Ngươi phải biết rằng Đức Chúa Trời thực tế chính là Đức Chúa Trời

Ngươi nên biết gì về Đức Chúa Trời thực tế? Thần, Thân vị, và Lời là các yếu tố làm nên chính Đức Chúa Trời thực tế, và đây chính là ý nghĩa thực sự của chính Đức Chúa Trời thực tế. Nếu ngươi chỉ biết đến Thân vị - tức ngươi chỉ biết đến những thói quen và tính cách của Ngài - nhưng không biết về công việc của Thần, hoặc những điều Thần làm trong xác thịt, và nếu ngươi chỉ chú ý đến Thần và Lời, và chỉ cầu nguyện trước Thần mà không hề biết gì đến công việc của Thần của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Trời thực tế, thì điều đó vẫn chứng tỏ rằng ngươi chẳng biết đến Đức Chúa Trời thực tế. Kiến thức về Đức Chúa Trời thực tế bao gồm việc biết đến và trải nghiệm lời Ngài, và nắm bắt được các luật lệ và nguyên tắc công việc của Đức Thánh Linh, và cách mà Thần của Đức Chúa Trời làm việc trong xác thịt. Vậy thì, nó cũng bao gồm việc biết được rằng mỗi một hành động của Đức Chúa Trời trong xác thịt đều được Thần chi phối, và rằng những lời Ngài phán ra đều là sự bày tỏ trực tiếp của Thần. Như thế, nếu ngươi muốn biết về Đức Chúa Trời thực tế, trước hết ngươi phải biết Đức Chúa Trời hoạt động trong nhân tính và thần tính như thế nào; điều này lần lượt liên quan đến những sự bày tỏ của Thần, mà hết thảy mọi người đều có tiếp xúc.

Những sự bày tỏ của Thần bao gồm những gì? Đôi lúc Đức Chúa Trời làm việc trong nhân tính, và đôi lúc thì trong thần tính - nhưng nhìn chung thì cả hai trường hợp đều có Thần điều khiển. Tinh thần bên trong con người ra sao, thì biểu hiện bên ngoài của họ cũng như vậy. Thần hoạt động một cách bình thường, nhưng có hai phần Ngài được hướng dẫn bởi Thần: Một phần là công việc Ngài trong nhân tính, và phần kia là công việc Ngài trong thần tính. Ngươi nên biết rõ điều này. Công việc của Thần biến đổi tùy theo hoàn cảnh: Khi công việc con người của Ngài đòi hỏi, thì Thần sẽ chỉ dẫn công việc con người, và khi công việc thần thánh của Ngài đòi hỏi, thì thần tính xuất hiện trực tiếp để triển khai công việc. Bởi vì Đức Chúa Trời hoạt động trong xác thịt và xuất hiện trong xác thịt, Ngài làm việc cả trong nhân tính và thần tính. Công việc Ngài trong nhân tính được Thần chỉ dẫn, và nhằm thỏa mãn các nhu cầu trần tục của con người, tạo điều kiện cho họ tiếp xúc với Ngài, cho họ thấy được thực tiễn và sự bình thường của Đức Chúa Trời, và cho họ thấy rằng Thần của Đức Chúa Trời đã đến trong xác thịt, sống giữa con người, sống cùng con người, và giao tiếp với con người. Công việc Ngài trong thần tính là nhằm cung cấp sự sống của con người, và hướng dẫn con người trong mọi việc từ góc độ tích cực, làm thay đổi tâm tính con người và cho họ thực sự thấy được sự xuất hiện của Thần trong xác thịt. Về cơ bản, sự phát triển trong đời sống con người đạt được trực tiếp thông qua công việc và lời Đức Chúa Trời trong thần tính. Chỉ khi con người chấp nhận công việc trong thần tính của Đức Chúa Trời thì họ mới có thể thay đổi được tâm tính của mình, chỉ khi đó họ mới được thỏa mãn trong tinh thần mình; chỉ khi điều này được thêm bởi công việc trong nhân tính - tức sự chăn dắt, hỗ trợ, và cung cấp của Đức Chúa Trời trong nhân tính - thì con người mới có thể thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu họ muốn tuân theo các điều răn, thì chí ít con người phải biết đến Đức Chúa Trời thực tế - Đấng xuất hiện trong xác thịt - không một chút hoang mang. Nói cách khác, con người nên nắm bắt được các nguyên tắc về tuân thủ các điều răn. Tuân thủ các điều răn không có nghĩa là làm theo một cách bừa bãi và tùy tiện, mà là tuân thủ chúng cùng với một nền tảng, một mục đích, và cùng với những nguyên tắc. Điều đầu tiên phải đạt được là khải tượng của ngươi phải rõ ràng. Đức Chúa Trời thực tế được nói đến ngày hôm nay hoạt động trong cả nhân tính và thần tính. Thông qua sự xuất hiện của Đức Chúa Trời thực tế, công việc và cuộc sống con người bình thường cũng như công việc hoàn toàn thần thánh của Ngài mới đạt được. Nhân tính và thần tính của Ngài được kết thành một, và công việc của cả hai đều[a] được thực hiện thông qua lời; dù là nhân tính hay thần tính thì Ngài cũng phán ra lời. Khi Đức Chúa Trời hoạt động trong nhân tính, Ngài phán dạy theo ngôn ngữ của nhân tính, hầu cho con người có thể tiếp xúc và hiểu được. Lời Ngài được phán rõ ràng và dễ hiểu, theo cách mà chúng có thể đến được với tất cả mọi người; bất kể là những người này có tri thức hay ít học, họ đều có thể nhận lãnh lời Chúa. Công việc của Đức Chúa Trời trong thần tính cũng được thực hiện thông qua lời, nhưng nó tràn đầy sự cung cấp, tràn đầy sự sống, và không bị vấy bẩn bởi ý tưởng của con người, nó không dính líu gì đến những sở thích của con người, và không có những hạn chế của con người, nó nằm ngoài mọi giới hạn của bất kỳ nhân tính bình thường nào; nó cũng được thực hiện trong xác thịt, nhưng lại là sự bày tỏ trực tiếp của Thần. Nếu con người chỉ chấp nhận công việc của Đức Chúa Trời trong nhân tính, thì họ sẽ gò bó mình vào một phạm vi nhất định, và rồi sẽ cần đến sự xử lý, tỉa sửa và sửa dạy năm này qua năm khác nhằm có được một chút ít thay đổi trong họ. Tuy vậy, nếu không có công việc hay sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì họ sẽ cứ luôn dùng đến những phương cách cũ; chỉ có cách thông qua công việc của thần tính mà những thói tật và khiếm khuyết này mới có thể được chỉnh đốn, chỉ đến lúc đó thì con người mới có thể được làm cho trọn vẹn. Thay vì liên tục xử lý và tỉa sửa, điều cần thiết là sự cung cấp tích cực, dùng lời để bù đắp cho mọi thiếu sót, dùng lời để biểu lộ mọi trạng thái của con người, dùng lời để chỉ dẫn đời sống cũng như mọi lời nói và hành động của họ, để phơi bày mọi ý định và động cơ của họ; đây là công việc thực sự của Đức Chúa Trời thực tế. Và như thế, trong thái độ của ngươi với Đức Chúa Trời thực tế, ngươi phải vừa vâng phục nhân tính của Ngài, công nhận và tỏ lòng cảm kích trước Ngài, và hơn thế nữa, phải vừa chấp nhận và vâng theo công việc và những lời thánh thần. Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt có nghĩa rằng mọi công việc và lời của Thần của Đức Chúa Trời đều được thực hiện thông qua nhân tính bình thường của Ngài, và thông qua xác thịt nhập thể của Ngài. Nói cách khác, Thần của Đức Chúa Trời vừa chỉ dẫn công việc con người của Ngài, vừa thực hiện công việc của thần tính trong xác thịt, và ở Đức Chúa Trời nhập thể ngươi có thể thấy được cả công việc của Chúa trong nhân tính và công việc hoàn toàn của thánh thần; đây là tầm quan trọng còn thực tế hơn về sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Nếu ngươi có thể thấy rõ điều này, thì ngươi sẽ có khả năng kết nối mọi phần khác nhau của Đức Chúa Trời, và sẽ thôi không quá đặt nặng vào công việc trong thần tính của Ngài, cũng như không quá xem nhẹ công việc trong nhân tính của Ngài, và ngươi sẽ không bị cực đoan hay đi chệch hướng. Nhìn chung, ý nghĩa của Đức Chúa Trời thực tế là công việc nhân tính và thần tính của Ngài, theo như Thần chỉ dẫn, được bày tỏ thông qua xác thịt của Ngài, hầu cho con người có thể thấy được rằng Ngài thật sống động và giống như thật, rất thật và thực tế.

Công việc của Thần của Đức Chúa Trời trong nhân tính có những giai đoạn chuyển tiếp. Bằng cách làm cho nhân tính trở nên hoàn thiện, Ngài tạo điều kiện cho nhân tính Ngài nhận lãnh được sự chỉ dẫn của Thần, sau đó thì nhân tính Ngài mới có thể cung cấp và chăn dắt các hội thánh. Đây là một sự bày tỏ về công việc bình thường của Đức Chúa Trời. Như vậy, nếu ngươi có thể thấy rõ những nguyên tắc của công việc trong nhân tính của Đức Chúa Trời, thì ngươi hẳn sẽ không có những quan niệm về công việc của Đức Chúa Trời trong nhân tính. Bất kể điều gì khác, Thần của Đức Chúa Trời không thể nào sai. Ngài luôn đúng, và không mắc một lỗi nào; Ngài sẽ không làm bất cứ điều gì không chuẩn xác. Công việc thần thánh là sự bày tỏ trực tiếp ý muốn của Đức Chúa Trời mà không có sự can dự của nhân tính. Việc này không trải qua quá trình hoàn thiện mà đến trực tiếp từ Thần. Tuy nhiên, việc Ngài có thể hoạt động trong thần tính lại do bởi nhân tính bình thường của Ngài; nó không có một chút gì siêu nhiên, và có vẻ như được thực hiện bởi một con người bình thường; Đức Chúa Trời từ thiên đàng đến với trần thế chủ yếu để bày tỏ lời của Đức Chúa Trời thông qua xác thịt, để hoàn tất công việc của Thần của Đức Chúa Trời thông qua xác thịt.

Ngày nay, kiến thức của con người về Đức Chúa Trời thực tế vẫn còn quá phiến diện, và hiểu biết của họ về tầm quan trọng của sự nhập thể vẫn còn quá nhỏ bé. Khi nói về xác thịt của Chúa, thông qua công việc và lời Ngài mà con người thấy được rằng Thần của Đức Chúa Trời chứa đựng quá nhiều điều, rằng Ngài thật giàu có. Nhưng bất kể là như thế, lời chứng về Chúa cuối cùng vẫn đến từ Thần của Đức Chúa Trời: những gì Chúa làm trong xác thịt, những nguyên tắc nào Ngài sử dụng, những gì Ngài làm trong nhân tính, và những gì Ngài làm trong thần tính. Con người phải có kiến thức về những điều này. Ngày nay ngươi có thể thờ phượng thân vị này, nhưng trong thực tế ngươi đang thờ phượng Thần. Đây là điều tối thiểu nhất phải đạt được trong tri thức con người về Đức Chúa Trời nhập thể: đó là biết về bản chất của Thần thông qua xác thịt, biết về công việc thần thánh của Thần trong xác thịt và công việc của con người trong xác thịt, chấp nhận mọi lời và phát ngôn của Thần trong xác thịt, và thấy được cách mà Thần của Đức Chúa Trời chỉ dẫn xác thịt và biểu thị quyền năng Ngài trong xác thịt. Có nghĩa là, con người biết đến Thần trên trời thông qua xác thịt; sự xuất hiện của chính Đức Chúa Trời thực tế giữa nhân loại đã xua tan sự mơ hồ về chính Đức Chúa Trời trong quan niệm của con người; sự thờ phượng của con người đối với chính Đức Chúa Trời thực tế đã làm gia tăng sự vâng phục của họ đối với Đức Chúa Trời; và thông qua công việc thần thánh của Thần của Đức Chúa Trời trong xác thịt, cũng như công việc con người trong xác thịt, con người nhận lãnh được sự mặc khải và chăn dẫn, và gặt hái được sự đổi thay trong tâm tính sống của họ. Chỉ có điều này mới là ý nghĩa thực sự của việc Thần đến trong xác thịt, và điều đó cũng chủ yếu là để con người được tiếp xúc với Chúa, nương tựa vào Chúa, và đạt được sự hiểu biết về Chúa.

Nhìn chung, con người nên có thái độ nào đối với Đức Chúa Trời thực tế? Ngươi biết gì về sự nhập thể, về sự xuất hiện của Lời trong xác thịt, về sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt, về những việc làm của Đức Chúa Trời thực tế? Và điều gì chủ yếu đang được nói đến ngày nay? Sự nhập thể, sự xuất hiện của Lời trong xác thịt, và sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt - đây là những vấn đề cần được thông suốt. Dựa trên vóc giạc và thời đại của các ngươi, thông qua những kinh nghiệm sống của các ngươi, các ngươi phải dần hiểu ra những vấn đề này, và phải có được tri thức rõ ràng về chúng. Quá trình để con người cảm nghiệm lời Chúa cũng giống như quá trình mà họ biết được sự xuất hiện của lời Chúa trong xác thịt. Con người càng cảm nghiệm lời Chúa, họ càng biết đến Thần của Đức Chúa Trời; thông qua việc cảm nghiệm lời Chúa, con người nắm bắt được các nguyên tắc công việc của Thần và biết đến chính Đức Chúa Trời thực tế. Thực ra, khi Đức Chúa Trời làm con người trở nên hoàn thiện và thu phục họ, Ngài cũng giúp họ biết đến những việc làm của Đức Chúa Trời thực tế; Ngài dùng công việc của Đức Chúa Trời thực tế để cho con người thấy tầm quan trọng thực sự của sự nhập thể, và để cho họ thấy rằng Thần của Đức Chúa Trời thực sự đã xuất hiện trước con người. Khi con người được Chúa thu phục và làm cho hoàn thiện, những sự bày tỏ của Đức Chúa Trời thực tế đã chinh phục được họ, lời của Đức Chúa Trời thực tế đã thay đổi được họ, và ban cho họ sự sống của Ngài từ bên trong, lấp đầy họ với tất cả những gì Ngài có (bất kể là Ngài ở thể trần tục hay thánh thần), lấp đầy họ với bản chất của lời Ngài, và khiến con người sống với lời Ngài. Khi Đức Chúa Trời thu phục con người, Ngài chủ yếu dùng lời và những phát ngôn của Đức Chúa Trời thực tế để xử lý những khiếm khuyết của con người, và để phán xét và phơi bày tâm tính nổi loạn của họ, khiến họ đạt được những gì họ cần, và cho họ thấy rằng Đức Chúa Trời đã đến giữa con người. Quan trọng nhất là công việc do Đức Chúa Trời thực tế thực hiện đang cứu mọi người khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan, đưa họ ra khỏi vùng đất bẩn thỉu, và xua tan tâm tính bại hoại của họ. Tầm quan trọng sâu sắc nhất trong việc được Đức Chúa Trời thực tế thu phục là có thể lấy Đức Chúa Trời thực tế làm gương, như là một hình mẫu, và sống với nhân tính bình thường, có thể thực hành theo lời và những yêu cầu của Đức Chúa Trời thực tế mà không một chút chểnh mảng hay lạc lối, thực hành bất cứ điều gì Ngài dạy, và có thể đạt được bất cứ điều gì Ngài yêu cầu. Bằng cách này, ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu phục. Khi ngươi được thu phục bởi Đức Chúa Trời, ngươi không chỉ sở hữu công việc của Đức Thánh Linh; chủ yếu là ngươi có thể sống theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời thực tế. Chỉ đơn thuần có được công việc của Đức Thánh Linh không có nghĩa rằng ngươi có được sự sống. Điều cốt yếu là ngươi có thể hành động theo yêu cầu của Đức Chúa Trời thực tế hay không, nó liên quan đến việc ngươi có thể được thu phục bởi Đức Chúa Trời hay không. Những điều này mới là ý nghĩa to lớn nhất của công việc của Đức Chúa Trời thực tế trong xác thịt. Có nghĩa là, Đức Chúa Trời thu phục một nhóm người bằng cách thực sự xuất hiện trong xác thịt và trở nên sống động và rất thật, được con người diện kiến, thực sự làm những công việc của Thần trong xác thịt, và bằng cách làm gương cho con người trong xác thịt. Sự hiện đến của Đức Chúa Trời trong xác thịt chủ yếu là để giúp con người thấy được những việc làm thực tế của Chúa, để thực thể hóa Thần - vốn vô hình vô dạng - trong xác thịt, khiến con người có thể nhìn thấy và chạm vào Ngài. Theo cách này, những ai được Ngài làm cho trọn vẹn sẽ sống trọn cùng Ngài, họ sẽ được Ngài thu nhận, và hợp lòng Ngài. Nếu Đức Chúa Trời phán từ thiên đàng, và không thực sự đến với trần thế, thì con người sẽ mãi không có khả năng được biết đến Chúa, họ chỉ có thể truyền giảng về những việc làm của Chúa qua những lý thuyết sáo rỗng, và sẽ không có được lời Chúa trong thực tiễn. Đức Chúa Trời đến với trần thế chủ yếu để làm gương và làm hình mẫu cho những ai có thể được thu nhận bởi Chúa; chỉ nhờ cách này thì con người mới có thể thực sự biết đến Chúa, và chạm vào Chúa, nhìn thấy được Ngài, và chỉ khi đó họ mới thực sự được Đức Chúa Trời thu phục.

Chú thích:

a. Trong nguyên bản ghi là: “cả hai đều.”

Trước: Vương quốc một nghìn năm đã đến

Tiếp theo: Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Làm sao để hiểu biết thực tại

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Ngài nói đều thực tế, và tất cả những...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này