẽ dẫn dắt nhân loại trong cuộc sống của họ trên trần gian. Ở đó, chắc chắn họ sẽ thấy được quang vinh của Ta, và họ cũng chắc chắn sẽ thấy một cột mây trong không trung để dẫn dắt họ trong cuộc sống, vì Ta sẽ hiện ra ở những nơi thiêng liêng. Con người sẽ thấy được ngày công chính của Ta, và cả sự linh hiển vẻ vang của Ta. Điều đó sẽ xảy ra khi Ta trị vì cả thế gian và đưa rất nhiều con cái của Ta đến với vinh quang. Ở mọi nơi trên thế gian, con người sẽ cúi mình, và đền tạm của Ta sẽ được dựng chắc chắn giữa nhân loại, trên nền tảng công việc mà Ta đang thực hiện hôm nay. Con người cũng sẽ phụng sự Ta trong thánh đường. Án thờ, nơi đầy rẫy những thứ bẩn thỉu và đáng kinh tởm, Ta sẽ đập vụn và dựng lại. Những chiên con và bê sẽ được chất đầy trên án thờ. Ta sẽ phá hủy thánh đường của ngày nay và xây dựng một thánh đường mới. Thánh đường hiện tại ngày nay, đầy rẫy những con người đáng ghê tởm, sẽ sụp đổ, và thánh đường mà Ta xây dựng sẽ có đầy những bầy tôi trung thành với Ta. Họ sẽ một lần nữa đứng lên và phụng sự Ta vì quang vinh của thánh đường của Ta. Các ngươi chắc chắn sẽ thấy ngày mà Ta nhận được vinh quang to lớn, và các ngươi chắc chắn cũng sẽ thấy ngày mà Ta phá hủy thánh đường đó và xây dựng một thánh đường mới. Ngoài ra, các ngươi cũng chắc chắn sẽ thấy ngày mà đền tạm của Ta đi vào thế giới con người. Khi Ta đập nát thánh đường đó, Ta cũng sẽ mang đền tạm của Ta vào thế giới con người; đúng như khi họ thấy Ta giáng thế. Sau khi Ta nghiền nát tất cả các quốc gia, Ta sẽ tập hợp lại các quốc gia đó, từ đó xây dựng thánh đường của Ta và dựng lên án thờ của Ta, để tất cả mọi người có thể cúng vật hiến tế tới Ta, phụng sự Ta trong thánh đường của Ta, và thành tâm dâng hiến bản thân cho công việc của Ta tại các quốc gia Dân Ngoại. Họ sẽ giống như người Y-sơ-ra-ên hiện tại, ăn vận áo choàng và mũ miện tu sĩ, với quang vinh của Ta, Đức Giê-hô-va, ở giữa họ, và sự oai nghi của Ta ở trên đầu họ và tồn tại vĩnh cửu cùng họ. Công việc của Ta ở các quốc gia Dân Ngoại cũng sẽ được thực hiện theo cùng cách đó. Công việc của Ta ở Y-sơ-ra-ên đã diễn ra thế nào thì ở các quốc gia Dân Ngoại công việc của Ta cũng sẽ diễn ra như vậy, bởi vì Ta sẽ mở rộng công việc của Ta ở Y-sơ-ra-ên và truyền bá công việc đó sang các quốc gia Dân Ngoại.

Bây giờ là lúc Thần của Ta thực hiện những điều lớn lao, và là lúc Ta bắt đầu công việc của Ta giữa các quốc gia Dân Ngoại. Hơn nữa, đó cũng là lúc Ta xếp loại tất cả những người được tạo ra, đặt từng người vào nhóm tương ứng của mình, để công việc của Ta có thể tiến triển nhanh chóng và hiệu quả hơn. Và vì vậy, điều Ta yêu cầu ở các ngươi vẫn là việc dâng hiến toàn bộ con người của ngươi cho tất cả công việc của Ta, và, hơn nữa, ngươi cần nhận thức rõ và nắm chắc tất cả công việc Ta đã làm trên ngươi, và dồn tất cả sức mạnh của ngươi vào công việc của Ta để công việc đó có thể trở nên hiệu quả hơn. Đây là điều mà ngươi phải hiểu. Buông xuôi việc đấu tranh với bản thân, kiếm đường thoái lui, hay tìm kiếm sự khuây khỏa về xác thịt, vốn là những điều sẽ trì hoãn công việc của Ta và làm hỏng tương lai tuyệt vời của ngươi. Làm như vậy chẳng thể nào đem lại sự bảo vệ cho ngươi, mà sẽ mang lại cho ngươi sự hủy hoại. Như thế chẳng phải ngươi thật dại dột hay sao? Những điều mà ngươi đang hưởng thụ một cách tham lam ngày nay chính là những điều đang phá hủy tương lai của ngươi, trong khi nỗi đau mà ngươi đang hứng chịu hôm nay lại chính là điều đang bảo vệ ngươi. Ngươi phải nhận thức rõ những điều này, để tránh sa vào những cám dỗ mà ngươi sẽ khó thoát ra và để tránh mò mẫm trong màn sương dày đặc mà không thể tìm thấy mặt trời. Khi màn sương dày đặc tan đi, ngươi sẽ thấy mình trong sự phán xét của ngày trọng đại. Đến lúc đó, ngày của Ta đã đến với nhân loại. Làm sao ngươi tránh khỏi sự phán xét của Ta? Làm sao ngươi chịu đựng được sức nóng bỏng cháy của mặt trời? Khi Ta ban tặng sự dư dật của Ta cho con người, con người không biết trân trọng nó, mà thay vào đó vứt nó sang một bên ở một nơi mà không ai sẽ để ý tới. Khi ngày của Ta giáng xuống con người, con người sẽ không còn nhận thấy được sự dư dật của Ta hay còn tìm thấy những lời cay đắng mà Ta đã phán bảo từ lâu nữa. Con người sẽ than khóc, bởi vì họ đã đánh mất ánh sáng và rơi vào bóng tối. Điều các ngươi thấy hôm nay chỉ là lưỡi kiếm sắc nhọn từ miệng Ta. Các ngươi vẫn chưa thấy cây gậy trong tay Ta hay ngọn lửa mà Ta dùng để thiêu đốt con người, và đó là lý do tại sao các ngươi vẫn kiêu ngạo và không có thái độ đúng mực trước Ta. Đó là lý do tại sao các ngươi vẫn chống lại Ta trong ngôi nhà của Ta, tranh luận bằng miệng lưỡi con người về điều mà Ta đã nói bằng miệng Ta. Con người không kính sợ Ta, và mặc dù vẫn tiếp tục đối địch với Ta cho đến hôm nay, con người vẫn không hề biết sợ. Các ngươi có cái răng cái lưỡi bất chính trong miệng các ngươi. Lời nói và việc làm của các ngươi giống như của loài rắn độc đã dụ Ê-va mắc tội. Các ngươi đòi ăn miếng trả miếng với nhau, và các ngươi vật lộn trước Ta để tranh giành địa vị, danh tiếng, và lợi lộc cho bản thân, nhưng các ngươi không biết rằng Ta đang ngầm theo dõi những lời nói và việc làm của các ngươi. Ngay cả trước khi các ngươi hiện hữu trước Ta, Ta đã biết rõ lòng dạ các ngươi. Con người luôn mong muốn thoát khỏi bàn tay Ta và tránh bị mắt Ta quan sát, nhưng Ta chưa từng lẩn tránh lời nói hay việc làm của con người. Thay vào đó, Ta chủ ý để cho những lời nói và việc làm đó đi vào mắt Ta, để Ta có thể trừng phạt sự bất chính của con người và thực hiện phán xét đối với sự nổi loạn của con người. Do đó, những lời nói và việc làm của con người vẫn luôn ngầm hiển hiện trước ngai phán xử của Ta, và sự phán xét của Ta chưa từng rời con người, bởi vì sự nổi loạn của con người là quá mức. Công việc của Ta là thiêu cháy và làm cho tinh sạch tất cả những lời nói được thốt ra và những việc làm được con người thực hiện trước Thần của Ta. Theo cách này,[a] khi Ta rời khỏi thế gian, con người vẫn sẽ duy trì được sự trung thành của họ với Ta, và vẫn sẽ phụng sự Ta như bầy tôi sùng đạo của Ta vẫn làm trong công việc của Ta, cho phép công việc của Ta trên thế gian tiếp tục cho đến ngày hoàn thiện.

Chú thích:

a. Bản gốc không có cụm từ “Theo cách này.”

Trước: Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một “đám mây trắng”

Tiếp theo: Công Việc Trong Thời Đại Luật Pháp

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều đặc tính đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này