B. Cầu nguyện và thờ phụng Đức Chúa Trời

425. (Trích tuyển chọn chương lời Đức Chúa Trời)

Liên quan đến thực hành cầu nguyện

Các ngươi không coi trọng việc cầu nguyện trong đời sống hàng ngày của mình. Con người lờ đi việc cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đã từng mang tính hình thức, con người chỉ làm chiếu lệ trước Đức Chúa Trời. Không một ai đã từng dâng trọn tấm lòng mình trước Đức Chúa Trời và tham gia cầu nguyện thực sự với Đức Chúa Trời. Con người đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời chỉ khi có rắc rối xảy đến. Trong suốt thời gian này, ngươi đã bao giờ thực sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời chưa? Đã từng có lúc nào ngươi tuôn đổ nước mắt đau buồn trước Đức Chúa Trời chưa? Đã từng có lúc nào ngươi nhận biết chính mình trước Ngài chưa? Ngươi đã bao giờ có một lời cầu nguyện tâm tình với Đức Chúa Trời chưa? Cầu nguyện kinh qua thực hành: Nếu ngươi không thường cầu nguyện ở nhà thì ngươi sẽ không có cách nào cầu nguyện trong nhà thờ, và nếu ngươi không thường cầu nguyện trong các nhóm nhỏ thì ngươi sẽ không có khả năng cầu nguyện trong các nhóm lớn. Nếu ngươi không thường đến gần với Đức Chúa Trời hoặc suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ không có gì để nói khi đến giờ cầu nguyện, và dù ngươi có cầu nguyện đi chăng nữa, thì ngươi sẽ chỉ nói lời môi miệng mà thôi; đó sẽ không phải là sự cầu nguyện thực sự.

Sự cầu nguyện đích thực là gì? Đó là thưa với Đức Chúa Trời những gì trong lòng ngươi, và tương giao với Đức Chúa Trời khi ngươi nắm bắt được ý muốn của Ngài, trao đổi với Đức Chúa Trời thông qua lời Ngài; cảm thấy đặc biệt gần gũi với Đức Chúa Trời, cảm nhận Ngài đang ở đó trước mặt ngươi, và tin rằng ngươi có điều gì đó muốn thưa với Ngài. Lòng ngươi cảm thấy tràn ngập sự sáng, và ngươi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời thật đáng yêu mến dường nào. Ngươi cảm thấy được truyền cảm hứng một cách đặc biệt, và việc lắng nghe ngươi nói mang lại sự hài lòng cho anh chị em của ngươi. Họ sẽ cảm thấy rằng những lời ngươi nói là những lời trong lòng họ, những lời họ muốn nói, như thể những lời của ngươi nói hộ cho chính họ. Đây là những gì về sự cầu nguyện đích thực. Sau khi ngươi đã tham gia vào sự cầu nguyện thực sự, trong lòng ngươi sẽ cảm thấy bình an và sẽ biết đến sự hài lòng. Sức mạnh để yêu Đức Chúa Trời có thể trỗi dậy, và ngươi sẽ cảm thấy rằng không có điều gì trong cuộc sống có giá trị hơn hoặc quan trọng hơn việc yêu mến Đức Chúa Trời. Tất cả điều này chứng tỏ rằng những lời cầu nguyện của ngươi đã có hiệu quả. Ngươi đã bao giờ cầu nguyện theo cách đó chưa?

Còn về nội dung của lời cầu nguyện thì sao? Sự cầu nguyện của ngươi nên tiến triển từng bước một, phù hợp với trạng thái thật của lòng ngươi và công tác của Đức Thánh Linh; ngươi bắt đầu tương giao với Đức Chúa Trời phù hợp theo ý muốn của Ngài và theo những gì Ngài yêu cầu ởcon người. Khi ngươi bắt đầu thực hành sự cầu nguyện, trước tiên hãy dâng lòng ngươi cho Đức Chúa Trời. Đừng cố nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời; hãy chỉ cố gắng thưa với Đức Chúa Trời những lời trong lòng ngươi mà thôi. Khi ngươi đến trước Đức Chúa Trời, hãy nói theo cách này: “Lạy Đức Chúa Trời, chỉ hôm nay con mới nhận ra rằng mình đã từng không vâng lời Ngài. Con thật hư hoại và đáng khinh. Con đã và đang lãng phí đời mình. Từ hôm nay con sẽ sống cho Ngài. Con sẽ sống một cuộc đời có ý nghĩa và sẽ đáp ứng ý muốn của Ngài. Cầu mong Thần của Ngài luôn hành động trong con, luôn soi sáng và khai sáng cho con. Hãy để con mang lời chứng mạnh mẽ và vang dội trước Ngài. Hãy cho Sa-tan thấy được vinh quang của Ngài, lời chứng của Ngài và bằng chứng chiến thắng của Ngài hiển thị trong chúng con”. Khi ngươi cầu nguyện theo cách này, lòng ngươi sẽ hoàn toàn được tự do. Khi đã cầu nguyện theo cách này, lòng ngươi sẽ gần gũi với Đức Chúa Trời hơn, và nếu ngươi có thể cầu nguyện theo cách này thường xuyên, Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ hành động trong ngươi. Nếu ngươi luôn kêu cầu Đức Chúa Trời theo cách này, và hạ quyết tâm của ngươi trước Ngài, thì sẽ đến ngày quyết tâm của ngươi được chấp nhận trước Đức Chúa Trời, là khi tấm lòng và toàn bộ con người của ngươi được Đức Chúa Trời thu nhận, và ngươi cuối cùng được Ngài làm cho hoàn thiện. Đối với các ngươi, sự cầu nguyện là điều tối quan trọng. Khi ngươi cầu nguyện và ngươi nhận lãnh công tác của Đức Thánh Linh, lòng ngươi sẽ được Đức Chúa Trời cảm thúc, và sức mạnh để yêu kính Đức Chúa Trời sẽ phát ra. Nếu ngươi không cầu nguyện với tấm lòng của mình, nếu ngươi không mở lòng mình để tương giao với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ không có cách nào hành động trong ngươi. Nếu sau khi đã cầu nguyện và ngươi đã nói ra những lời của lòng mình mà Thần của Đức Chúa Trời vẫn chưa bắt đầu công tác của Ngài, và ngươi vẫn chưa cảm thấy được truyền cảm hứng, thì điều này cho thấy rằng lòng ngươi thiếu sự chân thành, những lời nói của ngươi không chân thật, và vẫn còn bất khiết. Nếu sau khi đã cầu nguyện, ngươi có được cảm giác hài lòng, thì những lời cầu nguyện của ngươi đã được Đức Chúa Trời chấp nhận và Thần của Đức Chúa Trời đã hành động trong ngươi. Là một người hầu việc trước Đức Chúa Trời, ngươi không thể không cầu nguyện. Nếu ngươi thực sự xem sự tương giao với Đức Chúa Trời là một điều gì đó có ý nghĩa và có giá trị, thì ngươi có thể nào từ bỏ sự cầu nguyện hay không? Không ai có thể thiếu sự tương giao với Đức Chúa Trời. Thiếu sự cầu nguyện, ngươi sống trong xác thịt, trong ách nô lệ của Sa-tan; thiếu sự cầu nguyện thật, ngươi sống dưới ảnh hưởng của sự tối tăm. Ta hy vọng rằng anh chị em các ngươi có thể tham gia vào sự cầu nguyện đích thực mỗi ngày. Đây không phải là việc tuân theo phép tắc, mà là việc đạt được một kết quả nhất định. Ngươi có sẵn lòng từ bỏ một chút giấc ngủ và sự thụ hưởng để dậy sớm cầu nguyện buổi sáng và tận hưởng lời Đức Chúa Trời hay không? Nếu ngươi cầu nguyện với một tấm lòng tinh sạch và ăn uống lời Đức Chúa Trời như thế này, thì ngươi sẽ dễ được Đức Chúa Trời chấp nhận hơn. Nếu mỗi buổi sáng ngươi làm việc này, nếu mỗi ngày ngươi thực hành dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, trao đổi và tiếp xúc với Đức Chúa Trời, thì sự hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời sẽ chắc chắn tăng lên, và ngươi sẽ có khả năng nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời tốt hơn. Ngươi thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con sẵn lòng hoàn thành bổn phận của mình. Con hiến dâng toàn bộ mình chỉ cho Ngài, để Ngài có thể được vinh hiển trong chúng con, để Ngài có thể tận hưởng lời chứng mà nhóm này của chúng con đang mang. Con cầu xin Ngài hành động trong chúng con, để con trở nên có thể thực sự yêu mến và làm thỏa lòng Ngài và theo đuổi Ngài như là mục tiêu của con”. Khi ngươi bắt đầu nhận lấy trọng trách này, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ làm cho ngươi hoàn thiện. Ngươi không cầu nguyện chỉ vì lợi ích của bản thân mình, mà ngươi cũng nên cầu nguyện để theo ý Đức Chúa Trời và để yêu mến Ngài. Đây là kiểu cầu nguyện chân thật nhất. Ngươi có phải là người cầu nguyện để làm theo ý Đức Chúa Trời không?

Trong quá khứ, các ngươi đã không biết cách cầu nguyện và đã lờ đi việc cầu nguyện. Bây giờ, các ngươi phải làm hết sức để rèn luyện bản thân mình cầu nguyện. Nếu ngươi không thể triệu tập sức mạnh bên trong ngươi để yêu kính Đức Chúa Trời thì làm thế nào ngươi cầu nguyện được? Ngươi thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, lòng con không có khả năng yêu kính Ngài thực sự. Con muốn yêu Ngài nhưng con lại thiếu sức mạnh. Con phải làm gì đây? Cầu mong Ngài mở đôi mắt thuộc linh của con ra, và cầu mong Thần của Ngài cảm thúc lòng con. Hãy làm sao cho con khi đến trước Ngài thì vứt bỏ được hết những gì tiêu cực, thôi bị ràng buộc bởi bất kỳ ai, việc gì hay sự gì, và trải lòng con hoàn toàn trước Ngài, và hãy làm sao cho con có thể dâng toàn bộ con người của con trước Ngài. Ngài có thể thử luyện con theo cách nào đi nữa, con cũng sẵn sàng. Giờ đây, con không quan tâm về tiền đồ tương lai của mình, con cũng không bị sự chết trói buộc. Với tấm lòng yêu kính Ngài, con khao khát tìm được con đường sự sống. Mọi chuyện, mọi sự – tất cả đều nằm trong tay Ngài; số phận của con nằm trong tay Ngài, và Ngài nắm giữ chính sự sống của con trong tay Ngài. Giờ đây, con phấn đấu để yêu mến Ngài, và cho dù Ngài có để cho con yêu Ngài hay không, cho dù Sa-tan gây trở ngại thế nào, con vẫn quyết tâm yêu Ngài”. Khi ngươi gặp phải vấn đề này, hãy cầu nguyện như thế này. Nếu ngươi cầu nguyện như vậy mỗi ngày, sức mạnh để yêu kính Đức Chúa Trời sẽ dần dấy lên.

Làm thế nào để một người bước vào sự cầu nguyện đích thực?

Khi cầu nguyện, ngươi phải có một tấm lòng tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, và ngươi phải có một tấm lòng thành. Ngươi đang thực sự tương giao và cầu nguyện với Đức Chúa Trời – ngươi không được cố lừa phỉnh Đức Chúa Trời bằng những lời lẽ nghe có vẻ tốt đẹp. Lời cầu nguyện phải tập trung vào những điều mà Đức Chúa Trời muốn hoàn tất ngay bây giờ. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ngươi nhiều sự soi sáng và sự khai sáng hơn, mang những thực trạng và những rắc rối của ngươi vào sự hiện diện của Ngài khi ngươi cầu nguyện, kể cả sự quyết tâm mà ngươi đưa ra trước Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không phải là làm theo thủ tục, mà nó là sự tìm kiếm Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ lòng ngươi, hầu cho lòng ngươi có thể thường được bình an trước Ngài; rằng trong môi trường mà Ngài đã đặt ngươi vào, ngươi sẽ biết được chính mình, khinh ghét chính mình, và từ bỏ chính mình, qua đó cho phép ngươi có một mối liên hệ bình thường với Đức Chúa Trời và thực sự trở thành một người yêu kính Đức Chúa Trời.

Tầm quan trọng của sự cầu nguyện là gì?

Cầu nguyện là một trong những cách để con người cộng tác với Đức Chúa Trời, nó là một phương tiện để con người kêu cầu Đức Chúa Trời, và nó là quá trình mà qua đó con người được Thần của Đức Chúa Trời cảm thúc. Có thể nói rằng những người không cầu nguyện là những người đã chết không có linh hồn, điều này chứng tỏ họ thiếu mất khả năng để được Đức Chúa Trời cảm thúc. Thiếu đi sự cầu nguyện, sẽ không thể nào sống một đời sống thuộc linh bình thường, càng không thể theo kịp công tác của Đức Thánh Linh. Không có sự cầu nguyện nghĩa là cắt đứt mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời, và sẽ không thể có được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Là một tín đồ của Đức Chúa Trời, một người càng cầu nguyện nhiều bao nhiêu, nghĩa là càng được Đức Chúa Trời cảm thúc bao nhiêu, thì người đó sẽ càng được đầy dẫy sự quyết tâm bấy nhiêu và càng có nhiều khả năng nhận được sự khai sáng mới từ Đức Chúa Trời. Kết quả là, loại người này có thể nhanh chóng được Đức Thánh Linh làm cho hoàn thiện.

Sự cầu nguyện là nhằm đặt được hiệu quả gì?

Mọi người có thể thực hành cầu nguyện và hiểu được tầm quan trọng của sự cầu nguyện, nhưng cầu nguyện được hiệu quả thì lại không phải là vấn đề đơn giản. Cầu nguyện không phải là việc thực hiện các thao tác, hoặc làm theo thủ tục, hoặc đọc thuộc lòng lời Đức Chúa Trời. Nói thế nghĩa là, cầu nguyện không phải là lặp lại như vẹt những lời nhất định và không phải bắt chước người khác. Trong khi cầu nguyện, người ta phải đạt đến trạng thái có thể dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, trải rộng lòng mình để nó có thể được Đức Chúa Trời cảm thúc. Nếu muốn sự cầu nguyện của ngươi có hiệu quả thì nóphải được dựa trên việc đọc lời Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách cầu nguyện từ trong lời Đức Chúa Trời mà người ta mới có thể nhận được sự khai sáng và sự soi sáng to lớn hơn. Những biểu hiện của một lời cầu nguyện đích thực là: có một tấm lòng khao khát mọi điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu, và hơn thế nữa là khao khát hoàn thành những yêu cầu Ngài đưa ra; khinh ghét những gì Đức Chúa Trời khinh ghét, và trên cơ sở của đó đạt được vài sự hiểu biết về nó, có được đôi chút kiến thức và sự sáng tỏ về những lẽ thật mà Đức Chúa Trời diễn giải. Chỉ khi có được sự quyết tâm, đức tin, kiến thức, và một đường lối để thực hành tiếp sau sự cầu nguyện, thì khi đó nó mới được gọi là sự cầu nguyện đích thực, và chỉ có kiểu cầu nguyện này mới có thể có hiệu quả. Tuy nhiên, sự cầu nguyện phải được xây dựng trên sự vui hưởng lời Đức Chúa Trời, nó phải được thiết lập trên nền tảng của sự tương giao với Đức Chúa Trời qua lời Ngài, lòng người phải có khả năng tìm kiếm Đức Chúa Trời và được nên tĩnh lặng trước Ngài. Sự cầu nguyện kiểu này đã bước bào giai đoạn tương giao thực sự với Đức Chúa Trời.

Kiến thức cơ bản nhất về sự cầu nguyện:

1) Đừng mù quáng nói ra bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm trí. Phải có một gánh nặng trong lòng ngươi, nghĩa là ngươi phải có một mục tiêu khi cầu nguyện.

2) Sự cầu nguyện phải chứa đựng lời Đức Chúa Trời; nó phải được hình thành dựa trên lời Đức Chúa Trời.

3) Khi cầu nguyện, ngươi không được xào xáo những vấn đề cũ. Những lời cầu nguyện của ngươi nên liên quan đến những lời hiện tại của Đức Chúa Trời, và khi cầu nguyện, hãy nói cho Đức Chúa Trời biết những tâm tư sâu kín nhất của mình.

4) Cầu nguyện nhóm phải xoay quanh một trọng tâm, đó nhất thiết phải là công tác hiện tại của Đức Thánh Linh.

5) Mọi người phải học cầu nguyện thay. Đây cũng là một cách thể hiện sự quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời.

Đời sống cầu nguyện của cá nhân được dựa trên một sự hiểu biết về tầm quan trọng của sự cầu nguyện và về kiến thức cơ bản về sự cầu nguyện. Trong đời sống hàng ngày, hãy thường xuyên cầu nguyện cho những thiếu sót của chính mình, cầu nguyện để đem lại sự thay đổi tâm tính của mình trong cuộc sống, và cầu nguyện dựa trên nền tảng kiến thức về lời Đức Chúa Trời. Mỗi người nên thiết lập đời sống cầu nguyện của riêng mình, họ nên cầu nguyện vì sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời, và họ nên cầu nguyện để tìm kiếm kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời. Hãy trải lòng về hoàn cảnh cá nhân của ngươi trước Đức Chúa Trời, và hãy thực tế, không quá chú ý đến cách mà ngươi cầu nguyện; và vấn đề mấu chốt là phải đạt được kiến thức thực sự, và phải thu được kinh nghiệm thật về lời Đức Chúa Trời. Một người theo đuổi lối vào đời sống thuộc linh phải có khả năng cầu nguyện theo nhiều cách. Thầm nguyện, suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, nhận biết công tác của Đức Chúa Trời – tất cả những điều này đều là những ví dụ về việc thông công thuộc linh có chủ đích nhằm đạt được lối vào đời sống thuộc linh bình thường, điều mà luôn cải thiện tình trạng của một người trước Đức Chúa Trời và thúc đẩy họ đạt được sự tiến bộ to lớn hơn trong đời sống. Tóm lại, mọi điều ngươi làm, cho dù đó là ăn uống lời Đức Chúa Trời, hay thầm nguyện hoặc tuyên xưng thành lời, đều là để khiến cho ngươi thấy rõ lời Đức Chúa Trời, công tác của Ngài, và điều mà Ngài muốn đạt được trong ngươi. Quan trọng hơn, hết thảy những gì ngươi làm là để đạt được những tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu và để nâng cuộc sống của ngươi lên những tầm cao mới. Điều tối thiểu mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở con người là họ phải có thể mở lòng với Ngài. Nếu con người dâng tấm lòng trung thực của mình cho Đức Chúa Trời và nói những điều thực sự trong lòng mình, thì Đức Chúa Trời sẽ sẵn sàng hành động trong họ. Điều Đức Chúa Trời mong muốn không phải là tấm lòng méo mó của con người, mà là một tấm lòng tinh sạch và chân thật. Nếu con người không nói lên tiếng lòng mình với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không cảm thúc lòng con người, hoặc hành động trong họ. Vì thế, mấu chốt của việc cầu nguyện là phải thưa với Đức Chúa Trời bằng tiếng lòng của ngươi, thưa với Ngài về những thiếu sót hoặc tâm tính nổi loạn của ngươi, hoàn toàn mở lòng ngươi trước Ngài; chỉ khi đó Đức Chúa Trời sẽ quan tâm đến những lời cầu nguyện của ngươi, nếu không thì Đức Chúa Trời sẽ ẩn mặt Ngài khỏi ngươi. Tiêu chí tối thiểu cho sự cầu nguyện là ngươi phải có khả năng giữ cho lòng ngươi được tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, và nó không được rời khỏi Đức Chúa Trời. Có thể là, trong giai đoạn này, ngươi không đạt được một sự thông sáng mới hơn hoặc cao hơn, nhưng vậy thì ngươi phải dùng sự cầu nguyện để giữ cho mọi thứ ở nguyên trạng – ngươi không được thoái lui. Đây là điều tối thiểu mà ngươi phải đạt được. Nếu ngươi không thể thực hiện ngay cả điều này, thì điều đó chứng tỏ rằng đời sống thuộc linh của ngươi không theo đúng hướng. Kết quả là, ngươi sẽ không thể giữ vững khải tượng ban đầu của mình, ngươi sẽ mất đức tin nơi Đức Chúa Trời, và rồi quyết tâm của ngươi sẽ tiêu tan. Một dấu hiệu của việc liệu ngươi đã bước vào đời sống thuộc linh hay chưa là xem thử những lời cầu nguyện của ngươi có đúng hướng hay không. Hết thảy mọi người phải bước vào hiện thực này: tất cả họ phải làm công việc chủ tâm rèn luyện bản thân trong sự cầu nguyện, không chờ đợi một cách thụ động, mà phải chủ tâm tìm cách để được Đức Thánh Linh cảm thúc. Chỉ khi đó họ sẽ trở thành những người thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Khi bắt đầu cầu nguyện, đừng vượt quá sức mình và đừng hy vọng sẽ đạt được mọi thứ ngay lập tức. Ngươi không thể đưa ra những yêu cầu quá cao, kỳ vọng rằng ngay khi mở miệng thì ngươi sẽ được Đức Thánh Linh cảm thúc, hoặc rằng ngươi sẽ được khai sáng và soi sáng, hoặc rằng Đức Chúa Trời sẽ chan tưới ân sủng lên ngươi. Điều đó sẽ không xảy ra; Đức Chúa Trời không trình diễn những việc siêu nhiên. Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của mọi người vào thời điểm riêng của Ngài và đôi khi Ngài thử luyện đức tin của ngươi để xem liệu ngươi có trung thành trước Ngài hay không. Khi cầu nguyện, ngươi phải có đức tin, sự kiên trì và quyết tâm. Hầu hết mọi người khi chỉ mới bắt đầu rèn luyện đều nản lòng bởi vì họ đã không được Đức Thánh Linh cảm thúc. Điều này sẽ không được gì! Ngươi phải kiên trì, ngươi phải tập trung vào việc cảm nhận sự cảm thúc của Đức Thánh Linh và việc tìm kiếm và khám phá. Đôi khi con đường mà ngươi thực hành là không đúng; đôi khi những động lực và những quan niệm cá nhân của ngươi không thể đứng vững trước Đức Chúa Trời, và vì vậy Thần của Đức Chúa Trời không thể cảm thúc được ngươi. Cũng có những lúc Đức Chúa Trời xem xét liệu ngươi có trung thành hay không. Tóm lại, trong sự rèn luyện ngươi phải trả một cái giá cao hơn. Nếu ngươi phát hiện ra rằng ngươi đang đi chệch hướng trên con đường, thì ngươi có thể thay đổi cách ngươi cầu nguyện. Chỉ cần ngươi tìm kiếm với một tấm lòng thành và ao ước được nhận lãnh, thì Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ đưa ngươi vào hiện thực này. Đôi khi ngươi cầu nguyện với một tấm lòng thành nhưng vẫn không cảm thấy như ngươi đã được cảm thúc một cách cụ thể. Những lúc như thế ngươi phải cậy vào đức tin, tin tưởng rằng Đức Chúa Trời dõi theo những lời cầu nguyện của ngươi; ngươi phải có sự kiên trì trong những lời cầu nguyện của mình.

Hãy là một người trung thực; hãy cầu nguyện đến Đức Chúa Trời để giải thoát bản thân ngươi khỏi sự dối trá trong lòng. Hãy thanh tẩy bản thân thông qua sự cầu nguyện vào mọi lúc, được cảm thúc bởi Thần của Đức Chúa Trời, rồi tâm tính của ngươi sẽ dần thay đổi. Đời sống thuộc linh đích thực là một đời sống cầu nguyện – đó là một đời sống được Đức Thánh Linh cảm thúc. Quá trình được Đức Thánh Linh cảm thúc là quá trình thay đổi tâm tính của con người. Một đời sống không được Đức Thánh Linh cảm thúc không phải là một đời sống thuộc linh, mà đó chỉ là đời sống của nghi thức tôn giáo mà thôi. Chỉ những người thường được Đức Thánh Linh cảm thúc, và được Đức Thánh Linh soi sáng và khai sáng, mới là những người đã bước vào đời sống thuộc linh. Tâm tính của con người liên tục thay đổi khi họ cầu nguyện. Họ càng được Thần của Đức Chúa Trời cảm thúc bao nhiêu, thì họ càng trở nên chủ động và vâng lời bấy nhiêu. Vì vậy, tấm lòng họ cũng sẽ dần được làm cho tinh sạch, và tâm tính của họ sẽ dần thay đổi. Đó là hiệu quả của sự cầu nguyện đích thực.

Từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

426. Sau khi Đức Chúa Trời tạo ra loài người và ban cho họ linh hồn, Ngài đã ra lệnh với họ rằng nếu họ không kêu cầu đến Ngài, thì họ sẽ không thể kết nối được với Thần của Ngài và do đó mà “truyền hình vệ tinh” từ trên trời sẽ không thể nhận được trên đất. Khi Đức Chúa Trời không còn trong tâm linh con người nữa, sẽ có chỗ trống cho những thứ khác, và do đó Sa-tan nắm lấy cơ hội để lẻn vào. Khi mọi người liên hệ với Đức Chúa Trời từ trong lòng, Sa-tan lập tức hoảng sợ và vội vã chạy trốn. Qua tiếng kêu khóc của nhân loại, Đức Chúa Trời ban cho họ những thứ họ cần, nhưng ngay từ đầu, Ngài không “cư ngụ” trong họ. Ngài chỉ đơn thuần cho họ sự viện trợ thường xuyên vì tiếng kêu cầu của họ, và từ sức mạnh nội tại đó mà con người có được sự cứng rắn, để Sa-tan không dám đến “chơi đùa” theo ý muốn của nó. Vì vậy, nếu con người liên tục kết nối với Thần của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan sẽ không dám đến và gây ra sự phá rối nào. Nếu không có sự phá rối của Sa-tan, đời sống của hết thảy mọi người đều bình thường và khi đó Đức Chúa Trời có cơ hội để làm việc không bị cản trở bên trong họ. Như vậy, những gì Đức Chúa Trời muốn làm có thể đạt được qua con người.

Trích từ “Chương 17” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

427. Cầu nguyện không phải là một loại nghi thức; đó là một sự thông tri thực sự giữa một người và Đức Chúa Trời, và nó mang một ý nghĩa sâu sắc. Từ sự cầu nguyện của con người, người ta có thể thấy rằng họ đang trực tiếp phục vụ Đức Chúa Trời. Nếu ngươi xem cầu nguyện như một nghi thức, thì đảm bảo là ngươi không phục vụ tốt Đức Chúa Trời. Nếu những lời cầu nguyện của ngươi không được thực hiện một cách tha thiết hoặc chân thành, thì có thể nói rằng theo quan điểm của Đức Chúa Trời, ngươi là một người không tồn tại. Thế thì, làm sao ngươi có thể có Đức Thánh Linh làm việc trên ngươi? Kết quả là, sau khi làm việc một thời gian, ngươi sẽ bị kiệt sức. Từ giờ trở đi, không cầu nguyện, ngươi sẽ không thể làm việc. Lời cầu nguyện mang lại công việc, và lời cầu nguyện mang lại sự phục vụ. Nếu ngươi là một người lãnh đạo, và phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng ngươi chưa bao giờ hết lòng cầu nguyện hoặc chưa bao giờ nghiêm túc trong những lời cầu nguyện của ngươi, thì cách mà ngươi phục vụ sẽ khiến ngươi thất bại. … Nếu ngươi có thể thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài, thì điều này chứng tỏ rằng ngươi xem Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thường lơ là việc cầu nguyện và có xu hướng tự mình làm mọi việc, làm việc này việc nọ sau lưng Ngài, thì ngươi đang không phục vụ Đức Chúa Trời; ngươi chỉ đang thực hiện công việc của bản thân ngươi. Như thế, chẳng lẽ ngươi sẽ không bị lên án sao? Nhìn bề ngoài, sẽ có vẻ như ngươi đã không làm bất kỳ điều gì quấy phá, cũng như ngươi đã không báng bổ Đức Chúa Trời, nhưng ngươi sẽ chỉ làm việc của riêng ngươi. Làm như vậy, chẳng lẽ ngươi không đang làm gián đoạn sao? Ngay cả khi, nhìn bề ngoài, có vẻ như dù ngươi không làm gián đoạn, nhưng về thực chất, ngươi đang chống lại Đức Chúa Trời.

Trích từ “Ý nghĩa và việc thực hành cầu nguyện” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

428. Không có gì Đức Chúa Trời khinh miệt hơn những lời cầu nguyện theo nghi lễ tôn giáo. Chỉ những lời cầu nguyện Đức Chúa Trời chân thành mới được chấp nhận. Nếu ngươi không có gì chân thành để nói, thì hãy giữ im lặng; đừng luôn luôn nói những lời giả dối và mù quáng thề thốt trước Đức Chúa Trời, cố gắng lừa dối Ngài, nói về việc ngươi yêu kính Ngài đến mức nào, về việc ngươi mong muốn trung thành với Ngài đến mức nào. Nếu ngươi không có khả năng thành tựu những mong muốn của mình, nếu ngươi thiếu quyết tâm và vóc giạc này thì, trong mọi trường hợp, đừng cầu nguyện như thế trước Đức Chúa Trời. Đó sự giễu cợt. Sự giễu cợt có nghĩa là chế nhạo một ai đó, xem thường họ. Khi mọi người cầu nguyện trước Đức Chúa Trời với kiểu tâm tính này, thì ít nhất, đây là sự lừa dối. Trong trường hợp xấu nhất, nếu ngươi thường xuyên làm điều này, thì ngươi có tính cách hoàn toàn đáng khinh. Nếu Đức Chúa Trời lên án ngươi, điều đó sẽ được gọi là sự báng bổ! Mọi người không có sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời, họ không biết cách tôn kính Đức Chúa Trời, hoặc làm thế nào để yêu kính và làm hài lòng Ngài. Nếu lẽ thật không rõ ràng đối với họ, hoặc tâm tính của họ bại hoại, thì Đức Chúa Trời sẽ bỏ qua. Nhưng họ mang tính cách như thế đến trước Đức Chúa Trời và đối xử với Đức Chúa Trời như những người ngoại đạo đối xử với người khác. Hơn nữa, họ trang nghiêm quỳ xuống trước Ngài khi cầu nguyện, sử dụng những lời này để thử và phỉnh nịnh Đức Chúa Trời, và khi họ kết thúc, họ không những không cảm thấy tự trách mình, mà còn không ý thức được sự nghiêm trọng trong những hành động của họ. Nếu đúng như thế, Đức Chúa Trời có ở cùng họ không? Một người hoàn toàn không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời có thể được khai sáng và soi sáng không? Họ có thể được khai sáng bằng lẽ thật không? (Không, họ không thể được khai sáng). Vậy thì, họ gặp rắc rối. Các ngươi đã cầu nguyện như vậy nhiều lần chưa? Các ngươi có làm như vậy thường xuyên không? Khi mọi người ở quá lâu trong thế gian bên ngoài, họ sặc mùi hôi thối của xã hội, bản tính cặn bã của họ gia tăng, và họ trở nên đầy dẫy độc tố và lối sống của Sa-tan; những gì thốt ra từ miệng họ là những lời giả dối và lừa lọc, họ nói mà không suy nghĩ, hoặc nói những lời mà luôn luôn không chứa đựng điều gì ngoài động cơ và mục đích riêng của họ, và hiếm khi có động cơ đúng đắn. Đây là những vấn đề nghiêm trọng. Khi mọi người đem những triết lý và lối sống của Sa-tan đến trước Đức Chúa Trời, chẳng phải họ xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời sao?

Trích từ “Chỉ khi ngươi biết chính mình ngươi mới có thể mưu cầu lẽ thật” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

429. Đôi khi, khi ngươi đang tận hưởng lời của Đức Chúa Trời, linh hồn của ngươi được chạm đến, và ngươi cảm thấy rằng ngươi không thể không yêu Đức Chúa Trời, rằng có một sức mạnh to lớn ở trong ngươi, và rằng không có gì mà ngươi không thể gạt sang một bên. Nếu ngươi cảm thấy như vậy, thì ngươi đã được Thần của Đức Chúa Trời chạm đến, và tấm lòng ngươi đã hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Chúng con thực sự đã được Ngài định trước và lựa chọn. Sự vinh hiển của Ngài ban cho con niềm tự hào, được làm một trong những dân sự của Ngài là niềm vinh dự cho con. Con sẽ tận hiến bất cứ điều gì và cho đi bất cứ thứ gì để thực hiện ý muốn của Ngài, và con sẽ dâng toàn bộ những năm tháng của con, và những nỗ lực trọn đời con cho Ngài”. Khi ngươi cầu nguyện như thế, trong lòng ngươi sẽ có một tình yêu bất tận và sự tuân phục thật sự đối với Đức Chúa Trời. Ngươi đã bao giờ có một trải nghiệm như thế chưa? Nếu con người thường xuyên được Thần của Đức Chúa Trời chạm đến, thì họ đặc biệt sẵn sàng dâng mình cho Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện của họ: “Lạy Đức Chúa Trời! Con ao ước được nhìn thấy ngày vinh hiển của Ngài, và con ao ước được sống vì Ngài – không có gì xứng đáng hay ý nghĩa hơn là được sống vì Ngài, và con không có chút khao khát nào để sống vì Sa-tan và xác thịt. Ngài nâng con lên bằng cách giúp con sống vì Ngài ngày nay”. Khi ngươi đã cầu nguyện theo cách này, ngươi sẽ cảm thấy rằng ngươi không thể không dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, rằng ngươi phải có được Đức Chúa Trời, và rằng ngươi không muốn chết mà chưa có Đức Chúa Trời trong khi ngươi còn sống. Sau khi cầu nguyện như thế, sẽ có một sức mạnh vô tận trong ngươi, và ngươi sẽ không biết được nó đến từ đâu; trong lòng ngươi sẽ có nguồn năng lực vô hạn, và ngươi sẽ có cảm nhận rằng Đức Chúa Trời thật đáng yêu, và rằng Ngài xứng đáng được yêu. Đây là lúc ngươi sẽ được Đức Chúa Trời chạm đến. Tất cả những ai đã có một sự trải nghiệm như thế đều đã được Đức Chúa Trời chạm đến. Với những ai thường được Đức Chúa Trời chạm đến, những sự thay đổi xảy ra trong đời sống của họ, họ có thể đưa ra quyết tâm và sẵn sàng có được Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trong lòng họ mạnh mẽ hơn, lòng họ hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, họ không quan tâm đến gia đình, thế gian, những vướng mắc, hoặc tương lai của mình, và họ sẵn sàng tận hiến những nỗ lực suốt đời cho Đức Chúa Trời. Tất cả những ai đã được Thần của Đức Chúa Trời chạm đến là những người theo đuổi lẽ thật, và có hy vọng được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện.

Trích từ “Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

430. Giờ ngươi phải có thể thấy rõ ràng chính xác con đường mà Phi-e-rơ đã đi. Nếu ngươi có thể thấy rõ con đường của Phi-e-rơ, thì ngươi sẽ chắc chắn về công tác được thực hiện hôm nay, để ngươi sẽ không phàn nàn hay tiêu cực hay khao khát bất kỳ điều gì. Ngươi phải cảm nghiệm được tâm trạng của Phi-e-rơ lúc đó: Ông trĩu nặng buồn sầu; ông không còn cầu xin được có tương lai hay phúc lành gì. Ông không tìm kiếm lợi lộc, hạnh phúc, danh vọng hay tiền tài trong thế gian; ông chỉ tìm cách sống cuộc đời ý nghĩa nhất, đó là đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời và dâng hiến những gì ông trân quý tột bậc cho Đức Chúa Trời. Được vậy thì ông sẽ mãn nguyện trong lòng. Ông thường xuyên cầu nguyện với Jêsus bằng những lời này: “Đức Chúa Jêsus Christ, tôi từng yêu mến Ngài, nhưng tôi chưa hề thật sự yêu mến Ngài. Dù tôi đã nói mình có đức tin nơi Ngài, tôi chưa hề yêu mến Ngài thật lòng. Tôi chỉ ngưỡng mộ Ngài, tôn thờ Ngài và nhớ Ngài, nhưng tôi chưa hề yêu mến Ngài, cũng không thật sự có đức tin nơi Ngài”. Ông không ngừng cầu nguyện để quyết chí, và ông đã luôn được khích lệ bởi những lời của Jêsus và lấy động lực từ đó. Về sau, sau một thời gian trải nghiệm, Jêsus đã thử luyện ông, khơi gợi ông mong mỏi Ngài hơn nữa. Ông đã nói: “Đức Chúa Jêsus Christ! Tôi nhớ Ngài biết bao và khát khao được nhìn thấy Ngài biết bao. Tôi thiếu sót quá nhiều và không thể bù đắp nổi tình yêu của Ngài. Tôi nài xin Ngài sớm đưa tôi đi. Khi nào Ngài cần đến tôi? Khi nào Ngài đưa tôi đi? Khi nào tôi được một lần nữa nhìn thấy dung nhan Ngài? Tôi không ước ao được sống lâu hơn nữa trong thân xác này, không ước ao tiếp tục bị bại hoại, tôi cũng không có mong ước nổi loạn nữa. Tôi sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì tôi có cho Ngài sớm nhất có thể, và tôi không mong muốn làm buồn lòng Ngài thêm nữa”. Đây là cách ông cầu nguyện, nhưng lúc đó ông đã không biết Jêsus sẽ hoàn thiện điều gì nơi ông. Trong cơn thống khổ của thử luyện ông chịu, Jêsus hiện ra với ông lần nữa và nói: “Phi-e-rơ, Ta mong ước làm cho ngươi hoàn thiện, để ngươi trở nên hoa trái, là kết tinh của việc Ta hoàn thiện ngươi, và đấy là điều ta sẽ vui hưởng. Ngươi có thể thật sự chứng thực cho Ta không? Ngươi đã làm những gì ta yêu cầu ngươi làm chưa? Ngươi có sống theo những lời Ta đã phán không? Ngươi từng yêu mến Ta, nhưng dù ngươi yêu mến Ta, ngươi đã sống thể hiện ra Ta chưa? Ngươi đã làm gì cho Ta? Ngươi nhận ra rằng ngươi không xứng đáng với tình yêu của Ta, nhưng ngươi đã làm gì cho Ta?” Phi-e-rơ thấy rằng ông đã không làm gì cho Jêsus và nhớ lại lời thề trước đây của ông là dâng mạng sống này cho Đức Chúa Trời. Và thế là ông không còn than vãn, và lời cầu nguyện của ông từ đó khá hơn nhiều. Ông cầu nguyện rằng: “Đức Chúa Jêsus Christ! Tôi từng bỏ Ngài, và Ngài cũng từng bỏ tôi. Chúng ta đã có thời gian xa cách, và thời gian bầu bạn. Tuy thế, Ngài yêu mến tôi hơn bất kỳ ai khác. Tôi đã nhiều lần nổi loạn chống lại Ngài, và nhiều lần làm Ngài buồn lòng. Làm sao tôi quên được những điều đó? Tôi luôn ghi trong tâm trí và không bao giờ quên việc Ngài đã làm trên tôi và việc Ngài đã giao phó cho tôi. Tôi đã làm mọi việc có thể cho công tác mà Ngài đã làm trên tôi. Ngài biết tôi có thể làm gì, và hơn nữa Ngài còn biết tôi có thể đóng vai trò gì. Tôi ước được quy phục theo những dàn xếp của Ngài, và tôi sẽ dâng hiến mọi sự tôi có cho Ngài. Chỉ có Ngài biết tôi có thể làm gì cho Ngài. Dù cho Sa-tan đã lừa phỉnh tôi rất nhiều và tôi đã nổi loạn chống lại Ngài, tôi tin Ngài không nhớ về tôi với những sự vi phạm đó và Ngài không đối xử với tôi dựa theo chúng. Tôi ước ao dâng hiến toàn bộ cuộc sống tôi cho Ngài. Tôi chẳng cầu xin gì và tôi cũng không có hy vọng hay kế hoạch gì khác; tôi chỉ ước ao hành động theo ý định của Ngài và thực thi ý Ngài. Tôi sẽ uống chén đắng của Ngài và tôi đây tùy Ngài sai bảo”.

Trích từ “Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

431. Ta đã bắt Phi-e-rơ phải chịu vô vàn thử luyện – đương nhiên, những thử luyện này khiến ông ta sống dở chết dở – nhưng giữa hàng trăm lần thử luyện này, chưa một lần ông đánh mất đức tin vào Ta hoặc thấy thất vọng về Ta. Thậm chí khi Ta nói Ta đã bỏ rơi ông, ông cũng không nhụt chí, mà vẫn tiếp tục yêu mến Ta một cách thực tế và theo các nguyên tắc thực hành cũ. Ta bảo ông ta rằng Ta sẽ không khen ngợi ông ta cho dù ông ta yêu mến Ta, rằng cuối cùng ta sẽ ném ông ta vào tay Sa-tan. Nhưng giữa những lần thử luyện, không phải thử luyện đối với xác thịt mà bằng lời nói, ông ta vẫn cầu nguyện với Ta và nói: “Lạy Đức Chúa Trời! Trong trời đất và vạn vật, có con người nào, tạo vật nào hoặc sự vật nào không ở trong tay Ngài, Đấng Toàn Năng? Khi Ngài thương xót tôi, trái tim tôi hân hoan xiết bao bởi lòng thương xót của Ngài. Khi Ngài phán xét tôi, cho dù tôi có thể không xứng đáng, tôi cảm nhận rõ hơn sự vô hạn trong việc làm của Ngài, bởi vì Ngài đầy rẫy thẩm quyền và sự thông sáng. Dù thân xác tôi chịu khổ cực, nhưng tinh thần tôi được an ủi. Làm sao tôi có thể không ngợi ca sự thông sáng và việc làm của Ngài? Thậm chí dù tôi có chết sau khi biết Ngài, làm sao tôi có thể không chết trong hân hoan và hạnh phúc? Ôi, Đấng Toàn Năng! Ngài thực sự không muốn để tôi thấy Ngài sao? Phải chăng tôi thực sự không xứng đáng nhận lãnh sự phán xét của Ngài? Phải chăng có điều gì đó nơi tôi mà Ngài không muốn thấy?” Trong những lần thử luyện, mặc dù Phi-e-rơ không thể nắm trúng ý Ta, nhưng rõ ràng ông đã tự hào và vinh dự được Ta tin dùng (mặc dù ông nhận sự phát xét của Ta để nhân loại thấy sự oai nghi và giận dữ của Ta), và ông không thấy chán nản vì những thử luyện này. Vì lòng trung thành của ông trước Ta và vì phước lành của Ta ban cho, ông ta đã là một tấm gương và một kiểu mẫu cho loài người suốt hàng nghìn năm. Đây chẳng phải chính là điều các ngươi cần học tập sao? Hãy suy ngẫm thật lâu và thật kỹ xem tại sao ta kể câu chuyện dài như vậy về Phi-e-rơ; đây là những nguyên tắc mà các ngươi phải tuân theo.

Trích từ “Chương 6” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

432. Khi bị Đức Chúa Trời hành phạt, Phi-e-rơ đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Xác thịt con bất tuân lệnh, và Đức Chúa Trời hành phạt con, phán xét con. Con vui sướng trong hình phạt và phán xét của Ngài, và thậm chí nếu Ngài không còn muốn con, trong sự phán xét của Ngài, con thấy rõ tâm tính công chính và thánh khiết của Ngài. Con bằng lòng khi Ngài phán xét con, để những kẻ khác có thể nhìn thấy tâm tính công chính trong sự phán xét của Ngài. Nếu điều đó có thể biểu lộ tâm tính của Ngài và để cho muôn vật có thể nhìn thấy tâm tính công chính của Ngài, và nếu điều đó có thể khiến tình yêu của con dành cho Ngài thuần khiết hơn, để con có thể có được hình tượng giống một con người công chính, thì sự phán xét của Ngài là tốt đẹp vì đó chính là lòng nhân từ của Ngài. Con biết rằng trong con vẫn còn nhiều sự nổi loạn, và rằng con vẫn chưa xứng đáng để đến trước Đức Chúa Trời. Con ước Ngài thậm chí sẽ phán xét con nhiều hơn dù đó là thông qua nghịch cảnh hay những nỗi cùng cực; cho dù Ngài có làm gì đi chăng nữa thì điều đó vẫn đáng trân quý đối với con. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật sâu rộng, và con sẵn lòng phó thác bản thân dưới sự định đoạt của Ngài mà không chút kêu than”. Đây là hiểu biết của Phi-e-rơ sau khi ông đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và nó cũng là lời chứng về tình yêu của Phi-e-rơ dành cho Đức Chúa Trời. … Gần cuối đời, sau khi đã được làm cho hoàn thiện, Phi-e-rơ nói rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Nếu được sống thêm vài năm nữa, con ước mình có thể có được tình yêu sâu đậm hơn và thuần khiết hơn dành cho Ngài”. Khi sắp bị đóng đinh vào thập giá, Phi-e-rơ cầu nguyện trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời! Thời khắc của Ngài đã tới; thời khắc Ngài chuẩn bị cho con đã tới. Con phải bị đóng đinh vì Đức Chúa Trời, con phải làm chứng cho Ngài, và con hi vọng rằng tình yêu của con có thể đáp ứng các yêu cầu của Ngài và rằng tình yêu đó có thể trở nên thuần khiết hơn. Giờ đây, con cảm thấy thoải mái và vững dạ khi có thể chết vì Đức Chúa Trời, và bị đóng đinh lên thập giá vì Ngài, bởi vì chẳng có gì khiến con thỏa lòng hơn là việc có thể bị đóng đinh vì Ngài, đáp ứng những mong mỏi của Ngài, và có thể dâng hiến bản thân, dâng hiến mạng sống của con cho Ngài. Lạy Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời thật đáng mến biết bao! Nếu Ngài cho con được sống, con sẽ càng nguyện yêu mến Ngài. Con sẽ yêu mến Ngài cho đến khi vẫn còn hơi thở. Con ước được yêu mến Đức Chúa Trời sâu đậm hơn. Ngài phán xét con, hành phạt con, và thử luyện con vì con không công chính, vì con đã gây ra tội lỗi. Và con đã hiểu rõ hơn tâm tính công chính của Ngài. Đây là phước lành với con, vì con có thể yêu Đức Chúa Trời sâu đậm hơn, và con nguyện lòng yêu Ngài theo cách này ngay cả khi Ngài không yêu thương con. Con sẵn lòng nhìn ra tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, vì điều này khiến con càng có thể theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Con thấy rằng cuộc sống của con giờ đây có ý nghĩa hơn, bởi vì con bị đóng đinh vì Đức Chúa Trời, và được chết vì Ngài là một điều ý nghĩa. Nhưng con vẫn không thấy thỏa lòng, vì con biết quá ít về Đức Chúa Trời, con biết rằng con không thể hoàn toàn đáp ứng những mong mỏi của Ngài, và con mới đền đáp được quá ít cho Ngài. Trong đời con, con vẫn chưa thể trọn vẹn quay về bên Đức Chúa Trời; điều đó còn quá xa vời với con. Khi nhìn lại khoảnh khắc này, con thấy mình mắc nợ Ngài quá nhiều, và con chỉ có thời khắc này để bù đắp cho tất cả những sai lầm và tất cả tình yêu mà con chưa đền đáp được cho Ngài”.

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: A. Có đức tin vào Đức Chúa Trời

Tiếp theo: C. Hiểu lẽ thật và bước vào hiện thực

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này