Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận

Công việc của Đức Thánh Linh thay đổi từ ngày này sang ngày khác, gia tăng theo từng bước; sự khải thị của ngày mai thậm chí còn cao hơn của ngày hôm nay, từng bước thậm chí càng lên cao hơn. Đức Chúa Trời hoàn thiện con người qua công việc như thế. Nếu con người không thể theo kịp thì họ có thể bị bỏ lại phía sau bất cứ lúc nào. Nếu con người không có một tấm lòng vâng phục thì họ không thể theo đến cùng. Thời đại cũ đã qua; đây là một thời đại mới. Và trong một thời đại mới thì công việc mới phải được thực hiện. Đặc biệt là trong thời đại cuối cùng là thời đại con người sẽ được hoàn thiện, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện công việc mới càng nhanh chóng hơn bao giờ hết. Vì thế, nếu không có sự vâng phục trong lòng mình thì con người sẽ nhận thấy khó mà theo kịp những bước chân của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không tuân theo bất kỳ quy tắc nào và Ngài cũng không xem bất kỳ giai đoạn nào trong công việc của Ngài là bất biến. Đúng hơn, công việc Ngài làm luôn mới hơn và cao hơn bao giờ hết. Công việc của Ngài ngày càng trở nên thực tế hơn trong từng bước và ngày càng phù hợp hơn với những nhu cầu thực tế của con người. Chỉ sau khi con người trải nghiệm được loại công việc này thì họ mới đạt được sự biến đổi sau cùng về tâm tính của mình. Sự hiểu biết của con người về cuộc sống ngày càng đạt đến những cấp độ cao hơn bao giờ hết, và tương tự như thế, công việc của Đức Chúa Trời ngày càng đạt đến những cấp độ cao hơn. Chỉ bằng cách này con người mới có thể được hoàn thiện và trở nên phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. Đức Chúa Trời làm việc theo cách này một mặt là để phản bác và đảo ngược các quan niệm của con người và mặt khác là để dẫn dắt con người vào trong một trạng thái cao hơn và thực tế hơn, bước vào giới hạn cao nhất của niềm tin nơi Đức Chúa Trời hầu cho đến cuối cùng thì ý muốn của Đức Chúa Trời có thể được thực hiện. Tất cả những ai có bản chất bất tuân, những người cố tình chống đối sẽ bị bỏ lại phía sau ở giai đoạn này, giai đoạn mà công việc của Đức Chúa Trời được xúc tiến nhanh chóng và mạnh mẽ; chỉ những ai sẵn sàng vâng phục và vui lòng hạ mình mới có thể đi đến cuối con đường. Trong kiểu công việc này, tất cả các ngươi nên học cách tuân phục và cách gạt qua một bên các quan niệm của mình. Các ngươi nên cẩn trọng trong từng bước đi của mình. Nếu bất cẩn thì chắc chắn các ngươi sẽ trở thành người bị Đức Thánh Linh từ bỏ, người cản trở Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài. Trước khi trải qua giai đoạn công việc này, các quy tắc và luật lệ cũ của con người nhiều đến nỗi họ họ bị cuốn theo và kết quả là họ trở nên tự phụ và quên đi chính mình. Đây là những chướng ngại ngăn cản con người chấp nhận công việc mới của Đức Chúa Trời; chúng trở thành những kẻ thù ngăn cản con người nhận biết Đức Chúa Trời. Nếu một người không có sự vâng phục trong lòng và cũng không có lòng khao khát về lẽ thật thì người đó sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm. Nếu ngươi chỉ tuân phục theo công việc và những lời nói đơn giản và không thể chấp nhận bất cứ cường độ nào sâu sắc hơn thì ngươi là người theo các lề thói cũ và không thể theo kịp công việc của Đức Thánh Linh. Công việc được Đức Chúa Trời thực hiện khác nhau theo từng giai đoạn. Nếu ngươi thể hiện sự vâng phục hết mực trong một giai đoạn, nhưng trong giai đoạn tiếp theo lại thể hiện giảm đi hay không còn nữa thì Đức Chúa Trời sẽ từ bỏ ngươi. Nếu ngươi theo kịp Đức Chúa Trời khi Ngài tiến lên bước này, thì ngươi phải tiếp tục theo kịp Ngài khi Ngài tiến lên bước tiếp theo. Chỉ khi đó ngươi mới là người vâng phục Đức Thánh Linh. Bởi vì ngươi tin Đức Chúa Trời nên ngươi phải vâng phục một cách kiên định. Ngươi không thể chỉ vâng phục khi ngươi hài lòng và khi không hài lòng thì ngươi lại bất tuân. Kiểu vâng phục này không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Nếu ngươi không theo kịp với công việc mới mà Ta thông công và tiếp tục bám vào những lời nói trước đây thì làm sao đời sống ngươi có thể tiến bộ được? Công việc của Đức Chúa Trời là chu cấp cho ngươi qua lời của Ngài. Khi ngươi vâng phục và chấp nhận lời của Ngài thì Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ làm việc trong ngươi. Đức Thánh Linh luôn làm việc chính xác theo cách Ta phán. Hãy làm như Ta đã phán và Đức Thánh Linh sẽ nhanh chóng làm việc trong ngươi. Ta phát ra một luồng sáng mới cho các ngươi nhìn thấy và đem các ngươi vào sự sáng của thời điểm hiện tại. Khi ngươi bước vào sự sáng này, Đức Thánh Linh sẽ ngay lập tức hành động trong ngươi. Có một vài người, có thể là những người cứng đầu, nói rằng: “Đơn giản là tôi sẽ không thực hiện những gì Ngài phán”. Khi đó Ta sẽ bảo với ngươi rằng giờ đây ngươi đã đi đến cuối con đường, ngươi đã khô kiệt và không còn sự sống nữa. Vì vậy, trong khi trải nghiệm sự biến đổi trong tâm tính ngươi thì điều quan trọng nhất là phải theo kịp với sự sáng hiện tại. Đức Thánh Linh không chỉ làm việc trong một số người nào đó đang được Chúa sử dụng nhưng trong nhiều người nữa trong hội thánh. Ngài có thể đang làm việc trong bất kỳ ai. Ngài có thể làm việc trong ngươi ở thời điểm hiện tại và ngươi sẽ trải nghiệm được công tác này. Trong giai đoạn tiếp theo, Ngài có thể làm việc trong một người khác, khi đó ngươi phải đi theo thật nhanh; ngươi càng theo sát hơn với sự sáng hiện tại thì cuộc sống ngươi càng trưởng thành hơn. Dù con người đó là con người thế nào đi nữa, miễn là Đức Thánh Linh hành động trong người đó thì hãy chắc chắn đi theo. Tiếp thu những kinh ngiệm của người đó qua trải nghiệm của ngươi và ngươi sẽ nhận lãnh những điều còn cao hơn thế. Làm theo cách đó ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn. Đây là con đường hoàn thiện con người và là một cách cuộc sống phát triển. Con đường để trở nên toàn hảo đạt được qua việc ngươi vâng phục việc làm của Đức Thánh Linh. Ngươi không biết Đức Chúa Trời sẽ làm việc qua kiểu người nào để hoàn thiện ngươi, cũng không biết qua con người nào, sự việc nào hay điều gì mà Ngài sẽ cho phép ngươi bắt đầu sở hữu và đạt được sự hiểu biết nào đó. Nếu ngươi có thể đi đúng hướng này thì điều đó cho thấy có nhiều hy vọng để ngươi được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Nếu ngươi không thể làm như thế, điều đó cho thấy tương lai ngươi sẽ ảm đạm và không có ánh sáng. Một khi ngươi đi đúng hướng, ngươi sẽ có được sự mặc khải trong tất cả mọi thứ. Dù Đức Thánh Linh có mặc khải cho những người khác điều gì, nếu ngươi cứ tiến hành dựa trên cơ sở kiến thức của họ để tự mình trải nghiệm mọi thứ thì kinh nghiệm này sẽ trở nên một phần trong cuộc sống ngươi và ngươi sẽ có thể cung ứng cho những người khác từ kinh nghiệm này. Những ai cung ứng cho người khác bằng lời nói rập khuôn như vẹt là những người chưa có kinh nghiệm gì; qua sự khai sáng và soi sáng của những người khác, ngươi phải học hỏi để tìm ra một cách thực hành trước khi ngươi có thể bắt đầu nói về kinh nghiệm và kiến thức thực tế của mình. Điều này sẽ có lợi hơn rất nhiều cho cuộc sống của chính ngươi. Ngươi nên trải nghiệm theo cách này, vâng phục tất cả mọi điều đến từ Đức Chúa Trời. Ngươi nên tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự và học được các bài học trong mọi sự thì đời sống ngươi mới có thể trưởng thành. Kiểu thực hành này đem lại sự tiến bộ nhanh nhất.

Đức Thánh Linh khai sáng ngươi qua những kinh nghiệm thực tế của ngươi và hoàn thiện ngươi qua đức tin của ngươi. Ngươi có thực sự sẵn lòng để được hoàn thiện không? Nếu ngươi thực sự sẵn lòng để được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thì ngươi sẽ có can đảm gạt bỏ sang một bên con người xác thịt của mình và sẽ có thể thực hiện lời của Đức Chúa Trời và không trở nên thụ động hay yếu đuối. Ngươi sẽ có thể vâng phục tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời, và tất cả những hành động của ngươi, dù được thực hiện công khai hay nơi riêng tư, sẽ được trình ra trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi là một người trung thực và thực hành lẽ thật trong mọi sự thì ngươi sẽ được hoàn thiện. Những con người lừa lọc, trước mặt người khác thì hành động kiểu này, sau lưng người khác lại hành động kiểu khác, là những người không sẵn lòng để được hoàn thiện. Họ đều là con trai của sự diệt vong và sự hư mất. Họ không thuộc về Đức Chúa Trời mà thuộc về Sa-tan. Họ không phải là kiểu người được Đức Chúa Trời chọn! Nếu những hành động và hành vi của ngươi không thể được trình ra trước mặt Đức Chúa Trời hoặc là được Thần của Đức Chúa Trời đoái xem thì điều này chứng tỏ có gì đó sai trật nơi ngươi. Chỉ khi ngươi chấp nhận sự phán xét và sự sửa phạt của Đức Chúa Trời và xem việc biến đổi tâm tính mình là quan trọng thì ngươi mới có thể đi trên con đường để được hoàn thiện. Nếu ngươi thực sự sẵn lòng để được Đức Chúa Trời hoàn thiện và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì ngươi nên vâng phục tất cả việc làm của Đức Chúa Trời, không một lời phàn nàn, không mạo muội đánh giá hay phán xét việc làm của Đức Chúa Trời. Đây là những yêu cầu tối thiểu để được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Yêu cầu cần thiết cho những ai tìm kiếm để được Đức Chúa Trời hoàn thiện là: làm tất cả mọi việc với một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời. “Làm mọi việc với một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời” có nghĩ là gì? Có nghĩa là tất cả những hành động và hành vi của ngươi có thể được trình ra trước mặt Đức Chúa Trời. Khi ngươi có những ý định đúng đắn, dù những hành động của ngươi là đúng hay sai, ngươi không lo sợ chúng bị bày tỏ ra cho Đức Chúa Trời hoặc anh chị em mình; và ngươi dám thề trước mặt Đức Chúa Trời. Ngươi phải bày tỏ mọi ý định, suy nghĩ và ý tưởng của ngươi trước Đức Chúa Trời cho sự tra xét của Ngài: nếu ngươi thực hành và làm theo cách này thì cuộc sống ngươi sẽ tiến bộ nhanh chóng.

Bởi vì ngươi tin Đức Chúa Trời nên ngươi phải đặt đức tin mình vào mọi lời của Đức Chúa Trời và vào tất cả công việc của Ngài. Điều đó có nghĩa là, vì ngươi tin Đức Chúa Trời nên ngươi phải vâng phục Ngài. Nếu ngươi không thể làm điều này thì việc ngươi tin Đức Chúa Trời hay không cũng không quan trọng. Nếu ngươi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm và chưa từng vâng phục Ngài hay chấp nhận mọi lời của Ngài, nhưng thay vào đó, ngươi lại yêu cầu Đức Chúa Trời nghe theo ngươi và hành động theo các quan điểm của ngươi thì ngươi là một người phản nghịch nhất và là một kẻ chẳng tin. Làm thế nào mà một người như thế có thể vâng phục việc làm và những lời của Đức Chúa Trời - những điều không phù hợp với các quan điểm của con người? Con người phản nghịch nhất là con người cố ý thách thức và chống lại Đức Chúa Trời. Người đó là kẻ thù của Đức Chúa Trời và là kẻ chống lại Đấng Christ. Một người như thế thường xuyên mang một thái độ thù địch với công việc mới của Đức Chúa Trời, không bao giờ thể hiện chút ý định đầu phục nào và cũng không bao giờ vui lòng tỏ ra sự tuân phục hay hạ mình. Người đó tự đề cao mình trước những người khác và không bao giờ tỏ ra tuân phục bất kỳ ai. Trước mặt Đức Chúa Trời, người đó tự cho mình là người giảng đạo tài giỏi nhất và là người khôn khéo nhất khi làm việc với những người khác. Người đó không bao giờ vứt bỏ “những báu vật” mà mình đang sở hữu, nhưng xem chúng như là những vật gia truyền để thờ lạy, để giảng cho người khác nghe về chúng và dùng chúng để quở trách những kẻ dại là những kẻ thần tượng hóa người. Thật sự có một số người như thế trong hội thánh. Có thể nói họ là “những anh hùng bất khuất”, tạm trú trong nhà của Đức Chúa Trời từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ xem việc giảng đạo (giáo lý) là nhiệm vụ cao cả nhất của họ. Năm này qua năm khác, thế hệ này đến thế hệ khác, họ lo củng cố một cách mạnh mẽ nhiệm vụ “thiêng liêng và bất khả xâm phạm” của họ. Không ai dám đụng đến họ và cũng không một ai dám công khai khiển trách họ. Họ trở thành “những ông vua” trong nhà của Đức Chúa Trời, họ hung hăng khi áp chế những người khác từ thế hệ này đến thế hệ khác. Bầy quỷ này tìm cách hiệp sức với nhau và phá hủy công việc của Ta; làm sao Ta có thể để mấy con quỷ sống này tồn tại trước mắt Ta? Ngay cả những ai chỉ vâng phục nửa vời cũng không thể đi đến cuối cùng, chứ đừng nói đến những kẻ bạo ngược không hề có chút sự vâng phục nào trong lòng này! Con người không dễ gì có được công việc của Đức Chúa Trời. Dù con người có dùng hết sức lực của mình thì họ cũng chỉ có thể có được một phần, và cuối cùng đạt được sự trọn vẹn. Vậy thì, đối với những con cháu của thiên sứ trưởng, là những người tìm cách phá hủy công việc của Đức Chúa Trời, thì sao? Chẳng phải là chúng càng có ít hy vọng được Đức Chúa Trời chấp nhận hơn sao? Mục đích của Ta khi thực hiện công việc chinh phục không chỉ là dành chiến thắng cho cuộc chinh phục đó, nhưng là đắc thắng để bày tỏ sự công chính và sự bất chính, để có được chứng cứ cho sự trừng phạt của con người, để lên án kẻ ác, và hơn thế nữa là đắc thắng để hoàn thiện những ai sẵn lòng vâng phục. Sau cùng, tất cả mọi người sẽ được phân chia ra theo từng loại, và tất cả những ai đã được hoàn thiện thì những suy nghĩ và những ý tưởng của họ chứa đầy sự vâng phục. Đây là công việc sẽ được hoàn thành vào ngày sau rốt. Nhưng những ai có đầy những đường lối phản nghịch sẽ bị trừng phạt, bị đem đốt trong lửa và trở thành đối tượng của sự rủa sả đời đời. Khi thời điểm đó đến, “những anh hùng vĩ đại và bất khuất” trong những thời đại trước sẽ trở thành “những kẻ hèn nhát yếu đuối và bất lực” hèn hạ nhất và bị xa lánh nhiều nhất. Chỉ có điều này mới có thể minh chứng cho mọi khía cạnh của sự công chính của Đức Chúa Trời và bộc lộ tâm tính của Ngài, tâm tính không cho phép sự xúc phạm của con người. Chỉ có điều này mới làm dịu sự căm ghét trong lòng Ta. Chẳng lẽ các ngươi không đồng ý rằng điều này hoàn toàn hợp lý hay sao?

Không phải tất cả những ai trải nghiệm được công việc của Đức Thánh Linh đều có thể có được sự sống, và không phải tất cả mọi người trong số này đều có thể có được sự sống. Sự sống không phải là một tài sản chung được cả nhân loại chia nhau, và sự biến đổi của tâm tính không phải là điều mọi người đều dễ dàng đạt được. Sự tuân phục công việc của Đức Chúa Trời phải hữu hình và phải được thể hiện qua đời sống. Sự tuân phục ở mức độ hời hợt không thể được Đức Chúa Trời chấp nhận, và chỉ đơn thuần là vâng phục những khía cạnh bên ngoài của lời Đức Chúa Trời mà không tìm kiếm sự biến đổi trong tâm tính con người, sẽ không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sự vâng phục Đức Chúa Trời và sự tuân phục việc làm của Đức Chúa Trời là một và như nhau. Những ai chỉ tuân phục Đức Chúa Trời mà không tuân phục việc làm của Ngài thì không thể được xem là vâng phục, và những ai không thực sự tuân phục Đức Chúa Trời nhưng nhìn bề ngoài nịnh hót thì còn tệ hơn nữa. Những ai thực sự tuân phục Đức Chúa Trời đều có thể hưởng lợi từ công việc của Đức Chúa Trời và am hiểu được tâm tính và việc làm của Đức Chúa Trời. Chỉ những người như thế mới thực sự tuân phục Đức Chúa Trời. Những người như thế có thể có được kiến thức mới từ công việc mới và trải nghiệm được những sự thay đổi mới cũng từ công việc mới đó. Chỉ những người như vậy mới được Đức Chúa Trời chấp nhận; chỉ kiểu người này mới là kiểu người được hoàn thiện, kiểu người đã trải qua một sự biến đổi về tâm tính của mình. Những người được Đức Chúa Trời chấp nhận là những người vui lòng tuân phục Đức Chúa Trời cũng như tuân phục việc làm và lời của Ngài. Chỉ kiểu người này mới thích hợp; chỉ kiểu người này thật lòng khao khát Đức Chúa Trời và thật lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Với những ai chỉ nói về đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời bằng môi miệng nhưng trong thực tế lại rủa sả Ngài, họ là những người tự mang mặt nạ, mang nọc rắn độc và là những kẻ xảo trá nhất. Chẳng sớm thì muộn, những kẻ gian tà này sẽ bị lột mặt nạ. Chẳng phải ngày nay việc đó đang được thực hiện hay sao? Kẻ gian ác sẽ luôn gian ác và sẽ không bao giờ thoát khỏi ngày trừng phạt. Người tốt sẽ luôn tốt và sẽ được bày tỏ ra khi công việc kết thúc. Không ai trong những kẻ gian ác sẽ được xem là công chính, cũng không ai trong những người công chính bị xem là gian ác. Chẳng lẽ Ta lại để bất kỳ ai bị buộc tội oan hay sao?

Khi cuộc sống của ngươi tiếp diễn, ngươi phải luôn tiếp thu những điều mới và có sự hiểu biết mới và cao hơn, chúng phát triển ngày càng sâu hơn qua từng bước. Đây là điều toàn nhân loại nên dự phần vào. Qua sự cảm thông, nghe giảng về một sứ điệp, đọc lời Đức Chúa Trời hay là giải quyết một nan đề, ngươi sẽ có được sự hiểu biết và khai sáng mới. Và ngươi không sống theo những quy tắc cũ và trong thời đại cũ. Ngươi luôn sống trong sự sáng mới và không đi trệch khỏi lời Đức Chúa Trời. Điều này được gọi là đi đúng hướng. Nó sẽ không chỉ đơn giản là trả giá một cách hời hợt. Ngày qua ngày, lời Đức Chúa Trời thâm nhập vào một lĩnh vực cao hơn và những điều mới xuất hiện mỗi ngày. Con người cũng cần tiếp nhận điều mới mỗi ngày. Như Đức Chúa Trời phán, Ngài cũng làm cho kết quả mọi sự mà Ngài đã phán; nếu ngươi không thể theo kịp thì sẽ tụt lại phía sau. Ngươi phải đào sâu hơn vào những lời cầu nguyện của mình; việc ăn nuốt lời Đức Chúa Trời không thể bị gián đoạn. Đào sâu hơn sự khai sáng và sự soi sáng ngươi đã nhận được và các quan niệm cùng sự tưởng tượng của ngươi phải vơi dần đi. Ngươi cũng cần phải củng cố sự phán đoán của mình, và bất cứ điều gì ngươi gặp phải thì ngươi phải có những suy nghĩ của riêng mình về nó và có những quan điểm của riêng mình. Bằng cách hiểu được một số điều thuộc linh, ngươi phải hiểu được những điều bên ngoài và nắm được cốt lõi của bất cứ vấn đề nào. Nếu ngươi không được trang bị những điều này, làm sao ngươi có thể dẫn dắt hội thánh? Nếu ngươi chỉ nói về những chữ viết và những giáo lý mà không có chút thực tế hay cách thực hành nào, thì ngươi chỉ có thể xoay sở trong một thời gian ngắn. Điều đó có thể tạm chấp nhận khi nói chuyện với các tân tín hữu, nhưng sau một thời gian, khi các tân tín hữu đã có một số kinh nghiệm thực tế, thì ngươi sẽ không thể cung ứng cho họ được nữa. Vậy thì làm sao ngươi phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng? Không có sự khai sáng mới thì ngươi không thể làm việc được. Những ai không có sự khai sáng mới là những người không biết cách trải nghiệm, và những người như thế không bao giờ có được kiến thức mới hay kinh nghiệm mới. Và, trong vấn đề cung ứng cho đời sống, họ không bao giờ có thể thực hiện nhiệm vụ của mình, mà cũng không thể trở nên phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. Kiểu người này kiểu người vô dụng, chỉ là người lười biếng vô tích sự mà thôi. Trên thực tế, những người như thế hoàn toàn không thể thực thi nhiệm vụ của mình trong công việc và họ đều vô dụng. Họ không những không thực thi được nhiệm vụ của mình mà còn thực sự gây nhiều căng thẳng không cần thiết cho hội thánh. Ta động viên “những người lớn tuổi khả kính” này nên nhanh chóng rời khỏi hội thánh hầu cho những người khác không còn nhìn vào ngươi nữa. Những người như thế không hiểu về công việc mới nhưng đầy dẫy các quan niệm bất tận. Họ không giữ nhiệm vụ gì trong hội thánh; đúng hơn, họ tạo mối bất hòa và phát tán những điều tiêu cực khắp mọi nơi, thậm chí đến mức thực hiện những hành vi sai trái và gây rối trong hội thánh, và vì thế làm cho những ai thiếu khả năng suy xét rơi vào tình trạng hoang mang và xáo trộn. Những con quỷ sống này, những linh hồn xấu xa này nên rời khỏi hội thánh càng sớm càng tốt, kẻo hội thánh bị hủy hoại vì ngươi. Ngươi có thể không sợ việc làm của ngày hôm nay, nhưng chẳng lẽ ngươi không sợ hình phạt công bình của ngày mai hay sao? Có một số đông người trong hội thánh là những kẻ ăn bám, cũng như có rất nhiều con sói đang cố gắng phá vỡ công việc bình thường của Đức Chúa Trời. Đây đều là những con quỷ do quỷ vương sai đến, những con sói hung dữ tìm cách nuốt chửng những con cừu non không biết gì. Nếu những kẻ được gọi là con người này không bị trục xuất, chúng sẽ trở thành những con ký sinh trùng sống bám vào hội thánh và những loài sâu mọt ăn ngấu nghiến những của lễ dâng hiến. Loài giòi bọ đáng khinh, ngu dốt, đê tiện, gớm ghiếc này một ngày nào đó sẽ bị trừng phạt!

Trước: Chỉ Những Ai Biết Về Công Việc Của Đức Chúa Trời Ngày Nay Mới Có Thể Hầu Việc Đức Chúa Trời

Tiếp theo: Thời Đại Vương Quốc Là Thời Đại Của Lời

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này