Sự phục dịch tôn giáo phải bị thanh trừng

Kể từ lúc bắt đầu công tác của Ngài khắp vũ trụ, Đức Chúa Trời đã định trước nhiều người phục dịch cho Ngài, bao gồm những người từ mọi tầng lớp xã hội. Mục đích của Ngài là thỏa mãn ý muốn của Ngài và đưa công tác trên trần gian của Ngài đến một sự hoàn tất suôn sẻ; đây là mục đích của Đức Chúa Trời trong việc chọn những người phục dịch Ngài. Mọi người phục dịch Đức Chúa Trời phải hiểu ý muốn của Ngài. Công tác này của Ngài khiến cho sự khôn ngoan và sự toàn năng của Ngài, và những nguyên tắc của công tác của Ngài trên trần gian, rõ ràng hơn với con người. Đức Chúa Trời thật sự đã đến trần gian để làm công tác của Ngài, để gắn kết với con người, sao cho họ có thể biết những việc Ngài làm rõ hơn. Ngày nay các ngươi, nhóm người này, may mắn được phục dịch Đức Chúa Trời thực tế. Đây là một phước lành không kể xiết dành cho các ngươi - quả thật, các ngươi được Đức Chúa Trời nâng lên. Khi chọn một người phục dịch cho Ngài, Đức Chúa Trời luôn có những nguyên tắc riêng của Ngài. Việc phục dịch Đức Chúa Trời hoàn toàn không đơn thuần là vấn đề của sự nhiệt tâm, như con người tưởng tượng. Ngày nay, các ngươi nhìn thấy rằng hết thảy những ai phục dịch trước Đức Chúa Trời làm như vậy là vì họ có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và công tác của Đức Thánh Linh, và bởi vì họ là những người theo đuổi lẽ thật. Đây là những điều kiện tối thiểu cho hết thảy những ai phục dịch Đức Chúa Trời.

Phục dịch Đức Chúa Trời không phải là nhiệm vụ đơn giản. Những người với tâm tính bại hoại không thay đổi không bao giờ có thể phục dịch Đức Chúa Trời. Nếu tâm tính của ngươi chưa bị phán xét và trừng phạt bởi lời Chúa, thì tâm tính của ngươi vẫn còn đại diện cho Sa-tan, điều này chứng minh rằng ngươi phục dịch cho Đức Chúa Trời bởi những ý định tốt của riêng mình, rằng sự phục dịch của ngươi dựa trên bản chất Sa-tan của ngươi. Ngươi phục dịch cho Đức Chúa Trời với cá tính tự nhiên của ngươi, và theo những sở thích cá nhân của ngươi. Hơn nữa, ngươi luôn nghĩ rằng những điều ngươi sẵn lòng làm là những điều làm Đức Chúa Trời vui thích, và những điều ngươi không muốn làm là những điều Đức Chúa Trời căm ghét; ngươi làm việc hoàn toàn theo những sở thích của riêng mình. Điều này có thể được gọi là phục dịch Đức Chúa Trời không? Cuối cùng, sẽ không có chút thay đổi nào trong khuynh hướng sống của ngươi; thay vào đó, việc phục dịch của ngươi sẽ khiến ngươi càng ngang bướng hơn, do đó càng làm ăn sâu tâm tính bại hoại của ngươi, và như vậy, trong ngươi sẽ hình thành những quy định về việc phục dịch Đức Chúa Trời mà chủ yếu dựa trên tính cách của riêng ngươi, và những kinh nghiệm phát xuất từ việc phục dịch của ngươi theo tâm tính của ngươi. Đây là những kinh nghiệm và bài học của con người. Nó là triết lý sống trên thế gian của con người. Những người như thế này có thể được phân loại thành những người Pha-ri-si và các chức sắc tôn giáo. Nếu họ không bao giờ thức tỉnh và ăn năn, thì cuối cùng họ sẽ trở thành các christ giả xuất hiện vào những ngày sau rốt, và sẽ là những kẻ lừa gạt con người. Các christ giả và những kẻ lừa gạt được nói đến sẽ dấy lên từ những người đó. Nếu những người phục dịch Đức Chúa Trời đi theo tính cách của riêng mình và hành động theo ý muốn riêng của mình, thì họ có nguy cơ bị đuổi ra ngoài bất cứ lúc nào. Những người áp dụng nhiều năm kinh nghiệm có được của mình để phục dịch Đức Chúa Trời nhằm chiếm được cảm tình của những người khác, để thuyết giáo họ và kiểm soát họ, và để có được địa vị cao - và những người không bao giờ ăn năn, không bao giờ xưng tội, không bao giờ từ bỏ những lợi ích của địa vị - những người này sẽ gục ngã trước Đức Chúa Trời. Họ cũng cùng loại với Phao-lô, tự phụ với thâm niên của họ và khoe khoang trình độ của họ. Đức Chúa Trời sẽ không đưa những người như thế này đến sự hoàn thiện. Sự phục dịch như thế gây trở ngại cho công tác của Đức Chúa Trời. Con người luôn bám vào điều xưa cũ. Họ bám vào những ý niệm của quá khứ, vào mọi thứ từ những thời đại đã qua. Đây là một chướng ngại rất lớn cho sự phục dịch của họ. Nếu ngươi không thể vứt bỏ chúng đi, thì những điều này sẽ trấn áp cả cuộc đời ngươi. Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi ngươi, không một chút nào, kể cả khi ngươi gãy chân vì chạy hay gãy lưng vì lao động, kể cả khi ngươi tử đạo vì phục dịch Đức Chúa Trời. Hoàn toàn ngược lại: Ngài sẽ phán rằng ngươi là một kẻ làm điều ác.

Bắt đầu từ hôm nay, Đức Chúa Trời sẽ chính thức hoàn thiện những người không có các ý niệm tôn giáo, những người sẵn lòng đặt cái tôi cũ của mình sang một bên, và những người vâng lời Đức Chúa Trời một cách ngay thẳng. Ngài sẽ hoàn thiện những ai khao khát lời Chúa. Những người này sẽ đứng lên và phục dịch Đức Chúa Trời. Trong Đức Chúa Trời có sự dư dật vô tận và sự khôn ngoan vô biên. Công tác tuyệt vời và những lời quý giá của Ngài chờ đợi nhiều người hơn đến tận hưởng. Trong điều kiện hiện tại, những ai với các ý niệm tôn giáo, những ai tự phụ với thâm niên, và những ai không thể đặt bản thân sang một bên sẽ thấy khó chấp nhận những điều mới này. Đức Thánh Linh không có cơ hội hoàn thiện những người này. Nếu một người không quyết tâm vâng lời, và không khao khát lời Chúa, thì họ không có cách nào để chấp nhận những điều mới này; họ sẽ đơn thuần trở nên ngày càng phản nghịch, ngày càng xảo quyệt, và do đó cuối cùng sẽ đi sai đường. Khi làm công tác của Ngài lúc này, Đức Chúa Trời sẽ lập nên nhiều người thật sự yêu Ngài và có thể chấp nhận ánh sáng mới, và Ngài sẽ hoàn toàn triệt hạ các chức sắc tôn giáo, những kẻ tự phụ với thâm niêm của mình; Ngài không muốn một ai trong số những kẻ ngang bướng chống lại sự thay đổi một cách. Ngươi có muốn là một trong số những người này không? Ngươi thực hiện việc phục dịch theo những sở thích của riêng mình, hay ngươi làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu? Đây là điều ngươi phải tự biết. Ngươi là chức sắc tôn giáo, hay ngươi là một đứa trẻ mới sinh được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời? Bao nhiêu phần trong sự phục dịch của ngươi được Đức Thánh Linh khen ngợi? Bao nhiêu phần trong số đó sẽ bị Đức Chúa Trời thậm chí chẳng màng nhớ đến? Đã có sự thay đổi to lớn như thế nào trong cuộc đời ngươi như một kết quả của tất cả những năm phục dịch của ngươi? Ngươi có rõ về toàn bộ điều này không? Nếu ngươi thật sự tin, ngươi sẽ gạt sang một bên những ý niệm tôn giáo cũ từ trước, và sẽ phục dịch Đức Chúa Trời tốt hơn theo một cách mới. Không quá trễ để đứng dậy lúc này. Các ý niệm tôn giáo cũ có thể tước mất cả cuộc đời của một người. Kinh nghiệm mà một người có được có thể khiến họ lạc khỏi Đức Chúa Trời và làm việc theo cách của họ. Nếu ngươi không gạt những điều ấy sang một bên, thì chúng sẽ trở thành các chướng ngại đối với sự phát triển của đời sống ngươi. Đức Chúa Trời luôn hoàn thiện những ai phục dịch Ngài, và không đuổi họ đi một cách nhẹ nhàng. Nếu ngươi thật sự chấp nhận sự phán xét và trừng phạt của lời Chúa, nếu ngươi có thể gạt những sự thực hành và quy định tôn giáo cũ sang một bên, và ngưng dùng những ý niệm tôn giáo cũ như thước đo lời Chúa ngày nay, chỉ khi đó ngươi mới có được một tương lai. Nhưng nếu ngươi bám lấy những thứ xưa cũ, nếu ngươi vẫn trân quý chúng, thì không có cách nào để ngươi có thể được cứu rỗi. Đức Chúa Trời không để ý đến những người như thế. Nếu ngươi thật sự muốn được làm cho hoàn thiện, thì ngươi phải quyết tâm từ bỏ hoàn toàn mọi thứ từ trước. Ngay cả khi điều đã làm trước kia là đúng, ngay cả khi đó là công tác của Đức Chúa Trời, ngươi vẫn phải có thể gạt nó sang một bên và thôi không bám lấy nó. Ngay cả khi nó rõ ràng là công tác của Đức Thánh Linh, được thực hiện trực tiếp bởi Đức Thánh Linh, hôm nay ngươi phải gạt nó sang một bên. Ngươi không được bám lấy nó. Đây là điều Đức Chúa Trời yêu cầu. Mọi thứ phải được làm mới. Trong công tác của Đức Chúa Trời và lời của Đức Chúa Trời, Ngài không đề cập đến những thứ cũ đã qua trước kia, Ngài không đào sâu vào niên lịch cũ; Chúa là một Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ, và thậm chí không bám lấy những lời của chính Ngài từ quá khứ - cho thấy rằng Đức Chúa Trời không theo bất kỳ quy định nào cả. Do đó nếu ngươi, là một con người, luôn bám vào những điều của quá khứ, nếu ngươi từ chối buông bỏ chúng, và áp dụng chúng một cách cứng nhắc theo công thức, trong khi Đức Chúa Trời không còn hoạt động bằng cách dùng những phương tiện mà Ngài đã từng dùng trước kia, thì lời nói và hành động của ngươi chẳng phải là gây rối sao? Ngươi chưa trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời sao? Ngươi có sẵn lòng để cho toàn bộ sự sống của ngươi đổ nát vì những thứ xưa cũ này không? Những thứ xưa cũ này sẽ khiến ngươi trở thành kẻ cản trở công tác của Đức Chúa Trời - đó có phải loại người mà ngươi muốn trở thành không? Nếu ngươi thật sự không muốn điều đó, vậy thì hãy nhanh chóng dừng những gì ngươi đang làm và quay lại; bắt đầu mọi thứ lại lần nữa. Đức Chúa Trời sẽ không nhớ sự phục dịch trước đây của ngươi.

Trước: Con người bại hoại không thể đại diện cho Đức Chúa Trời

Tiếp theo: Trong đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi nên vâng phục Đức Chúa Trời

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Xét về danh xưng và danh tính

Nếu muốn được phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, các ngươi phải biết công tác của Đức Chúa Trời; các ngươi phải biết công tác mà Ngài đã làm...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này