Con người đã giới hạn Đức Chúa Trời theo quan niệm của mình sao có thể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời được?

Công việc của Đức Chúa Trời cứ tiếp tục tấn tới, và mặc dù mục đích công tác của Ngài không thay đổi nhưng phương cách Ngài dùng để làm việc thì liên tục thay đổi, nghĩa là những người theo Đức Chúa Trời cũng liên tục thay đổi. Đức Chúa Trời càng thực hiện nhiều công việc, con người càng hiểu thấu đáo hơn về Đức Chúa Trời. Những sự thay đổi tương ứng trong tâm tính con người cũng xuất hiện theo sau công tác của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chính bởi công tác của Đức Chúa Trời liên tục thay đổi mà những người không biết về công tác của Đức Thánh Linh và những kẻ ngang bướng chẳng biết gì về lẽ thật bắt đầu chống đối Đức Chúa Trời. Chưa bao giờ công việc của Đức Chúa Trời đúng theo những quan niệm của con người, bởi công việc của Ngài luôn luôn mới và không bao giờ cũ. Chưa bao giờ Ngài lặp lại công việc cũ, mà thay vào đó tiến tới với công việc chưa bao giờ làm trước đây. Bởi Đức Chúa Trời không lặp lại công việc của Ngài, và con người thì luôn phán xét công việc hiện tại của Đức Chúa Trời dựa trên công việc Ngài đã làm trong quá khứ, nên mọi thứ trở nên quá khó khăn cho Đức Chúa Trời để triển khai mỗi giai đoạn công việc của thời đại mới. Con người có quá nhiều sự khó khăn! Suy nghĩ của con người quá bảo thủ! Chẳng ai biết được công việc của Đức Chúa Trời, vậy mà hết thảy họ lại giới hạn những việc đó. Khi xa rời Đức Chúa Trời, con người mất đi sự sống, lẽ thật, và những ân phước của Đức Chúa Trời, vậy mà họ chẳng chấp nhận sự sống hay lẽ thật, càng không biết nhận lãnh những ân phước lớn lao hơn mà Đức Chúa Trời ban lên nhân loại. Hết thảy mọi người đều muốn có được Đức Chúa Trời nhưng lại không thể mở lòng với bất kỳ thay đổi nào trong công việc của Đức Chúa Trời. Những người không chấp nhận công việc mới của Đức Chúa Trời tin rằng công việc của Đức Chúa Trời là không đổi, rằng công việc của Đức Chúa Trời đã vĩnh viễn dừng lại. Trong niềm tin của họ, tất cả những gì cần làm để đạt được sự cứu rỗi vĩnh hằng từ Đức Chúa Trời là tuân giữ luật pháp, và miễn là họ hối cải và xưng tội, thì ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ luôn được đáp ứng. Họ tin rằng Đức Chúa Trời chỉ có thể là Đức Chúa Trời trong luật pháp và là Đức Chúa Trời đã bị đóng đinh trên thập giá vì con người; quan niệm của họ cũng cho rằng Đức Chúa Trời không nên và không thể vượt quá Kinh Thánh. Chính những quan niệm như thế đã cột chặt họ vào luật pháp cũ và trói buộc họ vào những phép tắc cứng nhắc. Thậm chí số đông hơn còn tin rằng bất cứ công việc mới nào của Đức Chúa Trời cũng phải được các nhà tiên tri chứng thực, và rằng ở mỗi giai đoạn của các công việc này, tất cả những người theo Ngài với tấm lòng “chân thật” cũng phải được mặc khải, nếu không, công việc ấy không thể là công việc của Đức Chúa Trời được. Việc biết đến Đức Chúa Trời đã là một việc không dễ dàng cho con người. Cộng với sự ngu xuẩn và bản chất nổi loạn đầy tự tôn và tự phụ của họ, con người càng khó chấp nhận công việc mới của Đức Chúa Trời. Con người chẳng chịu tìm hiểu kỹ càng về công việc mới của Đức Chúa Trời, cũng chẳng chịu chấp nhận nó trong sự khiêm nhường; mà thay vào đó, con người mang một thái độ khinh miệt khi họ chờ đợi sự mặc khải và hướng dẫn từ Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là cách hành xử của những kẻ nổi loạn và chống lại Đức Chúa Trời hay sao? Những kẻ như vậy làm sao có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời?

Jêsus đã phán rằng công việc của Đức Giê-hô-va đã ở lại phía sau trong Thời đại Ân điển, cũng như hôm nay Ta phán rằng công việc của Jêsus cũng đã ở lại phía sau. Nếu chỉ có Thời đại Luật pháp và không có Thời đại Ân điển, Jêsus đã không bị đóng đinh và đã không thể cứu chuộc toàn nhân loại. Nếu chỉ có Thời đại Luật pháp, nhân loại có thể đi xa được tới ngày hôm nay không? Lịch sử cứ tấn tới, chẳng phải lịch sử là luật pháp tự nhiên của công tác của Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải điều này miêu tả sự quản lý của Ngài với con người khắp vũ trụ sao? Lịch sử cứ tấn tới, và công việc của Đức Chúa Trời cũng vậy. Ý muốn của Đức Chúa Trời liên tục thay đổi. Ngài không thể duy trì mỗi một giai đoạn công tác đơn lẻ trong sáu ngàn năm, bởi ai cũng biết rằng, Đức Chúa Trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ, và Ngài không thể nào cứ tiếp tục mãi làm công việc như bị đóng đinh, một lần, hai rồi ba lần… bị đóng đinh lên thập tự giá. Sẽ thật lố bịch khi nghĩ như thế. Đức Chúa Trời không mãi làm một công việc; công việc của Ngài luôn thay đổi và luôn mới mẻ, cũng như cách Ta phán dạy các ngươi những lời mới mẻ và làm công việc mới mẻ mỗi ngày. Đây là công việc Ta làm, và điều cốt yếu chính là những từ “mới mẻ” và “phi thường”. “Đức Chúa Trời không thay đổi, và Đức Chúa Trời sẽ vẫn mãi là Đức Chúa Trời”: câu nói này thực sự đúng; bản chất của Đức Chúa Trời không thay đổi, Đức Chúa Trời mãi là Đức Chúa Trời, và Ngài không thể nào trở thành Sa-tan, nhưng những điều này không chứng tỏ rằng công việc của Ngài cũng phải bất biến và cố định như bản chất của Ngài. Ngươi tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là không thay đổi, vậy thì làm sao ngươi có thể giải thích rằng Đức Chúa Trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ? Công việc của Đức Chúa Trời liên tục mở rộng và liên tục thay đổi, và ý muốn của Ngài liên tục được bày tỏ và làm cho con người biết đến. Khi con người cảm nghiệm công việc của Đức Chúa Trời, tâm tính của họ liên tục thay đổi, và hiểu biết của họ cũng vậy. Thế thì những thay đổi này từ đâu ra? Chẳng phải là từ công việc liên tục thay đổi của Đức Chúa Trời hay sao? Nếu tâm tính của con người có thể thay đổi, vậy tại sao con người không chấp nhận rằng công việc và lời của Ta cũng liên tục thay đổi? Ta phải phụ thuộc vào những hạn chế của con người hay sao? Như thế này, chẳng phải ngươi đang dùng những lý lẽ ép buộc và lý luận cùn sao?

Sau khi phục sinh, Jêsus hiện ra trước các môn đồ và nói: “Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa, còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao”. Ngươi có biết những lời này được diễn giải như thế nào không? Bây giờ ngươi đã được mặc lấy quyền năng từ Ngài rồi sao? Bây giờ ngươi đã hiểu “quyền năng” ám chỉ điều gì chưa? Jêsus đã tuyên bố rằng Thần của lẽ thật sẽ được ban lên con người trong những ngày sau rốt. Bây giờ đã là những ngày sau rốt; ngươi có hiểu Thần của lẽ thật bày tỏ lời như thế nào không? Thần của lẽ thật sẽ hiện ra và làm việc ở đâu? Chẳng lẽ những linh hồn dơ bẩn và tà ác kia lại là Thần của lẽ thật ư? Họ chẳng chút công bình, càng không chu cấp sự sống, và tuân giữ những luật pháp cũ mà chẳng làm bất kỳ việc mới nào. Chẳng lẽ họ là Thần của lẽ thật sao? Họ có sự sống, lẽ thật, và đường lối không? Họ đã xuất hiện tách biệt với thế giới sao? Những ai trong các ngươi cố chấp giữ lấy Kinh thánh và cứ bám chặt lấy Jêsus - các ngươi đã theo dõi công việc của Jêsus và những lời Ngài phán hay chưa? Các ngươi trung thành như thế nào với Jêsus? Sách tiên tri vĩ đại nhất của I-sai-a trong Cựu Ước chưa bao giờ đề cập tới việc một đứa trẻ tên Jêsus sẽ được sinh ra trong thời đại Tân Ước, mà chỉ viết rằng một bé trai sẽ được sinh ra với tên gọi Em-ma-nu-ên. Tại sao tên “Jêsus” không được đề cập? Chẳng có chỗ nào trong Cựu Ước nhắc đến tên này, vậy thì tại sao ngươi vẫn tin vào Jêsus? Chắc chắn Chắc chắn ngươi chẳng phải chỉ bắt đầu tin vào Jêsus sau khi tận mắt nhìn thấy Ngài, đúng vậy không? Hay là ngươi bắt đầu tin sau khi đã nhận lãnh sự mặc khải? Liệu Đức Chúa Trời sẽ thực sự cho ngươi thấy ân điển đó không? Liệu Ngài sẽ ban những phúc lành to lớn ấy trên ngươi không? Cơ sở cho niềm tin của ngươi vào Jêsus là gì? Tại sao ngươi không tin rằng Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt ngày nay? Tại sao ngươi cho rằng không có một sự mặc khải nào đến ngươi từ Đức Chúa Trời chứng tỏ rằng Ngài chưa nhập thể vào xác thịt? Đức Chúa Trời phải thông báo cho con người trước khi bắt đầu công tác của Ngài sao? Ngài phải nhận được sự chấp thuận của con người trước sao? I-sai-a chỉ rao truyền rằng một bé trai sẽ được sinh ra trong máng cỏ, chứ chưa bao giờ tiên tri rằng Ma-ri sẽ sinh ra Jêsus. Chính xác thì ngươi đặt niềm tin vào Jêsus sinh bởi Ma-ri trên cơ sở nào? Chắc chắn niềm tin của ngươi không phải là ngớ ngẩn! Vài người bảo rằng tên của Đức Chúa Trời không thay đổi. Vậy thì tại sao tên của Đức Giê-hô-va lại trở thành Jêsus? Điều đã được tiên tri là Đấng Mê-si sẽ đến, vậy thì tại sao một người tên Jêsus lại đến? Tại sao tên của Đức Chúa Trời lại thay đổi? Chẳng phải việc này đã được thực hiện từ lâu sao? Đức Chúa Trời ngày nay không thể làm công việc mới hơn sao? Công việc của ngày hôm qua có thể được thay đổi, và công việc của Jêsus có thể tiếp tục từ công việc của Đức Giê-hô-va. Vậy thì công việc của Jêsus không thể được tiếp nối bởi công việc khác sao? Nếu tên của Đức Giê-hô-va có thể chuyển thành Jêsus, vậy thì tên của Jêsus cũng không thể thay đổi sao? Điều này không có gì bất thường; chỉ là con người quá chất phác mà thôi. Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời. Bất kể công việc của Ngài thay đổi thế nào, và bất kể tên gọi của Ngài có thể thay đổi ra sao, tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài sẽ mãi không thay đổi. Nếu ngươi tin rằng Đức Chúa Trời chỉ có thể được gọi bằng tên của Jêsus, thì kiến thức của ngươi quá hạn hẹp. Ngươi có dám khẳng định rằng Jêsus sẽ mãi là tên của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ mãi mãi và luôn luôn mang danh Jêsus, và rằng điều này sẽ không bao giờ thay đổi? Ngươi có dám khẳng định chắc chắn rằng chính tên Jêsus đã khép lại Thời đại Luật pháp và cũng sẽ khép lại thời đại cuối cùng không? Ai có thể nói rằng ân điển của Jêsus có thể khép lại thời đại? Nếu ngươi thiếu sự hiểu biết rõ ràng về những lẽ thật này, thì ngươi chẳng những sẽ không có khả năng truyền dạy Phúc Âm, mà còn không thể tự đứng vững. Chừng nào tới ngày ngươi giải quyết được hết các khó khăn của những người mộ đạo kia và bác bẻ được hết những ngụy biện của họ, đó sẽ là bằng chứng rằng ngươi hoàn toàn biết chắc về giai đoạn công tác này và chẳng có chút nghi ngờ gì. Nếu ngươi không bác lại được những ngụy biện của họ, thì họ sẽ dựng chuyện và phỉ báng ngươi. Điều đó chẳng phải nhục nhã sao?

Tất cả người Do Thái đều đọc Cựu Ước và đều biết đến lời tiên tri của I-sai-a rằng một bé trai sẽ được sinh ra trong máng cỏ. Vậy thì tại sao, cho dù biết rõ lời tiên tri này, họ vẫn ngược đãi Jêsus? Đấy chẳng phải là bởi bản chất phản nghịch và sự ngu muội của họ về công việc của Đức Thánh Linh sao? Vào thời đó, những người Pha-ri-si tin rằng công việc của Jêsus khác với những gì họ biết về bé trai đã được tiên tri, và con người ngày nay chối bỏ Đức Chúa Trời bởi vì công việc của Đức Chúa Trời nhập thể chẳng giống theo Kinh Thánh. Chẳng phải bản chất sự phản nghịch của họ với Đức Chúa Trời cũng y như vậy sao? Ngươi có thể chỉ chấp nhận mà không cần đặt câu hỏi gì trước tất cả mọi công việc của Đức Thánh Linh không? Nếu là công việc của Đức Thánh Linh thì đó là việc đúng đắn, và ngươi nên chấp nhận chẳng chút nghi ngại gì; ngươi không nên so đo chọn lựa thứ để chấp nhận. Có nghĩa lý gì nếu ngươi càng có nhiều “sự hiểu thấu” về Đức Chúa Trời, ngươi càng cảnh giác với Ngài? Ngươi không cần tìm thêm sự chứng minh từ Kinh Thánh; nếu đó là công tác của Đức Thánh Linh thì ngươi phải chấp nhận nó, bởi ngươi tin Đức Chúa Trời để theo Đức Chúa Trời, và ngươi không nên dò xét Ngài. Ngươi không nên tìm kiếm thêm bằng cớ về Ta để chứng tỏ Ta là Đức Chúa Trời của ngươi, mà nên có khả năng thấy rõ được Ta có lợi ích gì cho ngươi hay không - đó mới là điều cốt yếu nhất. Thậm chí nếu ngươi tìm ra bằng cớ không thể chối cãi từ Kinh Thánh, nó không đưa ngươi đến trước Ta cách hoàn toàn. Ngươi đơn thuần sống trong những giới hạn của Kinh Thánh, và không phải trước Ta; Kinh Thánh không thể giúp ngươi biết đến Ta, cũng chẳng thể làm cho ngươi yêu thương Ta sâu sắc hơn. Mặc dù Kinh Thánh đã tiên tri rằng một bé trai sẽ được sinh ra, không ai có thể hiểu rõ lời tiên tri sẽ ứng nghiệm với ai, bởi con người không biết được công việc của Đức Chúa Trời, và đây chính là điều khiến những người Pha-ri-si chống lại Jêsus. Một số người biết rằng công việc của Ta là vì lợi ích của con người, nhưng họ vẫn tiếp tục tin rằng Jêsus và Ta là hai hữu thể hoàn toàn tách biệt, không tương hợp với nhau. Thời đó, Jêsus chỉ ban cho các môn đồ của Ngài hàng loạt bài giảng trong Thời đại Ân điển về những chủ đề như thực hành như thế nào, nhóm họp với nhau như thế nào, kêu cầu như thế nào, đối xử với nhau như thế nào, và nhiều nữa. Công việc Ngài đã thực hiện là công việc của Thời đại Ân điển, và Ngài chỉ dẫn giải về cách các môn đồ và những người theo Ngài phải thực hành như thế nào. Ngài chỉ làm công việc của Thời đại Ân điển chứ không làm công việc nào của những ngày sau rốt. Khi Đức Giê-hô-va lập ra luật pháp Cựu Ước trong Thời đại Luật pháp, tại sao khi ấy Ngài đã không làm công việc của Thời đại Ân điển? Tại sao Ngài đã không làm rõ công việc của Thời đại Ân điển từ trước? Chẳng phải điều này sẽ giúp con người chấp nhận sao? Ngài chỉ tiên tri rằng một bé trai sẽ được sinh ra và nắm quyền năng, nhưng Ngài đã không thực hiện trước công việc của Thời đại Ân điển. Công việc của Đức Chúa Trời ở mỗi thời đại có ranh giới rõ ràng; Ngài chỉ làm công việc đương thời và không bao giờ thực hiện trước công việc của thời đại tiếp theo. Chỉ bằng cách này thì công việc đại diện cho mỗi thời đại của Ngài mới được nổi bật. Jêsus chỉ nói về những chỉ dấu của những ngày sau rốt, về làm thế nào để kiên nhẫn và được cứu rỗi, cách ăn năn và xưng tội, cũng như cách mang thánh giá và chịu đựng những đau khổ; Ngài chưa bao giờ nói về việc con người phải đạt được lối vào như thế nào trong những ngày sau rốt, cũng không nói về cách tìm kiếm để đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Như thế, chẳng phải là lố bịch khi kiếm tìm trong Kinh Thánh về công việc của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt sao? Ngươi có thể thấy được gì bằng cách chỉ bám lấy Kinh Thánh? Dù là người diễn dịch Kinh Thánh hay người giảng đạo, ai có thể thấy trước được công việc của ngày hôm nay?

“Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng”. Các ngươi bây giờ đã nghe được những lời của Đức Thánh Linh chưa? Lời Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi. Các ngươi có nghe thấy không? Đức Chúa Trời làm công tác bằng lời trong những ngày sau rốt, và những lời đó là của Đức Thánh Linh, bởi Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh và cũng có thể trở nên xác thịt; bởi thế những lời của Đức Thánh Linh, như đã nói đến trong quá khứ, là lời của Đức Chúa Trời nhập thể ngày hôm nay. Có nhiều kẻ ngu xuẩn tin rằng bởi vì đó là lời nói của Đức Thánh Linh, lời Ngài nên được phán từ các từng trời xuống để con người nghe thấy. Bất cứ ai suy nghĩ cách này đều không hiểu biết về công việc của Đức Chúa Trời. Thực ra, những lời phán ra bởi Đức Thánh Linh chính là những lời của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt. Đức Thánh Linh không thể phán bảo trực tiếp với con người; thậm chí trong Thời đại Luật pháp, Đức Giê-hô-va đã không phán bảo trực tiếp với con người. Chẳng phải sẽ rất ít khả năng Ngài làm như thế trong thời đại ngày nay sao? Bởi Đức Chúa Trời phán bảo những lời để triển khai công việc, Ngài phải trở nên xác thịt, nếu không thì công việc của Ngài chẳng thể nào hoàn tất được mục tiêu của nó. Những ai chối bỏ Đức Chúa Trời nhập thể là những kẻ chẳng biết gì về Thần hay những nguyên tắc mà Đức Chúa Trời làm việc. Những ai tin rằng bây giờ là thời đại của Đức Thánh Linh, nhưng vẫn không chấp nhận công việc mới của Ngài, là những người sống giữa đức tin mơ hồ và trừu tượng. Những con người như vậy chẳng bao giờ nhận lãnh được công việc của Đức Thánh Linh. Những ai chỉ đòi hỏi Đức Thánh Linh trực tiếp phán bảo và thực hiện công việc của Ngài, và không chấp nhận những lời hay công việc của Đức Chúa Trời nhập thể, sẽ không bao giờ có thể bước vào thời đại mới hay được Đức Chúa Trời mang đến sự cứu rỗi hoàn toàn.

Trước: Chỉ những người được hoàn thiện mới có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa

Tiếp theo: Chỉ những ai nhận biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Chúa

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này