2. Mối quan hệ giữa kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác và được cứu rỗi

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Trong đức tin của mình, nếu mọi người muốn đạt được sự cứu rỗi, thì mấu chốt của vấn đề là họ có kính sợ Đức Chúa Trời hay không và Ngài có một vị trí trong lòng họ hay không. Nếu lòng ngươi không có khả năng sống trước Ngài, hoặc nếu không có mối quan hệ bình thường giữa ngươi và Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không bao giờ được cứu rỗi. Con đường dẫn đến sự cứu rỗi của ngươi sẽ bị chặn lại; khi ấy ngươi đã đi đến ngõ cụt. Niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời sẽ vô ích nếu chỉ tồn tại trên danh nghĩa, và không quan trọng ngươi có thể nói được bao nhiêu giáo lý, ngươi đã phải chịu đựng bao nhiêu hoặc ân tứ tự nhiên của ngươi lớn như thế nào. Đức Chúa Trời sẽ phán: “Hãy rời xa Ta, kẻ ác nhà ngươi”. Ngươi sẽ được phân loại là một kẻ ác. Ngươi không có mối liên hệ nào với Đức Chúa Trời; Ngài không phải là Đấng cai trị của ngươi, Ngài không phải là Đấng tạo hóa của ngươi, Ngài không phải Đức Chúa Trời của ngươi, Ngài không phải là Đấng ngươi thờ phượng, và Ngài không phải là Đấng ngươi đi theo. Ngươi đi theo Sa-tan và ma quỷ. Ngươi là chúa của chính mình. Cuối cùng, những người như ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời loại trừ, khinh ghét, loại bỏ và trừng phạt. Ngài không cứu rỗi những người như vậy. Chỉ khi mọi người chấp nhận Đức Chúa Trời là Chúa và là Đấng cai trị của mình, chỉ khi họ chấp nhận Ngài là lẽ thật và là nguồn gốc của con đường và sự sống của con người, và chỉ khi tất thảy những gì họ làm và con đường họ đi đều kết nối với lẽ thật, với Đức Chúa Trời, với sự quy phục trước Ngài, và với việc đi theo con đường của Ngài – chỉ khi đó họ mới được cứu rỗi. Nếu không, họ sẽ bị Đức Chúa Trời kết tội. Có ổn không khi mọi người chỉ mong gặp may mắn? Có ổn không khi họ luôn bám vào những quan niệm của riêng mình? Có ổn không khi họ luôn bám vào những tưởng tượng mơ hồ và trừu tượng? (Không.) Đừng nghĩ rằng ngươi chỉ có thể gặp may mắn; nếu ngươi muốn đạt được sự cứu rỗi trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, thì không có con đường nào khác để đi…

Sau khi đã nghe những bài giảng này, thì điều gì khiến các ngươi đam mê không còn quan trọng nữa; suy cho cùng, con đường đúng duy nhất là con đường khiến ngươi kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng đức tin của ngươi không liên quan gì đến Ngài, nếu Ngài không phải là Chúa của ngươi và không phải là Đấng Tạo Hóa của ngươi, nếu ngươi không chấp nhận rằng Ngài là Đấng cai trị số phận của ngươi, không quy phục tất thảy những gì được Ngài sắp đặt cho ngươi, không chấp nhận sự thật rằng Ngài là lẽ thật, thì giấc mơ được cứu rỗi của ngươi tan tành. Nếu ngươi đi con đường này, thì ngươi đang trên con đường hủy diệt. Giả sử những gì ngươi tập trung, theo đuổi, cầu nguyện và khẩn nài mỗi ngày giúp ngươi ngày càng ý thức được rằng ngươi nên quy phục Đấng Tạo Hóa, rằng Đức Chúa Trời là Chúa của ngươi. Và giả sử ngươi vui vẻ chấp nhận và vâng phục quyền tối thượng cùng sự sắp đặt của Ngài dành cho ngươi, quy phục những gì Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi một cách vui vẻ hơn bao giờ hết, tình trạng của ngươi ngày càng trở nên bình thường, mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời ngày càng gần gũi hơn, lòng yêu kính của ngươi dành cho Ngài ngày càng thuần khiết hơn, và lúc đó ngươi càng ngày càng ít ham muốn vô độ, ít phàn nàn và hiểu lầm Đức Chúa Trời, ngày càng ít phạm tội ác, ngày càng lánh xa điều ác, và sự kính sợ Đức Chúa Trời của ngươi ngày càng chân thật hơn. Vậy điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngươi đã đặt chân lên con đường cứu rỗi. Nếu ngươi nghĩ rằng những gì ngươi tìm kiếm không có gì sai và rằng con đường ngươi đang đi là con đường đúng, nhưng rồi sau tất thảy mọi sự tìm kiếm của mình, ngươi đã không được Đức Chúa Trời sửa dạy và không thể cảm nhận được sự phán xét cũng như hình phạt của Ngài, không sẵn lòng bị Ngài dò xét và muốn là ông chủ của chính mình, thì đây không phải là con đường đúng. Nếu ngươi càng tìm kiếm, ngươi càng cảm thấy mình phải sống trước Đức Chúa Trời mọi lúc, và ngươi sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ làm điều gì đó sai trái, rằng chỉ sơ xảy một chút là ngươi có thể xúc phạm Đức Chúa Trời và gặp rắc rối, sau đó chắc chắn sẽ bị Ngài từ bỏ, và không gì đáng sợ hơn điều này, cũng như ngươi cảm thấy khi mọi người tin vào Đức Chúa Trời, họ không được lạc khỏi Ngài, và nếu họ lạc khỏi sự sửa dạy, xử lý, tỉa sửa, phán xét và hình phạt của Ngài, thì khi đó sẽ giống như mất đi sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời – nếu ngươi nhận ra những điều này, thì ngươi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nói: “Lạy Đức Chúa Trời! Con cầu xin Ngài phán xét và hành phạt con, khiển trách và sửa dạy con, dò xét con mọi lúc, cho con sự tôn kính đối với Ngài, và khiến con lánh khỏi điều ác”. Ngươi nghĩ gì về con đường này? Đây mới là con đường đúng.

Trích từ “Chỉ bằng cách luôn luôn sống trước Đức Chúa Trời thì một người mới có thể đi trên con đường dẫn đến sự cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều là cần thiết và mang ý nghĩa phi thường, bởi tất cả những gì Ngài làm nơi con người đều liên quan đến sự quản lý và cứu rỗi nhân loại của Ngài. Đương nhiên, công tác mà Đức Chúa Trời đã làm nơi Gióp không có gì khác cả, mặc dù Gióp trọn vẹn và ngay thẳng trong mắt Đức Chúa Trời. Nói cách khác, bất kể Đức Chúa Trời làm gì hay Ngài làm bằng phương tiện nào, bất kể giá nào, bất kể mục tiêu của Ngài, thì mục đích trong những hành động của Ngài cũng không thay đổi. Mục đích của Ngài là đưa lời Đức Chúa Trời vào con người, cũng như những yêu cầu và ý muốn của Đức Chúa Trời đối với con người; nói cách khác, đó là đưa vào con người tất cả những gì Đức Chúa Trời tin là tích cực theo các bước của Ngài, cho phép con người hiểu lòng Đức Chúa Trời và thấu hiểu thực chất của Đức Chúa Trời, cũng như cho phép con người vâng phục quyền tối thượng và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, do đó cho phép con người đạt được sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác – tất cả những điều này là một phương diện của mục đích của Đức Chúa Trời trong tất cả những gì Ngài làm. Phương diện kia là, bởi vì Sa-tan là vật làm nền và đối tượng phục vụ trong công tác của Đức Chúa Trời, con người thường bị giao cho Sa-tan; đây là phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để cho phép con người từ những sự cám dỗ và tấn công của Sa-tan mà nhìn thấy sự độc ác, sự xấu xa, và tính đê hèn của Sa-tan, từ đó khiến con người ghét Sa-tan và có thể biết cũng như nhận ra điều gì là tiêu cực. Quá trình này cho phép họ dần giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát và cáo buộc, can thiệp, và tấn công của Sa-tan – cho đến khi, nhờ lời Đức Chúa Trời, kiến thức và sự vâng phục Đức Chúa Trời của họ, cũng như đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời và sự kính sợ Ngài, mà họ chiến thắng những cuộc tấn công và cáo buộc của Sa-tan; chỉ khi đó họ mới hoàn toàn được giải cứu khỏi quyền lực của Sa-tan. Sự giải cứu con người có nghĩa là Sa-tan đã bị đánh bại, nghĩa là họ không còn là miếng mồi trong miệng Sa-tan nữa – thay vì nuốt chửng họ, Sa-tan đã thả họ ra. Điều này là vì những người như thế ngay thẳng, bởi vì họ có đức tin, sự vâng phục, và kính sợ đối với Đức Chúa Trời, và bởi vì họ hoàn toàn cắt đứt với Sa-tan. Họ khiến Sa-tan hổ thẹn, họ khiến Sa-tan thành kẻ hèn nhát, và họ đánh bại Sa-tan hoàn toàn. Niềm tin chắc của họ vào việc theo Đức Chúa Trời, và sự vâng phục, kính sợ Đức Chúa Trời của họ đánh bại Sa-tan, và làm cho Sa-tan hoàn toàn bỏ cuộc với họ. Chỉ những người như thế này mới thật sự được thu phục bởi Đức Chúa Trời, và đây chính là mục tiêu sau cùng của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi con người. Nếu họ muốn được cứu rỗi, và muốn được Đức Chúa Trời thu phục hoàn toàn, thì tất cả những ai theo Đức Chúa Trời đều phải đối mặt với những cám dỗ và tấn công cả lớn lẫn nhỏ từ Sa-tan. Những ai vượt lên những cám dỗ và tấn công này và có thể đánh bại Sa-tan hoàn toàn là những người đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nói vậy nghĩa là, những ai đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi là những người đã trải qua những thử thách của Đức Chúa Trời, là những người đã bị cám dỗ và tấn công bởi Sa-tan vô số lần. Những ai đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi thì hiểu ý muốn và những yêu cầu của Đức Chúa Trời, và có thể chấp nhận quyền tối thượng và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, và họ không từ bỏ con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác giữa những cám dỗ của Sa-tan. Những ai được Đức Chúa Trời cứu rỗi sở hữu sự trung thực, họ tốt bụng, họ phân biệt giữa yêu và ghét, họ có ý thức công lý và hợp lẽ phải, họ có thể quan tâm đến Đức Chúa Trời và trân quý tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Những người như thế không bị Sa-tan trói buộc, rình mò, cáo buộc, hay ngược đãi; họ hoàn toàn tự do, họ đã hoàn toàn được giải phóng và giải thoát. Gióp chỉ là một con người tự do, và đây chính là ý nghĩa của việc tại sao Đức Chúa Trời đã giao ông cho Sa-tan.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời là để được tôn kính và vâng phục, bởi hữu thể của Ngài và tâm tính Ngài không giống như của một loài thọ tạo và cao hơn của một loài thọ tạo. Đức Chúa Trời là tự hữu và bất diệt, Ngài không phải một loài thọ tạo, và chỉ có Đức Chúa Trời mới đáng được tôn kính và vâng phục; con người không đủ tư cách được như vậy. Vì thế, hết thảy những người đã trải nghiệm công tác của Ngài và thực sự biết Ngài đều cảm thấy tôn kính Ngài. Tuy nhiên, những ai không buông bỏ các quan niệm của họ về Ngài – những ai đơn giản không xem Ngài là Đức Chúa Trời – thì không có sự tôn kính Ngài, và mặc dù họ theo Ngài, nhưng họ không được chinh phục; họ là những kẻ bất tuân từ trong bản tính. Vì vậy, những gì Ngài muốn đạt qua công tác là để cho muôn loài thọ tạo đều có lòng tôn kính Đấng Tạo Hóa, thờ phượng Ngài, và vâng phục vô điều kiện sự thống trị của Ngài. Đây là kết quả cuối cùng mà mọi công tác của Ngài đều nhằm đạt được. Nếu những người đã trải nghiệm công tác như thế không tôn kính Đức Chúa Trời, dù chỉ một chút, và nếu sự bất tuân của họ trong quá khứ không thay đổi chút nào, thì họ chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Nếu thái độ của một người đối với Đức Chúa Trời chỉ là ngưỡng mộ Ngài, hoặc thể hiện sự kính trọng với Ngài từ xa, và không yêu mến Ngài chút nào, thì đây là kết quả mà một người không có lòng yêu mến Đức Chúa Trời có được, và người đó thiếu các điều kiện để được hoàn thiện. Nếu quá nhiều công tác vẫn không thể có được tình yêu đích thực của một người, thì người đó chưa có được Đức Chúa Trời và không thực sự theo đuổi lẽ thật. Một người không yêu mến Đức Chúa Trời thì không yêu lẽ thật và vì thế không thể có được Đức Chúa Trời, càng không thể nhận được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Những người như thế, bất kể họ trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh như thế nào, và bất kể họ trải nghiệm sự phán xét như thế nào, vẫn không thể tôn kính Đức Chúa Trời. Đây là những người có bản tính không thể thay đổi và là những người có tâm tính cực kỳ xấu xa. Hết thảy những ai không tôn kính Đức Chúa Trời đều sẽ bị loại bỏ, là đối tượng của sự trừng phạt, và sẽ bị trừng phạt y như những kẻ hành ác, thậm chí còn phải chịu khổ hơn những kẻ đã làm điều bất chính.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời và công việc của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 1. Kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác là gì và biểu hiện của sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác

Tiếp theo: 3. Cách để một người có thể đi đến kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger