Thời Đại Vương Quốc Là Thời Đại Của Lời

Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời sử dụng lời để mở ra một thời đại mới, để thay đổi cách làm việc của Ngài, và để thực hiện công tác trong suốt thời đại. Đây là nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã làm theo trong Thời đại của Lời. Ngài đã trở nên xác thịt để phán dạy từ các khía cạnh khác nhau, giúp loài người thật sự nhìn thấy Đức Chúa Trời, chính là Lời xuất hiện trong xác thịt, và trong sự khôn ngoan và sự mầu nhiệm của Ngài. Công tác này được thực hiện để đạt được tốt hơn mục đích chinh phục loài người, hoàn thiện loài người và loại trừ loài người. Đây là ý nghĩa thực sự của việc sử dụng lời để làm việc trong Thời đại của Lời. Thông qua lời, loài người biết đến công táccủa Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, bản chất của loài người, và điều mà con người nên bước vào. Thông qua lời, công tác mà Đức Chúa Trời mong muốn thực hiện trong Thời đại của Lời được khai hoa kết trái trọn vẹn. Thông qua lời, loài người được tỏ lộ, bị loại trừ và bị thử thách. Loài người đã nhìn thấy lời, nghe thấy lời, và ý thức được sự tồn tại của lời. Kết quả là, loài người tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, vào sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, cũng như vào tình yêu của Đức Chúa Trời đối với loài người và mong ước cứu rỗi loài người của Ngài. Mặc dù từ “lời” thì đơn giản và bình thường, nhưng lời từ miệng của Đức Chúa Trời nhập thể làm chấn động cả vũ trụ; nó làm biến đổi tâm hồn, quan niệm và tâm tính cũ của loài người, và cách cả thế giới đã từng hiện bày. Xuyên suốt các thời đại, chỉ có Đức Chúa Trời của ngày nay làm việc theo cách này, và chỉ có Ngài phán như thế, đến để cứu rỗi loài người như thế. Từ thời điểm này trở đi, loài người sống dưới sự dẫn dắt của lời, được chăn dắt và chu cấp bởi lời. Tất cả nhân loại đã bắt đầu sống trong thế giới của lời, trong sự rủa sả và chúc phước của lời Đức Chúa Trời, và thậm chí còn có nhiều người đã sống dưới sự phán xét và trừng phạt của lời. Những lời này và công tác này tất cả đều vì sự cứu rỗi của loài người, vì việc ứng nghiệm ý muốn của Đức Chúa Trời, và để thay đổi diện mạo ban đầu của thế giới được sáng lập trước đây. Đức Chúa Trời tạo ra thế giới bằng lời, dẫn dắt loài người khắp vũ trụ bằng lời, và lại chinh phục và cứu rỗi họ bằng lời. Cuối cùng, Ngài sẽ dùng lời để kết thúc toàn bộ thế giới cũ. Chỉ khi đó kế hoạch quản lý mới hoàn toàn được hoàn thành. Trong suốt Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời sử dụng lời để làm công tác của Ngài và đạt được kết quả trong công tác của Ngài; Ngài không muốn thực hiện các kỳ công hay làm các phép lạ; Ngài chỉ thực hiện công tác của Ngài thông qua lời. Nhờ lời, loài người được nuôi dưỡng và chu cấp; nhờ lời, loài người có được tri thức và kinh nghiệm thực sự. Loài người trong Thời Đại của Lời đã thực sự có được những phước lành đặc biệt. Loài người không phải chịu đựng những đau khổ về thể chất và chỉ đơn giản là vui hưởng sự chu cấp dư dật của lời Đức Chúa Trời; không cần phải đi tìm kiếm hoặc thực hiện những hành trình xa xôi, trong lúc thoải mái nhất của mình con người có thể nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, nghe thấy Ngài phán dạy từ chính miệng Ngài, nhận được những gì Ngài chu cấp, và nhìn thấy Ngài đích thân đang làm công tác của mình. Đây là những điều mà loài người ở các thời đại trước đây không thể vui hưởng, và đây là những phước lành mà loài người trước đây không bao giờ có thể nhận được.

Đức Chúa Trời quyết tâm làm loài người được toàn vẹn. Bất kể Ngài phán từ khía cạnh nào, tất cả đều nhằm hoàn thiện những con người này. Những lời được phán từ khía cạnh của Thần thường khó hiểu đối với loài người, và loài người không thể tìm được con đường để thực hành, vì khả năng thấu hiểu của loài người có hạn. Công tác của Đức Chúa Trời đạt được các kết quả khác nhau, và Ngài có mục đích riêng trong việc thực hiện từng bước trong công tác của mình. Hơn nữa, điều bắt buộc là Ngài phải phán từ các khía cạnh khác nhau bởi chỉ bằng cách đó Ngài mới có thể hoàn thiện loài người. Nếu Ngài lên tiếng chỉ từ khía cạnh của Thần thì sẽ không có cách nào để giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời được hoàn tất. Từ ngữ điệu Ngài phán ra, ngươi có thể thấy Ngài quyết tâm hoàn thiện nhóm người này. Đối với mỗi người trong số những người muốn được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, bước đầu tiên một người cần thực hiện là gì? Đầu tiên, ngươi cần biết được công tác của Đức Chúa Trời. Giờ đây các phương pháp mới đã được đưa vào công tác của Đức Chúa Trời, và thời đại đã chuyển tiếp, cách thức Đức Chúa Trời làm việc cũng đã thay đổi, và cách Đức Chúa Trời phán dạy cũng khác đi. Hiện nay, không chỉ phương pháp làm việc của Ngài thay đổi mà thời đại cũng thay đổi. Giờ đây là Thời đại Vương quốc. Nó cũng là thời đại yêu kính Đức Chúa Trời. Đó là sự tiên vị của Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm - cũng là Thời đại của Lời và trong đó Đức Chúa Trời sử dụng nhiều phương pháp phán dạy để hoàn thiện loài người, và phán từ các khía cạnh khác nhau để chu cấp cho loài người. Ngay khi thời gian chuyển sang Thời đại Vương quốc Một Ngàn năm, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu sử dụng lời để làm hoàn thiện loài người, giúp loài người bước vào thực tế cuộc sống và dẫn dắt loài người vào con đường đúng. Loài người đã trải qua rất nhiều bước trong công tác của Ngài và đã nhận thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời không phải là không thay đổi. Đúng hơn, nó đang không ngừng chuyển hóa và đào sâu hơn. Sau sự trải nghiệm mở rộng như thế, công tác đã liên tục phát triển, thay đổi không ngừng, nhưng bất kể nó thay đổi nhiều như thế nào cũng không bao giờ chệch hướng khỏi mục tiêu của Đức Chúa Trời trong việc hoàn thiện loài người. Thậm chí thông qua mười nghìn lần thay đổi, công tác của Ngài không bao giờ đi lệch khỏi mục đích ban đầu, cũng như không bao giờ xa rời khỏi lẽ thật hoặc sự sống. Những thay đổi trong phương pháp thực hiện công tác chỉ đơn thuần liên quan đến một sự thay đổi trong hình thức của công tác và khía cạnh của việc phán dạy, chứ không phải là một sự thay đổi mục đích chính trong công tác của Ngài. Thay đổi trong ngữ điệu của giọng nói và phương pháp làm việc được thực hiện nhằm đạt được kết quả. Một sự thay đổi trong ngữ điệu của giọng nói không có nghĩa là một sự thay đổi trong mục đích hoặc nguyên tắc của công tác. Khi tin vào Đức Chúa Trời, mục tiêu chính của loài người là nhằm tìm kiếm sự sống. Nếu các ngươi tin vào Đức Chúa Trời mà không tìm kiếm sự sống hoặc theo đuổi lẽ thật hoặc sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, vậy thì đó vẫn chưa phải là niềm tin vào Đức Chúa Trời! Việc ngươi vẫn nên tìm kiếm cách bước vào vương quốc để trở thành vua - điều này có thực tế không? Có được tình yêu thực sự đối với Đức Chúa Trời thông qua tìm kiếm sự sống - chỉ điều này là thực tế; việc theo đuổi và thực hành lẽ thật - tất cả đều là thực tế. Hãy trrải nghiệm lời của Đức Chúa Trời trong khi đọc lời của Ngài: bằng cách này, các ngươi sẽ có được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thông qua trải nghiệm thực tế. Đây là cách theo đuổi đúng đắn.

Giờ đây là Thời đại Vương quốc. Liệu ngươi đã bước vào thời đại mới này hay chưa phụ thuộc vào việc ngươi đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời hay chưa, và liệu lời của Ngài đã trở thành đức tin, tình yêu và thực tế của cuộc sống ngươi hay chưa. Lời của Đức Chúa Trời được tỏ ra cho từng người sao cho, đến cuối cùng, tất cả loài người sẽ sống trong thế giới của lời và lời của Đức Chúa Trời sẽ khai sáng và soi sáng từng người từ bên trong. Nếu trong suốt giai đoạn này, ngươi vội vàng và bất cẩn trong việc đọc lời của Đức Chúa Trời, và không chú ý đến lời của Ngài, điều đó có nghĩa là có điều gì đó không ổn trong tình trạng của ngươi. Nếu ngươi không thể bước vào Thời đại của Lời, thì Đức Thánh Linh không hành động trong ngươi; nếu các ngươi đã bước vào thời đại này, Ngài sẽ làm công tác của Ngài. Ngươi có thể làm gì vào thời điểm Thời đại của Lời bắt đầu để có thể có được công tác của Đức Thánh Linh? Trong thời đại này, Đức Chúa Trời sẽ đem hiện thực này đến giữa các ngươi: rằng mỗi người sẽ sống với lời của Đức Chúa Trời, sẽ có thể thực hành lẽ thật, và sẽ yêu Đức Chúa Trời một cách chân thành; rằng tất cả loài người sẽ sử dụng lời của Đức Chúa Trời như một nền tảng và như hiện thực của họ, và có tấm lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời; và rằng thông qua sự thực hành lời của Đức Chúa Trời, loài người sẽ đồng cai trị với Đức Chúa Trời. Đây chính là công tác mà Đức Chúa Trời sẽ đạt được. Ngươi có thể chịu được khi không đọc lời của Đức Chúa Trời hay không? Ngày nay có rất nhiều người cảm thấy rằng họ không thể chịu được dù chỉ một hoặc hai ngày không đọc lời của Đức Chúa Trời. Họ phải đọc lời của Ngài hàng ngày, và nếu thời gian không cho phép, việc lắng nghe lời của Ngài là đủ. Đây là cảm giác mà Đức Thánh Linh ban cho loài người, và đây là cách mà Ngài bắt đầu cảm thúc loài người. Có nghĩa là, Ngài quản trị loài người thông qua lời sao cho loài người có thể bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Nếu, chỉ sau một ngày không ăn uống lời của Đức Chúa Trời, ngươi cảm nhận được sự tối tăm và sự khao khát và ngươi cảm thấy điều đó không thể chấp nhận được, thì điều này cho thấy ngươi đã được Đức Thánh Linh cảm thúc, và rằng Ngài đã không quay lưng lại với ngươi. Lúc đó ngươi sẽ là một người ở trong dòng chảy này. Tuy nhiên, nếu sau một hoặc hai ngày không ăn uống lời của Đức Chúa Trời, các ngươi không cảm nhận được gì cả, không có sự khao khát, không hề được cảm thúc, thì điều này cho thấy Đức Thánh Linh đã quay lưng lại với ngươi. Điều này có nghĩa là, khi đó, có điều gì đó không ổn bên trong tình trạng của ngươi; ngươi chưa bước vào Thời Đại của Lời, và ngươi là người đã tụt lại phía sau. Đức Chúa Trời sử dụng lời để quản trị loài người; các ngươi cảm thấy ổn nếu các ngươi ăn uống lời của Đức Chúa Trời, và nếu các ngươi không cảm thấy như vậy, các ngươi sẽ không có con đường nào để đi theo. Lời của Đức Chúa Trời trở thành thức ăn của loài người và động lực thúc đẩy loài người. Kinh thánh nói rằng “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời”. Đây là công tác mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành ngày nay. Ngài sẽ tìm ra sự thật này trong các ngươi. Vì sao mà con người trước đây có thể chịu được việc nhiều ngày không đọc lời của Đức Chúa Trời mà vẫn có thể ăn và làm việc như bình thường? Và tại sao bây giờ không phải như vậy? Ở thời đại này, Đức Chúa Trời chủ yếu sử dụng lời để quản trị tất cả. Thông qua lời của Đức Chúa Trời, loài người bị phán xét và được hoàn thiện, và cuối cùng được đưa vào vương quốc. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có thể chu cấp cho cuộc sống của loài người, và chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có thể ban cho loài người sự sáng và cách thức để thực hành, đặc biệt trong Thời đại Vương quốc. Miễn là ngươi ăn uống lời của Ngài hàng ngày mà không xa rời thực tế của lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ có thể hoàn thiện ngươi.

Một người không thể vội vàng để đạt được thành công khi tìm kiếm sự sống; sự trưởng thành trong cuộc sống không diễn ra trong một hoặc hai ngày. Công tác của Đức Chúa Trời là bình thường và thiết thực, và cần phải trải qua một quá trình. Jêsus nhập thể đã mất ba mươi ba năm rưỡi để hoàn thành công tác chịu đóng đinh trên thập tự giá: điều này còn đúng hơn với việc thanh tẩy loài người và biến đổi cuộc sống của họ như thế nào! Đây là công tác khó khăn nhất. Công tác biến một người bình thường trở nên người biểu thị Đức Chúa Trời cũng không hề dễ dàng. Đặc biệt đối với những người sinh ra tại quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, những người có năng lực kém và cần một khoảng thời gian dài cho lời và công tác của Đức Chúa Trời. Do vậy đừng sốt ruột muốn thấy được kết quả. Ngươi cần chủ động ăn uống lời của Đức Chúa Trời và đặt nhiều nỗ lực hơn vào lời của Đức Chúa Trời. Khi các ngươi đọc xong lời của Ngài, các ngươi phải biết thực hành chúng, phát triển về tri thức, sự thấu hiểu, sự thông sáng và sự khôn ngoan trong lời của Đức Chúa Trời. Thông qua đó, ngươi sẽ thay đổi mà không hề nhận ra. Nếu ngươi có thể xem việc ăn uống lời của Đức Chúa Trời, đọc, hiểu, trải nghiệm và thực hành lời của Đức Chúa Trời là nguyên tắc của mình, ngươi sẽ trưởng thành mà không hề nhận ra. Có những người nói rằng họ không thể thực hành lời của Đức Chúa Trời ngay cả sau khi đã đọc nó. Ngươi vội vàng làm gì? Khi ngươi đạt đến một tầm vóc nhất định, ngươi sẽ có thể thực hành lời của Ngài. Liệu một đứa trẻ bốn hoặc năm tuổi có nói rằng nó không thể hỗ trợ hoặc hiếu kính bố mẹ của nó hay không? Ngươi cần phải biết được vóc giạc hiện tại của ngươi. Hãy thực hành những gì các ngươi có thể thực hành, và tránh trở thành người làm gián đoạn sự quản lý của Đức Chúa Trời. Chỉ cần ăn uống lời của Đức Chúa Trời, và coi đó là nguyên tắc của mình từ nay về sau. Đừng lo lắng về thời điểm Đức Chúa Trời có thể làm ngươi trở nên toàn vẹn. Đừng quan tâm đến vấn đề đó vội. Chỉ cần ăn uống những lời của Đức Chúa Trời khi chúng đến với ngươi, và chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ có thể làm ngươi trở nên toàn vẹn. Tuy nhiên, có một nguyên tắc mà theo đó các ngươi phải ăn uống lời của Ngài. Đừng làm việc này một cách mù quáng, nhưng, một mặt hãy tìm kiếm những lời mà ngươi nên biết, đó là những gì liên quan đến khải tượng, và mặt khác hãy tìm kiếm điều mà ngươi nên thực hành, có nghĩa là điều mà ngươi nên bước vào. Một mặt liên quan đến sự hiểu biết, và mặt khác liên quan đến việc bước vào. Một khi các ngươi đã nắm bắt được cả hai, nghĩa là, khi ngươi đã nắm bắt được điều mà các ngươi nên biết và điều mà các ngươi nên thực hành, ngươi sẽ biết cách ăn uống lời của Đức Chúa Trời.

Tiếp theo, nói về lời của Đức Chúa Trời là nguyên tắc mà ngươi cần nói. Thông thường, khi các ngươi đến với nhau, các ngươi sẽ có thể tham gia vào sự thông công về lời của Đức Chúa Trời, coi lời của Đức Chúa Trời là nội dung tương tác của các ngươi, nói về những gì các ngươi biết về lời của Đức Chúa Trời, cách các ngươi thực hành lời của Ngài, và cách Đức Thánh Linh làm việc. Tất cả những gì ngươi cần làm là tham gia vào sự thông công về lời của Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh sẽ soi sáng các ngươi. Để tạo ra thế giới lời của Đức Chúa Trời, điều này cần sự hợp tác của loài người. Nếu ngươi không tham gia vào điều này, Đức Chúa Trời sẽ không có cách nào thực hiện được. Nếu ngươi cứ giữ im lặng và không nói về lời của Người, không có cách nào Đức Chúa Trời có thể soi sáng ngươi. Bất kỳ khi nào các ngươi không bận rộn với công tác khác, hãy nói về lời của Đức Chúa Trời, và đừng nói một cách vu vơ! Hãy để đời sống của ngươi tràn đầy lời của Đức Chúa Trời - chỉ khi đó các ngươi mới trở thành một tín đồ mộ đạo. Ngay cả khi sự thông công của các ngươi chỉ là hời hợt, cũng không sao cả. Không có sự hời hợt, thì sẽ không có sự sâu sắc. Có một quá trình cần phải được trải qua. Thông qua sự rèn luyện của ngươi, ngươi nắm bắt được sự soi sáng của Đức Thánh Linh trên ngươi, và cách để ăn uống lời của Đức Chúa Trời một cách hiệu quả. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, ngươi sẽ bước vào thực tế của lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào ngươi có sự quyết tâm để hợp tác thì ngươi mới có thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh.

Có hai khía cạnh đối với nguyên tắc ăn uống lời của Đức Chúa Trời: một khía cạnh liên quan đến tri thức, và khía cạnh còn lại liên quan đến việc bước vào. Những lời nào các ngươi nên biết? Các ngươi nên biết những lời liên quan đến khải tượng (như những lời liên quan đến thời đại mà công tác của Đức Chúa Trời ngày nay đang bước vào, những gì Đức Chúa Trời muốn đạt được bây giờ, sự nhập thể là gì, v.v.; tất cả những điều này đều liên quan đến khải tượng). Con đường mà loài người nên bước vào nghĩa là gì? Điều này đề cập đến những lời của Đức Chúa Trời mà loài người nên thực hành và bước vào. Trên đây là hai khía cạnh của việc ăn uống lời của Đức Chúa Trời. Từ nay trở đi, hãy ăn uống lời của Đức Chúa Trời theo cách này. Nếu các ngươi hiểu rõ những lời liên quan đến khải tượng thì không cần phải đọc thường xuyên. Quan trọng nhất là ăn uống nhiều lời liên quan đến việc bước vào hơn, ví dụ như làm thế nào để lòng các ngươi hướng về Đức Chúa Trời, làm thế nào để lắng lòng ngươi trước Đức Chúa Trời, và làm thế nào để từ bỏ xác thịt. Đây là những điều các ngươi nên thực hành. Nếu không biết cách ăn uống lời của Đức Chúa Trời thì không thể có sự thông công thực sự. Một khi các ngươi biết cách ăn uống lời của Ngài và đã nắm bắt được đâu là điểm cốt yếu, sự thông công sẽ trở nên không bị giới hạn. Khi gặp bất kỳ vấn đề gì, các ngươi sẽ có thể tham gia vào sự thông công về vấn đề đó và nắm bắt được thực chất. Thông công về lời của Đức Chúa Trời mà không nắm bắt được thực chất có nghĩa là các ngươi không nắm bắt được đâu là điểm cốt lõi, và điều này cho thấy ngươi không biết cách ăn uống lời của Ngài. Một số người có thể cảm thấy mệt mỏi khi đọc lời của Đức Chúa Trời, điều không phải là một tình trạng bình thường. Tình trạng bình thường là không bao giờ mệt mỏi khi đọc lời của Đức Chúa Trời, luôn luôn khao khát về nó và luôn thấy lời của Đức Chúa Trời là tốt đẹp. Đây là cách một người đã thực sự bước vào ăn uống lời của Đức Chúa Trời. Khi ngươi cảm thấy lời của Đức Chúa Trời quá thiết thực và chính xác là những gì mà con người nên bước vào; khi ngươi cảm thấy lời của Người vô cùng bổ ích và có lợi đối với loài người, và đó là sự chu cấp cho đời sống của loài người - đó là Đức Thánh Linh đã ban cho các ngươi cảm giác này, và đó là Đức Thánh Linh đã cảm thúc các ngươi. Điều này chứng minh rằng Đức Thánh Linh đã làm việc bên trong ngươi và Đức Chúa Trời đã không quay lưng lại với ngươi. Một số người, khi thấy rằng Đức Chúa Trời luôn phán dạy, trở nên chán chường với lời của Ngài và nghĩ rằng họ có đọc lời của Ngài hay không cũng không có kết quả gì. Đó không phải là tình trạng bình thường. Họ thiếu một tấm lòng khao khát bước vào hiện thực, và những người này không khao khát cũng như không đặt tầm quan trọng vào việc được trở nên hoàn thiện. Bất kỳ khi nào ngươi nhận thấy mình không khao khát lời của Đức Chúa Trời, điều đó cho thấy ngươi không ở trong tình trạng bình thường. Trong quá khứ, việc Đức Chúa Trời có quay lưng lại với các ngươi hay không có thể được xác định bằng việc các ngươi có cảm thấy bình an bên trong hay không và các ngươi có trải nghiệm được sự vui hưởng hay không. Giờ đây điều cốt lõi là liệu ngươi có khao khát lời của Đức Chúa Trời hay không, liệu lời của Ngài có là hiện thực của các ngươi hay không, liệu ngươi có trung tín hay không, và liệu ngươi có khả năng làm tất cả những gì có thể cho Đức Chúa Trời hay không. Nói cách khác, loài người chịu phán xét bởi hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trực tiếp phán với cả loài người. Nếu ngươi sẵn sàng đọc, Ngài sẽ khai sáng ngươi, nhưng nếu ngươi không sẵn sàng, Ngài sẽ không khai sáng ngươi. Đức Chúa Trời khai sáng những người đói khát sự công chính, và những người tìm kiếm Ngài. Một số người cho rằng Đức Chúa Trời không khai sáng họ ngay cả khi họ đã đọc lời của Ngài. Nhưng ngươi đã đọc lời của Ngài như thế nào? Nếu ngươi đọc lời của Ngài theo cách cưỡi ngựa xem hoa và không xem trọng hiện thực, vậy thì làm sao Đức Chúa Trời khai sáng ngươi được? Làm sao một người không trân quý lời của Đức Chúa Trời có thể được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời? Nếu ngươi không trân quý lời của Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ không có cả lẽ thật lẫn hiện thực. Nếu các ngươi trân quý lời của Đức Chúa Trời thì các ngươi sẽ có thể thực hành lẽ thật; và chỉ khi đó các ngươi mới sở hữu hiện thực. Đây là lí do tại sao ngươi phải ăn uống lời của Đức Chúa Trời vào mọi thời điểm, bất kể các ngươi có bận rộn hay không, bất kể hoàn cảnh có bất lợi hay không, và bất kể các ngươi có đang bị thử thách hay không. Tóm lại, lời của Đức Chúa Trời là nền tảng của sự tồn tại của loài người. Không ai có thể quay lưng lại với lời của Ngài, mà phải ăn lời của Ngài như họ ăn ba bữa một ngày. Việc được hoàn thiện và được thu nhận bởi Đức Chúa Trời có là một vấn đề đơn giản hay không? Cho dù hiện tại ngươi có hiểu hay không, và cho dù ngươi có thấu hiểu công tác của Đức Chúa Trời hay không, các ngươi phải ăn uống lời của Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt. Đây là việc bước vào một cách chủ động. Sau khi đọc lời của Đức Chúa Trời, hãy gấp rút thực hành điều các ngươi có thể bước vào, hãy tạm bỏ qua những gì các ngươi không thể. Có thể có nhiều lời của Đức Chúa Trời mà ngươi không thể hiểu lúc ban đầu, nhưng sau hai hoặc ba tháng, có thể thậm chí sau một năm, các ngươi sẽ hiểu. Làm sao lại có thể như thế được? Đó là bởi vì Đức Chúa Trời không thể làm con người toàn vẹn chỉ trong một hoặc hai ngày. Thường thì khi ngươi đọc lời của Ngài, ngươi không thể hiểu nó ngay. Lúc đó, nó có thể dường như chỉ là câu chữ đơn thuần không hơn, và chỉ sau khi trải qua một khoảng thời gian trải nghiệm thì các ngươi mới có thể hiểu nó. Đức Chúa Trời đã phán dạy rất nhiều, các ngươi cần cố hết sức để ăn uống lời của Ngài, và sau đó, vô hình trung ngươi sẽ bắt đầu hiểu, và Đức Thánh Linh sẽ khai sáng ngươi mà ngươi không hay. Khi Đức Thánh Linh khai sáng con người, thường con người không hề hay biết. Ngài khai sáng và dẫn dắt ngươi khi ngươi khao khát và tìm kiếm. Nguyên tắc mà Đức Thánh Linh làm việc là tập trung vào lời của Đức Chúa Trời mà các ngươi ăn uống. Những người không coi trọng lời của Đức Chúa Trời và luôn có kiểu thái độ khác biệt với lời của Ngài, trong suy nghĩ mụ mị của họ thì không có gì quan trọng dù họ có đọc lời của Ngài hay không, chính là những người không sở hữu hiện thực. Không thể nhìn thấy công tác của Đức Thánh Linh cũng như sự khai sáng của Ngài trong những con người như thế. Những người như vậy chỉ đơn thuần là chạy theo, là những người giả vờ mà không có phẩm chất thực sự, giống như ông Nanguo trong truyện ngụ ngôn.[a]

Không có lời của Ngài như là hiện thực của mình, các ngươi không có vóc giạc thực sự. Khi đến lúc bị thử thách, ngươi chắc chắn sẽ sa ngã, và vóc giạc thực sự của ngươi sẽ bị phơi bày. Nhưng những người thường xuyên tìm cách bước vào hiện thực, trong thời gian thử thách, sẽ dần dần hiểu ra mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Người nào có lương tâm và sự khao khát Đức Chúa Trời nên có các hành động thiết thực để báo đáp Đức Chúa Trời vì tình yêu của Ngài. Những người không sở hữu hiện thực không thể đứng vững trước những vấn đề thậm chí rất tầm thường. Đơn giản là có một sự khác biệt giữa những người có vóc giạc thực sự và những người không có. Mặc dù giống nhau trong việc ăn uống lời của Đức Chúa Trời, một số người có thể đứng vững trong sự thử thách trong khi một số khác lại trốn chạy, tại sao lại như vậy? Sự khác biệt rõ ràng là một số người thiếu vóc giạc thực sự; họ không có lời của Đức Chúa Trời làm hiện thực cho mình, và lời của Ngài không bén rễ bên trong họ. Ngay khi họ bị thử thách thì họ đã đi đến cuối con đường. Vậy thì tại sao những người khác lại có thể đứng vững trong trường hợp này? Đó là bởi vì họ có khải tượng vĩ đại, hoặc lời của Đức Chúa Trời đã chuyển hóa trở thành kinh nghiệm bên trong họ, và sự thấu hiểu thực tế của họ đã trở thành nền tảng cho sự tồn tại của họ. Theo cách này, họ có thể đứng vững qua các cuộc thử thách. Đây là vóc giạc thực sự, và đây cũng là sự sống. Một số người cũng có thể đọc lời của Đức Chúa Trời nhưng không thực hành nó hoặc không tha thiết với nó. Những người không tha thiết thì không coi trọng việc thực hành. Những người không có lời của Đức Chúa Trời làm hiện thực của mình là những người không có vóc giạc thực sự. Những người này không thể đứng vững qua các cuộc thử thách.

Ngay khi lời của Đức Chúa Trời được phán ra, ngươi nên tiếp nhận và ăn uống nó ngay lập tức. Bất kể ngươi hiểu đến mức nào, một quan điểm mà các ngươi phải nắm chặc là ăn uống lời Ngài, để biết và để thực hành lời của Ngài. Đây là điều mà các ngươi nên thực hiện. Đừng quan tâm về việc vóc giạc của ngươi có thể trở nên vĩ đại đến mức nào; đơn giản là hãy tập trung vào việc ăn uống lời của Ngài. Đây là điều mà con người nên hợp tác. Đời sống tâm linh của ngươi chủ yếu là để cố gắng bước vào thực tế của việc ăn uống lời của Đức Chúa Trời và thực hành chúng. Tập trung vào bất kỳ điều gì khác không phải là việc của ngươi. Những người lãnh đạo hội thánh nên có khả năng dẫn dắt tất cả những người anh em mình hầu cho họ biết cách ăn uống lời của Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm của mỗi người lãnh đạo hội thánh. Dù họ già hay trẻ, tất cả đều phải coi trọng việc ăn uống lời của Đức Chúa Trời và giữ lời của Ngài trong lòng mình. Bước vào hiện thực này có nghĩa là bước vào Thời Đại Vương Quốc. Ngày nay, hầu hết mọi người cảm thấy rằng họ không thể sống mà không ăn uống lời của Đức Chúa Trời, và vào bất kỳ thời điểm nào, họ vẫn thấy lời của Ngài luôn tươi mới. Điều này có nghĩa là con người bắt đầu đi đúng hướng. Đức Chúa Trời sử dụng lời để thực hiện công tác của Ngài và để chu cấp cho loài người. Khi mọi người mong mỏi và khao khát lời của Đức Chúa Trời, loài người sẽ bước vào thế giới của lời Ngài.

Đức Chúa Trời đã phán dạy rất nhiều. Ngươi hiểu biết được bao nhiêu? Các ngươi đã bước vào được bao nhiêu? Nếu một người lãnh đạo hội thánh không hướng dẫn những người anh em của mình đi vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời, người đó sẽ lơ là bổn phận của mình và không hoàn thành trách nhiệm của mình! Bất kể mức độ ăn uống của ngươi như thế nào, hoặc ngươi có thể hiểu đến mức nào, ngươi phải hiểu cách ăn uống lời của Ngài; các ngươi phải xem trọng lời của Ngài và hiểu được tầm quan trọng và cần thiết của việc ăn uống lời của Ngài. Đức Chúa Trời đã phán dạy rất nhiều, nếu ngươi không ăn uống lời của Ngài, hoặc đi tìm kiếm, hoặc thực hành lời của Ngài, điều đó không thể được gọi là tin vào Đức Chúa Trời. Bởi ngươi tin vào Đức Chúa Trời, ngươi phải ăn uống lời của Ngài, trải nghiệm lời của Ngài và sống theo lời của Ngài. Chỉ điều này mới được gọi là niềm tin nơi Đức Chúa Trời! Nếu các ngươi nói miệng là các ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng không thể thực hành bất kỳ lời nào của Ngài, hoặc tạo ra bất kỳ hiện thực nào, điều đó không được gọi là tin vào Đức Chúa Trời. Đúng hơn, đó là “tìm bánh để thỏa mãn cơn đói.” Chỉ nói những lời chứng nhỏ nhoi, những điều vô ích, và những vấn đề thiển cận, mà không sở hữu một chút hiện thực: điều này không cấu thành niềm tin nơi Đức Chúa Trời, và đơn giản là ngươi chưa nắm bắt được cách thức đúng đắn để tin vào Đức Chúa Trời. Tại sao các ngươi phải ăn uống lời của Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt? Nếu các ngươi không ăn uống lời của Ngài mà chỉ tìm cách để lên thiên đường, điều đó có phải là tin vào Đức Chúa Trời không? Vậy bước đầu tiên mà một người tin vào Đức Chúa Trời nên thực hiện là gì? Đức Chúa Trời hoàn thiện loài người bằng cách nào? Các ngươi có thể được hoàn thiện mà không ăn uống lời của Đức Chúa Trời hay không? Các ngươi có thể được coi là một người của vương quốc mà không cần lời của Đức Chúa Trời làm hiện thực cho mình hay không? Niềm tin nơi Đức Chúa Trời chính xác có ý nghĩa gì? Những tín đồ của Đức Chúa Trời, ít ra, nên có cách cư xử đúng mực ở bên ngoài; điều quan trọng nhất là sở hữu lời của Đức Chúa Trời. Bất kể điều gì xảy ra, các ngươi không bao giờ có thể quay lưng lại với lời của Ngài. Việc biết Đức Chúa Trời và làm ứng nghiệm ý muốn của Ngài đều có thể đạt được thông qua lời của Ngài. Trong tương lai, mọi quốc gia, giáo phái, tôn giáo và khu vực sẽ được chinh phục bằng lời. Đức Chúa Trời sẽ phán trực tiếp, và tất cả loài người sẽ nắm lời của Ngài trong lòng bàn tay; bằng cách này, loài người sẽ được hoàn thiện. Cả trong lẫn ngoài, lời của Đức Chúa Trời tràn ngập khắp nơi: Nhân loại sẽ nói lời của Đức Chúa Trời bằng miệng mình, thực hành theo lời của Đức Chúa Trời, giữ lời của Đức Chúa Trời bên trong, và luôn đắm chìm trong lời của Đức Chúa Trời cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhờ đó loài người sẽ được hoàn thiện. Những người làm ứng nghiệm ý muốn của Đức Chúa Trời và có thể làm chứng về Ngài là những người sở hữu lời của Đức Chúa Trời như hiện thực của mình.

Bước vào Thời đại của Lời, tức là Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm, là công tác hiện đang được hoàn tất. Từ nay trở đi, hãy thực hành việc tham gia thông công về lời của Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách ăn uống cũng như trải nghiệm lời của Đức Chúa Trời thì ngươi mới có thể sống theo lời của Đức Chúa Trời một cách tự nhiên. Các ngươi phải có một số kinh nghiệm thực tiễn để có thể thuyết phục những người khác. Nếu các ngươi không thể sống theo hiện thực của lời Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ không thể thuyết phục được ai! Tất cả những người được Đức Chúa Trời sử dụng có thể sống trọn tính hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không thể tạo ra hiện thực này và làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì điều này cho thấy Đức Thánh Linh đã chưa làm việc trong ngươi và ngươi chưa được hoàn thiện. Đây là tầm quan trọng của lời của Đức Chúa Trời. Các ngươi có một tấm lòng khao khát lời của Đức Chúa Trời không? Những người khát khao lời của Đức Chúa Trời thì khát khao lẽ thật, và chỉ những người này mới được Đức Chúa Trời ban phước cho. Trong tương lai, có nhiều lời phán dạy nữa mà Đức Chúa Trời sẽ phán với tất các tôn giáo và các giáo phái. Đầu tiên Ngài sẽ phán và cất tiếng nói giữa các ngươi để làm các ngươi được toàn vẹn trước khi tiếp tục phán và cất tiếng giữa các Dân ngoại để chinh phục họ. Thông qua lời, tất cả sẽ được thuyết phục một cách chân thành và tuyệt đối. Thông qua lời của Đức Chúa Trời và những sự mặc khải của Ngài, tâm tính bại hoại của con người sẽ biến mất, người đó sẽ có diện mạo của một con người, và tâm tính chống đối của người đó cũng giảm bớt. Lời hoạt động trong con người với thẩm quyền và chinh phục con người trong sự sáng của Đức Chúa Trời. Công tác mà Đức Chúa Trời sẽ làm ở thời đại hiện tại, cũng như những bước ngoặt trong công tác của Ngài, tất cả đều có thể được tìm thấy trong lời của Ngài. Nếu ngươi không đọc lời của Ngài, ngươi sẽ không hiểu gì cả. Thông qua việc ăn uống lời Ngài của chính các ngươi, và thông qua việc tham gia vào sự thông công với những anh em mình cũng như kinh nghiệm thực tế của các ngươi, sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời của ngươi sẽ phát triển toàn diện. Chỉ có như vậy các ngươi mới có thể thực sự sống trọn vẹn trong hiện thực.

Ghi chú:

a. Nguyên tác không có cụm từ “trong truyện ngụ ngôn.”

Trước: Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận

Tiếp theo: Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều đặc tính đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này