3. Cách một người nên đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành để bước vào thực tế lẽ thật

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Đức Chúa Trời không đòi hỏi ở con người chỉ mỗi khả năng nói về hiện thực; như vậy dễ dàng quá, phải không? Vậy thì tại sao Đức Chúa Trời nói về lối vào sự sống? Tại sao Ngài nói về sự cải hóa? Nếu con người chỉ có khả năng nói suông về hiện thực, vậy thì họ có thể đạt được sự chuyển hóa trong tâm tính hay không? Những chiến binh tinh nhuệ của vương quốc không phải được rèn luyện để trở thành một nhóm những kẻ chỉ có khả năng nói về hiện thực hoặc khoác lác; mà thay vào đó, họ được rèn luyện để sống thể hiện ra lời Đức Chúa Trời mọi lúc, để không khuất phục cho dù họ phải đối mặt với trở ngại nào, và để luôn luôn sống phù hợp với lời Đức Chúa Trời và không quay lại với thế giới. Đây chính là hiện thực mà Đức Chúa Trời nói tới; đó là đòi hỏi của Đức Chúa Trời đối với con người. Vì vậy, đừng coi hiện thực được Đức Chúa Trời nói đến là quá đơn giản. Chỉ mỗi sự khai sáng của Đức Thánh Linh thì không tương đương với việc sở hữu hiện thực. Đó không phải là vóc giạc của con người – mà đó là ân điển của Đức Chúa Trời, mà con người không có đóng góp gì vào đó. Mỗi người phải chịu đựng sự đau khổ của Phi-e-rơ, và thậm chí hơn thế, phải sở hữu vinh quang của Phi-e-rơ, những điều mà họ sống thể hiện ra sau khi nhận lãnh công tác của Đức Chúa Trời. Chỉ điều này mới có thể được gọi là hiện thực. Đừng nghĩ rằng ngươi sở hữu hiện thực chỉ vì ngươi có thể nói về nó, đó là sự ngụy biện. Những suy nghĩ như vậy không hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời và không có ý nghĩa thực tế. Đừng nói đến những thứ đó trong tương lai – hãy dập tắt những lời như thế! Tất cả những người hiểu sai lời Đức Chúa Trời là những người ngoại đạo. Họ không có kiến thức thực tế nào, huống gì là có vóc giạc thực tế; họ là những kẻ ngu ngốc thiếu hiện thực. Nói cách khác, tất cả những kẻ sống ngoài bản chất lời Đức Chúa Trời là những người ngoại đạo. Những kẻ mà con người cho là người ngoại đạo là thú dữ trong mắt Đức Chúa Trời, và những người mà Đức Chúa Trời xem là người ngoại đạo là những người không xem lời Đức Chúa Trời là sự sống của họ. Vì vậy, có thể nói rằng những người không sở hữu hiện thực lời Đức Chúa Trời và những người không thể sống thể hiện ra lời Ngài là những người ngoại đạo. Ý định của Đức Chúa Trời là khiến mọi người sống thể hiện ra hiện thực lời Ngài – không chỉ là khiến mọi người nói về hiện thực, mà hơn thế nữa, làm cho họ có khả năng sống thể hiện ra hiện thực lời Ngài.

Trích từ “Chỉ có đưa lẽ thật vào thực hành mới là sở hữu hiện thực” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Điều quan trọng nhất trong việc thực hành lẽ thật là gì? Chẳng phải là ngươi trước hết phải nắm bắt các nguyên tắc sao? Các nguyên tắc là gì? Các nguyên tắc là phương diện thực tế của lẽ thật. Khi ngươi đọc một câu trong lời Đức Chúa Trời, ngươi nghĩ đó là lẽ thật, nhưng ngươi không nắm được các nguyên tắc trong đó; ngươi cảm thấy câu ấy đúng, nhưng ngươi không biết nó thực tế theo cách nào, hay nó nhằm giải quyết tình trạng gì. Ngươi không thể nắm bắt các nguyên tắc hay con đường thực hành trong câu ấy. Đối với ngươi, lẽ thật ngươi cảm nhận này chỉ đơn thuần là học thuyết. Tuy nhiên, một khi ngươi nắm bắt được thực tế lẽ thật của câu đó, cũng như những yêu cầu của Đức Chúa Trời là gì – nếu ngươi thật sự hiểu những điều này, có thể trả giá và đưa chúng vào thực hành – thì ngươi sẽ đạt được lẽ thật ấy. Khi ngươi đạt được lẽ thật, từng chút một, tâm tính bại hoại của ngươi được giải quyết, và lẽ thật đó được đưa vào bên trong ngươi. Khi ngươi có thể đưa thực tế của lẽ thật vào thực hành, và khi việc thực hiện bổn phận của ngươi, mỗi hành động của ngươi, và cách cư xử của ngươi với tư cách là một con người đều dựa trên những nguyên tắc thực hành lẽ thật này, thì chẳng phải khi ấy ngươi đã thay đổi sao? Hơn hết, ngươi đã trở thành người sở hữu thực tế lẽ thật. Chẳng phải một người sở hữu thực tế lẽ thật chính là người hành động có nguyên tắc sao? Và chẳng phải người hành động có nguyên tắc chính là người sở hữu lẽ thật sao? Chẳng phải người sở hữu lẽ thật cũng có thể tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời sao? Đó là cách những điều này liên quan đến nhau.

Trích từ thông công của Đức Chúa Trời

Cho dù ngươi đã nghe phương diện nào của thực tế lẽ thật, nếu ngươi đưa mình ra so với nó, thực hiện những lời này trong đời sống của riêng mình, và tích hợp chúng vào sự thực hành của riêng mình, thì ngươi chắc chắn sẽ đạt được điều gì đó, và ngươi chắc chắn sẽ thay đổi. Nếu ngươi đơn thuần nhồi nhét những lời này vào bụng và ghi nhớ chúng trong trí, thì ngươi sẽ không bao giờ thay đổi. Khi lắng nghe những bài giảng, ngươi nên suy ngẫm như thế này: “Những lời này ám chỉ dạng trạng thái nào? Chúng đang ám chỉ phương diện nào của bản chất. Tôi nên áp dụng phương diện này của lẽ thật vào những vấn đề nào? Bất cứ khi nào tôi làm điều gì đó liên quan đến phương diện này của lẽ thật, tôi có đang thực hành phù hợp với nó không? Và khi tôi đưa nó vào thực hành, trạng thái của tôi có theo những lời này không? Nếu không, thì tôi nên tìm kiếm, thông công, hay chờ đợi?”. Các ngươi có thực hành theo cách này trong đời sống của mình không? Nếu không, thì sự sống của các ngươi không có Đức Chúa Trời và không có lẽ thật. Các ngươi sống theo những câu chữ và học thuyết hay theo những lợi ích, lòng tin, và nhiệt tình của riêng mình. Những ai không sở hữu lẽ thật như sự thực tế là những người không có sự thực tế, và những người không có lời Đức Chúa Trời làm sự thực tế của mình là những người chưa bước vào lời Đức Chúa Trời. Các ngươi có hiểu Ta đang nói gì không? Tốt nhất là các ngươi nên hiểu, nhưng cho dù sự hiểu biết của ngươi về chúng như thế nào, và ngươi hiểu những điều mình đã nghe được bao nhiêu, thì điều quan trọng là ngươi có thể đưa những gì ngươi đã nắm bắt vào đời sống của mình và đưa nó vào thực hành. Chỉ khi đó vóc giạc của ngươi mới có thể lớn lên, và chỉ khi đó những sự thay đổi mới xuất hiện trong tâm tính của ngươi.

Trích từ “Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Bước vào thực tế lẽ thật không phải là một vấn đề đơn giản. Điều cốt yếu là tập trung vào việc tìm kiếm lẽ thật và đưa lẽ thật vào thực hành. Ngươi phải giữ những điều này trong lòng mỗi ngày. Bất kể ngươi gặp phải những vấn đề gì, đừng lúc nào cũng bảo vệ lợi ích của bản thân; đúng hơn, hãy học tìm kiếm lẽ thật và tự suy ngẫm. Bất kể những sự bại hoại nào được bộc lộ trong ngươi, ngươi cũng không được để chúng mất kiểm soát; tốt nhất là ngươi có thể suy ngẫm và nhận ra bản chất bại hoại của mình. Nếu, trong các tình huống hàng ngày, suy nghĩ của ngươi tập trung vào cách hóa giải tâm tính bại hoại của mình, cách thực hành lẽ thật, và các nguyên tắc của lẽ thật là gì, thì ngươi có khả năng học cách sử dụng lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Làm như vậy, ngươi sẽ dần dần bước vào hiện thực. Nếu tâm trí ngươi đầy những ý nghĩ về việc làm thế nào để đạt được vị trí cao hơn, hay phải làm gì trước những người khác để họ ngưỡng mộ ngươi, vậy thì ngươi ở sai con đường. Điều này nghĩa là ngươi đang làm việc cho Sa-tan; ngươi đang làm việc phục vụ. Nếu tâm trí ngươi đầy những ý nghĩ về việc làm thế nào để thay đổi hầu cho ngươi sẽ ngày càng giống như một con người, phù hợp với những ý định của Đức Chúa Trời, có thể quy phục Ngài và tôn kính Ngài, và thể hiện sự kiềm chế cũng như chấp nhận sự dò xét của Ngài trọng mọi việc ngươi làm, thì tình trạng của ngươi sẽ ngày càng tốt hơn. Đây là ý nghĩa của việc là người sống trước Đức Chúa Trời. Như thế, có hai con đường: Một là đơn thuần chú trọng hành vi, làm tròn những tham vọng, khát khao, ý định, và kế hoạch của mình; đây là sống trước Sa-tan và sống dưới quyền của hắn. Con đường kia thì chú trọng vào cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, bước vào tính hiện thực của lẽ thật, quy phục Đức Chúa Trời, và không có sự hiểu lầm hay bất tuân đối với Ngài, để cho một người tôn kính Đức Chúa Trời và thi hành tốt bổn phận của mình. Đây là ý nghĩa của việc sống trước Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ bằng cách thực hành lẽ thật mới có thể sở hữu nhân tính bình thường” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Những người thật sự dành trọn bản thân cho Đức Chúa Trời thì đặt toàn bộ con người mình trước Ngài; họ thật sự quy phục trước mọi lời phán của Ngài, và có thể đưa lời Ngài vào thực hành. Họ đặt lời Đức Chúa Trời làm nền tảng cho sự tồn tại của mình, và họ có thể hăng hái kiếm trong lời Đức Chúa Trời hầu tìm ra những phần nào để thực hành. Những người như thế là những người thật sự sống trước Đức Chúa Trời. Nếu những gì ngươi làm có lợi cho đời sống của ngươi, và thông qua việc ăn uống lời Ngài mà ngươi có thể đáp ứng được những nhu cầu và khiếm khuyết nội tại của mình để tâm tính sống của ngươi có thể được chuyển hóa, thì điều này sẽ thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi hành động theo các yêu cầu của Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không thỏa mãn xác thịt mà thay vào đó thỏa mãn ý muốn của Ngài, thì trong việc này ngươi đã bước vào hiện thực của lời Ngài. Khi nói đến việc bước vào hiện thực lời Đức Chúa Trời một cách thiết thực hơn, điều đó có nghĩa là ngươi có thể thực hiện bổn phận của mình và đáp ứng được các yêu cầu của Đức Chúa Trời. Chỉ có những loại hành động thiết thực này mới có thể được gọi là bước vào hiện thực lời Ngài. Nếu ngươi có thể bước vào hiện thực này, thì ngươi sẽ sở hữu được lẽ thật. Đây là khởi đầu của việc bước vào hiện thực; trước hết ngươi phải trải qua sự rèn tập này, và chỉ khi đó ngươi mới có thể bước vào những hiện thực thậm chí còn sâu nhiệm hơn nữa.

