Công Việc Của Đức Chúa Trời Có Đơn Giản Như Con Người Tưởng Tượng Không?

Là người tin vào Đức Chúa Trời, ngươi nêu hiểu rằng, ngày nay, khi đón nhận công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt và tất cả công tác thuộc kế hoạch của Đức Chúa Trời, ngươi thực sự đã nhận được sự tán dương và cứu rỗi to lớn từ Đức Chúa Trời. Tất cả công tác của Đức Chúa Trời trong toàn vũ trụ đã tập trung vào nhóm người này. Ngài đã dành tất cả những nỗ lực của Ngài cho các ngươi và đã hy sinh tất cả cho các ngươi; Ngài đã đoạt lại và trao cho các ngươi tất cả phần công tác của Thần trên khắp vũ trụ. Đó là lý do tại sao Ta nói các ngươi thật may mắn. Hơn nữa, Ngài đã chuyển quang vinh của Ngài từ Y-sơ-ra-en, là dân tộc được chọn của Ngài, sang cho các ngươi, để mục đích kế hoạch của Ngài được biểu lộ hoàn toàn qua nhóm các ngươi. Do vậy, các ngươi là những người sẽ nhận được di sản của Đức Chúa Trời, và thậm chí còn là những người thừa hưởng quang vinh của Đức Chúa Trời. Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên”. Trước đây, các ngươi đều đã từng nghe câu này, nhưng không ai hiểu rõ ý nghĩa thực sự của những lời này. Ngày nay, các ngươi biết rõ ý nghĩa thực sự của những lời này. Những lời này chính là những điều mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành trong những ngày sau rốt. Và những điều này sẽ được hoàn thành trên những người bị con rồng lớn sắc đỏ làm cho khốc hại trên vùng đất nơi nó nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bách hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, vì vậy trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều là đối tượng bị hạ nhục và bách hại. Đó là lý do tại sao những lời này sẽ trở thành hiện thực trong nhóm các ngươi. Do công tác đó được thực hiện trên một vùng đất chống lại Đức Chúa Trời, nên tất cả công tác của Ngài đều gặp phải trở ngại quá mức, và nhiều lời của Ngài không thể được hoàn thành kịp thời; vì lý do đó, con người được làm cho thanh khiết nhờ những lời của Đức Chúa Trời. Điều này cũng là một yếu tố của sự đau khổ. Việc Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ là một việc làm vô cùng gian khổ, nhưng Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài thông qua chính những khó khăn như vậy để biểu lộ được thượng trí và những việc làm siêu phàm của Ngài. Đức Chúa Trời tận dụng cơ hội này để làm cho nhóm người này được hoàn thiện. Vì sự khổ đau của con người, khả năng của họ, và tất cả những tâm tính độc địa của con người trên vùng đất không thanh khiết này, Đức Chúa Trời làm công tác làm tinh sạch và chinh phục của Ngài để mà, từ đây, Ngài có thể đạt được quang vinh và chinh phục được những người làm chứng nhân cho việc làm của Ngài. Đây là ý nghĩa đầy đủ của tất cả những hy sinh mà Đức Chúa Trời đã dành cho nhóm người này. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời làm công tác chinh phục qua ngay những người chống lại Ngài. Chỉ có làm như vậy thì mới biểu lộ được quyền năng to lớn của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chỉ những người trên vùng đất không thanh khiết này mới xứng đáng được thừa hưởng quang vinh của Đức Chúa Trời, và chỉ có việc này mới thể hiện được sự trỗi vượt trong quyền năng to lớn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta nói quang vinh của Đức Chúa Trời được đoạt lấy trên vùng đất không thanh khiết và từ những người sống trên vùng đất đó. Đây là ý nguyện của Đức Chúa Trời. Điều này cũng giống như trong giai đoạn công tác của Jêsus; Ngài chỉ có thể được trở nên vinh quang giữa những người Pha-ri-si đã bách hại Ngài. Nếu không nhờ sự bách hại đó và sự phản bội của Giu-đa, Jêsus đã không bị chế nhạo hay phỉ báng, chứ đừng nói đến bị đóng đinh trên thập giá, và do vậy đã không thể nào đạt được quang vinh. Ở bất cứ đâu Đức Chúa Trời làm việc trong mỗi thời đại và ở bất cứ đâu Ngài thực hiện công tác của Ngài trong xác thịt, thì ở đó Ngài đều đạt được quang vinh và chính ở đó đạt được những gì Ngài mong muốn đạt được. Đây là kế hoạch công tác của Đức Chúa Trời, và đây là sự điều hành của Ngài.

Trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho vài ngàn năm, công tác được thực hiện trong xác thịt được chia thành hai phần: Đầu tiên là phần việc khổ hình thập giá, mà nhờ đó Ngài được tôn vinh; phần còn lại là phần việc chinh phục và hoàn thiện trong những ngày sau rốt, mà qua đó Ngài sẽ đạt được quang vinh. Đây là sự điều hành của Đức Chúa Trời. Do vậy, đừng coi công tác của Đức Chúa Trời hay nhiệm vụ của Đức Chúa Trời dành cho các ngươi là quá giản đơn. Các ngươi đều là những người kế thừa gánh nặng quang vinh vô cùng to lớn và vĩnh hằng của Đức Chúa Trời, và điều này đã được an bài cụ thể bởi Đức Chúa Trời. Trong hai phần của quang vinh của Ngài, một phần được vén mở trong các ngươi; toàn bộ một phần của quang vinh của Đức Chúa Trời được ban cho các ngươi để điều đó có thể trở thành di sản của các ngươi. Đó là sự tán dương từ Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài đã định trước từ rất lâu. Với sự vĩ đại của công tác mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trên vùng đất con rồng lớn sắc đỏ cư ngụ, công tác như vậy, nếu được chuyển sang nơi khác, thì đã đạt được thành quả to lớn từ lâu và đã được con người chấp nhận dễ dàng. Và công tác như vậy có lẽ sẽ quá dễ dàng để những giáo sĩ Phương Tây vốn tin vào Đức Chúa Trời chấp nhận, vì giai đoạn công tác của Jêsus đã là một tiền lệ. Đây là lý do tại sao Ngài không thể hoàn tất giai đoạn công tác tôn vinh này ở nơi nào khác; tức là, khi có được sự ủng hộ từ tất cả mọi người và sự thừa nhận từ tất cả các quốc gia, sẽ không có chỗ cho sự tôn vinh của Đức Chúa Trời. Và đây chính là ý nghĩa phi thường của giai đoạn công tác này trên vùng đất này. Trong số các ngươi, không một ai nhận được sự bảo vệ của luật lệ; thay vào đó, các ngươi bị luật lệ trừng phạt, và vấn đề khó khăn hơn là không người nào hiểu các ngươi, dù là họ hàng, cha mẹ, bạn bè, hay đồng nghiệp của các ngươi. Không một ai hiểu các ngươi. Khi Đức Chúa Trời cự tuyệt các ngươi, sẽ không có cách nào để các ngươi tiếp tục sống trên trái đất này. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, con người không thể có lòng nào để từ bỏ Đức Chúa Trời; đây là ý nghĩa của sự chinh phục của Đức Chúa Trời đối với con người, và đây là quang vinh của Đức Chúa Trời. Những gì các ngươi thừa hưởng hôm nay vượt trên cả những gì mà tất cả những sứ đồ và những tiên tri ngày xưa được thừa hưởng và thậm chí còn lớn hơn những gì mà Mô-se và Phi-e-rơ được thừa hưởng. Ta không thể nhận được phúc lành trong ngày một ngày hai; mà ta phải tự mình đạt được phúc lành thông qua rất nhiều sự hy sinh. Tức là, các ngươi phải có được tình yêu thuần khiết, niềm tin to lớn, và nhiều lẽ thật mà Đức Chúa Trời yêu cầu các ngươi đạt tới; ngoài ra, các ngươi phải có thể hướng về công lý và không bao giờ sợ hãi hay cúi đầu, và các ngươi phải có tình yêu bất biến và không ngừng dành cho Đức Chúa Trời. Các ngươi phải có quyết tâm, cũng như sự thay đổi khuynh hướng cuộc sống của các ngươi; sự tha hóa của các ngươi phải được khắc phục, và các ngươi phải chấp thuận tất cả những an bài của Đức Chúa Trời mà không ca thán, và thậm chí là phải phục tùng đến chết. Đây là điều các ngươi cần đạt được. Đây là đích cuối cùng của công tác của Đức Chúa Trời, và là sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời đối với nhóm người này. Khi Ngài ban tặng cho các ngươi, Ngài cũng phải có yêu cầu đối với các ngươi và đưa ra những đòi hỏi phù hợp đối với các ngươi. Do đó, tất cả những công tác của Đức Chúa Trời không phải là không có lý do, và từ đây có thể thấy tại sao Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác thực hiện công tác có tiêu chuẩn cao và những yêu cầu khắt khe. Đây là lý do tại sao các ngươi cần có ngập tràn niềm tin vào Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, tất cả những công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện vì các ngươi, để các ngươi xứng đáng được nhận di sản của Ngài. Điều này không phải vì quang vinh của bản thân Đức Chúa Trời mà là vì sự cứu rỗi cho các ngươi và để làm cho hoàn thiện nhóm người chịu khổ sở sâu sắc này trên vùng đất không thanh khiết này. Các ngươi phải hiểu được ý nguyện của Đức Chúa Trời. Và vì vậy Ta huấn dụ nhiều kẻ vô tri không có được minh kiến hay cảm thức rằng: Đừng có thử thách Đức Chúa Trời và đừng chống lại nữa. Đức Chúa Trời đã chịu đựng tất cả những đau khổ mà con người chưa từng phải chịu đựng, và từ rất lâu đã phải chịu đựng nhiều sự sỉ nhục hơn thế thay cho con người. Còn điều gì nữa mà các ngươi không thể từ bỏ? Điều gì có thể quan trọng hơn ý nguyện của Đức Chúa Trời? Điều gì có thể cao hơn tình yêu của Đức Chúa Trời? Việc Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất không thanh khiết này đã là một nhiệm vụ nặng nhọc gấp đôi. Nếu con người còn cố ý và chủ tâm phạm tội, công tác của Đức Chúa Trời sẽ phải kéo dài thêm. Trong bất kỳ trường hợp nào, điều này không sinh ích lợi gì cho bất kỳ ai. Đức Chúa Trời không bị ràng buộc bởi thời gian; công tác của Ngài và quang vinh của Ngài luôn đến trước. Do đó, dù có mất bao nhiêu thời gian, Ngài sẽ không tiếc bất kỳ sự hi sinh nào nếu đó là công tác của Ngài. Đây là thiên hướng của Đức Chúa Trời: Ngài sẽ không ngừng lại cho đến khi công tác của Ngài hoàn thành. Chỉ khi nào Ngài đạt được phần thứ hai của quang vinh của Ngài thì công tác của Ngài mới kết thúc. Nếu như Đức Chúa Trời không thể hoàn thành trong khắp vũ trụ phần thứ hai của việc tôn vinh của Ngài, ngày của Ngài sẽ không bao giờ đến, bàn tay Ngài sẽ không bao giờ rời xa đối tượng được chọn của Ngài, quang vinh của Ngài sẽ không bao giờ đến với Y-sơ-ra-en, và kế hoạch của Ngài sẽ không bao giờ kết thúc. Các ngươi cần thấy được ý nguyện của Đức Chúa Trời và thấy được rằng công tác của Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản là việc tạo ra thiên đường và hạ giới cũng như vạn vật. Vì công tác ngày nay là biến đổi những người đã bị bại hoại, những người đã trở nên quá đỗi chai lì, và làm tinh sạch những người đã được tạo ra nhưng sau đó đã bị ảnh hưởng của Sa-tan, chứ không phải là tạo ra A-đam hay Ê-va, đừng nói đến làm ra ánh sáng hay tạo ra tất cả những dạng động thực vật. Công việc của Ngài giờ đây là làm cho thanh sạch tất cả những người đã bị quỷ Sa-tan làm cho tha hóa để họ có thể được Ngài đoạt lại và thuộc về Ngài và trở thành quang vinh của Ngài. Công việc như vậy không đơn giản như con người tưởng tượng về việc tạo ra thiên đường và hạ giới cũng như vạn vật, và nó cũng không giống như việc nguyền rủa Sa-tan xuống hố sâu không đáy như con người tưởng tượng. Thay vào đó, đó là việc biến đổi con người, biến những gì tiêu cực thành tích cực và để Ngài chiếm lấy những gì không thuộc về Ngài. Đây là câu chuyện bên trong của giai đoạn này của công tác của Đức Chúa Trời. Các ngươi phải nhận ra điều đó, và không nên đơn giản hóa quá mức mọi việc. Công việc của Đức Chúa Trời không giống bất kỳ công tác bình thường nào. Đầu óc con người không thể nhận thức được sự kỳ diệu của nó, và đầu óc con người không thể đạt được thượng trí của nó. Trong giai đoạn này của công tác của Ngài, Đức Chúa Trời không tạo ra vạn vật, và Ngài không phá hủy chúng. Thay vào đó, Ngài đang thay đổi tất cả những thụ tạo của Ngài và thanh lọc tất cả những gì đã bị Sa-tan làm cho vấy bẩn. Do đó, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu công tác có quy mô to lớn, và đây là toàn bộ ý nghĩa của công tác của Đức Chúa Trời. Từ những lời này, ngươi có cho rằng công tác của Đức Chúa Trời đơn giản như vậy không?

Trước: Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: Hãy sống theo lẽ thật nếu ngươi tin ở Đức Chúa Trời

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này