Làm sao để hiểu biết thực tại

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Ngài nói đều thực tế, và tất cả những lẽ thật mà Ngài bày tỏ đều thực tế. Tất cả những điều không phải lời Ngài thì đều là trống rỗng, không hiện hữu và không có căn cứ. Ngày nay, mục đích của Đức Thánh Linh là dẫn dắt con người đến với lời Chúa. Nếu con người có ý theo đuổi sự bước vào thực tại, họ phải tìm kiếm thực tại và hiểu biết về thực tại, sau đó họ phải trải nghiệm thực tại và sống trọn với thực tại. Con người càng hiểu biết về thực tại, họ càng có thể khẳng định lời nói của người khác liệu có thật hay không; con người càng hiểu biết thực tại, họ càng có ít các quan niệm; con người càng trải nghiệm thực tại, họ càng hiểu biết hơn về việc làm của Đức Chúa Trời trong thực tại, và họ càng dễ dàng thoát khỏi những tâm tính xấu xa bại hoại của mình; con người càng có nhiều thực tế, họ càng hiểu hơn về Đức Chúa Trời và họ càng thêm căm ghét xác thịt và thêm yêu lẽ thật; và con người càng có nhiều thực tế, họ càng đến gần hơn với các chuẩn mực theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Những người được Đức Chúa Trời thu nhận là những người sở hữu thực tại, những người hiểu biết thực tại và những người đã biết đến những việc làm thực sự của Đức Chúa Trời thông qua trải nghiệm thực tế. Càng thực sự hợp tác với Đức Chúa Trời và sửa dạy thân xác của mình bao nhiêu, ngươi sẽ càng hiểu được công tác của Đức Thánh Linh bấy nhiêu, ngươi càng thu nhận thực tại bao nhiêu, ngươi sẽ càng được Đức Chúa Trời khai sáng bấy nhiêu và từ đó hiểu biết của ngươi về những kỳ công thực sự của Đức Chúa Trời càng thêm phong phú. Nếu ngươi có thể sống trong ánh sáng hiện tại của Đức Thánh Linh, con đường thực hành hiện tại sẽ trở nên rõ ràng hơn với ngươi, và ngươi sẽ có thể tách mình ra khỏi những quan niệm tôn giáo và những thông lệ xưa cũ trong quá khứ. Thực tại ngày hôm nay chính là trọng tâm: Con người càng có nhiều thực tại, kiến thức của họ về lẽ thật càng rõ ràng và hiểu biết của họ về ý muốn của Đức Chúa Trời càng thêm rộng lớn. Thực tại có thể vượt qua tất cả các con chữ và giáo lý, có thể vượt qua mọi học thuyết và chuyên môn, và con người càng tập trung vào thực tại, họ càng thực sự thêm yêu mến Đức Chúa Trời, và khao khát tiếp nhận những lời của Ngài. Nếu ngươi luôn tập trung vào thực tại, thì triết lý sống, quan niệm tôn giáo và tính cách tự nhiên của ngươi sẽ tự nhiên được xóa bỏ nhờ công tác của Đức Chúa Trời. Những kẻ không theo đuổi thực tại, và không có kiến thức về thực tại, rất có thể sẽ theo đuổi những điều siêu nhiên, và họ sẽ dễ dàng bị lừa dối. Đức Thánh Linh không có cách nào để thực hiện công tác với những người như vậy, và vì thế họ cảm thấy trống rỗng, và cuộc sống của họ chẳng có ý nghĩa gì.

Đức Thánh Linh chỉ có thể làm việc trong ngươi khi ngươi thực sự rèn luyện, thực sự tìm kiếm, thực sự cầu nguyện và sẵn sàng chịu đau khổ vì mục đích tìm kiếm lẽ thật. Những kẻ không tìm kiếm sự thật chẳng có gì ngoài những con chữ và các giáo lý cùng lý thuyết trống rỗng, và dĩ nhiên, những kẻ không có lẽ thật mang trong mình cơ số những quan niệm về Đức Chúa Trời. Những kẻ như vậy chỉ nóng lòng mong mỏi Đức Chúa Trời biến thân thể xác thịt của họ thành một thể xác thuộc linh, để họ có thể thăng lên từng trời thứ ba. Những kẻ như vậy mới ngu ngốc làm sao! Tất cả những kẻ nói những điều như vậy chẳng hề có kiến thức về Đức Chúa Trời, hoặc về thực tại; những kẻ như vậy không thể hợp tác với Đức Chúa Trời và chỉ có thể chờ đợi một cách thụ động. Nếu con người muốn hiểu được lẽ thật và nhìn rõ lẽ thật, và nếu, xa hơn thế, họ muốn bước vào lẽ thật và đưa lẽ thật vào thực hành, họ phải thực sự rèn luyện, thực sự tìm kiếm, và thực sự khao khát. Khi ngươi khao khát và khi ngươi thực sự hợp tác với Đức Chúa Trời, chắc chắn Thần của Đức Chúa Trời sẽ chạm đến ngươi và làm việc trong ngươi, điều này sẽ mang lại cho ngươi thêm nhiều sự khai sáng hơn, và trao cho ngươi nhiều kiến thức về thực tiễn và giúp đỡ nhiều hơn cho cuộc sống của ngươi.

Nếu con người muốn biết đến Đức Chúa Trời, trước tiên họ phải biết rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thực tế và phải biết những lời Đức Chúa Trời, sự xuất hiện thực tế của Đức Chúa Trời trong xác thịt và công tác thực tế của Đức Chúa Trời. Chỉ sau khi biết rằng tất cả các công tác của Đức Chúa Trời là thực tế, ngươi mới có thể thực sự hợp tác với Đức Chúa Trời và chỉ có thể thông qua con đường này, ngươi mới có thể đạt tới sự trưởng thành trong cuộc sống. Tất cả những ai không có kiến thức về thực tại đều không có phương tiện để trải nghiệm những lời của Đức Chúa Trời, họ bị giam cầm trong quan niệm của mình, họ sống trong trí tưởng tượng của mình, và do đó họ không có kiến thức về lời Chúa. Càng hiểu biết nhiều về thực tại, ngươi sẽ ngày một gần hơn với Đức Chúa Trời và càng có liên hệ mật thiết hơn với Ngài; khi càng tìm kiếm sự mơ hồ và trừu tượng, và giáo lý, ngươi sẽ càng lạc khỏi Đức Chúa Trời, và bởi vậy sẽ cảm thấy rằng việc trải nghiệm lời Chúa càng trở nên vất vả và khó khăn, và rằng ngươi không có khả năng để bước vào. Nếu ngươi muốn bước vào thực tại của lời Chúa và đi đúng hướng về đời sống thuộc linh, trước tiên ngươi phải hiểu biết thực tại và tách mình khỏi những điều mơ hồ và siêu nhiên, có nghĩa là, trước tiên ngươi phải hiểu Đức Thánh Linh thực sự khai sáng và dẫn dắt ngươi từ bên trong ra sao. Theo cách này, nếu ngươi thực sự có thể nắm bắt được công tác thực tế của Đức Thánh Linh, ngươi sẽ bước vào con đường đúng đắn để được Đức Chúa Trời hoàn thiện.

Ngày nay, mọi thứ bắt đầu từ thực tại. Công tác của Đức Chúa Trời là thực tế nhất, và mọi người đều có thể chạm đến; đó là những gì mọi người có thể trải nghiệm, và đạt tới. Trong con người có nhiều điều mơ hồ và siêu nhiên, ngăn cản họ hiểu biết công tác hiện tại của Đức Chúa Trời. Do đó, trong những trải nghiệm của mình, họ luôn đi chệch hướng, và luôn cảm thấy khó khăn, tất cả là do quan niệm của họ gây ra. Con người không thể nắm bắt được các nguyên tắc trong công tác của Đức Thánh Linh, họ không hiểu biết thực tại và vì vậy họ luôn tiêu cực trên con đường để bước vào. Họ nhìn vào những yêu cầu của Đức Chúa Trời từ xa, không thể đạt được chúng; họ chỉ đơn thuần thấy rằng những lời của Đức Chúa Trời thực sự tốt, nhưng lại không thể tìm thấy con đường để bước vào. Đức Thánh Linh công tác theo nguyên tắc này: Thông qua sự hợp tác của con người, qua việc họ tích cực cầu nguyện, tìm kiếm và đến gần Đức Chúa Trời hơn, mà nhờ đó đạt được những thành quả và con người được khai sáng cũng như soi sáng bởi Đức Thánh Linh. Không phải dựa trên hành động đơn phương từ phía Đức Thánh Linh, hoặc hành động đơn phương của con người. Cả hai đều không thể thiếu, và con người càng hợp tác, và càng theo đuổi việc đạt được các chuẩn mực trong các yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì công tác của Đức Thánh Linh càng thêm vĩ đại. Chỉ sự hợp tác thực sự của con người, được bổ sung vào công tác của Đức Thánh Linh, mới có thể tạo ra những trải nghiệm thực sự và kiến thức trọng yếu về lời của Đức Chúa Trời. Dần dần, nhờ việc trải nghiệm theo cách này, mà sau cùng sẽ hình thành nên một con người hoàn thiện. Đức Chúa Trời không làm những điều siêu nhiên; trong quan niệm của mọi người, Đức Chúa Trời là toàn năng, và Đức Chúa Trời làm ra mọi thứ - kết quả là con người chờ đợi một cách thụ động, không đọc hiểu những lời của Đức Chúa Trời hay cầu nguyện, và chỉ đơn thuần chờ đợi được Đức Thánh Linh chạm tới. Tuy nhiên, những người có hiểu biết đúng đắn tin vào điều này: Các hành động của Đức Chúa Trời chỉ có thể tương ứng với sự hợp tác từ phía bản thân tôi, và hiệu quả của công tác Đức Chúa Trời đối với tôi phụ thuộc vào cách tôi hợp tác ra sao. Khi Đức Chúa Trời lên tiếng, tôi nên làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm và phấn đấu hướng tới những lời của Chúa; đây là những gì tôi nên đạt được.

Trong Phi-e-rơ và Phao-lô, các ngươi có thể thấy rõ rằng chính Phi-e-rơ chú ý đến thực tại nhiều nhất. Từ những gì Phi-e-rơ đã trải qua, có thể thấy rằng những trải nghiệm của ông đã tổng hợp những bài học của những người thất bại trong quá khứ, và ông đã tiếp thu những điểm mạnh của các vị thánh trong quá khứ và từ đó có thể thấy được trải nghiệm của Phi-e-rơ thực đến mức nào, đủ để cho phép mọi người chạm vào, và để con người có đủ khả năng, và rằng chúng có thể đạt được bởi con người. Tuy vậy, Phao-lô thì khác: Tất cả những gì ông ấy nói đều mơ hồ và vô hình, những điều giống như đang đi lên từng trời thứ ba, thăng lên ngôi và mão triều thiên của sự công chính. Ông tập trung vào những gì bên ngoài: về địa vị, và khiển trách mọi người, khoe khoang thâm niên của mình, được Đức Thánh Linh chạm đến, v.v. Chẳng điều gì ông theo đuổi là thật, và phần lớn trong số đó chỉ là ảo mộng, và do đó có thể thấy rằng tất cả những gì siêu nhiên, chẳng hạn như Đức Thánh Linh chạm đến con người nhiều bao nhiêu, niềm vui lớn lao mà con người được hưởng, lên từng trời thứ ba, hoặc thường xuyên rèn luyện và thưởng thức nó ở một mức độ nhất định, đọc những lời của Đức Chúa Trời và thưởng thức chúng ở một mức độ nhất định - không có gì trong số này là thật. Tất cả các công tác của Đức Thánh Linh là bình thường và có thật. Khi ngươi đọc những lời của Đức Chúa Trời và cầu nguyện, bên trong ngươi tươi sáng và kiên định, thế giới bên ngoài không thể can thiệp vào ngươi, bên trong ngươi sẵn sàng yêu mến Đức Chúa Trời, sẵn sàng dấn thân vào những điều tích cực và ngươi căm ghét thế giới xấu xa; đó chính là sống bên trong Đức Chúa Trời. Đó không phải, như mọi người nói, là tận hưởng quá nhiều - nói như vậy là không thật. Ngày nay, mọi thứ nên bắt đầu từ thực tại. Tất cả mọi điều Đức Chúa Trời làm đều có thật, và trong trải nghiệm của ngươi, ngươi nên chú trọng việc thực sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và tìm kiếm những dấu ấn mà công tác của Đức Chúa Trời để lại, và các phương thức mà thông qua đó Đức Thánh Linh chạm đến và khai sáng cho con người. Nếu ngươi ăn uống lời Chúa, và cầu nguyện, và hợp tác theo cách thực tế hơn, hấp thu những gì tốt đẹp từ những thời đã qua, và từ chối những gì xấu như Phi-e-rơ, nếu ngươi lắng nghe bằng tai và quan sát bằng đôi mắt của ngươi, và thường xuyên cầu nguyện và suy ngẫm trong lòng, và làm tất cả những gì ngươi có thể để hợp tác với công tác của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt ngươi.

Trước: Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời

Tiếp theo: Những điều răn của thời đại mới

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này