Những điều răn của thời đại mới

Các ngươi đã được bảo rằng phải trang bị cho mình những lời của Chúa, rằng bất kể những gì được sắp đặt cho các ngươi, tất cả đều được bố trí bởi chính bàn tay của Chúa, và không cần lời cầu nguyện hay thỉnh cầu tha thiết của các ngươi - chúng hết thảy đều vô dụng. Tuy nhiên, xét về hoàn cảnh hiện tại, các vấn đề thực tế mà các ngươi đang phải đối mặt là quá sức tưởng tượng đối với các ngươi. Nếu các ngươi chỉ chờ đợi sự bố trí của Chúa, sự tiến bộ của các ngươi sẽ quá chậm, và đối với những ai không biết cách trải nghiệm thì sẽ có nhiều thụ động. Do đó, nếu ngươi không thể hoàn toàn nhìn thấu những điều này thì ngươi sẽ bị rối loạn và khờ dại trong việc trải nghiệm của mình. Nếu các ngươi không có thực tế mà chỉ có lời nói thì đây chẳng phải là dấu hiệu của sự sai lầm hay sao? Nhiều sai lầm có thể nhìn thấy trong các ngươi, trong nhóm này. Ngày nay, các ngươi không có khả năng chiến thắng những thử thách như “những kẻ phục vụ”, nếu không thì cũng không có khả năng tưởng tượng hoặc hoàn thành sự tinh luyện khác liên quan đến những lời của Chúa, nhưng các ngươi phải tuân thủ nhiều điều các ngươi được yêu cầu đưa vào thực hành. Có nghĩa là, mọi người phải tuân thủ nhiều bổn phận mà họ nên thực hiện. Đây là những gì mọi người nên tuân theo, và những gì họ phải thực hiện. Hãy để Đức Thánh Linh làm những gì phải được làm bởi Đức Thánh Linh; con người không thể đóng vai trò gì trong đó. Con người nên tuân thủ những gì phải được thực hiện bởi con người, là những điều vốn không liên quan đến Đức Thánh Linh. Đó không gì khác chính là những điều đáng lẽ phải được thực hiện bởi con người, và nên được tuân thủ như điều răn, giống như sự tuân thủ luật pháp của Cựu Ước. Mặc dù bây giờ không phải là Thời đại Luật pháp, nhưng vẫn còn nhiều lời thuộc về Thời đại Luật pháp cần được tuân theo, và chúng không được thực hiện chỉ bằng cách dựa vào việc được Đức Thánh Linh cảm thúc, mà là những gì nên được tuân thủ bởi con người. Ví dụ: Các ngươi chớ phán xét về công việc của Đức Chúa Trời thực tế. Các ngươi chớ phản đối người được Chúa làm chứng. Trước mặt Chúa, các ngươi hãy giữ vị trí của mình và chớ bê tha. Các ngươi nên ôn hòa trong cách nói năng, và lời nói, hành động của các ngươi phải theo sự sắp đặt của người được Chúa làm chứng. Các ngươi nên tôn kính lời chứng của Chúa. Các ngươi chớ phớt lờ công tác của Chúa và những lời từ miệng của Ngài. Các ngươi chớ bắt chước giọng điệu và mục đích của những lời phán của Chúa. Ở bên ngoài, các ngươi chớ làm bất cứ điều gì rõ ràng chống lại người được Chúa làm chứng, v.v. Đây là những gì mỗi người nên tuân thủ. Trong mỗi thời đại, Chúa quy định nhiều quy tắc giống với luật pháp và phải được con người tuân thủ. Thông qua điều này, Ngài chế ngự tâm tính của con người, và thấy rõ lòng chân thành của họ. Chẳng hạn như lấy những lời “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” của thời đại Cựu Ước. Những lời này không áp dụng ngày hôm nay; vào thời điểm đó, chúng chỉ đơn thuần kìm hãm một số tâm tính bên ngoài của con người, chúng đã được sử dụng để chứng minh sự chân thành trong đức tin của con người vào Chúa, và là một dấu hiệu của những người tin vào Chúa. Mặc dù bây giờ là Thời đại Vương quốc, nhưng vẫn còn nhiều quy tắc mà con người phải tuân thủ. Các quy tắc của quá khứ không được áp dụng; ngày nay, có rất nhiều sự thực hành phù hợp hơn để con người thực hiện, và chúng là cần thiết. Chúng không liên quan đến công việc của Đức Thánh Linh mà phải được thực hiện bởi con người.

Trong Thời đại Ân điển, nhiều thực hành của Thời đại Luật pháp đã bị loại bỏ vì những luật này không đặc biệt hiệu quả đối với công việc tại thời điểm đó. Sau khi chúng bị loại bỏ, nhiều thực hành đã được đặt ra phù hợp với thời đại, và đã trở thành nhiều quy tắc của ngày nay. Khi Chúa của ngày nay đến, những quy tắc này đã được miễn trừ, và không còn cần phải tuân thủ nữa, và đã có nhiều phép tắc phù hợp với công việc của ngày nay được đặt ra. Ngày nay, những thực hành này không phải là những quy tắc, mà là để đạt được hiệu quả; chúng thích hợp cho ngày nay - và có lẽ ngày mai, chúng sẽ trở thành những quy tắc. Tóm lại, ngươi nên tuân thủ những gì có kết quả cho công việc của ngày hôm nay. Đừng chú ý đến ngày mai: Những gì được thực hiện hôm nay là vì lợi ích của ngày hôm nay. Có thể ngày mai sẽ có những thực hành tốt hơn mà ngươi sẽ được yêu cầu thực hiện - nhưng đừng quá chú ý đến điều đó, hãy tuân thủ những điều cần tuân thủ hôm nay để tránh chống đối Chúa. Ngày nay, không có gì quan trọng để con người tuân thủ hơn những điều sau: Ngươi không được cố lừa dối, ngon ngọt hay che giấu Chúa là Đấng đứng trước mắt ngươi bất cứ điều gì. Ngươi chớ thốt ra lời nói bẩn thỉu hay kiêu ngạo trước Chúa. Ngươi chớ lừa dối Chúa trước mắt ngươi bằng những lời nói tốt đẹp và cách nói chuyện khéo léo để có được lòng tin của Ngài. Ngươi chớ hành động bất kính trước Chúa. Ngươi hãy tuân theo tất cả những điều gì được phán ra từ miệng của Chúa, và chớ chống lại, phản đối hoặc tranh cãi những lời của Ngài. Ngươi chớ diễn giải, theo ý các ngươi, những lời được phán từ miệng của Chúa. Ngươi nên canh giữ cái lưỡi của mình để tránh nó khiến ngươi trở thành con mồi cho những mưu đồ gian dối của kẻ ác. Ngươi nên canh giữ bước chân của mình để tránh vượt quá các ranh giới được đặt ra cho ngươi bởi Chúa. Làm như vậy sẽ khiến ngươi nói những lời tự phụ và khoa trương theo quan điểm của Chúa, và do đó trở nên bị ghê tởm bởi Chúa. Ngươi chớ bất cẩn truyền bá những lời được phán ra từ miệng của Chúa, kẻo người khác chế nhạo ngươi và ma quỷ biến ngươi thành trò hề. Ngươi hãy tuân theo tất cả các công tác của Chúa của ngày hôm nay. Ngay cả khi ngươi không hiểu nó, ngươi chớ phán xét về nó; tất cả những gì ngươi có thể làm là tìm kiếm và thông công. Không ai được vượt quá vị trí ban đầu của Chúa. Ngươi không thể làm gì hơn là phục vụ Chúa của ngày hôm nay từ vị trí của con người. Ngươi không thể dạy Chúa của ngày hôm nay từ vị trí của con người - làm như vậy là sai lầm. Không ai có thể đứng ở vị trí của người được Chúa làm chứng; trong lời nói, hành động và suy nghĩ sâu xa nhất của ngươi, ngươi đứng ở vị trí của con người. Điều này phải được tuân thủ, đó là trách nhiệm của con người, nó không thể thay đổi bởi bất kỳ ai, và làm như vậy sẽ vi phạm các sắc lệnh quản trị. Tất cả mọi người nên ghi nhớ điều đó.

Thời gian dài mà Chúa dành để phán dạy đã khiến con người xem việc đọc và ghi nhớ những lời của Chúa là nhiệm vụ chính của mình. Không ai chú ý đến việc thực hành, và ngay cả những gì phải tuân theo các ngươi cũng không làm, vì vậy điều này đã mang lại nhiều khó khăn và nan đề cho sự phục vụ của các ngươi. Nếu, trước khi thực hành những lời của Chúa, ngươi đã không tuân theo những điều mà ngươi nên tuân thủ, thì ngươi là một trong những người bị Chúa khinh ghét và chối bỏ. Khi tuân thủ các thực hành này, ngươi nên nghiêm túc và chân thành. Ngươi không nên xem chúng như xiềng xích, mà hãy tuân thủ chúng như những điều răn. Ngày nay, ngươi không nên bận tâm đến những hiệu quả cần đạt được; nói tóm lại, đây là cách Đức Thánh Linh làm việc, và bất cứ ai phạm tội đều phải chết. Đức Thánh Linh không có cảm xúc, và không chú ý đến sự hiểu biết hiện tại của ngươi. Nếu ngày nay ngươi xúc phạm Ngài, thì Ngài sẽ hành phạt ngươi. Nếu ngươi xúc phạm Ngài trong phạm vi quyền lực của Ngài, thì Ngài sẽ không tha cho ngươi. Ngài không quan tâm ngươi nghiêm túc đến mức nào trong việc ngươi tuân thủ những lời của Jêsus. Nếu ngươi vi phạm các điều răn của ngày hôm nay của Chúa, thì Ngài sẽ hành phạt ngươi; Ngài sẽ kết án ngươi tội chết. Làm thế nào có thể chấp nhận được việc ngươi không tuân thủ chúng? Các ngươi phải tuân thủ - ngay cả khi điều đó có nghĩa là chịu đựng một chút đau đớn! Bất kể tôn giáo, khu vực, quốc gia, hoặc giáo phái gì, trong tương lai tất cả họ đều phải tuân thủ các thực hành này. Không ai được miễn trừ, và không ai được buông tha! Vì chúng là những gì Đức Thánh Linh sẽ làm ngày nay, và tất cả mọi người không thể xúc phạm chúng. Mặc dù chúng không phải là điều tuyệt vời, nhưng chúng phải được thực hiện bởi mọi người, và là những điều răn được đặt ra cho con người bởi Jêsus, Đấng đã phục sinh và thăng thiên. “Con đường… (7)” chẳng phải đã nói rằng định nghĩa của Jêsus về việc ngươi là công chính hay có tội là tùy theo thái độ của ngươi đối với Chúa hôm nay sao? Không ai được xem nhẹ điểm này. Trong Cựu Ước, thế hệ nối tiếp thế hệ của những người Pha-ri-si đã tin vào Chúa, nhưng đến Thời đại Ân điển, họ không biết Jêsus và chống lại Ngài. Vì vậy, tất cả những gì họ đã làm không có kết quả gì, và là vô ích, và Chúa đã không chấp nhận điều đó. Nếu ngươi có thể nhìn thấu điều này, thì ngươi sẽ không dễ dàng phạm tội. Nhiều người, có lẽ, đã so sánh bản thân mình với Chúa. Chống lại Chúa thì có mùi vị thế nào, đắng hay ngọt? Ngươi nên hiểu điều này - đừng giả vờ rằng ngươi không biết. Có lẽ một số người vẫn chưa thấy thuyết phục. Tuy nhiên, Ta khuyên ngươi nên thử và xem - xem nó có vị như thế nào. Điều này sẽ ngăn nhiều người không còn luôn nghi ngờ về nó. Nhiều người đọc những lời của Chúa nhưng trong lòng lại bí mật chống đối Ngài. Sau khi chống lại Ngài như thế này, ngươi không cảm thấy như có một con dao đã đâm xoáy vào trong tim mình sao? Nếu đó không phải là sự bất hòa trong gia đình, thì đó là sự khó chịu về thể xác, hoặc phiền não về con cái. Mặc dù xác thịt của ngươi được buông tha khỏi sự chết, bàn tay của Chúa sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi. Ngươi nghĩ rằng nó có thể đơn giản như vậy sao? Đặc biệt, việc tập trung vào điều này thậm chí còn cần thiết hơn đối với nhiều người. Khi thời gian trôi đi, ngươi sẽ quên nó, và, không hề nhận ra rằng ngươi sẽ chìm ngập trong cám dỗ, ngươi sẽ trở nên lơ là với mọi thứ, và đây sẽ là khởi đầu cho việc phạm tội của ngươi. Điều này có vẻ tầm thường với ngươi không? Nếu ngươi có thể làm tốt điều này, thì ngươi sẽ có cơ hội được làm cho hoàn thiện - để nhận được sự hướng dẫn từ chính miệng của Chúa trước mặt Chúa. Nếu ngươi bất cẩn, sẽ rắc rối cho ngươi - ngươi sẽ chống đối Chúa, lời nói và hành động của ngươi sẽ bại hoại, và sớm hay muộn ngươi sẽ bị cuốn theo những cơn gió lớn và các con sóng dữ. Mỗi người trong các ngươi nên lưu ý những điều răn này. Nếu ngươi vi phạm chúng, người được Chúa làm chứng có thể không kết án ngươi, nhưng Thần của Đức Chúa Trời chưa xong việc với ngươi, Ngài sẽ không tha cho ngươi. Ngươi có thể chịu hậu quả cho tội lỗi của mình không? Do đó, bất kể Chúa phán điều gì, ngươi phải đưa lời của Ngài vào thực hành và phải tuân thủ chúng bằng mọi cách có thể. Đây không phải là vấn đề đơn giản!

Trước: Làm sao để hiểu biết thực tại

Tiếp theo: Vương quốc một nghìn năm đã đến

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này