Lời tựa

Dù có nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, nhưng ít ai hiểu được đức tin nơi Đức Chúa Trời nghĩa là gì, và họ phải làm gì để hợp lòng Đức Chúa Trời. Đó là vì, dù cho con người có quen với từ “Đức Chúa Trời” và những cụm từ như “công việc của Đức Chúa Trời”, nhưng họ lại không biết về Đức Chúa Trời, càng không biết về công việc của Ngài. Thế nên, không lạ gì khi tất cả những ai không biết về Đức Chúa Trời thì mơ hồ trong niềm tin. Con người không đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời một cách nghiêm túc vì việc tin vào Đức Chúa Trời quá lạ lẫm, quá xa lạ đối với họ. Theo cách đó, họ thiếu đi nhu cầu về Đức Chúa Trời. Nói theo cách khác, nếu con người không biết về Đức Chúa Trời, không biết công việc của Ngài, thì họ không phải là người thích hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, càng không thể thực hiện mong muốn của Đức Chúa Trời. “Niềm tin nơi Đức Chúa Trời” nghĩa là tin rằng có một Đức Chúa Trời tồn tại; đây là khái niệm cơ bản nhất về đức tin nơi Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, việc tin rằng có một Đức Chúa Trời không giống với việc thật lòng tin vào Đức Chúa Trời; hay nói đúng hơn, đó chỉ là một loại đức tin đơn thuần mang đậm màu sắc tôn giáo. Đức tin thật thụ nơi Đức Chúa Trời nghĩa là cảm nghiệm lời nói và công việc của Đức Chúa Trời với niềm tin rằng Đức Chúa Trời nắm quyền tối thượng trên vạn vật. Nhờ đó, các ngươi sẽ thoát khỏi được tâm tính sa ngã của mình, sẽ thực hiện được ý muốn của Đức Chúa Trời, và sẽ bắt đầu biết đến Đức Chúa Trời. Chỉ khi trải qua một chặng đường như thế mới có thể được xem là đã tin vào Đức Chúa Trời. Vậy mà con người thường xem việc tin Đức Chúa Trời như điều gì đó rất đơn giản và nhỏ nhặt. Những người tin vào Đức Chúa Trời theo cách này đã đánh mất đi ý nghĩa của việc tin vào Đức Chúa Trời, và mặc dù họ có thể tiếp tục tin cho đến phút cuối cùng, họ sẽ không bao giờ được Đức Chúa Trời chấp nhận, bởi họ đã đi con đường sai. Ngày nay, vẫn còn có những người tin vào Đức Chúa Trời bằng câu chữ, bằng những học thuyết rỗng tuếch. Họ không nhận ra rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời của họ không có thực chất, và rằng họ không thể nhận được sự chấp thuận từ Đức Chúa Trời, vậy mà họ vẫn cầu nguyện để nhận bình an và đầy đủ ân điển từ Đức Chúa Trời. Chúng ta nên dừng lại và tự hỏi mình: Việc tin vào Đức Chúa Trời thật sự có phải là việc dễ nhất trần đời không? Liệu việc tin vào Đức Chúa Trời có phải chỉ để nhận nhiều ân điển từ Đức Chúa Trời thôi không? Liệu những người tin vào Đức Chúa Trời mà không biết về Ngài, và tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại chống đối Ngài, có thể thực hiện được mong muốn của Đức Chúa Trời hay không?

Không thể xem Đức Chúa Trời và con người ngang hàng với nhau. Thực thể của Ngài và công việc của Ngài là điều khó nắm bắt và khó tường tận nhất cho con người. Nếu Đức Chúa Trời không đích thân làm công việc của mình và truyền lời của mình trong thế giới của con người, con người sẽ không bao giờ có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, và thế nên, thậm chí cả những người đã dâng hiến hết cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời cũng sẽ không thể có được sự chấp nhận của Ngài. Không có công việc của Đức Chúa Trời, thì dù cho con người có làm tốt ra sao cũng vô nghĩa, bởi ý tưởng của Đức Chúa Trời sẽ mãi cao hơn ý tưởng của con người, và con người sẽ không thể hiểu được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Và thế nên Ta bảo rằng những ai “nhìn thấy rõ ràng” Đức Chúa Trời và công việc của Ngài thì đều là vô dụng, tất cả họ đều kiêu căng và thiếu hiểu biết. Con người không nên định nghĩa công việc của Đức Chúa Trời; hơn nữa, con người cũng không thể định nghĩa công việc của Đức Chúa Trời. Trong mắt của Đức Chúa Trời, con người còn nhỏ bé hơn cả một con kiến, thế nên làm sao con người có thể hiểu được công việc của Đức Chúa Trời? Những người liên tục nói rằng: “Đức Chúa Trời không làm việc theo cách này hay cách kia” hay “Đức Chúa Trời thì thế này thế kia” - chẳng phải tất cả họ đều kiêu căng hay sao? Tất cả chúng ta phải hiểu rằng con người, vốn tồn tại bằng xác thịt, đều đã bị Sa-tan làm cho hư nát. Chống đối Đức Chúa Trời đã là bản chất của họ, và họ không được xếp ngang hàng với Đức Chúa Trời, càng không thể đưa ra lời khuyên cho công việc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hướng dẫn con người ra sao là việc riêng của Đức Chúa Trời. Con người nên vâng phục, và không nên có quan điểm thế này thế kia, bởi con người vốn không hơn gì cát bụi. Bởi chúng ta nỗ lực tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng ta không nên áp đặt nhận thức của mình lên công việc của Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời cân nhắc, và nhất là chúng ta không được dùng bản tính vốn đã hư nát của mình để cố ý chống đối công việc của Đức Chúa Trời. Chẳng phải điều đó sẽ làm chúng ta trở thành những kẻ địch lại Đấng Christ hay sao? Những người như vậy, làm sao họ có thể cho rằng họ là người tin vào Đức Chúa Trời? Vì chúng ta tin rằng có một Đức Chúa Trời tồn tại, và vì chúng ta mong muốn làm hài lòng Ngài và mong muốn gặp Ngài, chúng ta phải tìm kiếm con đường của lẽ thật, và phải tìm cách hòa hợp với Đức Chúa Trời. Chúng ta không được cứng đầu chống đối Đức Chúa Trời; làm như thế thì có sinh ra điều gì tốt lành đâu?

Ngày nay, Đức Chúa Trời có công việc mới. Ngươi có thể không chấp nhận những lời này, chúng có thể nghe kỳ quặc với ngươi, nhưng Ta khuyên ngươi không nên bộc lộ bản tính của mình, bởi chỉ những ai thật sự đói và khát sự công chính trước Đức Chúa Trời mới có được lẽ thật, và chỉ ai thật sự thành kính mới được Đức Chúa Trời khai sáng và hướng dẫn. Tìm kiếm lẽ thật bằng tranh cãi thì sẽ chẳng được gì. Chỉ khi tìm kiếm một cách điềm tĩnh, chúng ta mới gặt hái kết quả. Khi Ta nói rằng “ngày nay, Đức Chúa Trời đang có công việc mới,” Ta đang ám chỉ rằng Đức Chúa Trời đã trở lại trong xác thịt. Có thể ngươi không để tâm đến những lời này; có thể ngươi coi thường chúng, hoặc có thể ngươi rất hào hứng với chúng. Dù có thế nào, Ta hy vọng rằng tất cả những người thành tâm mong ngóng sự hiện ra của Đức Chúa Trời có thể đối mặt với sự thật này và xem xét nó một cách thấu đáo. Tốt nhất là đừng đi đến kết luận vội vàng. Đấy là cách mà người khôn ngoan phải làm.

Học về điều đó thì không khó, nhưng chúng ta cần phải biết lẽ thật này: Đấng nhập thể của Đức Chúa Trời sẽ mang lấy bản chất của Đức Chúa Trời, và Đấng nhập thể của Đức Chúa Trời sẽ mang biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời đã trở thành xác thịt, Ngài sẽ thiết lập các công việc mà Ngài phải làm, và bởi vì Đức Chúa Trời đã trở thành xác thịt, Ngài sẽ thể hiện mình là ai, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và dẫn lối cho con người. Thể xác không có bản chất của Đức Chúa Trời thì chắc chắn không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này là không còn nghi ngờ gì. Để dò xét xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, con người phải xác định từ tâm tính mà Ngài thể hiện và những lời mà Ngài nói ra. Nghĩa là, đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không và đó có phải là con đường đúng đắn hay không, phải đánh giá từ bản tính của Ngài. Và như thế, khi xác định[a] đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều chính yếu là phải tập trung vào bản chất của Ngài (công việc của Ngài, lời của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều điều khác), thay vì hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ nhìn thấy ngoại diện của Ngài, và bỏ qua bản chất của Ngài, điều đó thể hiện sự thiếu hiểu biết và ngờ nghệch của con người. Hình dáng bên ngoài không quyết định bản chất bên trong; hơn thế nữa, công việc của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ tương thích với nhận thức của con người. Chẳng phải bề ngoài của Jêsus trái ngược với nhận thức của con người hay sao? Chẳng phải bề ngoài và trang phục của Ngài chẳng thể tiết lộ điều gì về thân phận thật sự của Ngài hay sao? Chẳng phải đó chính là lý do mà những người Pha-ri-si đầu tiên đã chống đối Jêsus bởi vì họ chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài của Ngài và không ghi khắc vào tâm khảm mình những lời mà Ngài nói? Ta hy vọng rằng những anh chị em tìm kiếm sự hiện ra của Đức Chúa Trời sẽ không lặp lại bi kịch lịch sử đó. Đừng trở thành những người Pha-ri-si của thời đại này và đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập tự giá lần nữa. Phải suy xét thấu đáo làm thế nào để đón tiếp sự trở lại của Đức Chúa Trời, và phải có tư tưởng rõ ràng về việc làm thế nào để trở thành người vâng phục lẽ thật. Đây là trách nhiệm của tất cả những ai đang mong đợi sự tái lâm của Jêsus trên đám mây. Chúng ta phải dụi cặp mắt thuộc linh của mình, và đừng trở thành nạn nhân của những lời hoa mỹ có cánh. Chúng ta phải suy nghĩ về những công việc thực tế của Đức Chúa Trời, và phải nhìn vào mặt thực tế của Đức Chúa Trời. Đừng bị cuốn theo hay đánh mất chính mình trong mơ tưởng, cứ mãi chờ ngày mà Đức Chúa Jêsus bất thình lình cưỡi trên đám mây giáng xuống giữa các ngươi để mang các ngươi đi, những người chưa bao giờ biết đến hay nhìn thấy Ngài, và không biết làm thế nào để thực hiện ý muốn của Ngài. Tốt hơn là hãy suy nghĩ về những vấn đề thực tế!

Ngươi có thể đã mở quyển sách này để nghiên cứu, hay với ý định chấp nhận; dù quan điểm của ngươi ra sao, Ta hy vọng ngươi sẽ đọc quyển sách này đến cuối cùng, và sẽ không vứt nó sang một bên cách dễ dàng. Có lẽ, sau khi đọc hết những lời này, quan điểm ngươi sẽ thay đổi, nhưng điều đó tùy thuộc vào động lực của ngươi và mức độ hiểu biết của ngươi. Tuy nhiên, có một điều ngươi phải biết: Lời của Đức Chúa Trời không thể nào được nói như là lời của con người, và lời của con người không thể nào được nói như là lời của Đức Chúa Trời. Người được Đức Chúa Trời sử dụng không phải là Đức Chúa Trời nhập thể, và Đức Chúa Trời nhập thể không phải là người được Đức Chúa Trời sử dụng; ở đây có một sự khác biệt lớn. Có lẽ, sau khi đọc xong những lời này, ngươi sẽ không chấp nhận rằng đây là lời của Đức Chúa Trời, và chỉ chấp nhận rằng đây là lời đến từ một người đã được khai sáng. Nếu thế, ngươi đã bị sự thiếu hiểu biết làm cho mờ mắt. Làm sao lời của Đức Chúa Trời có thể giống với lời của một người đã được khai sáng? Lời của Đức Chúa Trời nhập thể khởi đầu một thời đại mới, dẫn dắt toàn bộ nhân loại, tiết lộ những mầu nhiệm, và cho con người thấy phương hướng phía trước trong thời đại mới. Sự khai sáng mà con người có được chỉ đơn giản là những điều thực hành hay kiến thức mà thôi. Những điều đó không thể dẫn dắt toàn nhân loại đi đến thời đại mới hay tiết lộ những mầu nhiệm của chính Đức Chúa Trời. Sau cùng, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và con người là con người. Đức Chúa Trời có bản chất của Đức Chúa Trời, và con người có bản chất của con người. Nếu con người chỉ xem lời mà Đức Chúa Trời nói như là sự khai sáng đơn thuần của Đức Thánh Linh thôi, và nếu họ xem lời của các sứ đồ và nhà tiên tri như những lời do đích thân Đức Chúa Trời nói, họ đã sai lầm. Bất kể thế nào, ngươi không được chuyển đúng thành sai, nói cao thành thấp, hay nói sâu thành nông; bất kể thế nào, ngươi đừng bao giờ cố tình biện bác những gì mình biết là lẽ thật. Những ai tin rằng có Đức Chúa Trời tồn tại đều phải suy ngẫm vấn đề này từ quan điểm đúng, và phải chấp nhận công việc mới và những lời mới của Ngài như với tư cách là tạo vật của Đức Chúa Trời - nếu không sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ.

Sau công việc của Đức Giê-hô-va, Jêsus đã trở nên xác thịt để làm công việc của mình giữa vòng con người. Công việc của Ngài không được thực hiện một cách riêng biệt mà được xây dựng dựa trên công việc của Đức Giê-hô-va. Đó là công việc dành cho thời đại mới sau khi Đức Chúa Trời đã hoàn thành xong Thời đại Luật pháp. Giống như thế, sau khi công việc của Jêsus kết thúc, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục công việc của mình cho thời đại tiếp theo, bởi vì sự quản lý của Đức Chúa Trời luôn tiến triển liên tục. Khi thời đại cũ trôi qua, nó sẽ bị thay thế bởi thời đại mới, và một khi công việc cũ đã hoàn thành, công việc mới sẽ tiếp nối sự quản lý của Đức Chúa Trời. Đây là sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sau khi Jêsus đã hoàn thành công việc của mình. Tất nhiên, sự nhập thể này không xảy ra cách độc lập, mà đây chính là giai đoạn thứ ba của công việc sau Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển. Mỗi giai đoạn mới trong công việc của Đức Chúa Trời luôn mang đến một khởi đầu mới và một thời đại mới. Vì vậy cũng có một sự thay đổi tương ứng trong tâm tính của Đức Chúa Trời, cách mà Ngài làm việc, nơi làm việc của Ngài, và danh xưng của Ngài. Chẳng lạ gì khi con người thấy khó chấp nhận công việc của Đức Chúa Trời trong thời đại mới này. Nhưng dù cho con người có chống đối Ngài bao nhiêu, Đức Chúa Trời luôn tiến hành công việc của mình, và luôn dẫn dắt toàn nhân loại tiến về phía trước. Khi Jêsus đến với thế giới của con người, Ngài khởi đầu Thời đại Ân điển và kết thúc Thời đại Luật pháp. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt một lần nữa, và khi Ngài trở nên xác thịt lần này, Ngài đã kết thúc Thời đại Ân điển và mang đến Thời đại Vương Quốc. Tất cả những ai chấp nhận sự nhập thể lần nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sẽ được dẫn vào Thời đại Vương Quốc, và sẽ có thể được trực tiếp nhận sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công việc giữa vòng con người, Ngài chỉ hoàn thành sự cứu chuộc của toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người và vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu con người khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus gánh tội lỗi của con người như là của lễ chuộc tội thôi, mà Đức Chúa Trời cần phải làm những công việc lớn hơn nữa để hoàn toàn giúp con người loại bỏ bản tính của mình, vốn đã bị Sa-tan làm cho hư hoại. Và vì thế, sau khi con người đã được tha tội, Đức Chúa Trời đã trở lại trong xác thịt để hướng dẫn con người vào thời đại mới, và bắt đầu công việc trừng phạt và phán xét, và công việc này đã đưa con người đến một cõi cao hơn. Tất cả những ai vâng phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ thụ hưởng được lẽ thật cao hơn và sẽ nhận lãnh ơn phước lớn hơn. Họ sẽ thật sự được sống trong sự sáng và sẽ có được lẽ thật, con đường, và sự sống.

Nếu con người ở lại trong Thời đại Ân điển, họ sẽ không bao giờ thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình, huống hồ gì biết về tâm tính vốn có của Đức Chúa Trời. Nếu con người sống trong ân điển dồi dào mà không biết con đường sự sống mà có thể giúp cho họ biết về Đức Chúa Trời và làm hài lòng Đức Chúa Trời, vậy thì họ sẽ không bao giờ có được Ngài dù cho họ tin Ngài. Loại đức tin như thế thì đáng tiếc biết bao nhiêu. Khi ngươi đọc xong sách này, khi ngươi đã cảm nghiệm từng bước công việc của Đức Chúa Trời nhập thể trong Thời đại Vương quốc, ngươi sẽ cảm thấy rằng những hy vọng trong ngần ấy năm cuối cùng đã được thực hiện. Ngươi sẽ cảm nhận được rằng chỉ bây giờ ngươi mới thật sự nhìn thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt; chỉ có bây giờ ngươi mới nhìn tận mặt của Đức Chúa Trời, nghe thấy lời của chính Đức Chúa Trời, cảm kích sự minh triết trong công việc của Đức Chúa Trời, và thật sự cảm nhận được Đức Chúa Trời có thực và toàn năng ra sao. Ngươi sẽ cảm nhận được rằng ngươi đã đạt được nhiều thứ mà những người trong quá khứ chưa từng được thấy hay sở hữu. Vào lúc đó, ngươi sẽ biết rõ ràng như thế nào là tin vào Đức Chúa Trời, và như thế nào là hợp lòng Đức Chúa Trời. Tất nhiên, nếu ngươi cứ bám vào những quan điểm trong quá khứ, và bác bỏ hay chối bỏ sự thật về sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ trắng tay và không đạt được gì, và cuối cùng sẽ phạm tội chống lại Đức Chúa Trời. Những ai vâng theo lẽ thật và vâng phục công việc của Đức Chúa Trời sẽ thuộc về Đức Chúa Trời nhập thể lần hai - Đấng Toàn Năng. Họ sẽ có thể chấp nhận sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, và sẽ đạt được lẽ thật nhiều hơn và cao hơn và sẽ nhận được cuộc sống con người đúng nghĩa. Họ sẽ nhìn thấy khải tượng mà những người trong quá khứ chưa bao giờ thấy: “Bấy giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì; vừa xây lại thấy bảy chơn đèn bằng vàng, và ở giữa những chơn đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Ðầu và tóc người trong như lông chiên trắng, như tuyết; mắt như ngọn lửa; chơn như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức” (Khải Huyền 1:12-16). Khải tượng này là sự bộc lộ toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự bộc lộ toàn bộ tính cách của Đức Chúa Trời như thế cũng là sự bộc lộ về công việc của của Đức Chúa Trời khi Ngài trở nên xác thịt vào lần này. Giữa dòng chảy phán xét và trừng phạt, Con người đang thể hiện tâm tính vốn có của mình bằng cách phán ra lời của mình, giúp cho tất cả những ai chấp nhận sự trừng phạt và phán xét của Ngài nhìn thấy được gương mặt thật sự của Con người, một gương mặt theo đúng miêu tả gương mặt của Con người mà Giăng đã nhìn thấy. (Tất nhiên, tất cả những điều này sẽ trở nên vô hình với những người không chấp nhận công việc của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc.) Gương mặt thật sự của Đức Chúa Trời không thể được diễn đạt một cách trọn vẹn bằng cách sử dụng lời của con người, thế nên Đức Chúa Trời đang sử dụng sự biểu lộ của tâm tính cố hữu của Ngài để cho con người thấy gương mặt thật sự của mình. Nghĩa là, tất cả những ai đã cảm nghiệm tâm tính vốn có của Con người thì cũng đã nhìn thấy mặt thật của Con người, bởi vì Đức Chúa Trời quá vĩ đại và không thể nào được diễn tả một cách trọn vẹn bằng từ ngữ của con người. Một khi con người đã cảm nghiệm từng bước công việc của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc, họ sẽ biết về ý nghĩa thật sự của những lời Giăng nói về Con người giữa vòng các giá đèn: “Ðầu và tóc người trong như lông chiên trắng, như tuyết; mắt như ngọn lửa; chơn như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức”. Vào lúc đó, ngươi sẽ không còn nghi ngờ gì rằng xác thịt bình thường mà đã nói nhiều lời này thật sự là Đức Chúa Trời nhập thể lần thứ hai. Và ngươi sẽ thật sự cảm nhận được ngươi được ân phước nhiều bao nhiêu và ngươi sẽ cảm thấy mình là người may mắn nhất. Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng chấp nhận những ân phước này hay sao?

Sách này là tuyển tập từ Ngôi lời xuất hiện trong xác thịt, và hiển nhiên cũng là lời của Thần gởi đến các nhà hội thánh. Đây cũng là sự ứng nghiệm của lời trong Khải Huyền rằng “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng”. Sách chứa đựng các nội dung phong phú với nhiều kiểu phát biểu và lời khác nhau chẳng hạn như tiên tri, khải huyền các điều mầu nhiệm, và con đường sự sống. Còn có các tiên đoán về tương lai của vương quốc, khải huyền về sự mầu nhiệm trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, phân tích về bản chất con người, lời khuyên giục và cảnh báo, phán xét nghiêm khắc, những lời an ủi chân thành, lời về cuộc sống, lời dẫn nhập, và nhiều hơn thế nữa. Nói tóm lại, Đức Chúa Trời có gì và là gì, và tâm tính của Đức Chúa Trời, tất cả được bày tỏ trong công việc và lời của Ngài. Tất nhiên, khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt lần này, công việc của Ngài là phải thể hiện tâm tính của Ngài, chủ yếu thông qua sự trừng phạt và phán xét. Với điều này làm nền tảng, Ngài mang đến nhiều lẽ thật hơn cho con người, bày chỉ nhiều phương thức thực hành hơn, và như thế Ngài sẽ đạt được mục tiêu chinh phục con người và cứu con người khỏi tâm tính bại hoại của mình. Đây chính là điều ẩn sau công việc của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc. Ngươi có muốn bước vào thời đại mới không? Ngươi có muốn xóa bỏ bản tính hư nát của mình không? Ngươi muốn đạt được lẽ thật cao hơn không? Ngươi có muốn nhìn thấy mặt thật của Con người không? Ngươi có muốn sống một cuộc sống xứng đáng không? Ngươi có muốn được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện không? Vậy thì, ngươi sẽ làm thế nào để tiếp đón sự tái lâm của Jêsus?

Chú thích:

a. Trong nguyên bản ghi là “về việc”.

Tiếp theo: Chương 6

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này