Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài

Thực chất của niềm tin nơi Đức Chúa Trời của hầu hết mọi người chính là tín ngưỡng: Họ không thể yêu mến Đức Chúa Trời, và chỉ có thể đi theo Đức Chúa Trời như một người máy, không thể thực sự khao khát Đức Chúa Trời hay tôn thờ Ngài. Họ chỉ đơn thuần lặng lẽ đi theo Ngài. Nhiều người tin Đức Chúa Trời, nhưng có rất ít người yêu mến Đức Chúa Trời; họ chỉ “kính sợ” Đức Chúa Trời bởi vì họ sợ thảm họa, hoặc nếu không thì họ “cảm phục” Đức Chúa Trời bởi vì Ngài cao cả và đầy quyền năng - nhưng trong sự kính sợ và cảm phục của họ lại không có tình yêu hay sự khao khát thực sự. Trong những sự trải nghiệm của mình, họ tìm kiếm những điều vụn vặt của lẽ thật, hoặc nếu không thì một vài điều kín nhiệm không quan trọng. Hầu hết mọi người chỉ đơn thuần đi theo, họ thả câu trong những vùng nước đục chỉ để nhận được các phước lành; họ không tìm kiếm lẽ thật, họ cũng không thực sự vâng lời Đức Chúa Trời hầu cho nhận được các phước lành của Đức Chúa Trời. Đời sống đức tin nơi Đức Chúa Trời của tất cả mọi người là vô nghĩa, nó không có giá trị, và trong nó là những sự suy tính và theo đuổi mang tính cá nhân; họ không tin Đức Chúa Trời để yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng là vì để được ban phước. Nhiều người hành động tùy ý, làm bất kỳ điều gì họ muốn, và không bao giờ xem xét đến những sự quan tâm của Đức Chúa Trời, hoặc là điều họ làm có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời hay không. Những người như thế thậm chí không thể đạt được niềm tin thực sự, chứ đừng nói đến tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Bản thể của Đức Chúa Trời không chỉ để cho con người tin, hơn nữa, là để cho con người yêu mến. Nhưng nhiều người trong số những người tin Đức Chúa Trời không thể khám phá ra “bí mật” này. Con người không dám yêu mến Đức Chúa Trời, họ cũng không cố gắng yêu mến Ngài. Họ chưa bao giờ khám phá ra rằng có rất nhiều điều đáng yêu kính về Đức Chúa Trời, họ chưa bao giờ khám phá ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương con người, và Ngài là Đức Chúa Trời để con người yêu mến. Điều đáng yêu kính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong công việc của Ngài: Chỉ khi con người trải nghiệm được công tác của Ngài họ mới có thể khám phá được điều đáng yêu kính của Ngài, chỉ trong những sự trải nghiệm thực tế họ mới có thể nhận thức được điều đáng yêu kính của Đức Chúa Trời, và khi không quan sát điều đó trong đời sống thực tế, không ai có thể khám phá ra điều đáng yêu kính của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều điều về Đức Chúa Trời để yêu, nhưng khi không thực sự gắn bó với Ngài thì con người không thể khám phá được điều đó. Điều đó có nghĩa là, nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, con người không thể gắn bó thực sự với Ngài, và nếu họ không thể gắn bó thực sự với Ngài, họ cũng sẽ không thể trải nghiệm được công tác của Ngài - và vì thế tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ bị vấy bẩn bởi nhiều sự giả dối và tưởng tượng. Tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời ở trên trời thì không thật như tình yêu dành cho Đức Chúa Trời ở dưới đất, vì sự hiểu biết của con người về Đức Chúa Trời ở trên trời được xây dựng trên trí tưởng tượng của họ, thay vì dựa trên những điều họ tận mắt nhìn thấy, và điều họ đã tự trải nghiệm. Khi Đức Chúa Trời đến thế gian, con người có thể thấy những việc làm thực tế và những điều đáng yêu kính của Ngài, và họ có thể nhìn thấy mọi điều trong tâm tính thực tiễn và bình thường của Ngài, tất cả những gì thực tế hơn hàng ngàn lần so với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời ở trên trời. Bất kể con người có yêu mến Đức Chúa Trời ở trên trời nhiều bao nhiêu, không có gì thật về tình yêu này cả, và nó đầy dẫy những ý tưởng của con người. Cho dù tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời ở dưới đất có ít ỏi đến mức nào, nó vẫn là tình yêu thật; ngay cả khi chỉ có một chút thôi, nó vẫn là thật. Đức Chúa Trời khiến con người biết đến Ngài qua công tác thật của Ngài, và qua sự hiểu biết này Ngài có được tình yêu của họ. Giống như Phi-e-rơ: Nếu ông không từng sống với Jêsus, thì ông không thể cảm phục Jêsus . Vì thế, lòng trung thành của ông đối với Jêsus cũng được xây dựng trên sự gắn bó của ông với Jêsus. Để làm cho con người yêu mến Ngài, Đức Chúa Trời đã đến giữa con người và sống cùng với họ, và tất cả những gì Ngài làm con người nhìn thấy và trải nghiệm chính là sự thực hữu của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời dùng thực tế và sự diễn ra của các sự kiện để hoàn thiện con người; những lời của Đức Chúa Trời hoàn thành một phần công tác hoàn thiện con người của Ngài, và đây là công tác của sự hướng dẫn và mở đường. Điều đó có nghĩa là, trong những lời của Đức Chúa Trời, ngươi phải tìm thấy phương cách thực hành và phải tìm thấy sự hiểu biết về những khải tượng. Bằng cách hiểu được những điều này, con người sẽ có được phương cách và những khải tượng khi họ thực hành thực sự, và sẽ có thể được khai sáng nhờ lời Chúa, họ sẽ có thể hiểu được những điều này đến từ Đức Chúa Trời, và có thể nhận biết nhiều điều. Sau khi hiểu được, họ phải bước vào thực tế này ngay lập tức, và phải dùng lời của Đức Chúa Trời để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong đời sống thực của mình. Đức Chúa Trời sẽ huớng dẫn ngươi trong mọi điều, và sẽ ban cho ngươi một phương cách thực hành, và làm ngươi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời rất đáng yêu kính và cho phép ngươi nhìn thấy rằng từng bước của công tác của Đức Chúa Trời thực hiện trong ngươi là nhằm hoàn thiện ngươi. Nếu ngươi muốn thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nếu ngươi muốn thực sự trải nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải đi sâu vào thực tế, ngươi phải đi sâu vào đời sống thực, và nhìn thấy rằng mọi điều Đức Chúa Trời làm là tình yêu thương, và sự cứu rỗi, và vì thế con ngươi có thể bỏ lại phía sau điều gì ô uế, và để tinh luyện những gì bên trong họ, những điều không thể làm thỏa nguyện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng lời phán để chu cấp cho con người đồng thời cũng tạo dựng những môi trường trong đời sống thực cho phép con người trải nghiệm, và nếu con người ăn và uống nhiều lời của Đức Chúa Trời, thì khi họ thật sự thực hành chúng, họ có thể giải quyết được mọi khó khăn trong đời sống mình bằng cách dùng nhiều lời của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là, ngươi phải có những lời của Đức Chúa Trời để đi sâu vào thực tế, nếu ngươi không ăn và uống những lời của Đức Chúa Trời, và không có công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không có hướng đi nào trong đời sống thực. Nếu ngươi không bao giờ ăn hay uống những lời của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ bị bối rối khi điều gì đó xảy ra với ngươi. Ngươi chỉ biết rằng ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng ngươi không có bất kỳ khả năng phân biệt nào, và không có phương cách thực hành; ngươi bị bấn loạn và bối rối, và đôi khi ngươi thậm chí còn tin rằng bằng cách thỏa mãn xác thịt là ngươi đang làm thỏa lòng Đức Chúa Trời - và tất cả những điều đó là hậu quả của việc không ăn và uống lời của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là, nếu ngươi không có sự hỗ trợ từ lời Chúa, và chỉ dò dẫm trong thực tế, thì ngươi về cơ bản là không thể tìm thấy phương cách thực hành. Những người như thế đơn giản không hiểu được tin vào Đức Chúa Trời có nghĩa là gì, họ càng không hiểu được yêu mến Đức Chúa Trời có nghĩa là gì. Nếu, dùng sự khai sáng và hướng dẫn của lời Chúa, ngươi thường xuyên cầu nguyện, và tìm hiểu, và tìm kiếm, qua đó ngươi khám phá ra điều ngươi cần phải đưa vào thực hành, tìm thấy cơ hội cho công tác của Đức Thánh Linh, hợp tác thực sự với Đức Chúa Trời, không bị bấn loạn và bối rối, thì ngươi sẽ có hướng đi trong đời sống thực, và sẽ thực sự làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, sẽ có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời bên trong ngươi, và ngươi sẽ được Đức Chúa Trời ban phước một cách đặc biệt, điều đó cho ngươi một cảm giác của sự vui thỏa: Ngươi sẽ cảm thấy đặc biệt vinh dự rằng ngươi đã làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, ngươi sẽ cảm thấy sáng suốt một cách đặc biệt ở bên trong, và trong lòng mình, ngươi cảm thấy tinh sạch và bình an, lương tâm ngươi sẽ được an ủi và thoát khỏi những sự cáo buộc, và ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu bên trong khi gặp các anh chị em mình. Đây là ý nghĩa của việc vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và duy nhất điều này là thực sự vui hưởng Đức Chúa Trời. Sự vui hưởng tình yêu thương Chúa của con người có được qua việc trải nghiệm: Bằng cách trải qua khó khăn, và trải nghiệm việc thực hành lẽ thật, họ có được các phước lành của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chỉ nói rằng Đức Chúa Trời thực sự yêu ngươi, rằng Đức Chúa Trời đã trả một giá rất cao trong loài người, rằng Ngài đã rất kiên nhẫn và nhân từ phán ra nhiều lời phán dạy như thế, và luôn luôn cứu loài người, thì những lời ngươi thốt ra chỉ là một mặt của sự vui hưởng Đức Chúa Trời. Tuy thế, sự vui hưởng to lớn hơn - sự vui hưởng thật sự - là khi con người đưa lẽ thật vào thực hành trong đời sống thực của họ, sau đó họ được bình an và tinh sạch trong lòng mình, họ cảm thấy vô cùng xúc động bên trong, và rằng Đức Chúa Trời thật đáng yêu kính nhất. Ngươi sẽ cảm thấy rằng cái giá mà ngươi đã trả rất là xứng đáng. Sau khi đã trả một cái giá rất cao trong sự nỗ lực của mình, ngươi sẽ đặc biệt sáng suốt ở bên trong: Ngươi sẽ cảm thấy rằng ngươi đang thực sự vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và hiểu rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác cứu chuộc trong con người, rằng sự tinh luyện con người của Ngài là nhằm thanh tẩy họ, và rằng Đức Chúa Trời thử thách con người để kiểm tra xem họ có thật sự yêu mến Ngài hay không. Nếu ngươi luôn thực hành lẽ thật theo cách này, thì ngươi sẽ dần dần phát triển một sự hiểu biết rõ ràng về phần lớn công tác của Đức Chúa Trời, và khi đó nguơi sẽ luôn cảm thấy rằng lời của Đức Chúa Trời trước mặt ngươi trong như pha lê. Nếu ngươi có thể hiểu rõ nhiều lẽ thật, ngươi sẽ cảm thấy rằng mọi vấn đề đều dễ dàng thực hành, rằng ngươi có thể vượt qua vấn đề này, và vượt qua sự cám dỗ nọ, và ngươi sẽ thấy rằng không có gì là nan đề đối với ngươi, điều đó sẽ làm ngươi được tự do và được giải cứu. Vào thời điểm này ngươi sẽ vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và tình yêu thương thực sự của Đức Chúa Trời sẽ đến trên ngươi. Đức Chúa Trời ban phước cho những ai có khải tượng, những ai có lẽ thật, những ai có sự hiểu biết, và những ai thực sự yêu mến Ngài. Nếu con người mong muốn được nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, họ phải thực hành lẽ thật trong đời sống thực, họ sẽ phải sẵn lòng chịu đau đớn và từ bỏ những gì họ yêu thích để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và dù mắt có nhòa lệ, họ vẫn phải có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Theo cách này, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho ngươi, và nếu ngươi chịu được khó khăn như thế, tiếp theo sau sẽ là công tác của Đức Thánh Linh. Qua đời sống thực tế, và qua việc trải nghiệm lời Chúa, con người có thể thấy được vẻ đáng yêu kính của Đức Chúa Trời, và chỉ khi họ nếm trải được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì họ mới có thể thực sự yêu mến Ngài.

Ngươi càng được sở hữu được lẽ thật; càng thực hành lẽ thật, ngươi càng sở hữu tình yêu thương của Đức Chúa Trời; và càng thực hành lẽ thật, ngươi càng được Đức Chúa Trời ban phước. Nếu ngươi luôn luôn thực hành theo cách này, tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho ngươi sẽ dần dần giúp người có thể thấy, cũng như khi Phi-e-rơ đã bắt đầu biết Đức Chúa Trời: Phi-e-rơ đã nói rằng Đức Chúa Trời không chỉ có sự khôn ngoan để tạo dựng nên các trời đất và muôn vật, mà, hơn nữa, Ngài cũng có sự khôn ngoan để làm những công tác thực sự trong loài người. Phi-e-rơ đã nói rằng Ngài không chỉ xứng đáng với tình yêu của loài người bởi vì sự sáng tạo ra trời đất và muôn vật của Ngài, mà hơn nữa, còn bởi khả năng tạo ra con người, cứu con người, hoàn thiện con người, và để lại tình yêu thương của Ngài cho con người. Vì thế, Phi-e-rơ cũng đã nói rằng có nhiều điều trong Ngài xứng đáng với tình yêu của con người. Phi-e-rơ đã nói với Jêsus: “Chẳng lẽ Người không xứng đáng với tình yêu của loài người hơn là việc tạo dựng ra trời đất và muôn vật sao? Có nhiều điều đáng yêu kính trong Người, Người hành động và vận hành trong đời thực, Thần của Người động chạm tôi ở bên trong, Người sửa trị tôi, Người bẻ trách tôi - những điều này thậm chí còn xứng đáng hơn tình yêu của con người.” Nếu ngươi mong muốn nhìn thấy và trải nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải tìm hiểu và tìm kiếm trong đời thật, và phải sẵn lòng dẹp sang một bên xác thịt của chính ngươi. Ngươi phải thực hiện sự quyết tâm này. Ngươi phải là người có sự kiên quyết, người có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong mọi sự, không biếng nhác, hay thèm muốn sự vui hưởng của xác thịt, không sống vì xác thịt nhưng sống vì Đức Chúa Trời. Có thể có những lúc ngươi không làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì ngươi không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời; lần sau, mặc dù sẽ mất nhiều công sức hơn, ngươi phải làm thỏa lòng Ngài, và không được thỏa mãn xác thịt. Khi ngươi trải nghiệm theo cách này, ngươi sẽ biết đến Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời có thể tạo dựng nên trời đất và muôn vật, rằng Ngài đã trở nên xác thịt để con người có thể thực sự và hoàn toàn nhìn thấy Ngài, và thực sự và hoàn toàn gắn bó với Ngài, rằng Ngài có thể đi giữa con người, rằng Thần của Ngài có thể hoàn thiện con người trong đời sống thực, cho phép họ nhìn thấy sự đáng yêu kính của Ngài và trải nghiệm sự sửa dạy của Ngài, sự sửa phạt của Ngài, và những phước lành của Ngài. Nếu ngươi luôn luôn trải nghiệm theo cách này, thì trong đời thực ngươi sẽ không thể tách rời khỏi Đức Chúa Trời, và nếu một ngày mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời không còn bình thường, ngươi sẽ có thể chịu sự bẻ trách, và có thể cảm thấy hối hận. Khi ngươi có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, ngươi sẽ không bao giờ muốn rời xa Đức Chúa Trời, và nếu một ngày Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ rời xa ngươi, ngươi sẽ sợ, và ngươi sẽ nói rằng ngươi thà chết hơn là bị Đức Chúa Trời lìa bỏ. Ngay sau khi ngươi có những cảm xúc này, ngươi sẽ cảm thấy rằng ngươi không thể rời xa Đức Chúa Trời, và bằng cách này ngươi sẽ có một nền tảng, và sẽ thực sự vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Con người thường nói về việc để Đức Chúa Trời là cuộc sống của họ, nhưng họ chưa trải nghiệm đến mức đó. Ngươi chỉ đơn thuần nói rằng Đức Chúa Trời là cuộc sống của ngươi, rằng Ngài hướng dẫn ngươi mỗi ngày, rằng ngươi ăn và uống lời Ngài mỗi ngày, và ngươi cầu nguyện với Ngài mỗi ngày, và vì thế Ngài đã trở thành cuộc sống của ngươi. Sự hiểu biết của những ai nói những lời này thật là nông cạn. Trong nhiều người không có nền tảng; những lời của Đức Chúa Trời đã được gieo trong họ, nhưng chúng vẫn chưa nảy mầm, huống chi là chúng sanh được bông trái nào. Ngày nay, ngươi đã trải nghiệm đến mức độ nào? Chỉ bây giờ, sau khi Đức Chúa Trời đã buộc ngươi tiến xa đến mức này, ngươi có cảm thấy rằng ngươi không thể rời xa Đức Chúa Trời không? Vào một ngày, khi ngươi đã trải nghiệm đến một mức nào đó, nếu Đức Chúa Trời khiến ngươi phải rời xa, ngươi sẽ không thể làm vậy. Ngươi sẽ luôn cảm thấy rằng ngươi không thể không có Đức Chúa Trời bên trong ngươi; ngươi có thể không có chồng, vợ hay con cái, không có gia đình, không có mẹ hoặc cha, không có những thú vui xác thịt, nhưng ngươi không thể không có Đức Chúa Trời. Không có Đức Chúa Trời sẽ giống như đánh mất sự sống của ngươi, ngươi không thể sống mà không có Đức Chúa Trời. Khi đã trải nghiệm đến mức này, ngươi sẽ chạm đến điểm ngắm trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, và bằng cách này Đức Chúa Trời sẽ trở thành sự sống của ngươi, Ngài sẽ trở thành nền tảng của sự hiện hữu của ngươi, và ngươi sẽ không bao giờ lại rời xa Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã trải nghiệm đến mức độ này, ngươi sẽ thực sự vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ rất mật thiết, Đức Chúa Trời sẽ là sự sống của ngươi, tình yêu của ngươi, và khi đó ngươi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không thể rời xa Người, Người là sự sống của con, con có thể bước đi mà không có những thứ khác - nhưng không có Người con không thể tiếp tục sống.” Đây chính là vóc giạc thực sự của con người; nó là đời sống thật. Một vài người bị bắt buộc đạt đến mức như hiện nay: Họ phải tiếp tục dù họ muốn hay không, và họ luôn cảm thấy như họ đang ở giữa tình cảnh cực kỳ khó khăn. Ngươi phải trải nghiệm như thể Đức Chúa Trời là sự sống của ngươi, như thể nếu Đức Chúa Trời được cất đi khỏi lòng ngươi thì điều đó giống như đánh mất sự sống của ngươi; Đức Chúa Trời phải là sự sống của ngươi, và ngươi ắt hẳn không thể rời xa Ngài. Bằng cách này, ngươi sẽ thực sự trải nghiệm Đức Chúa Trời, và tại thời điểm này, khi ngươi yêu mến Đức Chúa Trời trở lại, ngươi sẽ thực sự yêu mến Đức Chúa Trời, và nó sẽ là một tình yêu duy nhất và thuần khiết. Một ngày khi những kinh nghiệm của ngươi làm cho cuộc đời ngươi đạt đến một mức nhất định, khi ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và ăn uống lời của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ không thể rời xa Đức Chúa Trời ở bên trong, ngươi cũng sẽ không thể quên được Ngài ngay cả nếu ngươi muốn. Đức Chúa Trời sẽ trở thành sự sống của ngươi; ngươi có thể quên đi thế giới, ngươi có thể quên đi vợ, chồng hay con cái mình, nhưng ngươi sẽ khó mà quên Đức Chúa Trời - điều đó là không thể được, đây là sự sống thực sự của ngươi, và tình yêu thực sự của ngươi dành cho Đức Chúa Trời. Khi tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời đã đạt đến một mức nhất định, không gì họ yêu lại ngang hàng với tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời, Ngài là tình yêu số một của họ, và bằng cách này họ có thể từ bỏ mọi thứ khác, và sẵn lòng chấp nhận mọi việc xử lý và tỉa sửa từ Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã đạt được một tình yêu dành cho Đức Chúa Trời vượt trên mọi thứ khác, ngươi sẽ sống trong thực tế và trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Ngay sau khi Đức Chúa Trời trở nên sự sống trong con người, họ trở nên không thể rời xa Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ đây không phải là việc làm của Đức Chúa Trời sao? Không có một chứng ngôn nào tuyệt vời hơn! Đức Chúa Trời đã làm việc đến một mức nhất định; Ngài đã phán để con người làm công việc phục dịch, và được trừng phạt, hoặc là chết, và con người đã không lùi bước, điều này cho thấy rằng họ đã được Đức Chúa Trời chinh phục. Những người có lẽ thật là những người mà, trong những kinh nghiệm thực tế của họ, có thể kiên định với chứng ngôn của họ, kiên định với lập trường của họ, đứng về phía Đức Chúa Trời, không bao giờ rút lui, và những người có thể có mối liên hệ bình thường với những ai yêu mến Đức Chúa Trời, những người có thể vâng lời Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối khi mọi việc xảy ra với họ, và có thể vâng lời Đức Chúa Trời cho đến chết. Sự thực hành và bày tỏ của ngươi trong đời thực là chứng ngôn về Đức Chúa Trời, chúng là việc sống bày tỏ ra của con người và lời chứng về Đức Chúa Trời, và điều này là thực sự vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời; khi ngươi đã trải nghiệm đến mức này thì sẽ đạt được hiệu quả xứng đáng. Ngươi được sở hữu sự sống bày tỏ ra thật sự và mỗi hành động của ngươi được những người khác nhìn với vẻ ngưỡng mộ. Trang phục và diện mạo của ngươi không nổi bật, nhưng ngươi sống bày tỏ ra một cuộc sống vô cùng tin kính, và khi ngươi truyền đạt lời của Đức Chúa Trời, ngươi được Ngài hướng dẫn và khai sáng. Ngươi có thể nói ý muốn của Đức Chúa Trời bằng lời của ngươi, truyền đạt sự thực, và ngươi hiểu nhiều về việc phục dịch trong linh hồn. Ngươi thẳng thắn trong cách nói, ngươi đàng hoàng và chính trực, không đối đầu và đúng mực, có thể vâng theo sự xếp đặt của Đức Chúa Trời và kiên định với chứng ngôn của mình khi mọi việc xảy ra với ngươi, và ngươi bình tĩnh,điềm tĩnh bất kể đang đối phó chuyện gì đi nữa. Loại người này đã thực sự thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Một số người vẫn còn trẻ, nhưng họ hành động như một người ở tuổi trung niên; họ chín chắn; sở hữu lẽ thật, và được những người khác ngưỡng mộ - và đây là những người có chứng ngôn, và là sự biểu hiện của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là, khi họ đã trải nghiệm đến một mức nhất định, bên trong họ sẽ có sự hiểu biết sâu sắc về Đức Chúa Trời, và vì thế tâm tính bên ngoài của họ cũng sẽ ổn định. Nhiều người không thực hành lẽ thật, và không kiên định với lời chứng của họ. Trong những người như thế không có tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, hay là lời chứng về Đức Chúa Trời, và đây là những người bị Đức Chúa Trời gớm ghiếc nhất. Họ ăn và uống lời Chúa, nhưng những gì họ bày tỏ là Sa-tan, và họ để cho Sa-tan phỉ báng lời Chúa. Trong những con người như thế không có dấu hiệu của tình yêu thương của Đức Chúa Trời; tất cả những gì họ bày tỏ là của Sa-tan. Nếu lòng ngươi luôn bình an trước Đức Chúa Trời, và ngươi luôn chú ý đến những người và những thứ xung quanh ngươi, cùng những gì đang diễn ra xung quanh ngươi, và nếu ngươi lưu ý về trọng trách của Đức Chúa Trời, và luôn có một lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ thường xuyên khai sáng ngươi ở bên trong. Trong hội thánh có những người là “các giám sát viên”, họ theo dõi sự thất bại của người khác một cách đặc biệt, rồi sao chép và bắt chước theo họ. Họ không thể phân biệt, họ không ghét tội lỗi, và họ không gớm ghiếc hay cảm thấy ghê tởm bởi những thứ của Sa-tan. Những người như thế chứa đầy dẫy những thứ của Sa-tan, và cuối cùng họ sẽ bị Đức Chúa Trời từ bỏ hoàn toàn. Lòng ngươi nên hằng tỏ ra tôn kính trước Đức Chúa Trời, ngươi nên chừng mực trong lời nói, hành động và đừng bao giờ muốn chống đối hay làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Ngươi đừng bao giờ để công việc của Đức Chúa Trời trong ngươi trở nên vô nghĩa, hoặc là để tất cả những khó khăn ngươi đã chịu đựng và tất cả những gì ngươi đã thực hành trở thành con số không. Ngươi phải sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn và yêu mến Đức Chúa Trời nhiều hơn trên con đường phía trước. Đây là những người có một khải tượng làm nền tảng của họ. Đây là những người tìm kiếm sự tiến bộ.

Nếu con người tin Đức Chúa Trời, và trải nghiệm lời của Đức Chúa Trời, với lòng tôn kính Đức Chúa Trời, thì trong những con người như thế có thể thấy được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Những người này có thể làm chứng về Đức Chúa Trời, họ sống bày tỏ lẽ thật, và điều họ làm chứng cũng là lẽ thật, là bản chất của Đức Chúa Trời, và tâm tính của Đức Chúa Trời, và họ sống giữa tình yêu thương của Đức Chúa Trời và đã nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nếu con người muốn yêu mến Đức Chúa Trời, họ phải nếm trải sự đáng yêu kính của Đức Chúa Trời, và nhìn thấy sự đáng yêu kính của Đức Chúa Trời; chỉ khi đó mới có thể dấy lên trong họ một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời, một tấm lòng sẵn sàng dốc lòng vì Đức Chúa Trời một cách trung tín. Đức Chúa Trời không khiến con người yêu mến Ngài qua lời nói và sự bày tỏ, hoặc sự tưởng tượng của họ, và Ngài không bắt buộc con người phải yêu mến Ngài. Thay vào đó, Ngài khiến họ tự nguyện yêu mến Ngài; và Ngài khiến họ nhìn thấy sự đáng kính của Ngài trong công việc và những lời phán của Ngài, để sau đó tình yêu dành cho Đức Chúa Trời được sản sinh trong họ. Chỉ bằng cách này con người mới có thể thực sự làm chứng về Đức Chúa Trời. Con người không yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì họ bị những người khác thúc giục làm như thế, cũng không phải là sự bốc đồng cảm xúc tức thời. Họ yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì họ đã nhìn thấy sự đáng yêu kính của Ngài, họ đã nhìn thấy rằng có rất nhiều điều về Ngài xứng đáng với tình yêu của con người, bởi vì họ đã nhìn thấy sự cứu rỗi, sự khôn ngoan và những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời - và kết quả là, họ thực sự ngợi khen Đức Chúa Trời, và thực sự khao khát Ngài, và trong họ dấy lên một cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi họ không thể tồn tại nếu không có được Đức Chúa Trời. Lý do tại sao những người thực sự làm chứng về Đức Chúa Trời có thể đưa ra một chứng ngôn vang dội về Ngài là vì chứng ngôn của họ dựa trên nền tảng của sự hiểu biết thật và sự khao khát thật về Đức Chúa Trời. Nó không phải dựa theo một sự bốc đồng về cảm xúc, mà dựa theo sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và tâm tính của Ngài. Bởi vì họ đã biết đến Đức Chúa Trời, họ cảm thấy rằng họ chắc chắn phải làm chứng về Ngài, và làm cho tất cả những ai khao khát Đức Chúa Trời biết đến Đức Chúa Trời, và nhận thức được sự đáng kính của Đức Chúa Trời, và sự thực hữu của Ngài. Giống như tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời, chứng ngôn của họ là tự phát, là thật, có ý nghĩa và giá trị thực sự. Nó không thụ động hay trống rỗng và vô nghĩa. Lý do tại sao chỉ những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời mới có được giá trị và ý nghĩa lớn lao nhất trong đời sống của họ, và chỉ họ mới thực sự tin Đức Chúa Trời, là vì những người này sống trong sự sáng của Đức Chúa Trời, họ có thể sống cho công tác và sự quản lý của Đức Chúa Trời; họ không sống trong bóng tối, nhưng sống trong sự sáng; họ không sống những cuộc đời vô nghĩa, mà là những cuộc đời được ban phước bởi Đức Chúa Trời. Chỉ những ai yêu mến Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng về Đức Chúa Trời, chỉ có họ mới là chứng nhân của Đức Chúa Trời, chỉ có họ mới được Đức Chúa Trời ban phước, và chỉ có họ mới có thể nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời. Những ai yêu mến Đức Chúa Trời là tri kỷ của Đức Chúa Trời, họ là những người được Đức Chúa Trời yêu thương, và họ có thể vui hưởng các phước lành cùng với Đức Chúa Trời. Chỉ những người như thế sẽ sống đời đời, và chỉ có họ sẽ sống mãi trong sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng để con người yêu mến, và Ngài xứng đáng với tất cả tình yêu của con người, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể yêu mến Đức Chúa Trời, và không phải tất cả mọi người đều có thể làm chứng về Đức Chúa Trời và nắm giữ quyền lực cùng với Đức Chúa Trời. Bởi họ có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời và tận hiến tất cả nỗ lực của mình cho công tác của Đức Chúa Trời, những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời có thể đi bất cứ nơi nào dưới các tầng trời mà không có ai dám chống đối họ, và họ có thể nắm giữ quyền lực trên đất và cai trị tất cả dân sự của Đức Chúa Trời. Những người này đã họp lại với nhau từ khắp nơi trên thế giới, họ nói những ngôn ngữ khác nhau, có các màu da khác nhau, nhưng sự tồn tại của họ thì có cùng ý nghĩa, tất cả họ đều có lòng yêu mến Đức Chúa Trời, tất cả họ có cùng chứng ngôn, và có cùng quyết tâm, cùng ước muốn. Những ai yêu mến Đức Chúa Trời có thể đi lại tự do trên khắp thế giới, những ai làm chứng về Đức Chúa Trời có thể du hành khắp vũ trụ. Những người này được Đức Chúa Trời yêu thương, họ được Đức Chúa Trời ban phước, và họ sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài.

Trước: Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Tiếp theo: Ngươi có phải người đã hồi sinh không?

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?

Từ lâu con người đã tin vào Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết họ lại không hiểu từ “Đức Chúa Trời” có nghĩa gì, và chỉ theo trong hoang mang. Họ...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này