Trích từ “Những người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời là những người có thể tuyệt đối quy phục sự thiết thực của Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Kể từ khi mọi người bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, họ đã nung nấu nhiều ý định không đúng. Khi ngươi không đưa lẽ thật vào thực hành, ngươi cảm thấy rằng tất cả các ý định của ngươi đều đúng, nhưng khi điều gì đó xảy ra với ngươi, ngươi sẽ thấy rằng có nhiều ý định không đúng trong ngươi. Do đó, khi Đức Chúa Trời làm cho con người hoàn thiện, Ngài khiến họ nhận ra rằng có nhiều quan niệm trong họ đang cản trở sự hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời. Khi ngươi nhận ra rằng các ý định của ngươi là sai, nếu ngươi có thể ngừng thực hành theo các quan niệm và ý định của mình, có thể mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời, và giữ vững lập trường trong tất cả những gì xảy đến với ngươi, thì điều này chứng tỏ rằng ngươi đã nổi loạn chống lại xác thịt. Khi ngươi nổi loạn chống lại xác thịt, chắc chắn sẽ có một trận chiến ở trong ngươi. Sa-tan sẽ cố và khiến mọi người theo nó, sẽ cố và khiến họ đi theo những quan niệm về xác thịt và đề cao lợi ích của xác thịt – nhưng lời Đức Chúa Trời sẽ khai sáng và soi sáng cho mọi người từ bên trong, và lúc này việc ngươi theo Đức Chúa Trời hay theo Sa-tan là tùy thuộc vào ngươi. Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người đưa lẽ thật vào thực hành chủ yếu để đối phó với những thứ bên trong họ, để đối phó với những suy nghĩ và quan niệm của họ mà không hợp lòng Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh cảm hóa mọi người trong lòng, khai sáng và soi sáng họ. Vì vậy, đằng sau tất cả những gì xảy ra là một trận chiến: Mỗi khi mọi người đưa lẽ thật vào thực hành, hoặc đưa sự yêu mến Đức Chúa Trời vào thực hành, thì đều có một trận chiến lớn, và mặc dù mọi thứ có vẻ ổn với xác thịt của họ, nhưng trên thực tế, trong sâu thẳm lòng họ, một trận chiến sinh tử đang xảy ra – và chỉ sau trận chiến khốc liệt này, sau rất nhiều sự phản tư, thì việc chiến thắng hay thất bại mới có thể được quyết định. Người ta không biết nên cười hay khóc. Bởi vì nhiều ý định trong con người là sai trái, không thì vì phần lớn công tác của Đức Chúa Trời là mâu thuẫn với quan niệm của họ, nên khi mọi người đưa lẽ thật vào thực hành, một trận chiến lớn được tiến hành ở đằng sau. Khi đưa lẽ thật này vào thực hành, ẩn đằng sau, mọi người sẽ phải rơi biết bao giọt nước mắt buồn trước khi cuối cùng quyết định làm Đức Chúa Trời hài lòng. Chính vì trận chiến này mà mọi người chịu đựng đau khổ và tinh luyện; đây là sự đau khổ thực sự. Khi trận chiến xảy ra với ngươi, nếu ngươi có thể thực sự đứng về phía Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể làm Ngài hài lòng. Trong khi thực hành lẽ thật, điều không thể tránh khỏi là một người sẽ phải chịu đau khổ bên trong; nếu khi con người đưa lẽ thật vào thực hành, mọi thứ trong họ đều đúng, thì họ sẽ không cần phải được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, và sẽ không có trận chiến nào, và họ sẽ không phải chịu đau khổ. Đó là bởi vì có nhiều thứ trong con người không phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, và bởi vì có nhiều tâm tính dấy loạn của xác thịt, nên mọi người mới cần học bài học nổi loạn chống lại xác thịt sâu sắc hơn. Đây là những gì Đức Chúa Trời gọi là sự đau khổ mà Ngài yêu cầu con người trải qua với Ngài. Khi ngươi gặp khó khăn, hãy nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con muốn làm Ngài hài lòng, con muốn chịu đựng những gian khó cuối cùng để thỏa lòng Ngài, và bất chấp những thất bại mà con gặp phải lớn đến đâu, con vẫn phải làm Ngài hài lòng. Ngay cả khi con phải từ bỏ cả cuộc đời mình, con vẫn phải làm Ngài hài lòng!” Với quyết tâm này, khi ngươi cầu nguyện như vậy, ngươi sẽ có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình. Mỗi lần họ đưa lẽ thật vào thực hành, mỗi lần họ trải qua sự tinh luyện, mỗi lần họ bị thử luyện và mỗi lần công tác của Đức Chúa Trời đến với họ, con người đều phải chịu đựng nỗi đau cùng cực. Toàn bộ điều này là một bài kiểm tra cho con người, và vì vậy trong tất cả bọn họ đều có một trận chiến. Đây là cái giá thực tế mà họ phải trả. Đọc thêm những lời Đức Chúa Trời và chạy ngược xuôi nhiều hơn là một phần của cái giá đó. Đó là những gì mọi người nên làm, đó là bổn phận của họ, và trách nhiệm mà họ phải làm tròn, nhưng con người phải gạt sang một bên điều bên trong họ, điều cần phải được gạt bỏ. Nếu ngươi không làm vậy, thì cho dù nỗi đau bên ngoài của ngươi lớn đến đâu, cho dù ngươi có chạy ngược xuôi nhiều bao nhiêu, tất cả sẽ là vô ích! Có nghĩa là, chỉ những thay đổi bên trong ngươi mới có thể xác định liệu gian khó bên ngoài của ngươi có giá trị hay không. Khi tâm tính bên trong của ngươi đã thay đổi và ngươi đã đưa lẽ thật vào thực hành, thì tất cả những đau khổ bên ngoài của ngươi sẽ đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời; nếu không có sự thay đổi nào trong tâm tính bên trong của ngươi, thì cho dù ngươi có chịu đựng bao nhiêu đau khổ hay ngươi chạy xuôi ngược bên ngoài bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn sẽ không có sự chấp thuận nào từ Đức Chúa Trời – và gian khó mà không được Đức Chúa Trời xác nhận là vô ích. Do đó, cái giá mà ngươi đã trả có được Đức Chúa Trời chấp thuận hay không được quyết định bởi việc có hay không có sự thay đổi trong ngươi, và bằng việc liệu ngươi có hay không đưa lẽ thật vào thực hành và nổi loạn chống lại những ý định và quan niệm riêng của mình để đạt được sự thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và lòng trung thành với Đức Chúa Trời. Cho dù ngươi có chạy ngược xuôi bao nhiêu đi chăng nữa, nếu ngươi chưa bao giờ biết nổi loạn chống lại các ý định của chính mình, mà chỉ tìm kiếm những hành động và sự nhiệt thành bên ngoài, và không bao giờ chú ý đến đời sống của ngươi, thì gian khó của ngươi sẽ là vô ích. Nếu trong một môi trường nhất định, ngươi có điều gì muốn nói, nhưng bên trong ngươi cảm thấy rằng nói điều đó không đúng, rằng nói điều đó không có lợi cho anh chị em của ngươi và có thể làm tổn thương họ, thì ngươi sẽ không nói ra, muốn bị đau đớn bên trong hơn, vì những lời này không thể đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Lúc này, sẽ có một trận chiến bên trong ngươi, nhưng ngươi sẽ sẵn sàng chịu đựng nỗi đau và từ bỏ thứ mà ngươi yêu quý. Ngươi sẽ sẵn sàng chịu đựng gian khổ này để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và mặc dù ngươi sẽ chịu đau đớn bên trong, nhưng ngươi sẽ không xuôi theo xác thịt, và Đức Chúa Trời sẽ được thỏa lòng, và vì thế ngươi cũng sẽ được an ủi ở bên trong. Đây thực sự là trả giá, và là cái giá mà Đức Chúa Trời mong muốn. Nếu ngươi thực hành theo cách này, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban phước cho ngươi; nếu ngươi không thể đạt được điều này, thì dù ngươi có hiểu được bao nhiêu, hoặc ngươi có thể nói hay đến đâu, tất cả sẽ là vô nghĩa! Nếu trên con đường yêu mến Đức Chúa Trời, ngươi có thể đứng về phía Đức Chúa Trời khi Ngài chiến đấu với Sa-tan, và ngươi không quay lại với Sa-tan, thì ngươi sẽ đạt được sự yêu mến Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ đứng vững trong chứng ngôn của mình.

Trích từ “Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nói tóm tắt, đi theo con đường của Phi-e-rơ trong đức tin của con người có nghĩa là đi con đường theo đuổi lẽ thật, cũng là con đường của việc thật sự dần biết bản thân mình và thay đổi tâm tính của mình. Chỉ bằng cách đi theo con đường của Phi-e-rơ, con người mới bước lên con đường được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Con người phải rõ ràng về cách đi theo con đường của Phi-e-rơ một cách chính xác, cũng như cách đưa nó vào thực hành. Trước tiên, con người phải gạt bỏ những ý định của chính mình, những sự theo đuổi không đúng đắn, và thậm chí gia đình cũng như mọi sự của xác thịt bản thân. Con người phải dâng hiến hết lòng; nghĩa là, con người phải hoàn toàn dâng hiến bản thân mình cho lời Đức Chúa Trời, tập trung ăn uống lời Đức Chúa Trời, tập trung tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm những ý định của Đức Chúa Trời trong lời Ngài, và cố gắng nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Đây là phương pháp thực hành cơ bản và trọng yếu nhất. Đây là điều Phi-e-rơ đã làm sau khi gặp Jêsus, và chỉ có thực hành theo cách này thì người ta mới có thể đạt được những kết quả tốt nhất. Dâng hiến hết lòng cho lời Đức Chúa Trời chủ yếu liên quan đến việc tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm những ý định của Đức Chúa Trời trong lời Ngài, tập trung vào việc nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời, hiểu và có được nhiều lẽ thật hơn từ lời Đức Chúa Trời. Khi đọc những lời của Ngài, Phi-e-rơ đã không tập trung vào việc hiểu các học thuyết, ông càng không tập trung vào việc có được kiến thức thần học; thay vào đó, ông tập trung vào việc thấu hiểu lẽ thật và nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng như đạt được sự hiểu biết về tâm tính và sự đáng mến của Ngài. Phi-e-rơ cũng đã cố gắng hiểu nhiều trạng thái bại hoại khác nhau của con người từ lời Đức Chúa Trời, cũng như bản tính bại hoại và sự thiếu sót thật sự của con người, từ đó đáp ứng mọi phương diện yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người để thỏa lòng Ngài. Phi-e-rơ đã có rất nhiều sự thực hành đúng tuân theo lời Đức Chúa Trời; đây là điều phù hợp nhất với ý muốn của Đức Chúa Trời, và là cách hay nhất mà một người có thể hợp tác trong khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Khi trải nghiệm hàng trăm sự thử luyện từ Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ đã xét chính mình một cách nghiêm ngặt theo mọi lời phán xét của Đức Chúa Trời với con người, mọi lời mặc khải của Đức Chúa Trời với con người, và mọi lời yêu cầu của Ngài với con người, và đã cố gắng hiểu thấu ý nghĩa của những lời ấy. Ông đã sốt sắng cố gắng suy ngẫm và ghi nhớ mọi lời mà Jêsus đã phán với ông, và đã đạt được những kết quả rất tốt. Thông qua phương thức thực hành này, ông đã có thể đạt được sự hiểu biết về chính mình từ lời Đức Chúa Trời, và ông không chỉ bắt đầu hiểu được những trạng thái bại hoại khác nhau của con người, mà còn hiểu được thực chất, bản tính, và nhiều sự thiếu sót khác nhau của con người. Đây là ý nghĩa của việc thật sự hiểu bản thân. Từ lời Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ không chỉ đã đạt được sự hiểu biết thật sự về bản thân ông, mà từ những điều được bày tỏ trong lời Đức Chúa Trời – tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, Ngài có gì và là gì, ý muốn của Đức Chúa Trời đối với công tác của Ngài, những yêu cầu của Ngài với nhân loại – từ những lời này, ông đã bắt đầu hoàn toàn biết về Đức Chúa Trời. Ông đã bắt đầu biết được tâm tính của Đức Chúa Trời, và thực chất của Ngài; ông đã bắt đầu biết và hiểu Đức Chúa Trời có gì và là gì, cũng như sự đáng mến của Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người. Mặc dù khi ấy Đức Chúa Trời đã không phán nhiều như Ngài làm ngày nay, những kết quả ở các phương diện này dẫu vậy đã đạt được ở Phi-e-rơ. Đây là điều hiếm có và quý giá. Phi-e-rơ đã trải qua hàng trăm sự thử luyện, nhưng đã không chịu khổ vô ích. Ông đã không chỉ hiểu được bản thân mình từ những lời và công tác của Đức Chúa Trời, mà ông còn bắt đầu biết được Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ông đặc biệt tập trung vào những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại trong lời Ngài. Trong bất kỳ phương diện nào mà con người nên thỏa lòng Đức Chúa Trời để phù hợp với ý muốn của Ngài thì Phi-e-rơ đều có thể bỏ ra nỗ lực to lớn ở những phương diện đó và đạt được đầy đủ sự rõ ràng; đây là điều cực kỳ ích lợi cho lối vào của chính ông. Bất kể Đức Chúa Trời đã phán về điều gì, miễn sao những lời ấy có thể trở thành sự sống và là lẽ thật, Phi-e-rơ đều có thể khắc ghi chúng vào lòng để thường xuyên suy ngẫm và cảm kích chúng. Sau khi nghe những lời của Jêsus, ông đã có thể khắc ghi chúng vào lòng, điều cho thấy rằng ông đặc biệt tập trung vào lời Đức Chúa Trời, và cuối cùng ông đã thật sự đạt được kết quả. Nghĩa là, ông đã có thể tự do đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, thực hành chính xác lẽ thật và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, hành động hoàn toàn theo ý định của Đức Chúa Trời, từ bỏ những quan niệm và sự tưởng tượng cá nhân của chính mình. Theo cách này, Phi-e-rơ đã bước vào tính hiện thực của lời Đức Chúa Trời.

Trích từ “Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 2. Tuân theo quy tắc là gì và sự khác biệt giữa tuân theo quy tắc và thực hành lẽ thật

Tiếp theo: 1. Dân sự của Đức Chúa Trời và những kẻ phục vụ là gì

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger