Chỉ Những Ai Biết Về Công Việc Của Đức Chúa Trời Ngày Nay Mới Có Thể Hầu Việc Đức Chúa Trời

Để làm chứng cho Đức Chúa Trời và làm hổ thẹn con rồng lớn sắc đỏ thì ngươi phải có một nguyên tắc và một điều kiện: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Trời trong lòng mình, và bước vào lời của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không bước vào lời của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không có cách nào làm Sa-tan hổ thẹn. Thông qua sự tăng trưởng đời sống mình, ngươi từ bỏ con rồng lớn sắc đỏ và buông lời sỉ nhục nó, và chỉ khi đó thì con rồng lớn sắc đỏ mới thực sự hổ thẹn. Ngươi càng sẵn sàng thực hành lời của Đức Chúa Trời bao nhiêu, bằng chứng về tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và sự ghê tởm con rồng lớn sắc đỏ của ngươi càng lớn bấy nhiêu; ngươi càng tuân theo lời của Đức Chúa Trời bao nhiêu, bằng chứng về sự khao khát lẽ thật của ngươi càng lớn bấy nhiêu. Những người không khao khát lời của Đức Chúa Trời chính là những người không có sự sống. Những người như thế là những người ở bên ngoài lời của Đức Chúa Trời, và là những người thuộc về tôn giáo. Những ai thật sự tin vào Đức Chúa Trời đều có một kiến thức sâu sắc hơn về lời của Đức Chúa Trời thông qua việc ăn uống lời của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không khao khát lời của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thể thực sự ăn uống lời của Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không có kiến thức về lời của Đức Chúa Trời, thì ngươi không có phương tiện nào để làm chứng về Đức Chúa Trời hoặc làm thỏa lòng Đức Chúa Trời.

Trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi nên biết Đức Chúa Trời như thế nào? Ngươi nên biết đến Đức Chúa Trời dựa trên lời và công việc của Đức Chúa Trời ngày nay, không có sự lầm đường lạc lối hay ngụy biện, và trước hết ngươi nên biết về công việc của Đức Chúa Trời. Đây là nền tảng của việc biết Đức Chúa Trời. Tất cả những sự ngụy biện khác nhau mà thiếu mất sự chấp nhận thuần túy về lời của Đức Chúa Trời chính là những quan niệm tôn giáo, chúng là sự chấp nhận lệch lạc và sai trật. Kỹ năng tuyệt vời nhất của các nhân vật tôn giáo là lấy lời của Đức Chúa Trời đã được chấp nhận trong quá khứ và đối chiếu với lời của Đức Chúa Trời ngày nay. Nếu như, khi hầu việc Đức Chúa Trời của ngày hôm nay, ngươi lại bám vào những điều đã được Đức Thánh Linh khai sáng trong quá khứ, thì sự hầu việc của ngươi sẽ gây ra một sự gián đoạn, và sự thực hành của ngươi sẽ bị lỗi thời và không hơn gì một nghi lễ tôn giáo. Nếu ngươi tin rằng những ai hầu việc Đức Chúa Trời phải có vẻ ngoài khiêm nhường và nhịn nhục…, và nếu ngày nay ngươi thực hành loại kiến thức này, thì kiến thức như thế là quan niệm tôn giáo, và sự thực hành như thế đã trở thành một hành động giả hình. “Những quan niệm tôn giáo” đề cập đến những điều cổ lỗ và lỗi thời (bao gồm cả việc chấp nhận những lời Đức Chúa Trời đã phán trước đây và sự sáng đã được bày tỏ trực tiếp bởi Đức Thánh Linh), và nếu ngày nay chúng được đưa vào thực hành, thì chúng là sự gián đoạn công việc của Đức Chúa Trời, và không có lợi cho con người. Nếu con người không thể khai trừ những điều đó trong họ, là những điều thuộc về những quan niệm tôn giáo, thì chúng sẽ trở thành một trở ngại lớn cho sự hầu việc Đức Chúa Trời của con người. Những người có những quan niệm tôn giáo không có cách nào theo kịp các bước công việc của Đức Thánh Linh, họ bị tụt lại đằng sau một bước, rồi hai bước - bởi vì những quan niệm tôn giáo này làm con người trở nên tự cao tự đại và kiêu ngạo một cách lạ thường. Đức Chúa Trời không cảm thấy luyến tiếc về điều Ngài đã phán và đã làm trong quá khứ; nếu nó lỗi thời, thì Ngài loại bỏ nó. Chắc chắn rằng ngươi có thể từ bỏ những quan niệm của mình? Nếu như ngươi bám vào những lời Đức Chúa Trời đã phán trong quá khứ, điều này có chứng minh rằng ngươi biết về công việc của Đức Chúa Trời không? Nếu ngươi không thể chấp nhận sự sáng của Đức Thánh Linh ngày nay, và thay vì vậy lại bám vào sự sáng của quá khứ, điều này có thể chứng minh rằng ngươi đi theo bước chân của Đức Chúa Trời không? Phải chăng ngươi vẫn không thể từ bỏ những quan niệm tôn giáo? Nếu là như vậy, thì ngươi sẽ trở thành kẻ chống lại Đức Chúa Trời.

Nếu con người có thể từ bỏ những quan niệm tôn giáo, thì họ sẽ không dùng tâm trí mình để đo lường lời và việc làm của Đức Chúa Trời ngày nay, và thay vì vậy sẽ trực tiếp tuân theo. Cho dù công việc của Đức Chúa Trời ngày nay rõ ràng là không giống với công việc trong quá khứ, nhưng ngươi có thể từ bỏ những quan điểm của quá khứ và trực tiếp tuân theo công việc của Đức Chúa Trời ngày nay. Nếu ngươi có khả năng hiểu biết đến mức ngươi tôn trọng công việc của Đức Chúa Trời ngày nay cho dù Ngài đã làm việc như thế nào trong quá khứ, thì ngươi là người đã từ bỏ những quan niệm của mình, là người tuân theo Đức Chúa Trời, và là người có thể tuân theo công việc và lời Đức Chúa Trời và đi theo bước chân của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này, ngươi sẽ là người thực sự tuân theo Đức Chúa Trời. Ngươi không phân tích hay xem xét kỹ lưỡng công việc của Đức Chúa Trời; điều này như thể Đức Chúa Trời đã quên công việc trước đây của Ngài, và ngươi cũng vậy, đã quên nó. Hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ, và vì ngày nay Đức Chúa Trời đã gác sang một bên điều Ngài đã làm trong quá khứ, nên ngươi không nên chăm chú vào nó. Chỉ khi đó ngươi mới trở thành người hoàn toàn tuân phục Đức Chúa Trời và hoàn toàn từ bỏ những quan niệm tôn giáo của mình.

Bởi vì luôn có những sự phát triển mới trong công việc của Đức Chúa Trời, cho nên có công việc mới, và vì thế cũng có những công việc lỗi thời và cũ kỹ. Công việc cũ và mới này không mâu thuẫn nhau, nhưng lại bổ sung cho nhau; mỗi bước đều tiếp nối bước trước đó. Bởi vì có công việc mới, dĩ nhiên, những thứ cũ phải bị loại bỏ. Ví dụ, một vài thông lệ lâu đời và những câu tục ngữ quen thuộc của con người, cộng với kinh nghiệm và sự dạy dỗ nhiều năm của con người, đã hình thành nên mọi kiểu quan niệm trong tâm trí của con người. Tuy nhiên điều thuận lợi hơn để con người hình thành những quan niệm như thế chính là Đức Chúa Trời vẫn chưa bày tỏ toàn bộ gương mặt thật và tâm tính vốn có của Ngài với con người, kết hợp với sự truyền bá, trong nhiều năm, về các học thuyết truyền thống từ thời xa xưa. Công bằng mà nói, trong suốt quá trình con người tin vào Đức Chúa Trời, ảnh hưởng của những quan niệm khác nhau đã dẫn đến sự hình thành và tiến hóa liên tục của một kiến thức trong con người, trong đó con người có mọi kiểu quan niệm về Đức Chúa Trời-với kết quả là nhiều người mộ đạo hầu việc Đức Chúa Trời đã trở thành kẻ thù của Ngài. Và vì thế, quan niệm tôn giáo của con người càng mạnh thì họ càng chống đối Đức Chúa Trời, và họ càng trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời. Công việc của Đức Chúa Trời luôn luôn mới và không bao giờ cũ, và nó không bao giờ hình thành giáo lý, thay vào đó, nó đang liên tục thay đổi và đổi mới không nhiều thì ít. Công việc này là sự bày tỏ tâm tính vốn có của chính Đức Chúa Trời. Nó cũng là nguyên tắc vốn có của công việc của Đức Chúa Trời, và là một trong những phương tiện để Đức Chúa Trời hoàn thành việc quản lý của Ngài. Nếu như Đức Chúa Trời không làm theo cách này, thì con người sẽ không thay đổi hoặc có thể biết đến Đức Chúa Trời, và Sa-tan sẽ không bị đánh bại. Do đó, trong công việc của Ngài liên tục xuất hiện những thay đổi có vẻ thất thường, nhưng thực ra là theo định kỳ. Tuy nhiên, cách thức con người tin Đức Chúa Trời thì hoàn toàn khác. Con người bám vào các giáo lý và hệ thống cũ, quen thuộc, và chúng càng cũ bao nhiêu thì chúng càng dễ chấp nhận đối với họ bấy nhiêu. Làm sao mà tâm trí ngu dại của con người, một tâm trí cứng cỏi như đá, lại có thể chấp nhận được chừng ấy công việc mới và lời phán mới không thể dò được của Đức Chúa Trời? Con người căm ghét Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn mới và không bao giờ cũ; họ chỉ thích một Đức Chúa Trời già cỗi là Đấng có mái tóc bạc trắng và bất động. Vậy thì, bởi vì Đức Chúa Trời và con người đều có sở thích riêng, nên con người đã trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nhiều sự mâu thuẫn trong số này thậm chí vẫn còn tồn tại ngày nay, tại thời điểm mà Đức Chúa Trời đã và đang làm công việc mới trong gần sáu nghìn năm. Rồi thì, họ vô phương cứu chữa. Có lẽ đó là vì tính ngang bướng của con người, hoặc tính không thể vi phạm các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời đối với bất kỳ ai-nhưng những giáo sĩ nam và nữ đó vẫn bám vào những quyển sách và giấy tờ mốc meo cũ kỹ, trong khi Đức Chúa Trời tiếp tục với công tác quản lý chưa hoàn thành của Ngài như thể Ngài không có ai ở bên cạnh. Dù những mâu thuẫn này khiến Đức Chúa Trời và con người trở thành kẻ thù, và thậm chí không thể hòa giải được, nhưng Đức Chúa Trời không để ý đến chúng, như thể chúng đã ở đó mà như không có ở đó. Tuy nhiên, con người vẫn trung thành với niềm tin và quan niệm của mình, và không bao giờ từ bỏ chúng. Tuy nhiên một điều hiển nhiên là: Mặc dù con người không đi chệch khỏi lập trường của mình, nhưng bàn chân của Đức Chúa Trời luôn luôn di chuyển và Ngài luôn luôn thay đổi lập trường của mình tùy theo môi trường, và cuối cùng, chính con người sẽ bị đánh bại dù không có trận chiến nào. Trong khi đó, Đức Chúa Trời là kẻ thù lớn nhất của tất cả những kẻ thù đã bị Ngài đánh bại, và cũng là nhà vô địch trong số những người đã bị đánh bại và chưa bị đánh bại. Ai có thể cạnh tranh với Đức Chúa Trời và chiến thắng? Quan niệm của con người dường như đến từ Đức Chúa Trời bởi vì phần nhiều trong số đó được sinh ra sau công việc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không tha thứ cho con người vì điều này, hơn nữa, Ngài cũng không tuôn đổ lời khen ngợi lên con người vì đã tạo ra hàng loạt những sản phẩm “dành cho Đức Chúa Trời” mà nằm ngoài công việc của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, Ngài vô cùng ghê tởm những quan điểm và niềm tin cũ kỹ, sùng đạo của con người, và thậm chí không có ý định ghi nhận ngày mà những quan điểm này lần đầu xuất hiện. Ngài không hề chấp nhận rằng những quan niệm này do công việc của Ngài tạo ra, vì những quan niệm của con người được truyền bá bởi con người; nguồn gốc của chúng là những suy nghĩ và tâm trí của con người, và không phải Đức Chúa Trời, mà là Sa-tan. Ý định của Đức Chúa Trời đã luôn nhằm để công việc của Ngài mới và sống động, không cũ và chết, và điều mà Ngài làm cho con người bám chắc vào thay đổi theo từng thời đại và giai đoạn, không phải vĩnh cửu và bất biến. Đó là vì Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng khiến con người sống và tươi mới, chứ không phải là một con quỷ khiến con người chết và già cỗi. Chẳng lẽ các ngươi vẫn không hiểu điều này? Ngươi có những quan niệm về Đức Chúa Trời và không có khả năng từ bỏ chúng bởi vì ngươi bảo thủ. Không phải là vì có quá ít ý thức về công việc của Đức Chúa Trời, hay là vì công việc của Đức Chúa Trời không phù hợp với những mong muốn của con người - hơn nữa, cũng không phải vì Đức Chúa Trời luôn cẩu thả trong nhiệm vụ của Ngài. Việc ngươi không thể từ bỏ các quan niệm của ngươi là vì ngươi quá thiếu sự vâng lời, và vì ngươi không có chút gì giống với tạo vật của Đức Chúa Trời, và không phải vì Đức Chúa Trời đang làm khó ngươi. Tất cả điều này đều do ngươi gây ra, và không liên quan gì đến Đức Chúa Trời; tất cả đau khổ và bất hạnh đều do con người gây ra. Ý định của Đức Chúa Trời luôn luôn tốt đẹp: Ngài không muốn khiến ngươi tạo ra các quan niệm, nhưng muốn ngươi thay đổi và được đổi mới qua các thời đại. Tuy nhiên, ngươi không thể phân định sự khác biệt, và luôn luôn xem xét hoặc phân tích. Không phải là Đức Chúa Trời đang làm khó ngươi, mà là ngươi không tôn kính Đức Chúa Trời, và sự bất tuân của ngươi quá lớn. Một tạo vật nhỏ bé mà dám lấy một phần vặt vãnh nào đó trong số những thứ đã được Đức Chúa Trời ban cho từ trước, và rồi quay lại và tấn công Đức Chúa Trời - đây chẳng phải là sự bất tuân của con người sao? Con người, công bằng mà nói, hoàn toàn không đủ tư cách để bày tỏ quan điểm của mình trước Đức Chúa Trời, và càng không đủ tư cách để đưa ra bất cứ lời lẽ vô giá trị - hoa mỹ nhưng thối nát nào - mà họ có thể nảy ra - chưa kể đến những quan điểm mốc meo đó. Chẳng phải chúng càng vô giá trị hơn sao?

Một người thực sự hầu việc Đức Chúa Trời là người vừa lòng Đức Chúa Trời và phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, và là người có thể từ bỏ những quan niệm tôn giáo của mình. Nếu ngươi muốn ăn uống lời Đức Chúa Trời để được kết quả, thì ngươi phải từ bỏ những quan niệm tôn giáo của mình. Nếu ngươi muốn hầu việc Đức Chúa Trời, thì điều cần thiết hơn nữa là trước tiên hãy từ bỏ các quan niệm tôn giáo và tuân theo lời Đức Chúa Trời trong mọi việc ngươi làm. Đây chính là điều một người hầu việc Đức Chúa Trời nên có. Nếu ngươi thiếu kiến thức này, thì ngay khi ngươi hầu việc, ngươi sẽ gây ra sự gián đoạn và xáo trộn, và nếu ngươi cứ tiếp tục giữ các quan niệm của mình, thì ngươi chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời đánh gục, không bao giờ đứng dậy được. Hãy lấy hiện tại làm ví dụ. Rất nhiều lời phán và công việc của ngày nay không tương thích với Kinh Thánh, và không tương thích với công việc Đức Chúa Trời đã làm trước đây, và nếu ngươi không muốn tuân theo, thì ngươi có thể sa ngã bất cứ lúc nào. Nếu ngươi muốn hầu việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì trước tiên ngươi phải từ bỏ những quan niệm tôn giáo và điều chỉnh các quan điểm của chính mình. Nhiều điều được phán trong tương lai sẽ không tương thích với những điều đã được phán trong quá khứ, và nếu bây giờ ngươi thiếu ý chí để tuân theo, thì ngươi sẽ không thể đi trên con đường phía trước. Nếu một trong những phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời đã bén rễ bên trong ngươi và ngươi không bao giờ từ bỏ nó, thì phương pháp này sẽ trở thành quan niệm tôn giáo của ngươi. Nếu bản chất của Đức Chúa Trời đã bén rễ trong ngươi, thì ngươi đã có được lẽ thật, và nếu lời và lẽ thật của Đức Chúa Trời có khả năng trở thành sự sống của ngươi, thì ngươi sẽ không còn có các quan niệm về Đức Chúa Trời. Những ai sở hữu một sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời sẽ không có các quan niệm, và sẽ không bị ràng buộc bởi giáo lý.

Hãy thức tỉnh bản thân bằng cách hỏi những câu hỏi sau:

1. Kiến thức trong ngươi có cản trở sự hầu việc Đức Chúa Trời của ngươi không?

2. Có bao nhiêu hoạt động thực hành tôn giáo trong cuộc sống hàng ngày của ngươi? Nếu ngươi chỉ ra vẻ mộ đạo, thì điều này có nghĩa là đời sống của ngươi đã tăng trưởng và trưởng thành không?

3. Khi ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi có thể từ bỏ các quan niệm tôn giáo của mình không?

4. Khi ngươi cầu nguyện, ngươi có thể dẹp bỏ các nghi lễ tôn giáo không?

5. Ngươi có phải là người phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng không?

6. Bao nhiêu kiến thức về Đức Chúa Trời của ngươi có chứa đựng những quan niệm tôn giáo?

Trước: Trong đức tin, người ta phải tập trung vào thực tại - việc tham gia vào nghi thức tôn giáo không phải là đức tin

Tiếp theo: Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Ba điều răn

Là một người tin vào Đức Chúa Trời, ngươi nên trung thành với không ai khác ngoài Ngài trong mọi việc, và có thể tuân theo ý Ngài trong mọi...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này