Đức Chúa Trời chỉ huy số phận của cả nhân loại

Là những thành viên của nhân loại và là những Cơ Đốc nhân mộ đạo, tất cả chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ phải dâng tâm trí và thể xác của mình để hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, vì toàn bộ con người của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời, và nó tồn tại nhờ quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Nếu tâm trí và thể xác của chúng ta không vì mạng lịnh của Đức Chúa Trời và không vì động cơ công chính của loài người, thì linh hồn của chúng ta sẽ không xứng đáng với những người đã tuận đạo vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và càng không xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng đã cung cấp mọi thứ cho chúng ta.

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới này, Ngài đã tạo dựng nên nhân loại này, và hơn thế nữa, Ngài là kiến trúc sư của nền văn hóa Hy Lạp cổ đại và nền văn minh nhân loại. Chỉ có Đức Chúa Trời an ủi nhân loại này, và chỉ có Đức Chúa Trời chăm sóc cho nhân loại này cả ngày lẫn đêm. Sự phát triển và tiến bộ của con người không thể tách rời khỏi quyền tể trị của Đức Chúa Trời, lịch sử và tương lai của nhân loại không thể tách rời khỏi những kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi là một Cơ Đốc nhân thực sự, thì ngươi chắc chắn sẽ tin rằng sự thăng trầm của bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào đều xảy ra theo những kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Đức Chúa Trời biết số phận của một quốc gia hoặc một dân tộc, và chỉ một mình Đức Chúa Trời điều khiển tiến trình của nhân loại này. Nếu nhân loại muốn có một số phận tốt đẹp, nếu một đất nước muốn có một số phận tốt đẹp, thì con người phải phủ phục trước Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng, ăn năn và xưng tội trước Chúa, nếu không thì số phận và đích đến của con người sẽ là một thảm họa không thể tránh khỏi.

Hãy nhìn lại thời điểm Nô-ê đóng tàu: Nhân loại bị bại hoại vô cùng, mọi người đã lạc khỏi phước lành của Đức Chúa Trời, không còn được Chúa chăm sóc, và đã đánh mất những lời hứa củaChúa. Họ đã sống trong sự tối tăm, không có sự sáng của Đức Chúa Trời. Sau đó, họ đã trở nên dâm loạn về bản chất và đã buông thả bản thân vào sự trụy lạc ghê tởm. Những người như vậy không còn có thể nhận được lời hứa của Chúa nữa; họ không có đủ tư cách để diện kiến dung nhan của Chúa, hoặc nghe tiếng của Chúa, vì họ đã từ bỏ Chúa, đã gạt sang một bên mọi điều Ngài ban cho họ, và đã quên những lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Lòng của họ đã lạc ngày càng xa khỏi Đức Chúa Trời, và vì thế, họ đã trở nên trụy lạc vượt quá mọi lý trí và nhân tính, và ngày càng trở nên xấu xa. Khi đó họ càng bước gần hơn đến sự chết và chịu sự thạnh nộ và hình phạt của Đức Chúa Trời. Chỉ có Nô-ê thờ phượng Chúa Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, và vì vậy người đã có thể nghe thấy tiếng của Chúa và nghe những chỉ dẫn của Ngài. Người đã đóng tàu theo những chỉ dẫn của lời Chúa, và tại đó tập hợp mọi loài sinh vật sống. Và theo cách này, một khi mọi thứ đã được chuẩn bị, Đức Chúa Trời đã giải phóng sự hủy diệt của Ngài trên thế gian. Chỉ có Nô-ê và bảy thành viên khác trong gia đình của người sống sót sau trận hủy diệt, vì Nô-ê đã thờ phượng Đức Giê-hô-va và lánh khỏi điều ác.

Bây giờ hãy xem xét thời đại hiện nay: Những người công chính như Nô-ê, là những người đã có thể thờ phượng Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, đã không còn tồn tại. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn còn thương xót đến nhân loại này và vẫn tha tội cho họ trong thời đại cuối cùng này. Đức Chúa Trời tìm kiếm những người mong mỏi Ngài xuất hiện. Ngài tìm kiếm những người có thể nghe lời của Ngài, những người đã không quên sự ủy nhiệm của Ngài, dâng lòng và thể xác của họ cho Ngài. Ngài tìm kiếm những người vâng lời như những đứa trẻ trước mặt Ngài, và không chống lại Ngài. Nếu ngươi dâng mình cho Đức Chúa Trời, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ quyền lực hay sức mạnh nào, thì Đức Chúa Trời sẽ xem xét ngươi với ơn huệ, và sẽ ban phước lành cho ngươi. Nếu ngươi ở địa vị cao, có tiếng tăm, sở hữu kiến thức phong phú, làm chủ nhiều của cải và được nhiều người ủng hộ, nhưng những điều này không ngăn cản ngươi đến trước mặt Đức Chúa Trời chấp nhận sự kêu gọi của Ngài cùng sự ủy nhiệm của Ngài và làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi, thì mọi thứ ngươi làm sẽ là động cơ ý nghĩa nhất trên đất và là công việc công chính nhất của nhân loại. Nếu ngươi từ chối lời kêu gọi của Đức Chúa Trời vì địa vị và mục tiêu của riêng mình thì mọi thứ ngươi làm đều sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và thậm chí khinh miệt. Có thể ngươi là chủ tịch, hoặc nhà khoa học, mục sư, hoặc trưởng lão, nhưng cho dù chức vụ của ngươi cao đến đâu, nếu ngươi dựa vào kiến thức và khả năng của mình trong các công việc ngươi làm, thì ngươi sẽ luôn là một kẻ thất bại, và sẽ luôn đánh mất các phước lành của Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời không chấp nhận bất kỳ điều gì ngươi làm, và Ngài không công nhận rằng công việc của ngươi là công chính, hoặc chấp nhận rằng ngươi đang làm việc vì lợi ích của nhân loại. Ngài sẽ phán rằng mọi thứ ngươi làm là sử dụng kiến thức và sức mạnh của loài người để tước đoạt khỏi con người sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, và từ chối các phước lành của Chúa. Ngài sẽ phán rằng ngươi đang dẫn dắt nhân loại đến sự tối tăm, đến sự chết, và đến sự khởi đầu của một sự tồn tại không có giới hạn trong đó con người đã mất đi Đức Chúa Trời và phước lành của Ngài.

Từ khi con người lần đầu tiên có khoa học xã hội, tâm trí của con người đã trở nên bị chiếm lĩnh bởi khoa học và kiến thức. Khoa học và kiến thức từ đó đã trở thành những công cụ để cai trị nhân loại, không còn đủ chỗ cho con người thờ phượng Đức Chúa Trời, và không còn những điều kiện thuận lợi cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Vị trí của Đức Chúa Trời đã tụt xuống thấp hơn bao giờ hết trong lòng con người. Không có Đức Chúa Trời trong lòng, thế giới nội tâm của con người thật đen tối, vô vọng và trống rỗng. Rồi sau đó, nhiều nhà khoa học xã hội, sử gia và chính trị gia đã đứng ra để bày tỏ các lý thuyết về khoa học xã hội, lý thuyết về sự tiến hóa của loài người và các lý thuyết khác trái với lẽ thật rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người, để lấp đầy lòng và tâm trí của nhân loại. Và theo cách này, những người tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mọi thứ đã trở nên ít hơn bao giờ hết, và những người tin vào thuyết tiến hóa đã trở nên số lượng lớn hơn bao giờ hết. Ngày càng có nhiều người xem những bản ghi chép về công tác của Đức Chúa Trời và những lời của Ngài trong thời đại Cựu Ước là những thần thoại và truyền thuyết. Trong lòng họ, mọi người trở nên thờ ơ với phẩm cách và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, với giáo lý cho rằng Đức Chúa Trời tồn tại và nắm quyền thống trị trên mọi vật. Sự sống còn của nhân loại cùng số phận của các quốc gia và các dân tộc không còn quan trọng đối với họ nữa, và con người sống trong một thế giới trống rỗng chỉ quan tâm đến việc ăn, uống và theo đuổi thú vui. … Rất ít người tự tìm tòi nơi Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài ngày nay, hoặc tìm kiếm cách nào Ngài chỉ huy và sắp xếp đích đến của con người. Và theo cách này, con người không biết rằng nền văn minh của nhân loại ngày càng ít có khả năng tuân theo những ước muốn của con người, và thậm chí có nhiều người còn cảm thấy rằng, sống trong một thế giới như vậy, họ kém hạnh phúc hơn những người đã qua đời. Ngay cả người dân của các quốc gia từng rất văn minh cũng bộc lộ những bất bình như vậy. Vì nếu không có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, cho dù những kẻ cai trị và những nhà xã hội học có vắt óc ra sao để bảo tồn nền văn minh nhân loại, thì cũng chẳng ích gì. Không ai có thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng con người, vì không ai có thể trở thành sự sống của con người, và không có lý thuyết xã hội nào có thể giải phóng con người khỏi sự trống rỗng mà họ phải chịu. Khoa học, kiến thức, tự do, dân chủ, sự nhàn rỗi, sự thoải mái: những điều này chỉ mang lại cho con người một sự an ủi tạm thời. Ngay cả với những điều này, con người chắc chắn sẽ phạm tội và phàn nàn về những bất công của xã hội. Những điều này không thể ngăn cản sự thèm muốn và khao khát khám phá của con người. Điều này là do con người được đã được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời và những của tế lễ cùng những khám phá vô nghĩa của con người chỉ có thể dẫn đến nhiều đau khổ hơn, và chỉ có thể khiến con người tồn tại trong trạng thái sợ hãi thường trực, không biết làm thế nào để đối mặt với tương lai của nhân loại, hoặc làm thế nào để đối mặt với con đường nằm ở phía trước. Con người thậm chí sẽ trở nên sợ khoa học và kiến thức, và thậm chí càng sợ cảm giác trống rỗng bên trong họ. Trong thế giới này, bất kể ngươi sống trong một quốc gia tự do hay một quốc gia không có nhân quyền, ngươi hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi số phận của nhân loại. Cho dù ngươi là kẻ cai trị hay kẻ bị trị, ngươi hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi niềm khao khát khám phá số phận, những sự mầu nhiệm và đích đến của nhân loại, ngươi lại càng không có khả năng thoát khỏi cảm giác trống rỗng hoang mang. Những hiện tượng như vậy, vốn phổ biến đối với toàn nhân loại, được các nhà xã hội học gọi là những hiện tượng xã hội, nhưng không một con người vĩ đại nào có thể đứng ra để giải quyết những vấn đề như vậy. Con người, suy cho cùng, chỉ là con người, địa vị và sự sống của Đức Chúa Trời không thể bị thay thế bởi bất kỳ con người nào. Nhân loại không chỉ cần một xã hội công bằng, trong đó mọi người đều được no đủ, bình đẳng và tự do; điều họ cần là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự cung cấp sự sống của Ngài cho họ. Chỉ khi con người nhận được sự cung cấp về sự sống của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Ngài thì những nhu cầu, khao khát khám phá và sự trống rỗng thuộc linh của con người mới được giải quyết. Nếu người dân của một quốc gia hoặc một dân tộc không thể nhận được sự cứu rỗi và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thì một quốc gia hoặc dân tộc như vậy sẽ bước trên con đường dẫn đến sự sụp đổ, hướng đến sự tối tăm, và sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt.

Có thể đất nước của ngươi hiện đang phồn thịnh, nhưng nếu ngươi để cho người dân của mình đi lạc khỏi Đức Chúa Trời, thì nó sẽ tự thấy mình ngày càng mất đi các phước lành của Chúa. Nền văn minh của đất nước ngươi sẽ ngày càng bị giẫm đạp dưới chân, và chẳng bao lâu sau dân chúng sẽ nổi dậy chống lại Đức Chúa Trời và rủa sả Thiên đàng. Và vì vậy, số phận của một đất nước sẽ bị đưa đến sự sụp đổ mà con người chẳng hay biết. Đức Chúa Trời sẽ dấy lên những quốc gia hùng mạnh để đối phó với những quốc gia đã bị Chúa rủa sả, và thậm chí có thể quét sạch chúng khỏi bề mặt trái đất. Sự thăng trầm của một quốc gia hoặc dân tộc được xác định dựa trên việc liệu những kẻ cai trị của chúng có thờ phượng Đức Chúa Trời hay không, và liệu họ có dẫn dắt người dân của mình trở nên gần gũi hơn với Chúa và thờ phượng Ngài hay không. Tuy nhiên, trong thời đại cuối cùng này, bởi vì những người thực sự tìm kiếm và thờ phượng Đức Chúa Trời ngày càng khan hiếm, nên Đức Chúa Trời dành ơn huệ đặc biệt cho những quốc gia có Cơ Đốc giáo là quốc giáo. Ngài tập hợp chúng lại với nhau để thành lập phe tương đối công chính của thế giới, trong khi những quốc gia vô thần hoặc những quốc gia không thờ phượng Đức Chúa Trời thật đều trở thành những đối thủ của phe công chính. Theo cách này, Đức Chúa Trời không chỉ có một vị trí ở giữa nhân loại để thực hiện công tác của Ngài, mà còn thu nhận được những quốc gia có thể thực thi thẩm quyền công chính, cho phép những sắc lệnh và những hạn chế được áp dụng đối với những quốc gia chống lại Ngài. Tuy nhiên, bất chấp điều này, vẫn không có thêm người nào tiến lên để thờ phượng Chúa, bởi vì con người đã đi lạc quá xa khỏi Ngài, và con người đã quên Đức Chúa Trời quá lâu. Trên trái đất chỉ còn lại các quốc gia thực thi sự công chính và chống lại sự bất công. Nhưng điều này khác xa với những mong muốn của Đức Chúa Trời, vì không có kẻ cầm quyền của một quốc gia nào sẽ để cho Đức Chúa Trời chỉ huy dân tộc của họ, và không một đảng chính trị nào sẽ tập hợp người dân của mình lại để thờ phượng Đức Chúa Trời; Chúa đã mất đi vị trí chính đáng của Ngài trong lòng của mỗi quốc gia, dân tộc, đảng cầm quyền, và thậm chí trong lòng của mỗi người. Mặc dù các lực lượng công chính có tồn tại trong thế giới này, nhưng đó là một loại quy tắc mong manh mà trong đó Đức Chúa Trời không có chỗ trong lòng của con người. Không có phước lành của Đức Chúa Trời, đấu trường chính trị sẽ rơi vào sự hỗn loạn và trở nên dễ bị tấn công. Đối với nhân loại, không có phước lành của Đức Chúa Trời cũng giống như không có mặt trời. Bất kể những kẻ cầm quyền làm việc cho người dân của mình cần mẫn ra sao, bất kể có bao nhiêu hội nghị công chính mà nhân loại cùng nhau tổ chức, không điều nào trong số này sẽ xoay chuyển mọi thứ hoặc thay đổi số phận của nhân loại. Con người tin rằng một đất nước trong đó người dân được ăn no mặc ấm, trong đó họ chung sống hòa bình, là một đất nước tốt đẹp, và một đất nước có sự lãnh đạo tốt. Nhưng Đức Chúa Trời không nghĩ như vậy. Ngài tin rằng một đất nước trong đó không ai thờ phượng Ngài là một đất nước mà Ngài sẽ hủy diệt. Cách suy nghĩ của con người quá mâu thuẫn với cách suy nghĩ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu người đứng đầu của một đất nước không thờ phượng Đức Chúa Trời, thì số phận của đất nước này sẽ là một bi kịch, và đất nước sẽ không có đích đến.

Đức Chúa Trời không tham gia vào hoạt động chính trị của con người, nhưng số phận của một quốc gia hoặc dân tộc lại được điều khiển bởi Đức Chúa Trời. Chúa điều khiển thế giới này và toàn bộ vũ trụ. Số phận của con người và kế hoạch củaChúa được liên kết một cách mật thiết, và không có con người nào, quốc gia hay dân tộc nào được miễn trừ khỏi quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Nếu con người ao ước được biết số phận của mình, thì họ phải đến trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa sẽ khiến cho những người đi theo và thờ phượng Ngài được thịnh vượng và sẽ mang sự suy tàn và tiêu diệt đến cho những kẻ chống đối và từ chối Ngài.

Hãy nhớ lại cảnh tượng trong Kinh Thánh khi Đức Chúa Trời mang sự hủy diệt đến trên Sô-đôm và cũng hãy nghĩ về việc vợ của Lót đã trở thành tượng muối như thế nào. Hãy nghĩ lại việc người dân của Ni-ni-ve đã ăn năn tội lỗi của họ trong bao gai và tro như thế nào và hãy nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi dân Do Thái đóng đinh Jêsus trên thập tự giá 2.000 năm trước. Dân Do Thái đã bị trục xuất khỏi Y-sơ-ra-ên và đã trốn sang khắp các nước trên thế giới. Nhiều người đã bị giết, và toàn bộ quốc gia Do Thái đã phải chịu sự hủy diệt chưa từng có. Họ đã đóng đinh Đức Chúa Trời trên thập tự giá - đã phạm một tội ác hung tợn - và đã khiêu khích tâm tính của Đức Chúa Trời. Họ đã bị bắt phải trả giá cho những gì họ đã làm và bị bắt phải gánh chịu mọi hậu quả từ những hành vi của mình. Họ đã định tội Chúa, từ chối Chúa, và vì thế họ chỉ có một số phận: bị Đức Chúa Trời hành phạt. Đây là hậu quả cay đắng và tai vạ mà những kẻ cai trị của họ đã mang lại cho đất nước và dân tộc của họ.

Ngày nay, Đức Chúa Trời đã trở lại thế gian để thực hiện công tác của Ngài. Điểm dừng chân đầu tiên của Ngài là tập hợp lớn những kẻ cai trị độc tài: Trung Quốc, pháo đài kiên cố của chủ nghĩa vô thần. Đức Chúa Trời đã thu nhận được một nhóm người bằng sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài. Trong giai đoạn này, Ngài đã bị đảng cầm quyền Trung Quốc săn lùng bằng mọi cách và phải chịu nhiều đau khổ, không có chỗ gối đầu và không thể tìm được nơi nương náu. Bất chấp điều này, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục công tác mà Ngài dự định làm: Ngài cất tiếng và rao truyền Phúc Âm. Không ai có thể dò lường được sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Tại Trung Quốc, một đất nước xem Chúa là kẻ thù, Đức Chúa Trời chưa bao giờ ngừng công tác của Ngài. Thay vào đó, đã có thêm nhiều người chấp nhận công tác và lời của Ngài, vì Đức Chúa Trời làm mọi thứ Ngài có thể để cứu từng thành viên của nhân loại. Chúng ta tin tưởng rằng không có quốc gia hoặc quyền lực nào có thể cản trở những gì Đức Chúa Trời muốn đạt được. Những ai cản trở công tác của Chúa, chống lại lời Chúa, quấy nhiễu và gây thiệt hại cho kế hoạch của Chúa cuối cùng sẽ bị Chúa hành phạt. Kẻ nào thách thức công tác của Chúa sẽ bị đày xuống địa ngục; bất kỳ quốc gia nào thách thức công tác của Chúa đều sẽ bị hủy diệt; bất kỳ quốc gia nào nổi lên để chống lại công tác của Đức Chúa Trời đều sẽ bị xóa sạch khỏi trái đất này và sẽ không còn tồn tại. Ta thúc giục người dân của mọi dân tộc, quốc gia, và thậm chí mọi ngành nghề hãy lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời, nhìn xem công tác của Đức Chúa Trời và chú ý đến số phận của nhân loại, và như thế khiến cho Đức Chúa Trời trở nên thánh khiết nhất, đáng tôn kính nhất, cao cả nhất, và là đối tượng thờ phượng duy nhất ở giữa loài người, và để cho toàn thể nhân loại được sống dưới phước lành của Đức Chúa Trời, cũng như dòng dõi của Áp-ra-ham đã sống dưới lời hứa của Đức Giê-hô-va, cũng như A-đam và Ê-va, là những người đầu tiên được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời, đã sống trong vườn Ê-đen.

Công tác của Đức Chúa Trời dâng lên như một làn sóng mạnh mẽ. Không ai có thể giam giữ Ngài, và không ai có thể ngăn bước chân của Ngài. Chỉ những người cẩn thận lắng nghe những lời của Ngài, và những người tìm kiếm và khao khát Ngài, mới có thể đi theo bước chân của Ngài và nhận được lời hứa của Ngài. Những kẻ không làm như vậy sẽ phải chịu tai vạ tràn ngập và hình phạt xứng đáng.

Trước: Sự Xuất Hiện Của Đức Chúa Trời Đã Mở Ra Một Thời Đại Mới

Tiếp theo: Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và trừng phạt của Ngài

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này