3. Làm sao một người có thể nhận ra lẽ thật và ai có thể thật sự bày tỏ lẽ thật

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Bản thân Đức Chúa Trời là sự sống, là lẽ thật, và sự sống cùng lẽ thật của Ngài đồng tồn tại. Những ai không có khả năng đạt được lẽ thật sẽ không bao giờ có được sự sống. Không có sự hướng dẫn, hỗ trợ, và cung cấp lẽ thật, ngươi chỉ có thể có được câu chữ, giáo lý, và hơn cả, là cái chết. Sự sống của Đức Chúa Trời là vĩnh hằng, và lẽ thật cùng sự sống của Ngài đồng tồn tại. Nếu ngươi không thể tìm thấy nguồn lẽ thật, thì ngươi không thể có được dưỡng chất cho sự sống; nếu ngươi không được cung cấp sự sống, thì ngươi chắc chắn sẽ không có được lẽ thật, và do vậy, ngoài những tưởng tượng và quan niệm ra, toàn bộ thân thể ngươi sẽ chẳng có gì ngoài xác thịt – xác thịt đầy mùi hôi thối của ngươi. Hãy biết rằng những lời sách vở không được xem là sự sống, những ghi chép lịch sử không thể được xem là lẽ thật, và những điều lệ trong quá khứ không thể được dùng làm bản ghi lại những lời Đức Chúa Trời phán bảo ngày nay. Chỉ có những gì được Đức Chúa Trời bày tỏ khi Ngài đến trên đất và sống giữa con người thì mới là lẽ thật, là sự sống, là ý muốn của Đức Chúa Trời, và là cách thức làm việc hiện tại của Ngài.

Trích từ “Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lẽ thật là những cách ngôn cuộc sống thật nhất, và là cách ngôn cao nhất trong số những cách ngôn như thế trong toàn thể nhân loại. Bởi vì đó là yêu cầu mà Đức Chúa Trời đặt ra cho con người, và là công tác do Đức Chúa Trời đích thân thực hiện, do đó, nó được gọi là “cách ngôn của cuộc sống”. Nó không phải là một cách ngôn được tóm tắt từ một điều gì đó, nó cũng không phải là một lời trích dẫn nổi tiếng từ một nhân vật vĩ đại. Thay vào đó, đó là lời phán cho loài người từ Chủ của trời đất và vạn vật, và không phải là một vài lời được con người tóm tắt, mà là sự sống vốn có của Đức Chúa Trời. Và do đó, nó được gọi là “cách ngôn cao nhất trong mọi cách ngôn của cuộc sống”.

Trích từ “Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lẽ thật đến từ nhân thế, nhưng lẽ thật giữa con người được truyền lại bởi Đấng Christ. Nó bắt nguồn từ Đấng Christ, nghĩa là từ chính Đức Chúa Trời, và đây không phải là điều con người có thể làm được. Tuy nhiên, Đấng Christ chỉ cung cấp lẽ thật; Ngài không đến để quyết định liệu con người có thành công trong việc theo đuổi lẽ thật hay không. Do đó, thành công hay thất bại trong lẽ thật đều nằm ở sự theo đuổi của con người. Thành công hay thất bại trong lẽ thật của con người không bao giờ liên quan đến Đấng Christ, mà thay vào đó được quyết định bởi sự theo đuổi của họ. Đích đến của con người và thành công hay thất bại của họ không thể đổ lên đầu Đức Chúa Trời, để chính Đức Chúa Trời buộc phải gánh lấy nó, bởi đây không phải là chuyện của chính Đức Chúa Trời, mà liên quan trực tiếp đến bổn phận mà các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời phải thực hiện.

Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lẽ thật không mang tính rập khuôn, nó cũng không phải một định luật. Nó không chết – nó chính là sự sống, nó là một thể sống, và nó chính là quy tắc mà một tạo vật phải tuân theo trong cuộc sống và là quy tắc mà một con người phải có trong đời sống. Đây là một điều mà ngươi bắt buộc phải hiểu, càng nhiều càng tốt, thông qua kinh nghiệm. Bất kể ngươi đã đạt đến giai đoạn nào trong trải nghiệm của mình, ngươi cũng không thể tách rời khỏi lời Đức Chúa Trời hay lẽ thật, và những gì ngươi hiểu về tâm tính Đức Chúa Trời và những gì ngươi biết về Đức Chúa Trời có gì và là gì, tất cả đều được bày tỏ trong lời Đức Chúa Trời; chúng liên hệ chặt chẽ với lẽ thật. Tâm tính Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì, tự thân chúng chính là lẽ thật; lẽ thật là một sự thể hiện chân thực của tâm tính Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì. Nó làm cho Ngài có gì và là gì trở nên cụ thể, và nó đưa ra một khẳng định rõ ràng về Ngài có gì và là gì; nó nói cho ngươi một cách thẳng thắn hơn về những gì Đức Chúa Trời chuộng, những gì Ngài không chuộng, những gì Ngài muốn ngươi làm và những gì Ngài không cho phép ngươi làm, những người mà Ngài khinh ghét và những người mà Ngài thích thú. Đằng sau những lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ, mọi người có thể thấy niềm vui, sự giận dữ, nỗi buồn và hạnh phúc của Ngài, cũng như thực chất của Ngài – đây là sự tiết lộ về tâm tính của Ngài.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lẽ thật là thực tế của tất cả những điều tích cực. Nó có thể là sự sống và phương hướng của con người; nó có thể dẫn dắt một người loại bỏ tâm tính bại hoại của mình, trở nên kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, trở thành người vâng phục Đức Chúa Trời và là một loài thọ tạo đủ tư cách, người mà Đức Chúa Trời yêu thương và được Ngài ban ơn. Bởi sự quý giá của nó, người ta nên có thái độ và cách nhìn thế nào với lời Đức Chúa Trời và lẽ thật? Hoàn toàn rõ ràng: Đối với những ai thật sự tin Đức Chúa Trời và có lòng tôn kính Ngài, thì lời Ngài là mạch máu của họ. Con người nên trân quý lời Đức Chúa Trời và ăn uống chúng, vui hưởng chúng, chấp nhận chúng là sự sống của mình, là phương hướng mình đi, là sự viện trợ và chu cấp sẵn sàng của mình; con người nên sống, thực hành và trải nghiệm theo những tuyên bố và yêu cầu của lẽ thật, cũng như quy phục những đòi hỏi của lẽ thật đối với mình, với mỗi tuyên bố và yêu cầu mà lẽ thật trao cho mình, hơn là nghiên cứu, phân tích, suy đoán, và hoài nghi nó. Bởi lẽ thật là sự viện trợ sẵn sàng của con người, sự chu cấp sẵn sàng của họ và có thể là sự sống của họ, con người nên xem lẽ thật là điều quý báu nhất, bởi họ phải dựa vào lẽ thật để sống, để đi đến đáp ứng những yêu cầu của Đức Chúa Trời, kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác, đồng thời tìm ra con đường thực hành trong đời sống hàng ngày của mình, nắm bắt những nguyên tắc thực hành và đạt được sự quy phục Đức Chúa Trời. Con người cũng phải dựa vào lẽ thật để loại bỏ tâm tính bại hoại của mình, trở thành người được cứu rỗi và loài thọ tạo đủ tư cách.

Trích từ “Họ khinh miệt lẽ thật, vi phạm nguyên tắc rành rành, và không màng đến những sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời (VII)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Chính Đức Chúa Trời sở hữu lẽ thật, và Ngài là nguồn lẽ thật. Mọi điều tích cực và mọi lẽ thật đều đến từ Đức Chúa Trời. Ngài có thể phán xét điều đúng và sai của mọi sự vật và mọi sự việc; Ngài có thể phán xét những điều đã xảy ra, những điều hiện nay đang xảy ra và những điều trong tương lai mà con người chưa biết đến. Ngài là vị thẩm phán duy nhất có thể phán xét điều đúng và sai của muôn vật, và điều này có nghĩa là điều đúng và sai của muôn vật chỉ có thể được phán xét bởi Ngài. Ngài biết các quy tắc cho muôn vật. Đây là hiện thân của lẽ thật, điều đó có nghĩa là chính Ngài sở hữu bản chất của lẽ thật. Nếu con người hiểu được lẽ thật và đạt được sự hoàn thiện, thì liệu họ có liên quan gì đến hiện thân của lẽ thật không? Khi con người được trở nên hoàn thiện, họ có một sự phán xét chính xác về tất cả những gì Đức Chúa Trời làm hiện nay và những điều Ngài yêu cầu, và họ có một phương pháp đúng để thực hành; con người cũng hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và biết phân biệt đúng sai. Tuy nhiên, có một số điều con người không thể với tới, những điều mà họ chỉ có thể biết sau khi Đức Chúa Trời nói cho họ biết về chúng – con người không thể biết được những điều mà họ chưa biết, những điều mà Đức Chúa Trời chưa nói cho họ biết, và con người không thể đoán được. Hơn nữa, ngay cả khi con người đã có được lẽ thật từ Đức Chúa Trời, có được thực tế lẽ thật, biết được bản chất của nhiều lẽ thật và có khả năng phân biệt đúng sai, họ sẽ không có khả năng kiểm soát và thống trị vạn vật. Đó là sự khác biệt. Các loài thọ tạo chỉ có thể luôn luôn có được lẽ thật từ nguồn lẽ thật mà thôi. Họ có thể có được lẽ thật từ con người không? Con người có phải là lẽ thật không? Con người có thể chu cấp lẽ thật không? Họ không thể, và đó là sự khác biệt. Ngươi chỉ có thể nhận lẽ thật, không thể chu cấp nó – ngươi có thể được gọi là hiện thân của lẽ thật không? Thực chất hiện thân của lẽ thật chính xác là gì? Đó là nguồn chu cấp lẽ thật, nguồn thống trị và quyền tối thượng trên muôn vật, và đó cũng là các tiêu chuẩn và quy tắc dùng để phán xét mọi sự vật và mọi sự việc. Đây là hiện thân của lẽ thật.

Trích từ “Họ muốn người khác vâng phục chỉ họ chứ không phải lẽ thật hay Đức Chúa Trời (III)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Lời Đức Chúa Trời là lời Đức Chúa Trời; lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Chúng là nền tảng và luật lệ mà nhân loại nên tồn tại dựa trên đó, và những cái gọi là nguyên lý mà có nguồn gốc từ nhân tính bị Đức Chúa Trời lên án. Chúng không đáp ứng sự chấp thuận của Ngài, chứ đừng nói đến là nguồn gốc hoặc cơ sở cho những lời phán của Ngài. Đức Chúa Trời thể hiện tâm tính của Ngài và bản chất của Ngài qua lời Ngài. Tất cả những lời được đưa ra thông qua sự thể hiện của Đức Chúa Trời là lẽ thật, vì Ngài có bản chất của Đức Chúa Trời, và Ngài là hiện thực của tất cả những điều tích cực. Thực tế rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật không bao giờ thay đổi, bất kể loài người bại hoại này đặt chúng ở vị trí nào hoặc định nghĩa chúng như thế nào, cũng như việc loài người nhìn nhận chúng hoặc hiểu chúng như thế nào. Cho dù có bao nhiêu lời Đức Chúa Trời đã được phán ra, và cho dù loài người đầy tội lỗi, bại hoại này lên án và loại bỏ chúng nhiều như thế nào thì vẫn còn một thực tế không thể thay đổi được: Ngay cả trong những hoàn cảnh này, cái gọi là văn hóa và truyền thống mà nhân loại coi trọng cũng không thể trở thành những điều tích cực, và không thể trở thành lẽ thật. Điều này là không thể thay đổi được. Văn hóa truyền thống và cách thức tồn tại của loài người sẽ không trở thành lẽ thật vì những thay đổi hay thời gian trôi qua, và lời của Đức Chúa Trời cũng sẽ không trở thành lời của con người do sự lên án hay sự quên lãng của loài người. Bản chất này sẽ không bao giờ thay đổi; lẽ thật luôn luôn là lẽ thật. Thực tế nào tồn tại ở đây? Tất cả những châm ngôn được nhân loại tóm lược đều bắt nguồn từ Sa-tan – chúng là trí tưởng tượng và quan niệm của con người, thậm chí phát sinh từ sự nhiệt huyết của con người, và không liên quan chút nào đến những điều tích cực. Mặt khác, lời Đức Chúa Trời là sự thể hiện bản chất và địa vị của Đức Chúa Trời. Vì lý do gì mà Ngài bày tỏ những lời này? Tại sao Ta nói chúng là lẽ thật? Lý do là Đức Chúa Trời cai trị tất cả các qui luật, nguyên tắc, gốc rễ, bản chất, thực tế và lẽ mầu nhiệm của vạn vật, và chúng được nắm trong tay Ngài, và chỉ một mình Đức Chúa Trời biết nguồn gốc của chúng và gốc rễ của chúng thực sự là gì. Do đó, chỉ những định nghĩa về vạn vật được đề cập trong lời Đức Chúa Trời là chính xác nhất, và những yêu cầu đối với nhân loại bên trong lời Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn duy nhất cho nhân loại – tiêu chí duy nhất mà nhân loại nên tồn tại dựa trên đó. Tuy nhiên, những qui luật mà loài người tồn tại dựa trên đó bắt nguồn một mặt là từ sự coi thường thực tế về việc Đức Chúa Trời cai trị vạn vật, và mặt khác là từ sự coi thường thực tế về quyền tối thượng của Đức Chúa Trời đối với những qui luật của vạn vật. Chúng đến từ trí tưởng tượng và quan niệm của con người, và cũng đến từ Sa-tan. Sa-tan đóng loại vai trò gì? Thứ nhất, Sa-tan mạo nhận lẽ thật; thứ hai, nó phá hủy, làm phiền và chà đạp tất cả các nguyên tắc và qui luật tạo dựng vạn vật của Đức Chúa Trời. Do đó, những thứ mà xuất phát từ Sa-tan giống hệt bản chất của hắn, và chứa đầy những ý định gian xảo, những cám dỗ và sự ngụy trang của Sa-tan, cũng như tham vọng vô biêncủa Sa-tan. Những điều này sẽ không bao giờ trở thành lẽ thật, bất kể loài người bại hoại có thể phân biệt được chúng hay không, bất kể mức độ mà loài người bại hoại chấp nhận chúng, và bất kể sự trường tồn của thời đại mà trong đó loài người bại hoại ngưỡng mộ chúng, tôn sùng chúng, và thuyết giáo chúng, và cũng bất kể bao nhiêu người thuyết giáo chúng đi nữa. Chúng sẽ không bao giờ trở thành lẽ thật, và sẽ luôn luôn vẫn là những điều tiêu cực, vì bản chất, nguồn gốc, và gốc rễ của chúng là Sa-tan, Sa-tan là kẻ thù của Đức Chúa Trời và thù địch với lẽ thật. Khi không có lẽ thật nào để dùng so chiếu với chúng, chúng có thể giả vờ rằng chúng tốt và chúng tích cực, nhưng khi lẽ thật được sử dụng để mổ xẻ và phơi bày chúng, chúng không phải là không có chỗ yếu. Chúng không thể trụ vững, và chúng là những thứ nhanh chóng bị lên án, phơi bày, và gạt sang một bên. Lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ hoàn toàn phù hợp với nhu cầu về nhân tính bình thường của loài người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng, trong khi những gì Sa-tan cung cấp cho con người rõ ràng vi phạm những nhu cầu đó. Nó khiến cho một người bình thường trở nên bất thường, thái quá, hẹp hòi, kiêu ngạo, dại dột, xấu xa, khó chịu, hằn học, và trên hết là kiêu ngạo không thể chịu nổi. Tại một thời điểm nhất định, người đó trở nên loạn trí, thậm chí không còn biết họ là ai. Họ từ chối làm người bình thường mà phải hành động như những con người không bình thường; họ từ chối làm người bình thường mà thay vào đó khăng khăng trở thành con người siêu đẳng – và do đó, nhân tính của con người bị biến dạng, và do đó, bản năng của họ bị biến dạng. Lẽ thật khiến con người có thể sống theo bản năng hợp với các nguyên tắc và qui luật của nhân tính bình thường hơn và tất cả các nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã đặt ra, trong khi những cái gọi là châm ngôn này và luật lệ của Sa-tan chính là nguyên nhân khiến con người vi phạm bản năng của họ và cố gắng thoát khỏi những qui luật mà Đức Chúa Trời đã đề ra và ra lệnh, và thậm chí từ bỏ con đường của nhân tính bình thường, làm những điều thái quá mà những người có nhân tính bình thường không nên làm và những điều họ không nên nghĩ tới.

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (I)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Lẽ thật là sự sống của chính Đức Chúa Trời; lẽ thật đại diện cho tâm tính của Ngài, bản chất của Ngài và mọi thứ trong Ngài. Nếu ngươi nói rằng có một chút trải nghiệm nghĩa là có lẽ thật, thế thì ngươi có thể đại diện cho tâm tính của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể có chút trải nghiệm hoặc sự sáng liên quan đến một khía cạnh hoặc một mặt nào đó của một lẽ thật, nhưng ngươi không thể cung cấp nó cho người khác đời đời, vì vậy sự sáng này ngươi có được không phải là lẽ thật; nó chỉ đơn thuần là một mức độ nhất định mà mọi người có thể đạt được. Nó chỉ đơn giản là sự trải nghiệm đúng đắn và sự hiểu biết đúng đắn mà một người nên có: vài trải nghiệm nghiệm thực tế và sự hiểu biết về lẽ thật. Sự sáng, khai sáng và hiểu biết thực nghiệm này không bao giờ có thể thay thế cho lẽ thật; ngay cả khi hết thảy mọi người đã hoàn toàn trải nghiệm lẽ thật này và tập hợp hết thảy những sự hiểu biết thực nghiệm của họ, thì điều đó vẫn không thể thay thế cho lẽ thật đó. Như đã được phán trong quá khứ: “Ta tổng kết phần này bằng một câu cách ngôn cho thế giới loài người: Trong số loài người, không có ai yêu Ta”. Đây là một tuyên bố về lẽ thật; đó là bản chất đích thực của sự sống. Đây là điều sâu sắc nhất; đây là một sự thể hiện của chính Đức Chúa Trời. Ngươi có thể tiếp tục trải nghiệm nó, và nếu ngươi trải nghiệm nó trong ba năm thì ngươi sẽ có một sự hiểu biết nông cạn về nó; nếu ngươi trải nghiệm nó trong bảy hoặc tám năm thì ngươi sẽ càng hiểu về nó hơn – nhưng bất kỳ sự hiểu biết nào ngươi có được cũng sẽ không bao giờ có thể thay thế cho tuyên bố đó về lẽ thật. Một người khác, sau khi trải nghiệm nó trong một vài năm, có thể hiểu được một chút, sau đó hiểu biết sâu sắc hơn một chút sau khi trải nghiệm nó trong mười năm, và sau đó hiểu thêm chút nữa sau khi trải nghiệm nó suốt đời – nhưng nếu cả ngươi và người đó kết hợp những gì cả hai ngươi đã hiểu được, mặc dù thế – cho dù cả hai ngươi có hiểu biết bao nhiêu, trải nghiệm bao nhiêu, thông sáng bao nhiêu, bao nhiêu sự sáng, hoặc bao nhiêu ví dụ mà cả hai có – thì hết thảy những điều đó vẫn không thể thay thế cho tuyên bố đó về lẽ thật. Điều Ta muốn nói qua việc này là gì? Nói cách khác, cuộc sống của con người sẽ luôn luôn là cuộc sống của con người, và cho dù sự hiểu biết của ngươi có phù hợp với lẽ thật, ý định của Đức Chúa Trời và các yêu cầu của Ngài đến đâu, thì điều đó cũng sẽ không bao giờ có thể thay thế cho lẽ thật. Nói rằng mọi người đã có được lẽ thật có nghĩa là họ có một chút hiện thực, rằng họ đã có được một chút hiểu biết về lẽ thật, rằng họ đã có được phần nào lối vào hiện thực lời Đức Chúa Trời, rằng họ đã có một số kinh nghiệm thực tế với họ và họ đi đúng hướng trong đức tin của họ vào Đức Chúa Trời. Chỉ cần một tuyên bố từ Đức Chúa Trời là đủ để một người trải nghiệm cả đời; ngay cả khi mọi người trải nghiệm nó trong nhiều kiếp hoặc thậm chí vài thiên niên kỷ, họ vẫn sẽ không thể trải nghiệm hoàn toàn và triệt để chỉ một lẽ thật. Nếu mọi người chỉ đơn thuần hiểu một vài lời hời hợt, nhưng họ lại tuyên bố đã có được lẽ thật, điều đó chẳng phải sẽ hoàn toàn tuyệt đối vô nghĩa sao?

Trích từ “Ngươi có biết lẽ thật thực sự là gì không?” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời của Ta là lẽ thật mãi mãi bất biến. Ta là nguồn chu cấp sự sống cho con người và là kim chỉ nam duy nhất cho nhân loại. Giá trị và ý nghĩa của lời Ta không được xác định bởi việc chúng có được nhân loại thừa nhận hoặc chấp nhận hay không, mà bởi chính thực chất của những lời ấy. Ngay cả khi không một người nào trên trái đất này có thể tiếp nhận lời Ta, thì giá trị của lời Ta và sự hữu ích của chúng đối với nhân loại là vô giá đối với bất kỳ con người nào. Vì thế, khi đối mặt với nhiều kẻ dấy loạn chống đối, bẻ bác, hoặc hoàn toàn khinh thường lời Ta, lập trường của Ta chỉ thế này: Hãy để thời gian và sự thật làm bằng chứng cho Ta và cho thấy rằng lời Ta là lẽ thật, đường đi, và sự sống. Hãy để chúng cho thấy rằng tất cả những gì Ta đã phán là đúng, rằng đó là điều mà con người nên được trang bị và, hơn thế nữa, là những điều mà con người nên chấp nhận. Ta sẽ cho tất cả những ai theo Ta biết sự thật này: Những người không thể chấp nhận hoàn toàn lời Ta, những người không thể thực hành lời Ta, những người không thể tìm thấy mục đích trong lời Ta, và những người không thể nhận lãnh sự cứu rỗi nhờ lời Ta, là những người đã bị lời Ta lên án và, hơn thế nữa, đã đánh mất sự cứu rỗi của Ta, và cây gậy của Ta sẽ không bao giờ trật khỏi họ.

Trích từ “Các ngươi phải xem xét những việc làm của mình” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lần này trở lại, Đức Chúa Trời đến để thực hiện công tác không phải trong một thân thể thuộc linh, mà trong một thân thể rất bình thường. Hơn nữa, đó không những là thân thể của Đức Chúa Trời nhập thể lần thứ hai, mà còn là thân thể mà thông qua đó Đức Chúa Trời trở lại trong xác thịt. Đó là một xác thịt rất bình thường. Ngươi không thể thấy bất cứ điều gì khiến Ngài nổi bật hơn những người khác, nhưng ngươi có thể nhận từ Ngài những lẽ thật chưa từng được nghe thấy trước đây. Xác thịt tầm thường này là hiện thân của tất cả những lời của lẽ thật từ Đức Chúa Trời, đảm nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và bày tỏ toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời cho con người hiểu được. Chẳng phải ngươi rất ham muốn được nhìn thấy Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải ngươi rất ham muốn hiểu được Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải ngươi rất ham muốn nhìn thấy đích đến của nhân loại sao? Ngài sẽ nói với ngươi tất cả những điều huyền bí này – những huyền bí mà không con người nào đã có thể nói với ngươi, và Ngài cũng sẽ nói với ngươi về những lẽ thật mà ngươi không hiểu. Ngài là cánh cổng vào vương quốc của ngươi, và người hướng dẫn của ngươi vào thời đại mới. Một xác thịt bình thường như thế nắm giữ nhiều lẽ mầu nhiệm khôn lường. Những việc làm của Ngài có thể khó hiểu với ngươi, nhưng toàn bộ mục tiêu của công tác Ngài làm thì đủ để ngươi thấy rằng Ngài không phải là một xác thịt đơn giản như người ta tưởng. Vì Ngài đại diện cho ý muốn của Đức Chúa Trời và sự chăm sóc được Đức Chúa Trời thể hiện đối với nhân loại trong thời kỳ sau rốt. Mặc dù ngươi không thể nghe thấy những lời của Ngài mà dường như làm rung chuyển các tầng trời và đất hoặc nhìn thấy đôi mắt Ngài như những ngọn lửa hừng, và dù ngươi không thể cảm nhận được sự sửa dạy của cây gậy sắt của Ngài, tuy nhiên, ngươi có thể nghe thấy từ những lời của Ngài rằng Đức Chúa Trời đầy phẫn nộ và biết rằng Đức Chúa Trời đang thể hiện lòng thương xót với nhân loại; ngươi có thể thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài, và hơn thế nữa, nhận ra sự quan tâm lo lắng của Đức Chúa Trời dành cho cả nhân loại. Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là để cho phép con người thấy được Đức Chúa Trời trên trời đang sống giữa những con người trên đất, và để giúp con người biết đến, vâng lời, tôn kính, và yêu mến Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao Ngài đã trở lại trong xác thịt lần thứ hai. Dù những gì con người nhìn thấy ngày nay là một Đức Chúa Trời giống như con người, một Đức Chúa Trời có một cái mũi và hai con mắt, và một Đức Chúa Trời không có gì nổi bật, nhưng cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ cho các ngươi thấy rằng nếu con người này không tồn tại, thì trời và đất sẽ trải qua một sự thay đổi vô cùng lớn; nếu con người này không tồn tại, thì các tầng trời sẽ trở nên mờ mịt, đất sẽ rơi vào hỗn loạn, và cả nhân loại sẽ sống giữa nạn đói và bệnh dịch. Ngài sẽ cho các ngươi thấy rằng nếu Đức Chúa Trời nhập thể không đến để cứu rỗi các ngươi trong thời kỳ sau rốt, thì Đức Chúa Trời hẳn đã hủy diệt cả nhân loại trong địa ngục từ lâu; nếu xác thịt này không tồn tại, thì các ngươi sẽ mãi mãi là những tội nhân truyền kiếp, và sẽ muôn thuở là những xác chết. Các ngươi nên biết rằng nếu xác thịt này không tồn tại, thì cả nhân loại sẽ đối mặt với một tai họa không thể tránh khỏi và sẽ thấy không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt thậm chí còn nghiêm trọng hơn của Đức Chúa Trời dành cho loài người trong thời kỳ sau rốt. Nếu xác thịt bình thường này đã không được sinh ra, thì tất cả các ngươi sẽ ở trong tình trạng muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong; nếu xác thịt này không tồn tại, thì ngày nay các ngươi sẽ không thể nhận được lẽ thật và đến trước ngôi của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó, các ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt bởi vì những tội lỗi ghê tởm của mình. Các ngươi có biết rằng nếu không nhờ sự trở lại của Đức Chúa Trời trong xác thịt, thì không ai sẽ có một cơ hội được cứu rỗi; và nếu không nhờ sự hiện đến của xác thịt này, thì Đức Chúa Trời hẳn đã chấm dứt thời đại cũ từ lâu. Như thế, các ngươi vẫn còn có thể chối bỏ sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sao? Vì các ngươi có thể được lợi rất nhiều từ con người bình thường này, tại sao các ngươi lại không vui mừng chấp nhận Ngài?

Trích từ “Ngươi đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 2. Liệu những dấu kỳ phép lạ có thể cứu rỗi nhân loại không

Tiếp theo: 4. Đi theo Đức Chúa Trời và đi theo con người là gì

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger