Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng - Ứng dụng

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Những Lời Kinh Điển Của Đức Chúa Trời Toàn Năng Về Phúc Âm Của Vương Quốc

(Các Tuyển Tập)

Phần Một

Tuyển Tập Những Lời Kinh Điển Của Đức Chúa Trời Về Phúc Âm Của Vương Quốc