4. Đi theo Đức Chúa Trời và đi theo con người là gì

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Điều quan trọng nhất trong việc đi theo Đức Chúa Trời chính là mọi thứ phải phù hợp với lời của Đức Chúa Trời ngày nay: Cho dù ngươi đang theo đuổi sự bước vào sự sống hay việc thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi thứ đều nên xoay quanh lời của Đức Chúa Trời ngày nay. Nếu những gì ngươi tương giao và theo đuổi không xoay quanh lời của Đức Chúa Trời ngày nay, thì ngươi là một người xa lạ với lời Đức Chúa Trời, và hoàn toàn không có công tác của Đức Thánh Linh. Điều Đức Chúa Trời muốn là những người đi theo dấu chân của Ngài. Cho dù những gì ngươi hiểu trước đây có tuyệt vời và thuần khiết đến đâu, thì Đức Chúa Trời cũng không muốn điều đó, và nếu ngươi không thể gạt những thứ như thế sang một bên, thì chúng sẽ là trở ngại to lớn cho sự bước vào của ngươi trong tương lai. Tất cả những ai có thể đi theo sự sáng hiện tại của Đức Thánh Linh đều được ban phước. Dân sự trong các thời đại trước cũng đã đi theo dấu chân của Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không thể đi theo cho đến ngày nay; đây là các phước lành của những con người thuộc thời kỳ sau rốt. Những ai có thể đi theo công tác hiện tại của Đức Thánh Linh, và những ai có thể đi theo dấu chân của Đức Chúa Trời, đến mức đi theo Đức Chúa Trời đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt họ – đây là những người được Đức Chúa Trời ban phước. Những ai không đi theo công tác hiện tại của Đức Thánh Linh thì chưa bước vào công tác của lời Đức Chúa Trời, và cho dù họ làm việc nhiều đến đâu, hay nỗi đau khổ của họ lớn dường nào, hay họ chạy ngược chạy xuôi nhiều như thế nào, thì cũng không điều nào trong số đó có bất kỳ nghĩa lý gì đối với Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ không khen ngợi họ. Ngày nay, tất cả những ai làm theo những lời hiện tại của Đức Chúa Trời đều đang ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh; những ai là người xa lạ với lời của Đức Chúa Trời ngày nay đều ở bên ngoài dòng chảy của Đức Thánh Linh, và những người như thế không được Đức Chúa Trời khen ngợi.

Trích từ “Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong cụm từ “những ai đi theo Đức Chúa Trời đến cùng sẽ nhận được sự cứu rỗi”, thì “đi theo” có nghĩa là đứng vững giữa cơn hoạn nạn. Ngày nay, nhiều người tin rằng đi theo Đức Chúa Trời thì dễ dàng, nhưng khi công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, ngươi sẽ biết ý nghĩa thật sự của từ “đi theo”. Chỉ vì hôm nay ngươi vẫn có thể đi theo Đức Chúa Trời sau khi được chinh phục, điều này không chứng minh rằng ngươi là một trong những người sẽ được trở nên hoàn thiện. Những người không thể chịu đựng được những sự thử luyện, những người không có khả năng chiến thắng giữa cơn hoạn nạn, cuối cùng, sẽ không có khả năng đứng vững, và vì thế sẽ không thể đi theo Đức Chúa Trời đến tận cùng. Những ai thực sự đi theo Đức Chúa Trời thì có thể chịu đựng được thử luyện trong công việc của họ, trong khi những ai không thực sự đi theo Đức Chúa Trời thì không có khả năng chịu đựng bất kỳ thử luyện nào của Đức Chúa Trời. Sớm muộn gì họ sẽ bị trục xuất, trong khi những người đắc thắng sẽ ở lại trong vương quốc. Việc con người có thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời hay không được quyết định bởi sự thử luyện trong công việc của họ, đó là, qua sự thử luyện của Đức Chúa Trời, và không liên quan gì đến quyết định của chính con người. Đức Chúa Trời không chối bỏ ai một cách tùy tiện; tất cả những gì Ngài làm có thể hoàn toàn thuyết phục con người. Ngài không làm điều gì mà con người không thể thấy được, hoặc bất kỳ công tác nào mà không thể thuyết phục con người. Việc niềm tin của con người có thật hay không được chứng minh bởi sự thật, và không thể do con người quyết định.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngươi có biết đi theo Đức Chúa Trời có nghĩa là gì không? Không có các khải tượng, thì ngươi sẽ đi con đường nào? Trong công tác của ngày hôm nay, nếu ngươi không có các khải tượng, thì ngươi sẽ không thể được trở nên trọn vẹn. Ngươi tin vào ai? Tại sao ngươi tin vào Ngài? Tại sao ngươi đi theo Ngài? Ngươi có thấy đức tin của mình như là một loại trò chơi không? Ngươi có đang đối xử với đời sống của mình như một loại đồ chơi không? Đức Chúa Trời của ngày hôm nay là khải tượng vĩ đại nhất. Ngươi biết được bao nhiêu về Ngài? Ngươi đã thấy được bao nhiêu về Ngài? Sau khi thấy được Đức Chúa Trời của ngày hôm nay, thì nền tảng đức tin của ngươi có vững chắc không? Ngươi có nghĩ rằng mình sẽ có được sự cứu rỗi miễn là ngươi đi theo với cách thức lộn xộn này không? Ngươi có nghĩ rằng mình có thể thừa nước đục thả câu không? Có đơn giản thế không? Ngươi đã đặt bao nhiêu quan niệm liên quan đến lời Đức Chúa Trời phán ngày hôm nay sang một bên? Ngươi có một khải tượng về Đức Chúa Trời của ngày hôm nay không? Sự hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời của ngày hôm nay nằm ở đâu? Ngươi luôn luôn tin rằng ngươi có thể có được Ngài[a] chỉ bằng cách đi theo Ngài, hoặc chỉ bằng cách nhìn thấy Ngài, và không ai có thể tống khứ ngươi. Đừng nghĩ rằng đi theo Đức Chúa Trời là một vấn đề dễ dàng như thế. Điều then chốt là ngươi phải biết đến Ngài, ngươi phải biết đến công tác của Ngài, và ngươi phải có ý chí chịu đựng khó khăn vì Ngài, hy sinh cuộc sống của mình vì Ngài, và được Ngài làm cho hoàn thiện. Đây là khải tượng mà ngươi nên có. Sẽ chẳng được gì nếu suy nghĩ của ngươi luôn luôn hướng về việc hưởng thụ ân sủng. Đừng cho rằng Đức Chúa Trời ở đây chỉ vì sự hưởng thụ của con người, hoặc chỉ để ban ân sủng cho họ. Ngươi sẽ sai đấy! Nếu con người không thể liều mạng đi theo Ngài, và nếu con người không thể từ bỏ mọi sở hữu thế gian để đi theo, thì họ chắc chắn sẽ không thể tiếp tục đi theo Ngài đến cùng! Ngươi phải có các khải tượng như là nền tảng của ngươi. Nếu một ngày điều bất hạnh xảy ra với ngươi, thì ngươi phải làm gì? Ngươi vẫn có thể đi theo Ngài chứ? Đừng khinh suất nói liệu ngươi sẽ có thể đi theo đến cùng hay không. Trước tiên, ngươi nên mở to mắt để xem bây giờ là lúc nào. Mặc dù hiện tại, các ngươi có thể giống như các cây trụ của đền thờ, sẽ đến lúc tất cả những cây trụ đó bị mối mọt gặm nhấm, khiến đền thờ sụp đổ, bởi hiện tại, có quá nhiều khải tượng mà các ngươi còn thiếu. Các ngươi chỉ chú ý đến thế giới nhỏ bé của chính mình, và không biết được cách tìm kiếm đáng tin cậy và phù hợp nhất là gì. Các ngươi không chú ý đến khải tượng công tác của ngày hôm nay, mà cũng không giữ những điều này trong lòng mình. Các ngươi đã nghĩ đến một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ đặt các ngươi vào một nơi vô cùng xa lạ chưa? Các ngươi có tưởng tượng ra mình sẽ trở nên như thế nào khi một ngày nào đó Ta có thể tước lấy mọi thứ từ các ngươi không? Vào ngày đó, nghị lực của các ngươi có như bây giờ không? Đức tin của các ngươi sẽ xuất hiện lại không? Khi theo Đức Chúa Trời, ngươi phải biết khải tượng vĩ đại nhất chính là “Đức Chúa Trời”: Đây là vấn đề quan trọng nhất.

Trích từ “Các ngươi phải hiểu được công tác – Đừng đi theo trong sự mơ hồ!” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Khi mọi người không gặp vấn đề gì, khi mọi việc suôn sẻ với họ, thì phần lớn họ đều cảm thấy rằng Đức Chúa Trời quyền năng, công chính và đáng yêu mến. Khi Đức Chúa Trời thử thách họ, xử lý họ, sửa phạt họ và sửa dạy họ, khi Ngài yêu cầu họ đặt lợi ích riêng của họ sang một bên, quay lưng lại với xác thịt và thực hành lẽ thật, khi Đức Chúa Trời làm việc trên họ, sắp đặt và tể trị số phận và cuộc đời của họ, thì họ trở nên phản nghịch, và tạo ra sự xa cách giữa họ và Đức Chúa Trời; họ tạo ra mâu thuẫn và hố sâu ngăn cách giữa họ và Đức Chúa Trời. Vào những lúc như thế, trong lòng họ Đức Chúa Trời không đáng yêu mến chút nào; Ngài không quyền năng chút nào, bởi những gì Ngài làm không đáp ứng mong muốn của họ. Đức Chúa Trời làm họ buồn; Ngài làm cho họ khó chịu; Ngài mang đến cho họ đau đớn và khổ sở; Ngài khiến họ cảm thấy bất an. Do đó, họ hoàn toàn không đầu phục Đức Chúa Trời, thay vào đó phản nghịch chống lại Ngài và lánh khỏi Ngài. Họ đang thực hành lẽ thật bằng cách làm điều này sao? Họ có đang đi theo đường lối của Đức Chúa Trời không? Họ có đi theo Đức Chúa Trời không? Không. Vì vậy, bất kể các quan niệm và sự tưởng tượng của ngươi về công tác của Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu, và bất kể trước đây ngươi đã hành động theo ý mình và phản nghịch lại Đức Chúa Trời như thế nào, nếu ngươi thực sự theo đuổi lẽ thật, và chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, và chấp nhận bị tỉa sửa và xử lý bởi lời Đức Chúa Trời; nếu, trong mọi việc Ngài sắp đặt, ngươi có thể đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, vâng theo lời Đức Chúa Trời, tìm kiếm ý muốn của Ngài, thực hành theo lời Ngài và ý muốn của Ngài, có thể tìm cách đầu phục và có thể đặt hết thảy những ý muốn, ham muốn, sự cân nhắc, động cơ và sự chống đối Đức Chúa Trời của ngươi sang một bên – thì chỉ khi đó ngươi mới đi theo Đức Chúa Trời! Ngươi nói rằng ngươi đi theo Đức Chúa Trời, nhưng hết thảy những gì ngươi làm, ngươi đều làm theo ý mình. Trong mọi việc ngươi làm, ngươi đều có mục tiêu, kế hoạch của riêng mình; ngươi không giao phó chúng cho Đức Chúa Trời. Vậy thì, Đức Chúa Trời có còn là Đức Chúa Trời của ngươi không? Nếu Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của ngươi, khi ngươi nói ngươi đi theo Đức Chúa Trời, thì đó chẳng phải là những lời sáo rỗng sao? Những lời nói như thế chẳng phải là một sự cố gắng để đánh lừa mọi người sao? Ngươi nói rằng ngươi đi theo Đức Chúa Trời, nhưng tất cả mọi hành động và hành vi của ngươi, quan điểm sống của ngươi, các giá trị của ngươi cũng như thái độ và nguyên tắc mà ngươi tiếp cận và xử lý vấn đề đều đến từ Sa-tan – ngươi xử lý tất cả những điều này hoàn toàn theo các nguyên tắc và lý luận của Sa-tan. Vậy thì, ngươi có đi theo Đức Chúa Trời không?

…Cách đơn giản nhất để mô tả niềm tin nơi Đức Chúa Trời là tin rằng có một Đức Chúa Trời, và trên nền tảng này đi theo Ngài, vâng lời Ngài, chấp nhận sự thống trị, sắp đặt và sắp xếp của Ngài, lắng nghe lời Ngài, sống theo lời Ngài, làm mọi sự theo lời Ngài, là một loài thọ tạo thật, kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác; chỉ điều này mới là niềm tin thật vào Đức Chúa Trời. Đây là ý nghĩa của việc đi theo Đức Chúa Trời. Ngươi nói rằng ngươi đi theo Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng ngươi, ngươi không chấp nhận lời Đức Chúa Trời, và ngươi không chấp nhận sự thống trị, sắp đặt và sắp xếp của Ngài. Nếu ngươi luôn có quan niệm về những gì Đức Chúa Trời làm, và ngươi luôn hiểu sai những gì Ngài làm, và phàn nàn về điều đó; nếu ngươi luôn không hài lòng, và ngươi luôn đánh giá và tiếp cận những gì Ngài làm bằng cách dùng các quan niệm và trí tưởng tượng của riêng ngươi; nếu ngươi luôn có những sự hiểu biết của riêng mình – thì điều này sẽ gây ra rắc rối. Ngươi đang không trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và ngươi không có cách nào để thực sự đi theo Ngài. Đó không phải là niềm tin vào Đức Chúa Trời.

Trích từ “Niềm tin tôn giáo sẽ không bao giờ dẫn đến sự cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Một số người không vui hưởng lẽ thật, chứ đừng nói tới sự phán xét. Thay vào đó, họ vui thích quyền lực và sự giàu có; những người như thế được gọi là những kẻ tìm kiếm quyền lực. Họ chỉ tìm kiếm những giáo phái có tầm ảnh hưởng trên thế giới, và họ chỉ tìm những mục sư và giáo lý viên đến từ các trường dòng. Mặc dù họ đã chấp nhận con đường lẽ thật, nhưng họ chỉ tin một nửa; họ không thể dành trọn tâm trí mình, miệng họ nói về việc dâng mình cho Đức Chúa Trời, nhưng mắt họ tập trung vào những mục sư và giáo lý viên vĩ đại, và họ chẳng buồn liếc nhìn Đấng Christ lần thứ hai. Tâm họ gắn chặt với danh vọng, cơ đồ, và sự vinh hiển. Họ nghĩ sẽ không bao giờ có việc một con người bé mọn như thế lại có khả năng chinh phục rất nhiều người, rằng một người tầm thường như thế lại có thể hoàn thiện con người. Họ nghĩ sẽ không bao giờ có việc những kẻ vô danh từ bụi tro và đống phân lại là dân sự được chọn bởi Đức Chúa Trời. Họ tin rằng nếu những người như thế là đối tượng của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì trời và đất sẽ bị đảo lộn, và hết thảy mọi người sẽ cười đến chết. Họ tin rằng nếu Đức Chúa Trời chọn những kẻ vô danh này để hoàn thiện, vậy thì những người vĩ đại kia sẽ trở thành chính Đức Chúa Trời. Những quan điểm của họ bị vấy bẩn bởi sự không tin; còn hơn cả không tin, họ đơn thuần là những con thú lố bịch. Bởi vì họ chỉ coi trọng địa vị, uy tín, quyền lực, và họ chỉ quý trọng những nhóm và giáo phái lớn. Họ không chút tôn trọng những người được Đấng Christ dẫn dắt; họ đơn thuần là những kẻ phản bội đã quay lưng với Đấng Christ, với lẽ thật, và với sự sống.

Điều mà ngươi ngưỡng mộ không phải là sự khiêm nhường của Đấng Christ, mà là những kẻ chăn dắt giả mạo có địa vị nổi trội. Ngươi không quý mến vẻ đáng yêu và sự khôn ngoan của Đấng Christ, mà quý mến những kẻ phóng đãng chìm đắm trong sự nhơ nhuốc của trần gian. Ngươi cười vào nỗi đau của Đấng Christ, Đấng không có nơi để gối đầu, nhưng ngươi lại ngưỡng mộ những cái xác săn lùng của lễ và sống trong sự trụy lạc. Ngươi không sẵn lòng chịu khổ bên cạnh Đấng Christ, nhưng ngươi vui vẻ lao vào vòng tay của những kẻ khinh suất địch lại Đấng Christ, mặc dù họ chỉ cung cấp cho ngươi xác thịt, lời nói, và sự kiểm soát. Ngay cả lúc này, lòng ngươi vẫn hướng về họ, hướng đến thanh danh của họ, hướng đến địa vị của họ, hướng đến sự ảnh hưởng của họ. Ấy thế mà ngươi tiếp tục giữ thái độ mà qua đó ngươi cảm thấy công tác của Đấng Christ là khó chấp nhận được và ngươi không sẵn lòng chấp nhận nó. Đây là lý do vì sao Ta phán rằng ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ. Lý do ngươi theo Ngài đến ngày nay chỉ là vì ngươi không có sự chọn lựa nào khác. Một loạt những hình ảnh cao trọng mãi chồng chất trong lòng ngươi; ngươi không thể quên mỗi lời nói và việc làm của họ, cũng như những lời nói và bàn tay thế lực của họ. Trong lòng các ngươi, họ mãi là những người hùng tối cao và vĩnh viễn. Thế nhưng đối với Đấng Christ của hôm nay thì không như vậy. Ngài mãi mãi không đáng kể trong lòng ngươi, và mãi mãi không đáng tôn kính. Bởi vì Ngài quá tầm thường, có quá ít tầm ảnh hưởng, và quá là không cao quý.

Dù gì đi nữa, Ta nói rằng hết thảy những ai không coi trọng lẽ thật đều là những kẻ chẳng tin và kẻ phản bội lẽ thật. Những kẻ như thế sẽ không bao giờ nhận được sự chấp thuận của Đấng Christ. Bây giờ ngươi đã xác định được sự không tin trong ngươi là bao nhiêu chưa, và sự phản bội của ngươi với Đấng Christ là bao nhiêu chưa? Ta khuyên ngươi thế này: Bởi vì ngươi đã chọn con đường lẽ thật, ngươi nên hết lòng dành trọn bản thân mình; đừng tự mâu thuẫn hay nửa vời. Ngươi nên hiểu rằng Đức Chúa Trời không thuộc về thế gian hay bất kỳ người nào, mà thuộc về tất cả những ai thật sự tin vào Ngài, tất cả những ai thờ phượng Ngài, tất cả những ai tận tụy và trung tín với Ngài.

Trích từ “Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Bất kể trình độ của những người dẫn dắt và người làm công trong một hội thánh như thế nào, nếu các ngươi luôn luôn tôn thờ họ và dựa mọi thứ vào họ để tin vào Đức Chúa Trời và đạt được sự cứu rỗi, thì động lực này tự nó đã sai. Bất kể cấp bậc của họ trong hàng lãnh đạo là gì, thì họ vẫn là những người bình thường, và nếu ngươi xem họ là cấp trên của mình, nếu ngươi cảm thấy rằng họ có địa vị cao hơn ngươi, rằng họ giỏi hơn hay có năng lực hơn ngươi, và rằng họ nên dẫn dắt ngươi, rằng trong mọi phương diện họ đều vượt trội hơn bất kỳ ai khác, thì điều đó là sai trật – đó là ảo tưởng của ngươi. Và những hậu quả mà ảo tưởng này dẫn đến là gì? Ảo tưởng này, sự hiểu biết sai trật này sẽ dẫn dắt ngươi một cách vô thức đến việc so sánh những lãnh đạo của ngươi với các yêu cầu không phù hợp với thực tế; đồng thời, từ lúc nào chẳng hay, ngươi cũng sẽ bị cuốn hút sâu sắc vào cái gọi là sự tinh tế và phong cách của họ, hoặc khả năng và tài năng của họ, đến mức mà trước khi ngươi kịp nhân ra, thì ngươi đang tôn thờ họ, và họ đã trở thành các vị Đức Chúa Trời của ngươi. Con đường đó, từ lúc họ bắt đầu trở thành kiểu mẫu của ngươi, đối tượng tôn thờ của ngươi, đến lúc ngươi trở thành một trong những người đi theo họ, là con đường sẽ dẫn ngươi xa Đức Chúa Trời tự lúc nào không hay. Và ngay cả khi ngươi dần rời xa Đức Chúa Trời, ngươi sẽ vẫn tin rằng ngươi đang đi theo Đức Chúa Trời, rằng ngươi đang ở trong nhà Đức Chúa Trời, rằng ngươi đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ngươi khi ấy ngươi đã bị lôi kéo bởi một người đã bị Satan tha hóa, hoặc thậm chí là một kẻ địch lại Đấng Christ mà không hề hay biết. Đây là một tình trạng rất nguy hiểm. Do đó, để giải quyết vấn đề này, các ngươi phải có thể hiểu và phân biệt chính xác các tâm tính khác nhau của những kẻ địch lại Đấng Christ và cách thức hoạt động của chúng, cũng như bản chất của những hành động, phương pháp và thủ thuật mà chúng muốn sử dụng; các ngươi cũng phải bắt đầu bằng việc tác động lên chính mình. Tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại tôn thờ con người thì không phải là con đường đúng. Một số người có thể nói: “À, tôi có lý do để tôn thờ các vị lãnh đạo – những người mà tôi tôn thờ phù hợp với những quan niệm và trí tưởng tượng của tôi”. Tại sao ngươi cứ nhất quyết tôn thờ con người mặc dù ngươi tin vào Đức Chúa Trời? Suy cho cùng, ai sẽ là người cứu rỗi ngươi? Ai là người thực sự yêu thương ngươi và bảo vệ ngươi – chẳng lẽ ngươi thực sự không thể nhìn thấy sao? Ngươi đi theo Đức Chúa Trời và lắng nghe lời Ngài, và nếu ai đó nói và hành động đúng, và khớp với các nguyên tắc lẽ thật, thì chẳng lẽ việc tuân theo lẽ thật là không đủ cho ngươi sao? Tại sao ngươi lại quá đê tiện vậy? Ngươi nhất quyết tìm một người mà ngươi tôn thờ để đi theo – tại sao ngươi lại thích làm nô lệ của Sa-tan? Thay vào đó, tại sao không làm một đầy tớ của lẽ thật? Nhìn vào đây để xem một người có ý thức và nhân phẩm hay không. Ngươi nên bắt đầu bằng việc tác động lên chính mình, trang bị cho mình những lẽ thật phân biệt những con người và sự việc khác nhau, phát triển sự phân biệt giữa tất cả các cách thức trong đó từng loại sự việc và con người thể hiện, trong mọi trường hợp, biết bản tính và tâm tính nào được tỏ lộ; ngươi cũng phải hiểu ngươi là loại người nào, những người xung quanh ngươi là loại người nào, và những người đang dẫn dắt ngươi là loại người nào. Ngươi phải có khả năng đánh giá họ một cách chính xác. Một khi ngươi được trang bị bằng lẽ thật, bằng dạng vóc giạc này, ngươi sẽ không dễ dàng rơi vào các mánh khóe của những kẻ địch lại Đấng Christ, cũng như ngươi sẽ không sợ sự lừa gạt của họ.

Trích từ “Họ hành động lén lút, cư xử theo chủ nghĩa cá nhân và độc tài, không bao giờ thông công với mọi người và buộc mọi người vâng phục” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Dù cho có bao nhiêu người thực hiện bổn phận của mình trong một hội thánh, dù là hai hay hàng chục người, lúc đánh mất công tác của Đức Thánh Linh, họ đang không trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, cũng như không liên quan và không dự phần trong công tác của Đức Chúa Trời. Họ đã trở thành một nhóm tôn giáo. Chẳng phải những người này đang gặp nguy hiểm lớn sao? Họ không bao giờ tìm kiếm lẽ thật khi gặp phải khó khăn và họ không hành động theo nguyên tắc lẽ thật, mà chịu sự sắp xếp và thao túng của con người. Thậm chí có nhiều người trong khi đang thực hiện bổn phận của mình không bao giờ cầu nguyện hay tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật; họ chỉ hỏi người khác và làm theo những gì người khác bảo, hành động theo gợi ý của người khác. Người khác chỉ tới đâu, họ đi tới đó. Trong đức tin của mình, họ cảm thấy việc tìm kiếm lẽ thật mơ hồ và khó nhọc, trong khi dễ nhất và thiết thực nhất là dựa vào người khác và làm theo những gì họ nói, và do đó họ làm những điều đơn giản và dễ dàng nhất, hỏi người khác và làm như họ nói trong mọi việc. Kết quả là, thậm chí sau khi đã tin nhiều năm, nhưng khi gặp phải một vấn đề, họ chưa một lần đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Ngài cùng lẽ thật, để rồi đạt được sự hiểu biết về lẽ thật, và hành động, cư xử theo ý muốn của Đức Chúa Trời – họ chưa bao giờ có một trải nghiệm như thế. Những người như vậy có thực sự thực hành đức tin nơi Đức Chúa Trời không? Ta tự hỏi: Tại sao ngay khi một số người gia nhập nhóm, họ lại dễ dàng ngay lập tức thay đổi – về hình thức – từ người tin vào Đức Chúa Trời sang người tin vào con người, và từ người đi theo Đức Chúa Trời sang người đi theo con người? Tại sao họ lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Tại sao họ lại hành xử theo lối đó ngay cả khi đã tin nơi Đức Chúa Trời trong rất nhiều năm? Họ đã tin nơi Đức Chúa Trời suốt ngần ấy năm, nhưng kỳ lạ thay, Đức Chúa Trời chưa bao giờ có vị trí trong lòng họ. Họ chưa bao giờ có bất kỳ mối liên hệ nào với Đức Chúa Trời. Hành động, lời nói, cuộc sống, cách hành xử và xử lý vấn đề, thậm chí cả việc thực hiện bổn phận và dâng sự phục vụ cho Đức Chúa Trời của họ – tất cả những điều họ làm, tất cả các hành vi họ tỏ lộ, mọi điều họ bày tỏ, và thậm chí mọi suy nghĩ hay tư tưởng của họ – tất cả đều không hề liên quan gì đến đức tin nơi Đức Chúa Trời. Vậy người này có phải là một trong những tín đồ thực sự không? Tổng số năm đức tin của một ai đó có thể tiết lộ vóc giạc của họ lớn đến mức nào trong đức tin nơi Đức Chúa Trời của họ không? Đó có phải là bằng chứng cho việc liệu họ có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời không? Tuyệt đối không phải.

Trích từ “Chỉ bằng cách luôn luôn sống trước Đức Chúa Trời thì một người mới có thể đi trên con đường dẫn đến sự cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Dù có bao nhiêu người tin vào Đức Chúa Trời, ngay khi niềm tin của họ được Ngài định nghĩa là thuộc về một tôn giáo hay một nhóm người, thì Ngài đã xác định rằng họ không thể được cứu rỗi. Tại sao Ta lại nói điều này? Trong một băng nhóm hoặc một đám đông những người không có công tác và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và những người hoàn toàn không thờ phụng Ngài, thì họ thờ phụng ai? Họ đi theo ai? Trên danh nghĩa, họ đi theo một người, nhưng họ thực sự đi theo ai? Trong sâu thẳm, họ thừa nhận Đức Chúa Trời, nhưng trên thực tế, họ chịu sự thao túng, sắp xếp và kiểm soát của con người. Họ đi theo Sa-tan, theo ma quỷ; họ đi theo các thế lực thù địch với Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Ngài. Liệu Đức Chúa Trời có cứu rỗi một lũ người như thế này không? (Không.) Tại sao không? Họ có khả năng ăn năn không? (Không.) Họ phất ngọn cờ đức tin, thực hiện các công cuộc của con người, tiến hành việc quản lý của riêng mình, và họ đi ngược lại kế hoạch quản lý để cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Kết cục cuối cùng của họ là bị Đức Chúa Trời khinh ghét và loại bỏ; Ngài không thể cứu rỗi những người này, họ không thể nào ăn năn, họ đã bị Sa-tan bắt giữ – họ hoàn toàn nằm trong tay Sa-tan. Trong đức tin của ngươi, việc ngươi có được Ngài khen ngợi hay không có bị ảnh hưởng bởi việc ngươi đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm không? Các nghi lễ và quy tắc ngươi tuân thủ có quan trọng không? Đức Chúa Trời có nhìn vào phương pháp thực hành của mọi người không? Ngài có nhìn xem có bao nhiêu người không? Ngài đã chọn một phần nhân loại; Ngài đã đánh giá liệu họ có thể và nên được cứu rỗi như thế nào? Ngài đưa ra quyết định này dựa trên con đường mà những người này đi. Trong Thời đại Ân điển, mặc dù những lẽ thật Đức Chúa Trời đã cho con người biết không nhiều và không cụ thể như ngày nay, nhưng Ngài vẫn có thể hoàn thiện mọi người vào thời điểm đó, và sự cứu rỗi vẫn có thể thực hiện được. Vì vậy, đối với những người của thời đại này đã nghe nhiều lẽ thật và đã hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, nếu họ không có khả năng đi theo đường lối của Ngài và không thể đi trên con đường cứu rỗi, thì kết cục cuối cùng của họ sẽ ra sao? Kết cục cuối cùng của họ sẽ giống như kết cục của những tín đồ Cơ đốc giáo và Do Thái giáo; sẽ không có sự khác biệt. Đây là tâm tính công chính của Đức Chúa Trời! Bất kể ngươi đã nghe bao nhiêu bài giảng hay ngươi đã hiểu bao nhiêu lẽ thật, nếu cuối cùng, ngươi vẫn đi theo con người và Sa-tan, và cuối cùng, nếu ngươi vẫn không thể đi theo đường lối của Đức Chúa Trời và không thể kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác, thì những người như thế sẽ bị Đức Chúa Trời khinh ghét và loại bỏ. Bề ngoài, những người bị Đức Chúa Trời khinh ghét và loại bỏ như thế có thể nói nhiều về câu chữ và giáo lý, và có thể đã hiểu được nhiều lẽ thật, nhưng họ không có khả năng thờ phụng Đức Chúa Trời; họ không thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, và không có khả năng hoàn toàn đầu phục Ngài. Trong mắt Đức Chúa Trời, Ngài định nghĩa họ là một phần của một tôn giáo, chỉ là một nhóm người – một băng nhóm – và là nơi trú ngụ của Sa-tan. Họ được gọi chung là băng đảng của Sa-tan, và những người này hoàn toàn bị Đức Chúa Trời khinh miệt.

Trích từ “Chỉ bằng cách luôn luôn sống trước Đức Chúa Trời thì một người mới có thể đi trên con đường dẫn đến sự cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Tốt nhất là những người tuyên bố theo Đức Chúa Trời mở mắt mình ra và nhìn kỹ xem người họ tin chính xác là ai: Thực sự ngươi tin vào Đức Chúa Trời hay Sa-tan? Nếu ngươi biết rằng thứ mà ngươi tin không phải là Đức Chúa Trời, mà là những thần tượng của riêng ngươi, thì tốt nhất ngươi đừng xưng là một tín đồ. Nếu ngươi thật sự không biết mình tin vào ai, thì một lần nữa, tốt nhất ngươi đừng xưng là một tín đồ. Nói như thế là điều báng bổ! Không ai ép ngươi tin vào Đức Chúa Trời. Đừng nói các ngươi tin vào Ta; Ta nghe những lời như thế đủ rồi, và không muốn nghe lại, bởi vì những gì các ngươi tin là những thần tượng trong lòng các ngươi và những kẻ hay bắt nạt nội bộ trong số các ngươi. Những kẻ lắc đầu từ chối khi nghe lẽ thật, những kẻ cười toe toét khi nghe nói về cái chết, thì hết thảy đều là dòng giống của Sa-tan, và họ là những kẻ sẽ bị loại bỏ. Nhiều người trong hội thánh không có sự nhận thức sâu sắc. Khi điều gì giả dối xảy ra, họ đột ngột đứng về phía Sa-tan; thậm chí họ còn thấy bị xúc phạm khi bị gọi là tay sai của Sa-tan. Dù mọi người có thể nói họ không có sự nhận thức sâu sắc, nhưng họ luôn luôn đứng về phía không có lẽ thật, họ không bao giờ đứng về phía lẽ thật vào thời điểm quan trọng, họ không bao giờ đứng lên và biện luận cho lẽ thật. Có phải họ thực sự thiếu nhận thức sâu sắc không? Tại sao họ lại đột ngột đứng về phía Sa-tan? Tại sao họ không bao giờ nói một lời công bằng và phải lẽ để ủng hộ lẽ thật? Có phải tình huống này đích thực nảy sinh như một kết quả của sự mơ hồ nhất thời của họ không? Con người càng có ít nhận thức, thì họ càng ít khả năng đứng về phía lẽ thật. Điều này cho thấy những gì? Chẳng phải nó cho thấy rằng con người không có sự nhận biết sâu sắc thì yêu sự xấu xa sao? Chẳng phải nó cho thấy rằng họ là dòng giống trung thành của Sa-tan sao? Tại sao họ lại luôn luôn có thể đứng về phía Sa-tan và nói ngôn ngữ của nó? Mỗi lời nói và việc làm của họ, những biểu cảm trên gương mặt họ, hết thảy đều đủ để chứng minh rằng họ không thuộc loại nào trong những người yêu mến lẽ thật cả; đúng hơn, họ là những kẻ khinh ghét lẽ thật. Việc họ có thể đứng về phía Sa-tan đủ để chứng minh rằng Sa-tan thực sự yêu những con quỷ nhỏ này, những kẻ dành trọn đời mình tranh đấu vì Sa-tan. Chẳng phải những sự thật này đều rất rõ ràng sao? Nếu ngươi thật sự là người yêu lẽ thật, thì tại sao ngươi không quan tâm gì đến những người thực hành lẽ thật, và tại sao ngươi lập tức đi theo những kẻ không thực hành lẽ thật ngay từ cái nhìn lướt qua của họ. Chuyện này là sao? Ta không quan tâm việc ngươi có sự nhận thức sâu sắc hay không. Ta không quan tâm ngươi đã trả một cái giá đắt như thế nào. Ta không quan tâm các thế lực của ngươi hùng mạnh như thế nào, và Ta không quan tâm ngươi có phải là một kẻ hay bắt nạt nội bộ hay một kẻ dẫn đầu cầm cờ hay không. Nếu các thế lực của ngươi hùng mạnh, thì đó chỉ là có sự giúp đỡ từ sức mạnh của Sa-tan. Nếu ngươi có nhiều uy tín, thì điều đó chỉ vì có quá nhiều người xung quanh ngươi không thực hành lẽ thật. Nếu ngươi chưa bị đuổi ra, thì đó chính là vì hiện nay không phải là thời điểm cho công tác trục xuất; mà đúng hơn, là thời điểm cho công tác loại bỏ. Không cần phải vội trục xuất ngươi bây giờ. Ta chỉ chờ đợi ngày mà Ta sẽ trừng phạt ngươi sau khi ngươi đã bị loại bỏ. Bất kỳ ai không thực hành lẽ thật đều sẽ bị loại bỏ!

Trích từ “Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

a. Nguyên bản không có từ “Ngài”.

Trước: 3. Làm sao một người có thể nhận ra lẽ thật và ai có thể thật sự bày tỏ lẽ thật

Tiếp theo: 1. Làm thế nào để biết tâm tính Đức Chúa Trời từ công tác của Ngài

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger