Chứng ngôn của những người đắc thắng

Chứng ngôn của những người đắc thắng

Kể từ khi Đức Chúa Trời Toàn Năng tiến hành công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Ngài ở Trung Quốc đại lục, mặc dù những người được Đức Chúa Trời chọn đã phải chịu sự đàn áp dã man, tàn bạo của chính phủ Trung Quốc, nhưng dưới sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, họ vẫn bất khuất và kiên quyết trung thành, tạo nên lời chứng vang dội về chiến thắng trước Sa-tan. Sự thật đã hoàn toàn chứng minh rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã thực sự tạo nên một nhóm người đắc thắng trong Thời đại Vương quốc, từ đó hoàn thành kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời.

Trải nghiệm và Lời chứng

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger